Trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa XVII
EmailPrintAa
13:59 09/12/2019

Câu hỏi: Tiếp tục bố trí vốn triển khai thi công Dự án đường cứu hộ, cứu nạn đoạn từ đê biển đi Cầu Trù, huyện Lộc Hà

Trả lời:

Dự án đã được đưa vào Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 tại Nghị quyết số 120/2018/NQ-HĐND của HĐND tỉnh với hạn mức vốn ngân sách tỉnh bổ sung giai đoạn 2019-2020 dự kiến khoảng 89 tỷ đồng (kế hoạch năm 2019 đã bố trí 25,094 tỷ đồng). Thời gian tới, tỉnh sẽ chỉ đạo chủ đầu tư khẩn trương đẩy nhanh tiến độ dự án, giải ngân kịp thời nguồn vốn đã bố trí và xem xét bố trí tiếp theo hạn mức nêu trên khi dự án triển khai đảm bảo tiến độ, khối lượng.

BBT

    Ý kiến bạn đọc