Sáng 14/6, đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh Hà Tĩnh do Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Thị Nữ Y dẫn đầu có cuộc làm việc với UBND huyện Đức Thọ về công tác cải cách hành chính (CCHC) giai đoạn 2015 - 2018. Cùng dự có Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trương Thanh Huyền, lãnh đạo các Ban và đại diện một số sở, ngành liên quan.

Sáng 12/6, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Hà Tĩnh tiến hành giám sát chuyên đề công tác quy hoạch, đầu tư, quản lý công trình đê điều, hồ đập giai đoạn 2016-2019 tại huyện Nghi Xuân.

Sáng 11/6, Đoàn giám sát chuyên đề về "công tác quy hoạch, đầu tư, công trình đê điều, hồ đập giai đoạn 2016 - 2019" do Trưởng ban Kinh tế ngân sách HĐND tỉnh Trần Viết Hậu dẫn đầu đã đi kiểm tra thực địa và làm việc với UBND huyện Kỳ Anh.

Sáng 10/6, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh tiến hành giám sát chuyên đề về công tác quy hoạch, đầu tư, quản lý công trình đê điều, hồ đập giai đoạn 2016 - 2019 trên địa bàn Can Lộc. Cùng dự có Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trương Thanh Huyền.

Chiều 4/6, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh có cuộc giám sát chuyên đề về Công tác quy hoạch, đầu tư, quản lý công trình đê điều, hồ đập giai đoạn 2016-2019 tại huyện Hương Khê.

Sáng 30/5, Đoàn giám sát chuyên đề của Ban Kinh tế ngân sách HĐND tỉnh đi khảo sát thực tế và làm việc với thị xã Kỳ Anh về công tác quy hoạch, quản lý đê điều, hồ đập giai đoạn 2016 - 2019 trên địa bàn.

Sáng 24/5, Đoàn giám sát chuyên đề HĐND tỉnh về "Công tác quy hoạch, đầu tư, quản lý công trình đê điều, hồ đập giai đoạn 2016-2019" tổ chức làm việc với UBND huyện Thạch Hà. Đồng chí Trần Viết Hậu - Ủy viên Thường trực, Trưởng ban Kinh tế ngân sách HĐND tỉnh chủ trì cuộc làm việc.

Sáng 22/5, đồng chí Trần Viết Hậu - Ủy viên Thường trực, Trưởng ban Kinh tế ngân sách HĐND tỉnh dẫn đầu Đoàn tiến hành khảo sát thực tế và làm việc với UBND huyện Cẩm Xuyên về "Công tác quy hoạch, đầu tư, quản lý công trình đê điều, hồ đập giai đoạn 2016-2019".

Sáng 15/5, Ban Kinh tế ngân sách HĐND tỉnh do đồng chí Trần Viết Hậu - Ủy viên Thường trực, Trưởng ban Kinh tế ngân sách chủ trì làm việc với Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn về Công tác quy hoạch, đầu tư, quản lý công trình đê điều, hồ đập trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2019.

Sáng ngày 19/4, Trưởng ban Kinh tế ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh Trần Viết Hậu chủ trì cuộc làm việc với Công ty CP cấp nước Hà Tĩnh về kết quả hoạt động năm 2018; phương hướng, nhiệm vụ năm 2019.

Tiếp tục chương trình khảo sát về việc đóng cửa mỏ khoáng sản, sáng 18/4, Ban Kinh tế ngân sách HĐND tỉnh tổ chức khảo sát việc chấp hành chính sách, pháp luật về đóng cửa mỏ khoáng sản trên địa bàn thị xã Hồng Lĩnh.

Đó là mục đích mà Đoàn giám sát chuyên đề "Công tác quy hoạch, đầu tư, quản lý và khai thác công trình đê điều, hồ đập giai đoạn 2016-2018" đặt ra tại cuộc làm việc chiều 16/4.

Sáng ngày 9/4, Ban Kinh tế ngân sách HĐND tỉnh tổ chức khảo sát thực tế việc chấp hành chính sách, pháp luật về đóng cửa mỏ khoáng sản tại huyện Can Lộc.

Sáng 05/4, Phó Trưởng ban Kinh tế ngân sách HĐND tỉnh Nguyễn Thị Thúy Nga dẫn đầu Đoàn tiến hành khảo sát việc chấp hành chính sách, pháp luật về đóng cửa mỏ khoáng sản tại huyện Cẩm Xuyên.

Chiều ngày 27/3, Trưởng ban Kinh tế ngân sách HĐND tỉnh Trần Viết Hậu chủ trì cuộc làm việc của Ban với Sở Xây dựng và các sở, ngành, địa phương liên quan về công tác quản lý đường đô thị trên địa bàn tỉnh.

Chiều 14/03, Ban Kinh tế ngân sách HĐND tỉnh tổ chức khảo sát thực tế các thị trấn Tây Sơn, Phố Châu và làm việc với UBND huyện Hương Sơn về công tác quản lý đường đô thị. Đồng chí Trần Viết Hậu - Ủy viên Thường trực, Trưởng ban Kinh tế ngân sách chủ trì buổi làm việc.

Sáng ngày 6/3, Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Trần Viết Hậu chủ trì cuộc làm việc với Công ty TNHH một thành viên thủy lợi Bắc Hà Tĩnh về kết quả hoạt động năm 2018, phương hướng nhiệm vụ, mục tiêu và giải pháp năm 2019. Cùng dự có đồng chí Võ Hồng Hải - TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Trưởng các ban HĐND tỉnh; thành viên Ban KTNS và đại diện lãnh đạo một số sở ngành, huyện, thị có liên quan.

Chiều 26/02, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh do đồng chí Trần Viết Hậu - Ủy viên Thường trực, Trưởng ban Kinh tế ngân sách HĐND tỉnh chủ trì làm việc với Công ty TNHH một thành viên thủy lợi Nam Hà Tĩnh về kết quả hoạt động năm 2018, phương hướng nhiệm vụ, mục tiêu và giải pháp năm 2019.

Chiều 24/01/2019, đồng chí Trần Viết Hậu - Ủy viên Thường trực, Trưởng ban Kinh tế ngân sách HĐND tỉnh chủ trì họp Ban để tổng kết hoạt động năm 2018, triển khai kế hoạch hoạt động năm 2019.

Chuẩn bị nội dung kỳ họp thứ 8, Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh khóa XVII, chiều 5/12, Ban Kinh tế ngân sách HĐND tỉnh đã tổ chức họp để thống nhất báo cáo thẩm tra các báo cáo, đề án, tờ trình, dự thảo nghị quyết tại kỳ họp và kết quả hoạt động năm 2018 của Ban. Đồng chí Trần Viết Hậu - Ủy viên Thường trực, Trưởng ban Kinh tế ngân sách HĐND tỉnh chủ trì cuộc làm việc.