Tóm tắt tiểu sử đại biểu

Họ và tên khai sinh: Đặng Quốc Khánh

Khóa: Đại biểu HDND Tỉnh Khóa XVI, Đại biểu quốc hội Khóa XIV, Đại biểu HDND Tỉnh Khóa XVII,

Họ và tên thường gọi: Đặng Quốc Khánh

Ngày sinh: 02/09/1976

Dân tộc: Kinh

Giới tính: Nam

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Tiên Điền, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh

Nơi cư trú (Nơi ở hiện nay): Số nhà 225, đường Trần Phú, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh

Trình độ học vấn: Đại học Kiến trúc, Tiến sĩ Quản lý Đô thị và Công trình

Nghề nghiệp, chức vụ (khi trúng cử): Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Liên hiệp các hội Khoa học Kỹ thuật Hà Tĩnh

Nghề nghiệp, chức vụ (hiện nay): Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Chủ tịch Liên hiệp các hội Khoa học Kỹ thuật Hà Tĩnh

Nơi làm việc: Văn phòng UBND tỉnh

Ngày vào đảng: 20/09/2002 Ngày chính thức: 20/09/2003

Khen thưởng: Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ (năm 2015) và nhiều Bằng khen của Bộ, ngành Trung ương, tỉnh

Kỷ luật: Không

Tóm tắt quá trình hoạt động cách mạng, học tập, làm việc của bản thân: Từ 9/1999 - 8/2003, Chuyên viên phòng Thẩm định - Sở Xây dựng Hà Tĩnh. Từ 9/2003 - 9/2005, Phó Trưởng phòng Quy hoạch - Kiến trúc, Sở Xây dựng Hà Tĩnh. Từ 10/2005 - 01/2007, Trưởng phòng Quy hoạch - Kiến trúc, Bí thư Chi đoàn Sở Xây dựng Hà Tĩnh. Từ 02/2007 - 9/2008, Phó Giám đốc Sở Xây dựng, UV BCH Liên đoàn Lao động tỉnh, Phó Chủ tịch Công đoàn ngành xây dựng. Từ 10/2008 - 8/2010, Bí thư Chi bộ Sở Xây dựng, Giám đốc Sở Xây dựng Hà Tĩnh. Từ 9/2010 - 11/2010, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Chi bộ, Giám đốc Sở Xây dựng Hà Tĩnh. Từ 12/2010 - 6/2013, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy Nghi Xuân. Từ 7/2013 - 10/2015, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh, Đại biểu HĐND tỉnh Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2011-2016, Chủ tịch Liên hiệp các hội Khoa học Kỹ thuật Hà Tĩnh. Từ ngày 18/10/2015 đến ngày 26/01/2016, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh,Chủ tịch Liên hiệp các hội Khoa học Kỹ thuật Hà Tĩnh. Từ ngày 26/01/2016 đến ngày 20/4/2016, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh, Chủ tịch Liên hiệp các hội Khoa học Kỹ thuật Hà Tĩnh. Từ ngày 21/4/2016 đến nay, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh, Chủ tịch Liên hiệp các hội Khoa học Kỹ thuật Hà Tĩnh. Đại biểu HĐND tỉnh Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2011-2016