Chiều 24/01/2019, đồng chí Trần Viết Hậu - Ủy viên Thường trực, Trưởng ban Kinh tế ngân sách HĐND tỉnh chủ trì họp Ban để tổng kết hoạt động năm 2018, triển khai kế hoạch hoạt động năm 2019.

Chuẩn bị nội dung kỳ họp thứ 8, Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh khóa XVII, chiều 5/12, Ban Kinh tế ngân sách HĐND tỉnh đã tổ chức họp để thống nhất báo cáo thẩm tra các báo cáo, đề án, tờ trình, dự thảo nghị quyết tại kỳ họp và kết quả hoạt động năm 2018 của Ban. Đồng chí Trần Viết Hậu - Ủy viên Thường trực, Trưởng ban Kinh tế ngân sách HĐND tỉnh chủ trì cuộc làm việc.

Sáng 05/12, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh do đồng chí Trần Viết Hậu - Ủy viên Thường trực, Trưởng ban Kinh tế ngân sách HĐND tỉnh chủ trì làm việc với Sở Kế hoạch - Đầu tư, Kho bạc Nhà nước tỉnh về kết quả công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực được giao và các nội dung trình kỳ họp. Cùng dự có Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Thị Nữ Y.

Chiều ngày 28/11, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh tổ chức làm việc với Sở Tài chính, Cục thuế tỉnh và Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh về kết quả công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực được giao và các nội dung trình kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa XVII. Đồng chí Trần Viết Hậu - Ủy viên Thường trực, Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh chủ trì cuộc làm việc.

Thực hiện chương trình công tác tháng 11/2018, chiều 20/11, Ban Kinh tế ngân sách Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh đã làm việc vớ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NNPTNT), Sở Tài chính về nội dung các tờ trình, dự thảo nghị quyết chuyên đề trình kỳ họp thứ 8. Trưởng ban Kinh tế ngân sách HĐND tỉnh Trần Viết Hậu chủ trì cuộc làm việc

Để chuẩn bị các nội dung kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa XVII, sáng ngày 19/11, Ban Kinh tế Ngân sách HĐND tỉnh đã có cuộc làm việc với Sở Xây dựng và Sở Tài nguyên - Môi trường về công tác quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực được giao và các nội dung trình kỳ họp. Đồng chí Trần Viết Hậu, Ủy viên Thường trực, Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh chủ trì cuộc làm việc. Cùng dự có Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Võ Hồng Hải.

Chuẩn bị các nội dung cho kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa XVII, chiều ngày 7/11, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh làm việc với Sở Tài chính, Cục thuế tỉnh và một số địa phương về tình hình thực hiện nhiệm vụ ngân sách nhà nước năm 2018 và giai đoạn 2016 - 2018; công tác xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2019; lập kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 3 năm 2019-2021. Các đồng chí: Nguyễn Thị Nữ Y - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Trần Viết Hậu - Ủy viên Thường trực, Trưởng ban Kinh tế ngân sách HĐND tỉnh chủ trì cuộc làm việc.

Để chuẩn bị cho kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa XVII, ngày 06/7/2018, Ban Kinh tế ngân sách đã họp để thống nhất nội dung thẩm tra các báo cáo, đề án, tờ trình, dự thảo Nghị quyết và báo cáo kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018 của ban. Đồng chí Trần Viết Hậu - Ủy viên Thường trực, Trưởng Ban Kinh tế ngân sách chủ trì làm việc.

Sáng ngày 4/7, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh tổ chức làm việc với các sở, ngành: Kế hoạch - Đầu tư, Tài chính, Cục thuế, Cục thống kê, Kho bạc Nhà nước tỉnh về các nội dung trình tại Kỳ họp. Các đồng chí: Nguyễn Thị Nữ Y - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Viết Hậu - Ủy viên Thường trực, Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh chủ trì cuộc làm việc.

Sáng ngày 3/7, Trưởng ban Kinh tế ngân sách HĐND tỉnh Trần Viết Hậu chủ trì cuộc làm việc của Ban với Sở Tài nguyên - Môi trường về công tác xây dựng dự thảo nghị quyết danh mục bổ sung các công trình, dự án cần thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất năm 2018. Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Võ Hồng Hải cùng dự.

Chuẩn bị các nội dung cho kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa XVII, sáng ngày 3/7, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh do đồng chí Trần Viết Hậu - Ủy viên Thường trực, Trưởng ban Kinh tế ngân sách HĐND tỉnh chủ trì làm việc với Sở Khoa học và Công nghệ về kết quả thực hiện các nghị quyết HĐND tỉnh trên lĩnh vực khoa học và công nghệ; nội dung dự thảo Nghị quyết về chính sách hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2025 và những năm tiếp theo. Cùng dự có Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Võ Hồng Hải.

