Liên kết website
Văn bản pháp quy

STTSố/Ký hiệuTrích yếuNgày ban hành
183/NQ-HĐNDThành lập thị trấn Đồng Lộc thuộc huyện Can Lộc tỉnh Hà Tĩnh 06/04/2018
282/2017/NQ-HĐNDQuy định một số chế độ, chính sách và các điều kiện phục vụ hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp 13/12/2017
381/2017/NQ-HĐNDVề việc ban hành Quy định một số chính sách phát triển du lịch Hà Tĩnh đến năm 2025 và những năm tiếp theo13/12/2017
480/NQ-HĐNDVề việc thông qua Kế hoạch biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính; số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức hội và chỉ tiêu lao động năm 2018 13/12/2017
579/2017/NQ-HĐNDMột số chính sách bảo vệ môi trường giai đoạn 2018 - 202013/12/2017
678/2017/NQ-HĐNDQuy định nội dung, định mức hỗ trợ chi phí chuẩn bị đầu tư và quản lý thực hiện dự án nhóm C quy mô nhỏ thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia, giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh 13/12/2017
777/2017/NQ-HĐNDVề nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách nhà nước các cấp thực hiện Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020 tỉnh Hà Tĩnh13/12/2017
876/NQ-HĐNDDự toán thu, chi và phân bổ ngân sách nhà nước năm 201813/12/2017
975/NQ-HĐNDVề Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn cân đối ngân sách địa phương giai đoạn 2016-2020 13/12/2017
1074/2017/NQ-HĐNDSửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 28/2016/NQ-HĐND ngày 15/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh 13/12/2017
1173/NQ-HĐNDPhê chuẩn Tổng quyết toán ngân sách địa phương năm 201613/12/2017
1272/2017/NQ-HĐNDQuy định một số chính sách khuyến khích phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao tỉnh Hà Tĩnh 13/12/2017
1371/NQ-HĐNDDanh mục các công trình, dự án cần thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất năm 2018 13/12/2017
1470/2017/NQ-HĐNDQuy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị13/12/2017
1569/2017/NQ-HĐNDVề kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh 13/12/2017
1668/2017/NQ-HĐNDVề kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 201813/12/2017
1767/NQ-HĐNDVề việc điều chỉnh, sáp nhập, đặt tên và đổi tên thôn tại các xã: Cẩm Quan, Cẩm Lĩnh, huyện Cẩm Xuyên; Thịnh Lộc, huyện Lộc Hà; Xuân Hội, huyện Nghi Xuân 13/12/2017
1866/2017/NQ-HĐNDQuy định một số chế độ, chính sách đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao thành tích cao của tỉnh Hà Tĩnh, giai đoạn 2018 - 202513/12/2017
1965/2017/NQ-HĐNDBan hành một số chính sách hỗ trợ phát triển hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2020 13/12/2017
2064/2017/NQ-HĐNDQuy định tỷ lệ để lại cho đơn vị thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải và sửa đổi quy định đối tượng nộp lệ phí đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh13/12/2017
2163/2017/NQ-HĐNDQuy định mức phân bổ kinh phí đảm bảo cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật; nội dung chi và mức chi cho công tác quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh 13/12/2017
2262/NQ-HĐNDVề chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 201815/07/2017
2361/NQ-HĐNDTăng cường công tác quản lý Nhà nước về đất đai và môi trường trên địa bàn tỉnh15/07/2017
2460/NQ-HĐNDĐiều chỉnh, sát nhập, đặt tên và đổi tên thôn, tổ dân phố tại các xã: Cẩm Hưng, Cẩm Dương, Cẩm Duệ, Cẩm Sơn, Cẩm Nhượng và thị trấn Thiên Cầm, huyện Cẩm Xuyên15/07/2017
2559/NQ-HĐNDĐặt tên một số tuyến đường trên địa bàn thị trấn Thạch Hà, huyện Thạch Hà15/07/2017
2658/2017/NQ-HĐNDQuy định mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám, chữa bệnh công lập trên địa bàn tỉnh15/07/2017
2757/2017/NQ-HĐNDQuy định mức thu học phí trong các cơ sở giáo dục công lập từ năm 2017-2018 đến năm học 2020-2021 trên địa bàn tỉnh15/07/2017
2856/2017/NQ-HĐNDVề đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 03 tháng giai đoạn 2017-2020 trên địa bàn tỉnh15/07/2017
2955/2017/NQ-HĐNDQuy định về mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho người cao tuổi và người thuộc hộ gia đình làm nông, lâm, ngư, diêm nghiệp có mức sống trung bình trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017-202015/07/2017
3054/2017/NQ-HĐNDQuy định mức trích từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực hiện nộp vào ngân sách Nhà nước15/07/2017