Sáng 16/9/2021, Ban Kinh tế ngân sách (KTNS) Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh đã làm việc với Sở Xây dựng về một số nội dung liên quan đến công tác quản lý Nhà nước trên lĩnh vực xây dựng. Trưởng ban KTNS HĐND tỉnh Nguyễn Thị Thúy Nga chủ trì cuộc làm việc.

12:47 16/09/2021

Chiều 10/9/2021, Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh tổ chức làm việc với Sở Khoa học và Công nghệ về các nội dung trình kỳ họp thứ 3 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII. Các đồng chí: Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Văn Kỳ và Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Nguyễn Thị Thúy Nga chủ trì cuộc làm việc. Tham dự có thành viên Ban Kinh tế ngân sách; lãnh đạo các Ban, Văn phòng Đoàn ĐBQH & HĐND tỉnh và đại diện lãnh đạo một số sở, ngành có liên quan

18:22 10/09/2021

Sáng 14/7/2021, Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh tổ chức họp thống nhất nội dung báo cáo thẩm tra các báo cáo, đề án, tờ trình, dự thảo Nghị quyết trình Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh khóa XVIII. Đồng chí Nguyễn Thị Thúy Nga - Ủy viên Thường trực, Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh chủ trì cuộc làm việc.

15:57 14/07/2021

Chiều 12/7/ 2021, Ban Kinh tế Ngân sách Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh đã làm việc với các sở: Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Công Thương, Xây dựng về các nội dung trình tại Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh khóa XVIII. Các đồng chí: Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Văn Kỳ và Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Nguyễn Thị Thúy Nga chủ trì cuộc làm việc.

21:02 12/07/2021

Chuẩn bị kỳ họp thứ 2, Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh khóa XVIII, chiều 09/7/2021, Ban Kinh tế ngân sách HĐND tỉnh đã làm việc với Sở Kế hoạch và Đầu tư về các nội dung trình Kỳ họp. Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Văn Kỳ và Trưởng ban Kinh tế ngân sách HĐND tỉnh Nguyễn Thị Thúy Nga chủ trì cuộc làm việc.

19:42 09/07/2021

Chuẩn bị Kỳ họp thứ 19, Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh khóa XVII, chiều 15/03/2021, Ban Kinh tế ngân sách HĐND tỉnh đã tiến hành làm việc với Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư về các nội dung trình Kỳ họp. Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Văn Kỳ, Trưởng ban Kinh tế ngân sách HĐND tỉnh Trần Viết Hậu chủ trì cuộc làm việc.

10:44 15/03/2021

Sáng ngày 11/03/2021, Ban Kinh tế ngân sách Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh đã làm việc với Công ty TNHH MTV Cao su Hương Khê về thực trạng tài nguyên rừng, đất lâm nghiệp được giao, thuê của Công ty. Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Văn Kỳ; Trưởng ban Kinh tế ngân sách HĐND tỉnh Trần Viết Hậu chủ trì cuộc làm việc.

07:42 11/03/2021

Chiều 29/01, Trưởng ban Kinh tế ngân sách (KTNS) Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Trần Viết Hậu chủ trì họp Ban để tổng kết hoạt động năm 2020, triển khai kế hoạch hoạt động năm 2021. Cùng dự có Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Văn Kỳ.

16:16 30/01/2021

Chiều 25/01, Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh tổ chức làm việc với Công ty TNHH MTV Cao su Hà Tĩnh về thực trạng tài nguyên rừng, đất lâm nghiệp được giao, thuê. Các đồng chí: Trần Văn Kỳ - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Viết Hậu - Trưởng ban Kinh tế ngân sách chủ trì cuộc làm việc.

20:00 25/01/2021

Chiều 02/12/2020, Ban Kinh tế ngân sách Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh đã tổ chức họp thẩm tra các tờ trình, dự thảo nghị quyết trình Kỳ họp thứ 18, HĐND tỉnh khóa XVII. Trưởng ban Kinh tế ngân sách HĐND tỉnh Trần Viết Hậu chủ trì cuộc làm việc.

