Chiều 29/01, Trưởng ban Kinh tế ngân sách (KTNS) Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Trần Viết Hậu chủ trì họp Ban để tổng kết hoạt động năm 2020, triển khai kế hoạch hoạt động năm 2021. Cùng dự có Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Văn Kỳ.

Chiều 25/01, Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh tổ chức làm việc với Công ty TNHH MTV Cao su Hà Tĩnh về thực trạng tài nguyên rừng, đất lâm nghiệp được giao, thuê. Các đồng chí: Trần Văn Kỳ - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Viết Hậu - Trưởng ban Kinh tế ngân sách chủ trì cuộc làm việc.

Chiều 02/12/2020, Ban Kinh tế ngân sách Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh đã tổ chức họp thẩm tra các tờ trình, dự thảo nghị quyết trình Kỳ họp thứ 18, HĐND tỉnh khóa XVII. Trưởng ban Kinh tế ngân sách HĐND tỉnh Trần Viết Hậu chủ trì cuộc làm việc.

Chuẩn bị nội dung Kỳ họp thứ 18, Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh khóa XVII, sáng 27/11, Ban Kinh tế ngân sách HĐND tỉnh do đồng chí Trần Viết Hậu - Ủy viên Thường trực, Trưởng ban Kinh tế ngân sách HĐND tỉnh chủ trì làm việc với Sở Tài chính, Cục thuế tỉnh về các Đề án, tờ trình, dự thảo Nghị quyết trình Kỳ họp.

Chuẩn bị nội dung kỳ họp thứ 18 Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh khóa XVII, chiều 26/11/2020, Ban Kinh tế ngân sách HĐND tỉnh do đồng chí Trần Viết Hậu - Ủy viên Thường trực, Trưởng ban Kinh tế ngân sách HĐND tỉnh chủ trì làm việc với Sở KH&CN, sở TN&MT, sở NN & PTNT về kết quả công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực được giao và các nội dung trình kỳ họp. Cùng tham dự có đại diện lãnh đạo các Ban; thành viên ban Kinh tế ngân sách và đại diện lãnh đạo một số sở, ngành có liên quan.

Sáng 26/11, Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh tổ chức làm việc với Sở Kế hoạch - Đầu tư, Kho bạc nhà nước và một số sở, ngành liên quan về các nội dung trình tại Kỳ họp thứ 18. Đồng chí Trần Viết Hậu - Ủy viên Thường trực, Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh chủ trì cuộc làm việc.

Chiều 12/11/2020, Ban Kinh tế Ngân sách Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh làm việc với Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn (NNPTNT) và một số sở, ngành, đơn vị liên quan về dự thảo chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp, nông thôn, xây dựng nông thôn mới và đô thị giai đoạn 2021 - 2025.

Sáng ngày 8/10/2020, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Nguyễn Thị Nữ Y và Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Trần Viết Hậu chủ trì cuộc làm việc với Ủy ban nhân dân tỉnh để nghe và cho ý kiến về “Kết quả thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2018 -2020 trên địa bàn tỉnh”.

Chiều nay (11/9), Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh do đồng chí Trần Viết Hậu - Ủy viên Thường trực, Trưởng ban Kinh tế ngân sách HĐND tỉnh chủ trì làm việc với các Sở, ngành để nghe và cho ý kiến về các nội dung trình Kỳ họp thứ 17, HĐND tỉnh khóa XVII.

Sáng ngày 10/9, Đoàn giám sát chuyên đề “Kết quả thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2018-2020 trên địa bàn tỉnh” của Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh đã đi khảo sát thực tế và làm việc với UBND huyện Hương Sơn. Đồng chí Trần Viết Hậu - Ủy viên Thường trực, Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh chủ trì cuộc làm việc.

Sáng 8/9, Đoàn giám sát chuyên đề của Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh do Trưởng ban Kinh tế ngân sách Trần Viết Hậu làm Trưởng đoàn tiến hành khảo sát thực tế và làm việc với UBND huyện Can Lộc về “Kết quả thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2018 -2020 trên địa bàn tỉnh”.

Chiều 28/8, Đoàn giám sát chuyên đề của Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh tổ chức đi khảo sát thực tế và làm việc với UBND huyện Cẩm Xuyên về “Kết quả thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2018 - 2020 trên địa bàn tỉnh”. Đồng chí Trần Viết Hậu - Ủy viên Thường trực, Trưởng ban Kinh tế ngân sách HĐND tỉnh, Trưởng đoàn giám sát chủ trì cuộc làm việc.

Chiều 26/8, Đoàn giám sát chuyên đề “Kết quả thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2018 - 2020 trên địa bàn tỉnh” do đồng chí Trần Viết Hậu - Ủy viên Thường trực, Trưởng ban Kinh tế ngân sách Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh làm Trưởng đoàn tiến hành khảo sát thực tế và làm việc với UBND huyện Kỳ Anh.

Sáng 25/8, Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Trần Viết Hậu chủ trì cuộc làm việc của Ban với Văn phòng Điều phối Chương trình MTQG xây dựng Nông thôn mới (NTM) và các sở ngành liên quan về “Kết quả thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2018 -2020 trên địa bàn tỉnh”.

Chiều nay (10/8/2020), Ban Kinh tế Ngân sách Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh tổ chức họp để thống nhất nội dung kế hoạch, đề cương, biểu mẫu và triển khai giám sát chuyên đề về “Kết quả thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2018-2020 trên địa bàn tỉnh”. Đồng chí Nguyễn Thị Thúy Nga - Phó Trưởng ban Kinh tế Ngân sách HĐND tỉnh chủ trì cuộc làm việc.

Sáng 02/7, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh tổ chức họp thống nhất nội dung báo cáo thẩm tra các báo cáo, đề án, tờ trình, dự thảo Nghị quyết trình Kỳ họp thứ 15 HĐND tỉnh khóa XVII. Đồng chí Trần Viết Hậu - Ủy viên Thường trực, Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh chủ trì cuộc làm việc.

Chiều 26/6, Ban Kinh tế Ngân sách Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh đã làm việc với Sở Khoa học Công nghệ, Sở Tài nguyên và Môi trường và Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn về các nội dung trình tại Kỳ họp thứ 15 HĐND tỉnh khóa XVII. Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Trần Viết Hậu chủ trì cuộc làm việc.

Chiều 25/6, Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh tổ chức làm việc với các Sở: Tài chính, Kế hoạch - Đầu tư về kết quả công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực được giao và các nội dung trình Kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh khóa XVII. Các đồng chí: Nguyễn Thị Nữ Y - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Trần Viết Hậu - Ủy viên Thường trực, Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh chủ trì cuộc làm việc.

Để phục vụ công tác thẩm tra trình Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh tại Kỳ họp thứ 15, sáng nay (23/7), Trưởng ban Kinh tế ngân sách HĐND tỉnh Trần Viết Hậu dẫn đầu Đoàn tiến hành khảo sát thực tế 04 công trình, dự án đầu tư công nhóm B, nhóm C.

Tiếp tục chương trình khảo sát, ngày 5/6, Ban Kinh tế ngân sách Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh do đồng chí Trần Viết Hậu - Ủy viên Thường trực, Trưởng ban Kinh tế ngân sách HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn tiến hành khảo sát trực tiếp một số dự án sử dụng đất trên địa bàn các huyện: Nghi Xuân, Lộc Hà, Can Lộc và thị xã Hồng Lĩnh.