Bế mạc Kỳ họp thứ 18, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVII
EmailPrintAa
13:10 08/12/2020

Sáng 08/12/2020, dưới sự điều hành của Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Trung Dũng và các Phó Chủ tịch HĐND tỉnh: Trần Tú Anh, Trần Văn Kỳ, Kỳ họp thứ 18 HĐND tỉnh khóa XVII đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra và tiến hành phiên bế mạc.

Tại Kỳ họp, Hội đồng nhân dân tỉnh đã tiến hành xem xét, thảo luận về các báo cáo thường kỳ của UBND tỉnh, Thường trực HĐND, các ban HĐND tỉnh và các sở, ngành liên quan. Các đại biểu tham dự Kỳ họp đã phát huy dân chủ, trí tuệ, trách nhiệm, thẳng thắn, tập trung thảo luận sôi nổi, đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc, chất lượng, đã có 34 lượt ý kiến phát biểu tại Tổ và 12 ý kiến tại hội trường, các ý kiến đã tập trung đánh giá, phân tích về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2020 và đóng góp nhiều ý kiến cụ thể vào nội dung các dự thảo nghị quyết trình tại Kỳ họp.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Trung Dũng phát biểu bế mạc Kỳ họp

Kỳ họp cũng đã dành thời gian thỏa đáng cho phiên chất vấn và trả lời chất vấn, có 28 lượt câu hỏi trực tiếp chất vấn Ủy viên UBND tỉnh, nội dung chủ yếu đi sâu vào các lĩnh vực về: Nông nghiệp nông thôn, Tài nguyên môi trường, văn hóa. Thông qua đường dây nóng HĐND tỉnh cũng đã nhận được 16 ý kiến góp ý của cử tri thuộc 6/13 huyện, thành, thị.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Tú Anh

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Văn Kỳ

Cũng tại Kỳ họp này, các đại biểu HĐND tỉnh đã biểu quyết, nhất trí 100% thông qua 28 nghị quyết, trong đó có 24 nghị quyết chuyên đề.

Phát biểu bế mạc Kỳ họp, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Trung Dũng khẳng định: Sau hai ngày rưỡi làm việc với tinh thần nghiêm túc, khẩn trương và trách nhiệm cao, Kỳ họp thứ 18 HĐND tỉnh khóa XVII đã hoàn thành nội dung chương trình đề ra.

Thư ký Kỳ họp Nguyễn Thị Việt Hà trình bày các dự thảo Nghị quyết

Thư ký Kỳ họp Nguyễn Huy Hùng trình bày các dự thảo Nghị quyết

Thư ký Kỳ họp Nguyễn Thế Hoàn trình bày các dự thảo Nghị quyết

Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ, kế hoạch năm 2021, triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021 - 2025, đồng chí nhấn mạnh, ngay sau Kỳ họp, UBND tỉnh cần cụ thể hóa các nghị quyết thành các đề án, chương trình, kế hoạch; phân công sở, ngành chủ trì chịu trách nhiệm; đề ra lộ trình thực hiện; thường xuyên theo dõi, đôn đốc; định kỳ sơ kết, tổng kết, đánh giá đúc rút kinh nghiệm để tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn.

Các vị đại biểu HĐND tỉnh biểu quyết thông qua nghị quyết tại Kỳ họp

Đề nghị các ban Hội HĐND tỉnh, tổ đại biểu HĐND, các vị đại biểu HĐND tỉnh tăng cường phối hợp, đẩy mạnh các hoạt động giám sát và vận động Nhân dân thực hiện hiệu quả Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Danh mục các nghị quyết trình tại Kỳ họp 18

1. Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021

2. Nghị quyết dự toán thu, chi và phân bổ ngân sách Nhà nước năm 2021

3. Nghị quyết phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách địa phương năm 2019

4. Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 – 2025

5. Nghị quyết điều chỉnh thời kỳ ổn định ngân sách địa phương giai đoạn 2017-2020 sang thực hiện đến hết năm 2021

6. Nghị quyết về việc tiếp tục thực hiện một số chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp, nông thôn và cơ chế xây dựng nông thôn mới, đô thị tỉnh Hà Tĩnh theo Nghị quyết số 123/2018/NQ-HĐND ngày 13/12/2018 và Nghị quyết số 194/2020/NQ-HĐND ngày 24/3/2020 của HĐND tỉnh.

7. Nghị quyết quy định nội dung, nhiệm vụ chi duy tu, bảo dưỡng và xử lý cấp bách sự cố đê điều thuộc hệ thống đê điều do địa phương quản lý trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

8. Nghị quyết quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác

9. Nghị quyết một số chính sách hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ, thị trường khoa học công nghệ và doanh nghiệp khoa học công nghệ tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2025 và những năm tiếp theo

10. Nghị quyết quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng các khoản phí, lệ phí thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

11. Nghị quyết quyết định chủ trương đầu tư và điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công thuộc danh mục dự kiến đầu tư trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025

12. Nghị quyết ban hành các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025 tỉnh Hà Tĩnh

13. Nghị quyết thông qua danh mục các công trình, dự án cần thu hồi đất; chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng năm 2021

14. Nghị quyết thông qua kế hoạch biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính; số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức hội và chỉ tiêu lao động hợp đồng năm 2021

15. Nghị quyết quy định chức danh, số lượng, mức khoán chi phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố; mức bồi dưỡng đối với người trực tiếp tham gia công việc của thôn, tổ dân phố.

16. Nghị quyết chủ trương đầu tư dự án Khu dân cư đô thị xứ Đồng Biền, thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh.

17. Nghị quyết bãi bỏ Điều 5, Nghị quyết số 214/2020/NQ-HĐND ngày 10/7/2020 của HĐND tỉnh về một số chính sách hỗ trợ phục hồi sản xuất kinh doanh thúc đẩy phát triển kinh tế trong điều kiện phòng, chống dịch Covid-19

18. Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Nghị quyết số 143/2015/NQ-HĐND ngày 17 tháng 7 năm 2015 của HĐND tỉnh quy định một số chính sách đối với Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh và giáo viên, học sinh các trường trung học phổ thông khác tham gia bồi dưỡng đội tuyển dự thi học sinh giỏi các môn văn hóa và cuộc thi khoa học kỹ thuật

19. Nghị quyết tiếp tục thực hiện và sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị quyết số 56/2017/NQ-HĐND ngày 15/7/2017 về đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 3 tháng tỉnh Hà Tĩnh, giai đoạn 2017 - 2020 trên địa bàn tỉnh

20. Nghị quyết về việc tiếp tục thực hiện chính sách hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho người cao tuổi; người thuộc hộ gia đình làm nông, lâm, ngư, diêm nghiệp có mức sống trung bình; người thuộc hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

21. Nghị quyết quy định mức hỗ trợ cơ sở giáo dục mầm non độc lập ở địa bàn có khu công nghiệp, giáo viên mầm non làm việc tại cơ sở giáo dục mầm non dân lập, tư thục ở địa bàn có khu công nghiệp và mức hỗ trợ trẻ em là con công nhân, người lao động làm việc tại khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

22. Nghị quyết xây dựng và nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở, giai đoạn 2021- 2025 và những năm tiếp theo

23. Nghị quyết sáp nhập và đặt tên thôn, tổ dân phố tại thị xã Kỳ Anh và các huyện: Cẩm Xuyên, Thạch Hà, Can Lộc và Nghi Xuân

24. Nghị quyết thành lập Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; Văn phòng UBDN tỉnh Hà Tĩnh.

Nhóm PV

    Ý kiến bạn đọc