Tiếp tục chương trình khảo sát về việc đóng cửa mỏ khoáng sản, sáng 18/4, Ban Kinh tế ngân sách HĐND tỉnh tổ chức khảo sát việc chấp hành chính sách, pháp luật về đóng cửa mỏ khoáng sản trên địa bàn thị xã Hồng Lĩnh.

Đó là mục đích mà Đoàn giám sát chuyên đề "Công tác quy hoạch, đầu tư, quản lý và khai thác công trình đê điều, hồ đập giai đoạn 2016-2018" đặt ra tại cuộc làm việc chiều 16/4.

Sáng ngày 9/4, Ban Kinh tế ngân sách HĐND tỉnh tổ chức khảo sát thực tế việc chấp hành chính sách, pháp luật về đóng cửa mỏ khoáng sản tại huyện Can Lộc.

Sáng 05/4, Phó Trưởng ban Kinh tế ngân sách HĐND tỉnh Nguyễn Thị Thúy Nga dẫn đầu Đoàn tiến hành khảo sát việc chấp hành chính sách, pháp luật về đóng cửa mỏ khoáng sản tại huyện Cẩm Xuyên.

Chiều ngày 27/3, Trưởng ban Kinh tế ngân sách HĐND tỉnh Trần Viết Hậu chủ trì cuộc làm việc của Ban với Sở Xây dựng và các sở, ngành, địa phương liên quan về công tác quản lý đường đô thị trên địa bàn tỉnh.

Chiều 14/03, Ban Kinh tế ngân sách HĐND tỉnh tổ chức khảo sát thực tế các thị trấn Tây Sơn, Phố Châu và làm việc với UBND huyện Hương Sơn về công tác quản lý đường đô thị. Đồng chí Trần Viết Hậu - Ủy viên Thường trực, Trưởng ban Kinh tế ngân sách chủ trì buổi làm việc.

Sáng ngày 6/3, Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Trần Viết Hậu chủ trì cuộc làm việc với Công ty TNHH một thành viên thủy lợi Bắc Hà Tĩnh về kết quả hoạt động năm 2018, phương hướng nhiệm vụ, mục tiêu và giải pháp năm 2019. Cùng dự có đồng chí Võ Hồng Hải - TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Trưởng các ban HĐND tỉnh; thành viên Ban KTNS và đại diện lãnh đạo một số sở ngành, huyện, thị có liên quan.

Chiều 26/02, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh do đồng chí Trần Viết Hậu - Ủy viên Thường trực, Trưởng ban Kinh tế ngân sách HĐND tỉnh chủ trì làm việc với Công ty TNHH một thành viên thủy lợi Nam Hà Tĩnh về kết quả hoạt động năm 2018, phương hướng nhiệm vụ, mục tiêu và giải pháp năm 2019.

Chiều 24/01/2019, đồng chí Trần Viết Hậu - Ủy viên Thường trực, Trưởng ban Kinh tế ngân sách HĐND tỉnh chủ trì họp Ban để tổng kết hoạt động năm 2018, triển khai kế hoạch hoạt động năm 2019.

Chuẩn bị nội dung kỳ họp thứ 8, Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh khóa XVII, chiều 5/12, Ban Kinh tế ngân sách HĐND tỉnh đã tổ chức họp để thống nhất báo cáo thẩm tra các báo cáo, đề án, tờ trình, dự thảo nghị quyết tại kỳ họp và kết quả hoạt động năm 2018 của Ban. Đồng chí Trần Viết Hậu - Ủy viên Thường trực, Trưởng ban Kinh tế ngân sách HĐND tỉnh chủ trì cuộc làm việc.

Sáng 05/12, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh do đồng chí Trần Viết Hậu - Ủy viên Thường trực, Trưởng ban Kinh tế ngân sách HĐND tỉnh chủ trì làm việc với Sở Kế hoạch - Đầu tư, Kho bạc Nhà nước tỉnh về kết quả công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực được giao và các nội dung trình kỳ họp. Cùng dự có Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Thị Nữ Y.

