Huyện Kỳ Anh chủ động, linh hoạt thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội
EmailPrintAa
12:32 04/01/2021

Sáng ngày 4/01/2021 Hội đồng nhân dân (HĐND) huyện Kỳ Anh khóa XIX khai mạc Kỳ họp thứ 16 đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH, QPAN năm 2020; bàn mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2021. Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh Nguyễn Thị Nhuần, Phó Trưởng ban Kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh Nguyễn Thị Thúy Nga và đại biểu tổ ĐB HĐND tỉnh bầu tại huyện Kỳ Anh cùng tham dự

Đại biểu tham dự kỳ họp thứ 16 HĐND huyện Kỳ Anh khóa XIX

Báo cáo tại Kỳ họp Hội đồng nhân dân huyện Kỳ Anh khóa XIX nhiệm kỳ 2016 -2021, kỳ họp thứ 16 đã chỉ rõ: Vượt qua khó khăn do thiên tai lũ lụt, năm 2020, huyện Kỳ Anh đã nỗ lực thực hiện cơ bản các mục tiêu, chỉ tiêu KT-XH, QP-AN. Ước thực hiện cả năm 2020, Kỳ Anh 12/17 chỉ tiêu chủ yếu tại Nghị quyết số 08-NQ/HU ngày 24/12/2019 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện và Nghị quyết số 71/NQ-HĐND ngày 31/12/2019 của Hội đồng Nhân dân huyện về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020.

Phó chủ tịch HĐND huyện Hoàng Trọng Lý khai mạc kỳ họp thứ 16 HĐND huyện Kỳ Anh khóa XIX

Trên lĩnh vực kinh tế, tổng giá trị sản xuất cả năm ước đạt 6.563,5 tỷ đồng, trong đó: Công nghiệp - xây dựng 2.792,24 tỷ đồng, đạt 109,4% KH, chiếm tỷ trọng 42,54% ; thương mại - dịch vụ 1.790,43 tỷ đồng, đạt 90,39% KH, chiếm 27,28%; nông - lâm - ngư nghiệp 1.980,73 tỷ đồng, đạt 105,73% KH, chiếm 30,18%; thu nhập bình quân đầu người 37,83 triệu đồng, đạt 107,72% KH; thu ngân sách trên địa bàn ước thực hiện cả năm 161,755 tỷ đồng, đạt 90% KH.

Chủ tịch UBND Nguyễn Tiến Hùng huyện báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH, QP-AN năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021

Trong xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh: hiện nay có 39 Khu dân cư NTM kiểu mẫu đạt chuẩn, nâng tổng số lên 69; có 235 vườn mẫu đạt chuẩn, nâng tổng số lên 634 vườn. Dự kiến có thêm 5 xã đạt chuẩn NTM và 01 xã đạt chuẩn NTM nâng cao ; toàn huyện có 392/400 tiêu chí NTM đạt chuẩn (tăng 32 tiêu chí so với năm 2019), bình quân đạt 19,6 tiêu chí/xã.

Lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến; an sinh xã hội được đảm bảo; đời sống của Nhân dân tiếp tục được cải thiện; Quốc phòng an ninh, nội chính tiếp tục đạt nhiều kết quả quan trọng, an ninh chính trị nội nộ, an ninh văn hóa tư tưởng, an ninh thông tin, truyền thông trên địa bàn ổn định. Trật tự xã hội, an toàn giao thông được đảm bảo.

Năm 2021, huyện Kỳ Anh phấn đấu: Tổng giá trị sản xuất theo giá hiện hành 7.274 tỷ đồng;  Cơ cấu giá trị sản xuất công nghiệp - xây dựng 43,51%; thương mại - dịch vụ 27,67%; nông - lâm - ngư nghiệp 28,81%;Sản lượng lương thực có hạt 51.341 tấn; Thành lập mới 40 doanh nghiệp; Thu ngân sách: 166,6 tỷ đồng. Trong đó: thu phí, lệ phí 56,6 tỷ đồng, thu tiền sử dụng đất 110 tỷ đồng; Thu nhập bình quân đầu người 41,16 triệu đồng. Hoàn thành 100% số xã đạt chuẩn NTM; 02 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, 30 khu dân cư NTM kiểu mẫu đạt chuẩn; đạt thêm 03 tiêu chí huyện đạt chuẩn nông thôn mới ; có 04 sản phẩm đạt chuẩn OCOP.Duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, nắm chắc tình hình xử lý kịp thời các tình huống ở cơ sở, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; 100% đơn vị đạt tiêu chuẩn cơ sở an toàn làm chủ, an ninh chính trị, TTATXH ổn định; tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí.

Bí thư huyện ủy Kỳ Ảnh Trần Đình Gia phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp thứ 16 HĐND huyện khóa XIX

Kỳ họp thứ 16, HĐND huyện khóa XIX diễn ra trong 2 ngày (04- 05/01/2021). Tại kỳ họp cuối năm, bên cạnh các nghị quyết thường kỳ, HĐND huyện Kỳ Anh sẽ xem xét ban hành một số nghị quyết chuyên đề quyết định các mục tiêu, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2021 và những năm tiếp theo.

Nguyễn Hoa

    Ý kiến bạn đọc