Sáng ngày 29/3/2023, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Văn Kỳ và Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Nguyễn Thị Thúy Nga dẫn đầu đoàn khảo sát một số dự án và làm việc với Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh (ĐTPT) về kết quả thực hiện công tác quản lý, sử dụng các Quỹ Tài chính Nhà nước ngoài ngân sách giai đoạn 2020-2022

16:34 29/03/2023

Chiều ngày 28/3/2023, Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Nguyễn Thị Thúy Nga dẫn đầu Đoàn tiến hành khảo sát một số nội dung trình Kỳ họp thứ 12, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII.

16:13 28/03/2023

Chiều 23.3/2023. Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức khảo sát một số mô hình, dự án và làm việc với Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh về kết quả hoạt động Quỹ Phát triển phụ nữ Hà Tĩnh giai đoạn 2020-2022. Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Văn Kỳ và Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Nguyễn Thị Thúy Nga chủ trì cuộc làm việc.

09:46 24/03/2023

Chuẩn bị đón Xuân Quý Mão, sáng 16/01/2023, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Nguyễn Thị Thúy Nga và Giám đốc Ban QLDA Đầu tư xây dựng công trình Dân dụng và Công nghiệp tỉnh Bùi Huy Cường đã trao 25 suất quà (mỗi suất gồm một hộp quà và 500.000 đồng tiền mặt) cho các hộ chính sách, hộ nghèo tại xã Cường Gián huyện Nghi Xuân.

10:32 17/01/2023

Năm 2022 có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm (2021-2025) đã được HĐND tỉnh quyết nghị; trên cơ sở chương trình công tác trọng tâm của Hội đồng nhân dân (HĐND), Ban Kinh tế - Ngân sách đã chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch và tổ chức thực hiện có hiệu quả nhằm góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả, khẳng định vai trò, vị thế của HĐND - cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương.

14:46 16/01/2023

Chiều 09/01/2023, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Văn Kỳ và Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Nguyễn Thị Thúy Nga chủ trì họp Ban để tổng kết hoạt động năm 2022, triển khai kế hoạch hoạt động năm 2023

09:41 10/01/2023

Chiều ngày 02/12/2022, Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân (HĐND) làm việc với Sở Kế hoạch - Đầu tư, Kho bạc nhà nước và một số sở, ngành liên quan về các nội dung trình tại Kỳ họp thứ 11 HĐND tỉnh khóa XVIII. Các đồng chí: Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Văn Kỳ và Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Nguyễn Thị Thúy Nga chủ trì buổi làm việc

21:53 02/12/2022

Chuẩn bị nội dung Kỳ họp thứ 11, Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh khóa XVII, chiều 29/11/2022, Ban Kinh tế ngân sách HĐND tỉnh làm việc với Sở Tài chính, Cục Thuế tỉnh về tờ trình, dự thảo Nghị quyết trình Kỳ họp. Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Văn Kỳ và Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Nguyễn Thị Thúy Nga chủ trì cuộc làm việc.

17:35 29/11/2022

Sáng 25/11/2022, Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường về các nội dung trình Kỳ họp thứ 11, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII. Các đồng chí: Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Văn Kỳ và Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Nguyễn Thị Thúy Nga chủ trì cuộc làm việc.

13:59 25/11/2022

Chuẩn bị nội dung Kỳ họp thứ 11, Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh khóa XVIII, chiều ngày 18/11/2022, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh làm việc với Sở Công Thương về Tờ trình, dự thảo nghị quyết một số chính sách hỗ trợ phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2025. Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Nguyễn Thị Thúy Nga chủ trì cuộc làm việc

20:06 18/11/2022

Sáng ngày 09/11/2022, Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh tổ chức họp thống nhất nội dung báo cáo thẩm tra các tờ trình, dự thảo Nghị quyết trình Kỳ họp thứ 10 HĐND tỉnh khóa XVIII. Các đồng chí: Trần Văn Kỳ, Tỉnh ủy viên - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh và Nguyễn Thị Thúy Nga - Ủy viên Thường trực, Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh chủ trì cuộc làm việc.

14:55 09/11/2022

Chiều 08/11/2022, Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh làm việc với Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn về các nội dung trình Kỳ họp thứ 10, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII. Các đồng chí: Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Văn Kỳ; Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Nguyễn Thị Thúy Nga chủ trì cuộc làm việc.

19:48 08/11/2022

Chuẩn bị nội dung Kỳ họp thứ 10, Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh khóa XVIII, sáng 03/11/2022, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh làm việc với Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh về các tờ trình, dự thảo Nghị quyết trình Kỳ họp. Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Nguyễn Thị Thúy Nga chủ trì cuộc làm việc

13:51 03/11/2022

Sáng 25/10/2022, Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh làm việc với Sở Khoa học và Công nghệ về dự thảo Nghị quyết một số chính sách phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2025 và những năm tiếp theo. Các đồng chí: Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Văn Kỳ; Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Nguyễn Thị Thúy Nga chủ trì cuộc làm việc

11:28 25/10/2022

Sáng 23/8/2022, Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh tổ chức làm việc với Sở Kế hoạch và Đầu tư về các nội dung trình Kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khóa XVIII. Các đồng chí: Trần Văn Kỳ, TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Thị Thúy Nga, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh chủ trì cuộc làm việc

14:52 23/08/2022

Chiều 08/7/2022, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh tổ chức họp thống nhất nội dung báo cáo thẩm tra các báo cáo, đề án, tờ trình, dự thảo Nghị quyết trình Kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh khóa XVIII. Đồng chí Nguyễn Thị Thúy Nga - Ủy viên Thường trực, Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh chủ trì cuộc làm việc

18:53 08/07/2022

Chuẩn bị kỳ họp thứ 8, Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh khóa XVIII, sáng 08/7/2022, Ban Kinh tế ngân sách HĐND tỉnh đã làm việc với Sở Kế hoạch và Đầu tư về các nội dung trình Kỳ họp. Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Văn Kỳ và Trưởng ban Kinh tế ngân sách HĐND tỉnh Nguyễn Thị Thúy Nga chủ trì cuộc làm việc

18:43 08/07/2022

Chuẩn bị nội dung Kỳ họp thứ 8, Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh khóa XVIII, chiều ngày 06/7/2022, Ban Kinh tế ngân sách HĐND tỉnh làm việc với Sở Tài chính và Sở Tài nguyên và Môi trường về các tờ trình, dự thảo nghị quyết trình Kỳ họp. Phó chủ tịch HĐND tỉnh Trần Văn Kỳ và Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Nguyễn Thị Thúy Nga chủ trì cuộc làm việc. Cùng dự có thành viên Ban Kinh tế ngân sách; lãnh đạo các Ban, Văn phòng Đoàn ĐBQH & HĐND tỉnh và đại diện lãnh đạo một số sở, ngành có liên quan.

21:02 06/07/2022

Chiều 5/7/2022, Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh làm việc với Văn phòng Điều phối Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới và Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn về các nội dung trình Kỳ họp thứ 8, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII. Các đồng chí: Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Văn Kỳ; Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Nguyễn Thị Thúy Nga chủ trì cuộc làm việc

17:51 05/07/2022

Sáng ngày 27/4/2022, Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh tổ chức họp thống nhất nội dung báo cáo thẩm tra các tờ trình, dự thảo Nghị quyết trình Kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh khóa XVIII. Các đồng chí: Trần Văn Kỳ, Tỉnh ủy viên - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh và Nguyễn Thị Thúy Nga - Ủy viên Thường trực, Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh chủ trì cuộc làm việc

16:43 26/04/2022