Tóm tắt tiểu sử đại biểu

Họ và tên khai sinh: Nguyễn Tiến Hùng

Khóa: Đại biểu HDND Tỉnh Khóa XVIII,

Họ và tên thường gọi: Nguyễn Tiến Hùng

Ngày sinh: 10/10/1970

Dân tộc: Kinh

Giới tính: Nam

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Kỳ Văn, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh

Nơi cư trú (Nơi ở hiện nay): Số nhà 580, đường Lê Đại Hành, tổ dân phố Hưng Bình, phường Hưng Trí, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh

Trình độ học vấn: Đại học, chuyên ngành Kinh tế nông nghiệp, Thạc sĩ, chuyên ngành Quản trị kinh doanh

Nghề nghiệp, chức vụ (khi trúng cử): Phó Bí thư Huyện ủy; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện

Nghề nghiệp, chức vụ (hiện nay): Phó Bí thư Huyện ủy; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện

Nơi làm việc: UBND huyện Kỳ Anh

Tóm tắt quá trình hoạt động cách mạng, học tập, làm việc của bản thân: Từ tháng 7/1994 đến tháng 3/1995 Cán bộ hợp đồng tại Huyện đoàn Kỳ Anh. Từ tháng 4/1995 đến tháng 3/1999 Ủy viên Ban Thường vụ Huyện đoàn Kỳ Anh (Học lớp Trung cấp lý luận và Đoàn Đội Trung ương từ tháng 11/1995 đến tháng 9/1997). Từ tháng 4/1999 đến tháng 7/2005 rưởng phòng Kế hoạch - Kỹ thuật Công ty Rau quả Hà Tĩnh; Tháng 4/2004 được bổ nhiệm Phó giám đốc Công ty. Từ tháng 8/2005 đến tháng 7/2007 Từ tháng 8/2005: Phó Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân huyện Kỳ Anh; Từ tháng 9/2005 giữ chức vụ Ủy viên Ban Chấp hành Huyện ủy, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Từ tháng 8/2007 đến tháng 8/2011 Từ tháng 8/2007 luân chuyển về giữ chức Ủy viên Ban Chấp hành Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị trấn Kỳ Anh; Tháng 5/2010 giữ chức vụ Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Bí thư Đảng ủy, đồng thời Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị trấn Kỳ Anh; Tháng 6/2011 giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy kiêm Chủ tịch Hội đồng nhân dân thị trấn Kỳ Anh (Học Cao cấp lý luận Chính trị - Hành chính tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh khu vực I từ tháng 9/2008 đến tháng 6/2009). Từ tháng 9/2011 đến tháng 7/2012 Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy; Phó Chủ tịch Hội đồng Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư giải phóng mặt bằng huyện Kỳ Anh. Từ tháng 8/2012 đến tháng 3/2017 Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy; Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Kỳ Anh (Học Thạc sĩ chuyên ngành Quản trị kinh doanh tại Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội, hệ tại chức không tập trung từ tháng 10/2012 đến tháng 10/2015). Từ tháng 4/2017 đến tháng 7/2017 Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Kỳ Anh. Từ tháng 8/2017 đến tháng 8/2020 Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Kỳ Anh. Từ tháng 9/2020 đến nay Phó Bí thư Huyện ủy; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Kỳ Anh