Thường trực HĐND huyện Hương Sơn tổ chức phiên họp thường kỳ đầu năm 2021
EmailPrintAa
15:49 07/01/2021

Sáng ngày 07/01/2021, Thường trực Hội đồng nhân dân (HĐND) huyện Hương Sơn tổ chức phiên họp thường kỳ đầu năm 2021.

Toàn cảnh phiên họp

Tại phiên họp, Thường trực HĐND huyện đã xem xét, thảo luận, cho ý kiến về các nội dung: Kế hoạch hoạt động năm 2021 của Thường trực HĐND, của Ban Pháp chế và Ban Kinh tế - xã hội HĐND huyện; dự kiến số lượng, thành viên Ban Bầu cử, các ủy viên; dự thảo quyết định giám sát chuyên đề của Hội đồng và cho ý kiến về phân bổ nguồn tăng thu ngân sách năm 2020.

Phát biểu tại phiên họp các đại biểu bày tỏ sự đồng tình, nhất trí cao với các dự thảo; một số ý kiến đề xuất bổ sung thành viên Đoàn giám sát của Hội đồng và cho rằng trong năm 2021 cần tập trung cao cho công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, do vậy chuyển 01 nội dung giám sát của Thường trực HĐND sáng Quý I/2022.

Phát biểu kết luận phiên họp, đồng chí Hà Thị  Huyền, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện đề nghị các cơ quan liên quan phối hợp làm tốt tuyên truyền cho công tác bầu cử; Mặt trận Tổ quốc huyện chủ động phối hợp tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ nhất trong tháng 01/2021; về thành viên Ban bầu cử, các ủy viên thống nhất theo đề xuất về số lượng và thành phần; đối với Đoàn giám sát chuyên đề của HĐND huyện, bổ sung thêm một số thành viên đoàn giám sát; về kế hoạch hoạt động của Thường trực và các Ban cơ bản thống nhất theo dự thảo, giám sát chuyên đề Thường trực HĐND huyện giám sát 2 nội dung, riêng nội dung giám sát việc thực Nghị quyết 103/NQ-HĐND sẽ chuyển sang Quý I/2022; thống nhất mỗi Ban HĐND huyện giám sát 02 chuyên đề theo đề xuất; về đề nghị phân bổ nguồn tăng thu năm 2020 thống nhất theo đề xuất của UBND huyện.

Thanh Hường

    Ý kiến bạn đọc