Triển khai giám sát chuyên đề về việc thành lập và tình hình hoạt động của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh
EmailPrintAa
17:13 25/02/2020

Ngày 25/02, dưới sự chủ trì của Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Lê Đình Sơn, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức họp triển khai giám sát chuyên đề về “việc thành lập và tình hình hoạt động của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh”.

Cùng dự có các Phó Chủ tịch HĐND, UBND tỉnh; lãnh đạo các ban, Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh và đại diện lãnh đạo các sở, ngành liên quan

Theo kế hoạch, Đoàn sẽ tập trung giám sát công tác chỉ đạo, triển khai, ban hành và tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, hỗ trợ, phát triển doanh nghiệp; quá trình, kết quả thành lập, cơ cấu tổ chức hoạt động; tình hình và kết quả thực hiện các chính sách hỗ trợ, phát triển doanh nghiệp; việc chấp hành các quy định của pháp luật trong quản lý và sử dụng vốn, tài sản, chế độ chính sách cho người lao động...; xác định số doanh nghiệp hoạt động hiệu quả, hoạt động chưa hiệu quả, tạm ngừng hoạt động…

Trưởng ban Kinh tế ngân sách HĐND tỉnh Trần Viết Hậu trình bày dự thảo nội dung, kế hoạch giám sát chuyên đề

Thông qua giám sát nhằm mục đích đánh giá hiệu quả công tác quản lý nhà nước về doanh nghiệp trên các mặt; thực trạng việc thành lập và tình hình hoạt động của doanh nghiệp; phát hiện những tồn tại, hạn chế trong hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp để có cảnh báo, kiến nghị các giải pháp, đưa ra các chính sách khuyến khích, hỗ trợ và thúc đẩy phát triển doanh nghiệp; giúp doanh nghiệp khắc phục tồn tại, nâng cao vị thế, vai trò, trách nhiệm của doanh nghiệp, phấn đấu hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh và nâng cao khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp trên địa bàn.

Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Nguyễn Trí Lạc: việc giám sát góp phần nâng cao trách nhiệm của doanh nghiệp trong việc chấp hành quy định của pháp luật về chế độ chính sách cho người lao động như an toàn lao động, tiền lương

Phó Cục trưởng Cục thuế tỉnh Trương Quang Long: cần đánh giá đúng thực chất tình hình hoạt động của doanh nghiệp để nâng cao công tác quản lý

Dự kiến trong 2 tháng 4-5/2020, Đoàn sẽ tổ chức giám sát, khảo sát trực tiếp tại một số sở, ngành cấp tỉnh và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan. Kết quả giám sát sẽ được báo cáo tại kỳ họp HĐND tỉnh giữa năm 2020.

Tại cuộc họp, các đại biểu đã bàn bạc, thảo luận về nội dung, hình thức và dự kiến các đơn vị, địa phương giám sát để cuộc giám sát đạt chất lượng, hiệu quả cao nhất.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Thị Nữ Y cho rằng việc giám sát tình hình hoạt động của các doanh nghiệp trong giai đoạn hiện nay là rất cần thiết; thông qua giám sát nhằm đánh giá hiệu quả công tác quản lý nhà nước về doanh nghiệp trên tất cả các mặt

Kết luận cuộc họp, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Đình Sơn nhấn mạnh: việc giám sát tình hình hoạt động của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh trong giai đoạn hiện nay là rất cần thiết, nhằm phát hiện các hạn chế trong quản lý, điều hành của các cơ quan nhà nước và hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp từ đó đưa ra các giải pháp chính sách khuyến khích, hỗ trợ, thúc đẩy phát triển doanh nghiệp.

Đồng chí lưu ý trong quá trình giám sát phải bố trí thời gian khoa học, không gây ảnh hưởng, phiền hà đến hoạt động doanh nghiệp và các đơn vị; thực hiện theo đúng kế hoạch và tiến độ đề ra đảm bảo hiệu quả, chất lượng cao nhất.

Lê Trang

    Ý kiến bạn đọc