Liên kết website
Loại văn bản

STTSố/Ký hiệuTrích yếuNgày ban hành
162/NQ-HĐNDVề chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 201815/07/2017
261/NQ-HĐNDTăng cường công tác quản lý Nhà nước về đất đai và môi trường trên địa bàn tỉnh15/07/2017
360/NQ-HĐNDĐiều chỉnh, sát nhập, đặt tên và đổi tên thôn, tổ dân phố tại các xã: Cẩm Hưng, Cẩm Dương, Cẩm Duệ, Cẩm Sơn, Cẩm Nhượng và thị trấn Thiên Cầm, huyện Cẩm Xuyên15/07/2017
459/NQ-HĐNDĐặt tên một số tuyến đường trên địa bàn thị trấn Thạch Hà, huyện Thạch Hà15/07/2017
558/2017/NQ-HĐNDQuy định mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám, chữa bệnh công lập trên địa bàn tỉnh15/07/2017
657/2017/NQ-HĐNDQuy định mức thu học phí trong các cơ sở giáo dục công lập từ năm 2017-2018 đến năm học 2020-2021 trên địa bàn tỉnh15/07/2017
756/2017/NQ-HĐNDVề đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 03 tháng giai đoạn 2017-2020 trên địa bàn tỉnh15/07/2017
855/2017/NQ-HĐNDQuy định về mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho người cao tuổi và người thuộc hộ gia đình làm nông, lâm, ngư, diêm nghiệp có mức sống trung bình trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017-202015/07/2017
954/2017/NQ-HĐNDQuy định mức trích từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực hiện nộp vào ngân sách Nhà nước15/07/2017
1053/NQ-HĐNDVề việc sủa đổi, bổ sung một số khoản phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh15/07/2017
1152/NQ-HĐNDĐiều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Hà Tĩnh15/07/2017
1251/NQ-HĐNDVề danh mục các công trình, dự án cần thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất (bổ sung) năm 201715/07/2017
1350/NQ-HĐNDVề danh mục các dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư trên địa bàn tỉnh15/07/2017
1449/NQ-HĐNDVề danh mục các lĩnh vực đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội ưu tiên phát triển của tỉnh đễ Quỹ Đầu tư phát triển Hà Tĩnh đầu tư trực tiếp và cho vay giai đoạn 2017-202015/07/2017
1548/2017/NQ-HĐNDVề phát triển công nghệ sinh học tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2025 và những năm tiếp theo15/07/2017
1647/2017/NQ-HĐNDMột số cơ chế, chính sách tạo nguồn lực xây dựng thị xã Kỳ Anh đạt tiêu chí đô thị loại III vào năm 202015/07/2017
1746/2017/NQ-HĐNDVề nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 201715/07/2017
1845/NQ-HĐNDVề việc xá nhận kết quả bầu cử bổ sung Ủy ban nhân dân tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016-202113/07/2017
1926/NQ-HĐNDQuy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng các khoản phí, lệ phí thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân tỉnh trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh 15/12/2016
2044/NQ-HĐNDVề chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 201715/12/2016
2143/NQ-HĐNDVề kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh 15/12/2016
2242/NQ-HĐNDThông qua Đề án “Kiện toàn tổ chức và hoạt động của Quỹ Đầu tư phát triển Hà Tĩnh” 15/12/2016
2341/NQ-HĐNDVề việc đổi tên thôn Nhà Đườm thành thôn Thống Nhất tại xã Thạch Đài, huyện Thạch Hà; điều chỉnh, sáp nhập, đặt tên thôn tại xã Kỳ Nam, thị xã Kỳ Anh và xã Thạch Thắng, huyện Thạch Hà15/12/2016
2440/NQ-HĐNDThông qua Đề án “Thành lập Trung tâm Hành chính công tỉnh Hà Tĩnh” 15/12/2016
2539/NQ-HĐNDVề việc thông qua Kế hoạch tinh giản biên chế công chức, viên chức cấp tỉnh, cấp huyện giai đoạn 2016-2021 15/12/2016
2638/NQ-HĐNDVề việc đặt tên một số tuyến đường trên địa bàn các huyện Nghi Xuân, Đức Thọ và Hương Sơn 15/12/2016
2737/2016/NQ-HĐNDQuy định cụ thể một số điểm của Nghị định 116/2016/NĐ-CP, ngày 18/7/2016 của Chính phủ Quy định chính sách hỗ trợ học sinh và trường phổ thông ở xã, thôn đặc biệt khó khăn15/12/2016
2836/NQ-HĐNDThông qua Quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 203015/12/2016
2935/NQ-HĐNDPhê duyệt Đề án giảm nghèo bền vững giai tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2016-2020 15/12/2016
3034/NQ-HĐNDVề việc thông qua điều chỉnh Quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2020 15/12/2016