Chiều ngày 28/11, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh tổ chức làm việc với Sở Tài chính, Cục thuế tỉnh và Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh về kết quả công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực được giao và các nội dung trình kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa XVII. Đồng chí Trần Viết Hậu - Ủy viên Thường trực, Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh chủ trì cuộc làm việc.

Thực hiện chương trình công tác tháng 11/2018, chiều 20/11, Ban Kinh tế ngân sách Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh đã làm việc vớ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NNPTNT), Sở Tài chính về nội dung các tờ trình, dự thảo nghị quyết chuyên đề trình kỳ họp thứ 8. Trưởng ban Kinh tế ngân sách HĐND tỉnh Trần Viết Hậu chủ trì cuộc làm việc

Để chuẩn bị các nội dung kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa XVII, sáng ngày 19/11, Ban Kinh tế Ngân sách HĐND tỉnh đã có cuộc làm việc với Sở Xây dựng và Sở Tài nguyên - Môi trường về công tác quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực được giao và các nội dung trình kỳ họp. Đồng chí Trần Viết Hậu, Ủy viên Thường trực, Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh chủ trì cuộc làm việc. Cùng dự có Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Võ Hồng Hải.

Chuẩn bị các nội dung cho kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa XVII, chiều ngày 7/11, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh làm việc với Sở Tài chính, Cục thuế tỉnh và một số địa phương về tình hình thực hiện nhiệm vụ ngân sách nhà nước năm 2018 và giai đoạn 2016 - 2018; công tác xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2019; lập kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 3 năm 2019-2021. Các đồng chí: Nguyễn Thị Nữ Y - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Trần Viết Hậu - Ủy viên Thường trực, Trưởng ban Kinh tế ngân sách HĐND tỉnh chủ trì cuộc làm việc.

Để chuẩn bị cho kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa XVII, ngày 06/7/2018, Ban Kinh tế ngân sách đã họp để thống nhất nội dung thẩm tra các báo cáo, đề án, tờ trình, dự thảo Nghị quyết và báo cáo kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018 của ban. Đồng chí Trần Viết Hậu - Ủy viên Thường trực, Trưởng Ban Kinh tế ngân sách chủ trì làm việc.

Sáng ngày 4/7, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh tổ chức làm việc với các sở, ngành: Kế hoạch - Đầu tư, Tài chính, Cục thuế, Cục thống kê, Kho bạc Nhà nước tỉnh về các nội dung trình tại Kỳ họp. Các đồng chí: Nguyễn Thị Nữ Y - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Viết Hậu - Ủy viên Thường trực, Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh chủ trì cuộc làm việc.

Sáng ngày 3/7, Trưởng ban Kinh tế ngân sách HĐND tỉnh Trần Viết Hậu chủ trì cuộc làm việc của Ban với Sở Tài nguyên - Môi trường về công tác xây dựng dự thảo nghị quyết danh mục bổ sung các công trình, dự án cần thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất năm 2018. Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Võ Hồng Hải cùng dự.

Chuẩn bị các nội dung cho kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa XVII, sáng ngày 3/7, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh do đồng chí Trần Viết Hậu - Ủy viên Thường trực, Trưởng ban Kinh tế ngân sách HĐND tỉnh chủ trì làm việc với Sở Khoa học và Công nghệ về kết quả thực hiện các nghị quyết HĐND tỉnh trên lĩnh vực khoa học và công nghệ; nội dung dự thảo Nghị quyết về chính sách hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2025 và những năm tiếp theo. Cùng dự có Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Võ Hồng Hải.

Chiều ngày 14/6, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh do đồng chí Trần Viết Hậu - Ủy viên Thường trực, Trưởng ban Kinh tế ngân sách HĐND tỉnh chủ trì làm việc với Sở Công Thương về tiến độ, nội dung, việc xây dựng nghị quyết về chính sách đẩy mạnh phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2015 và những năm tiếp theo. Cùng dự có các đồng chí: Nguyễn Thị Nữ Y - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Hồng Lĩnh - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy thành phố Hà Tĩnh.