Sáng nay 27/1/2022, Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân (HĐND) làm việc với Sở Kế hoạch - Đầu tư, Sở Xây dựng về các nội dung trình tại Kỳ họp thứ 05 HĐND tỉnh khóa XVIII. Các đồng chí: Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Văn Kỳ và Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Nguyễn Thị Thúy Nga chủ trì buổi làm việc

11:28 27/01/2022

Chiều 20/01/2022, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Văn Kỳ và Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Nguyễn Thị Thúy Nga chủ trì họp Ban để tổng kết hoạt động năm 2021, triển khai kế hoạch hoạt động năm 2022

19:20 20/01/2022

Chiều 09/12/2021, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh tổ chức họp thống nhất nội dung báo cáo thẩm tra các báo cáo, đề án, tờ trình, dự thảo Nghị quyết trình Kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh khóa XVIII. Đồng chí Nguyễn Thị Thúy Nga - Ủy viên Thường trực, Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh chủ trì cuộc làm việc.

20:04 09/12/2021

Chuẩn bị nội dung Kỳ họp thứ 4, Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh khóa XVIII, sáng 09/12/2021, Ban Kinh tế ngân sách HĐND tỉnh làm việc với Sở Tài chính, Cục thuế tỉnh về các Đề án, tờ trình, dự thảo Nghị quyết trình Kỳ họp. Phó chủ tịch HĐND tỉnh Trần Văn Kỳ và Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Nguyễn Thị Thúy Nga chủ trì cuộc làm việc.

15:34 09/12/2021

Sáng nay 07/12/2021, Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân (HĐND) làm việc với Sở Kế hoạch - Đầu tư, Kho bạc nhà nước và một số sở, ngành liên quan về các nội dung trình tại Kỳ họp thứ 04 HĐND tỉnh khóa XVIII. Các đồng chí : Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Văn Kỳ và Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Nguyễn Thị Thúy Nga chủ trì buổi làm việc

14:04 07/12/2021

Chuẩn bị nội dung kỳ họp thứ 4 Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh khóa XVIII, sáng 3/12/2021, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh làm việc với Sở Giao thông Vận tải về một số chính sách khuyến khích, hỗ trợ đơn vị kinh doanh vận tải bằng xe buýt. Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Văn Kỳ và Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Nguyễn Thị Thúy Nga chủ trì buổi làm việc.

08:58 05/12/2021

Sáng 3/12/2021, Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường về các nội dung trình Kỳ họp thứ 4, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII. Các đồng chí: Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Văn Kỳ; Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Nguyễn Thị Thúy Nga chủ trì cuộc làm việc.

14:56 03/12/2021

Chiều 26/11/2021, Các đồng chí: Phó Chủ tịch Hội dồng nhân dân (HĐND) tỉnh Trần Văn Kỳ và Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Nguyễn Thị Thúy Nga chủ trì cuộc làm việc với Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn về Tờ trình, dự thảo Nghị quyết quy định chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp, nông thôn giai đoạn 2022-2025 gắn với xây dựng tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới.

13:34 27/11/2021

Chuẩn bị Kỳ họp thứ 4, Hội đồng nhân dân tỉnh (HĐND) khóa XVIII, sáng 25/11/2021, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh làm việc Văn phòng Điều phối Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới về tờ trình, dự thảo nghị quyết một số cơ chế, chính sách tạo nguồn lực xây dựng tỉnh Hà Tĩnh đạt chuẩn nông thôn mới, giai đoạn 2022-2025. Các đồng chí: Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Văn Kỳ; Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Nguyễn Thị Thúy Nga chủ trì cuộc làm việc.

18:18 25/11/2021

Chiều ngày 19/11/2021, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Trần Văn Kỳ và Phó Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Nguyễn Văn Tuấn chủ trì cuộc làm việc với Ủy ban nhân dân (UBND) huyện Vũ Quang về tình hình xử lý các tồn đọng đất đai trên địa bàn huyện.