Chiều ngày 14/6, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh do đồng chí Trần Viết Hậu - Ủy viên Thường trực, Trưởng ban Kinh tế ngân sách HĐND tỉnh chủ trì làm việc với Sở Công Thương về tiến độ, nội dung, việc xây dựng nghị quyết về chính sách đẩy mạnh phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2015 và những năm tiếp theo. Cùng dự có các đồng chí: Nguyễn Thị Nữ Y - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Hồng Lĩnh - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy thành phố Hà Tĩnh.

Chuẩn bị thẩm tra các nội dung trình Kỳ họp thứ 7 Hội đồng nhân dân tỉnh khoá XVII, từ ngày 04 - 7/ 6, Ban Kinh tế ngân sách (KTNS) Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh tổ chức khảo sát một số công trình, dự án cần thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất dự kiến bổ sung danh mục năm 2018 trên địa bàn các huyện Đức Thọ, Hương Sơn, Cẩm Xuyên. Tham dự khảo sát có Trưởng, Phó ban và một số thành viên Ban KT-NS, đại diện lãnh đạo Sở Tài nguyên Môi trường, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND các huyện, xã, thị trấn liên quan.

Chuẩn bị các nội dung cho Kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh Khóa XVII, sáng ngày 30/5, Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Trần Viết Hậu chủ trì cuộc làm việc của Ban với Sở Tài nguyên - Môi trường về danh mục bổ sung các công trình, dự án cần thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất năm 2018 và việc điều chỉnh, bổ sung Bảng giá đất, quy định hệ số điều chỉnh giá đất. Cùng dự có Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Nữ Y.

Chiều ngày 8/5, Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Trần Viết Hậu chủ trì cuộc làm việc của Ban với UBND thị xã Kỳ Anh về một số nội dung trong lĩnh vực kinh tế, ngân sách, đô thị, giao thông, xây dựng, xây dựng nông thôn mới, khoa học, công nghệ, tài nguyên, môi trường, đầu tư phát triển và tiến độ thực hiện các dự án trên địa bàn. Đồng chí Nguyễn Thị Nữ Y - UV BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh và đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - UVBTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Hà Tĩnh cùng tham dự.

Sáng ngày 27/4, Ban Kinh tế - Ngân sách phối hợp với Ban Văn hóa – xã hội HĐND tỉnh tổ chức làm việc với Ủy ban nhân dân Thành Phố Hà Tĩnh về tình hình, tiến độ và kết quả thực hiện các tiêu chí xây dựng Thành phố Hà Tĩnh đạt đô thị loại II. Tham dự có đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh – UVBTV, Bí thư Thành ủy Thành phố Hà Tĩnh, đại diện lãnh đạo Ban Pháp chế và Văn phòng HĐND tỉnh, các sở ngành cấp tỉnh. Đồng chí Trần Viết Hậu - Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh và đồng chí Đoàn Đình Anh – Trưởng Ban Văn hóa – xã hội HĐND tỉnh chủ trì cuộc làm việc.

Để chuẩn bị nội dung cho kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa XVII, chiều ngày 26/4, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh do đồng chí Trần Viết Hậu - Ủy viên Thường trực, Trưởng ban Kinh tế ngân sách HĐND tỉnh chủ trì làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường về công tác chuẩn bị nội dung Nghị quyết quy hoạch tài nguyên nước tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035 và Nghị quyết quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2020, định hướng đến năm 2030. Cùng dự có đồng chí Nguyễn Thị Nữ Y - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.

Sáng 27/3, Ban kinh tế ngân sách HĐND tỉnh đã có buổi làm việc với Sở NN- PTNT để nghe báo cáo về tình hình thực hiện chính sách khuyến khích phát triển lâm nghiệp giai đoạn 2018 – 2021.

Chiều ngày 14/03, Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Trần Viết Hậu chủ trì cuộc làm việc với Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Công Thương và Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh về tình hình, kết quả công tác hỗ trợ phát triển doanh nghiệp; xúc tiến, thu hút đầu tư, thương mại năm 2017; kế hoạch thực hiện năm 2018 trên địa bàn tỉnh. Cùng dự có đồng chí Võ Hồng Hải - TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; thành viên Ban và đại diện lãnh đạo một số sở ngành có liên quan.

Chiều 7/02/2017, đồng chí Trần Viết Hậu - Ủy viên Thường trực, Trưởng ban Kinh tế ngân sách Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh đã chủ trì họp Ban để triển khai hoạt động năm 2018.