16:08 20/11/2021

Chiều ngày 27/10/2021, Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh tổ chức họp thống nhất nội dung báo cáo thẩm tra các báo cáo, đề án, tờ trình, dự thảo Nghị quyết trình Kỳ họp thứ 3 HĐND tỉnh khóa XVIII. Các đồng chí: Trần Văn Kỳ, Tỉnh ủy viên - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh và Nguyễn Thị Thúy Nga - Ủy viên Thường trực, Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh chủ trì cuộc làm việc

21:17 27/10/2021

Chuẩn bị Kỳ họp thứ 3, chiều 19/10/2021, Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh đã làm việc với Quỹ Đầu tư & Phát triển tỉnh về kết quả hoạt động của Quỹ trong thời gian qua và danh mục các lĩnh vực đầu tư, cho vay của Quỹ giai đoạn 2021 - 2025. Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Văn Kỳ; Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Nguyễn Thị Thúy Nga chủ trì cuộc làm việc.

18:32 19/10/2021

Chiều 15/10/2021, Các đồng chí: Trần Văn Kỳ - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh. Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Thị Thúy Nga- Ủy viên Thường trực, Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh chủ trì cuộc làm việc của Ban với Sở Kế hoạch - Đầu tư và UBND thành phố Hà Tĩnh về các nội dung trình Kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh khóa XVIII

21:23 15/10/2021

Chiều 06/10/2021, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Trần Văn Kỳ dẫn đầu Đoàn tiến hành khảo sát thực tế việc di dời, tái định cư các hộ dân thôn Hải Phong 1, Hải Phong 2, xã Kỳ Lợi, thị xã Kỳ Anh và tổ chức làm việc với Ủy ban nhân dân (UBND) thị xã Kỳ Anh.

11:08 07/10/2021

Sáng 29/9/2021, Ban Kinh tế ngân sách Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh đã làm việc với Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn, Sở Tài chính và Văn phòng Điều phối thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) tỉnh về các nội dung liên quan đến việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025. Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Văn Kỳ; Trưởng ban Kinh tế ngân sách HĐND tỉnh Nguyễn Thị Thúy Nga chủ trì cuộc làm việc.

11:09 29/09/2021

Sáng ngày 24/9/2021, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Trần Văn Kỳ và Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Nguyễn Thị Thúy Nga chủ trì cuộc làm việc của Ban với Sở Tài nguyên và Môi trường về kết quả thực hiện quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Hà Tĩnh và các nội dung trình Kỳ họp thứ 3.

16:05 24/09/2021

Sáng 23/9/2021, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Trần Văn Kỳ dẫn đầu Đoàn tiến hành khảo sát thực tế một số dự án thành phần và tổ chức làm việc với Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Tĩnh về đề xuất dự án Hạ tầng ưu tiên và phát triển đô thị thích ứng biến đổi khí hậu thành phố Hà Tĩnh vay vốn WB.

23:15 23/09/2021

Sáng 16/9/2021, Ban Kinh tế ngân sách (KTNS) Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh đã làm việc với Sở Xây dựng về một số nội dung liên quan đến công tác quản lý Nhà nước trên lĩnh vực xây dựng. Trưởng ban KTNS HĐND tỉnh Nguyễn Thị Thúy Nga chủ trì cuộc làm việc.

12:47 16/09/2021

Chiều 10/9/2021, Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh tổ chức làm việc với Sở Khoa học và Công nghệ về các nội dung trình kỳ họp thứ 3 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII. Các đồng chí: Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Văn Kỳ và Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Nguyễn Thị Thúy Nga chủ trì cuộc làm việc. Tham dự có thành viên Ban Kinh tế ngân sách; lãnh đạo các Ban, Văn phòng Đoàn ĐBQH & HĐND tỉnh và đại diện lãnh đạo một số sở, ngành có liên quan

18:22 10/09/2021

Sáng 14/7/2021, Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh tổ chức họp thống nhất nội dung báo cáo thẩm tra các báo cáo, đề án, tờ trình, dự thảo Nghị quyết trình Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh khóa XVIII. Đồng chí Nguyễn Thị Thúy Nga - Ủy viên Thường trực, Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh chủ trì cuộc làm việc.

15:57 14/07/2021