22:15 02/12/2020

Chuẩn bị nội dung Kỳ họp thứ 18, Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh khóa XVII, sáng 27/11, Ban Kinh tế ngân sách HĐND tỉnh do đồng chí Trần Viết Hậu - Ủy viên Thường trực, Trưởng ban Kinh tế ngân sách HĐND tỉnh chủ trì làm việc với Sở Tài chính, Cục thuế tỉnh về các Đề án, tờ trình, dự thảo Nghị quyết trình Kỳ họp.

17:28 27/11/2020

Chuẩn bị nội dung kỳ họp thứ 18 Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh khóa XVII, chiều 26/11/2020, Ban Kinh tế ngân sách HĐND tỉnh do đồng chí Trần Viết Hậu - Ủy viên Thường trực, Trưởng ban Kinh tế ngân sách HĐND tỉnh chủ trì làm việc với Sở KH&CN, sở TN&MT, sở NN & PTNT về kết quả công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực được giao và các nội dung trình kỳ họp. Cùng tham dự có đại diện lãnh đạo các Ban; thành viên ban Kinh tế ngân sách và đại diện lãnh đạo một số sở, ngành có liên quan.

23:40 26/11/2020

Sáng 26/11, Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh tổ chức làm việc với Sở Kế hoạch - Đầu tư, Kho bạc nhà nước và một số sở, ngành liên quan về các nội dung trình tại Kỳ họp thứ 18. Đồng chí Trần Viết Hậu - Ủy viên Thường trực, Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh chủ trì cuộc làm việc.

18:41 26/11/2020

Chiều 12/11/2020, Ban Kinh tế Ngân sách Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh làm việc với Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn (NNPTNT) và một số sở, ngành, đơn vị liên quan về dự thảo chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp, nông thôn, xây dựng nông thôn mới và đô thị giai đoạn 2021 - 2025.

18:10 12/11/2020

Sáng ngày 8/10/2020, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Nguyễn Thị Nữ Y và Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Trần Viết Hậu chủ trì cuộc làm việc với Ủy ban nhân dân tỉnh để nghe và cho ý kiến về “Kết quả thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2018 -2020 trên địa bàn tỉnh”.

19:21 08/10/2020

Chiều nay (11/9), Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh do đồng chí Trần Viết Hậu - Ủy viên Thường trực, Trưởng ban Kinh tế ngân sách HĐND tỉnh chủ trì làm việc với các Sở, ngành để nghe và cho ý kiến về các nội dung trình Kỳ họp thứ 17, HĐND tỉnh khóa XVII.

10:34 12/09/2020

Sáng ngày 10/9, Đoàn giám sát chuyên đề “Kết quả thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2018-2020 trên địa bàn tỉnh” của Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh đã đi khảo sát thực tế và làm việc với UBND huyện Hương Sơn. Đồng chí Trần Viết Hậu - Ủy viên Thường trực, Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh chủ trì cuộc làm việc.

16:55 10/09/2020

Sáng 8/9, Đoàn giám sát chuyên đề của Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh do Trưởng ban Kinh tế ngân sách Trần Viết Hậu làm Trưởng đoàn tiến hành khảo sát thực tế và làm việc với UBND huyện Can Lộc về “Kết quả thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2018 -2020 trên địa bàn tỉnh”.

15:18 08/09/2020

Chiều 28/8, Đoàn giám sát chuyên đề của Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh tổ chức đi khảo sát thực tế và làm việc với UBND huyện Cẩm Xuyên về “Kết quả thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2018 - 2020 trên địa bàn tỉnh”. Đồng chí Trần Viết Hậu - Ủy viên Thường trực, Trưởng ban Kinh tế ngân sách HĐND tỉnh, Trưởng đoàn giám sát chủ trì cuộc làm việc.

10:39 29/08/2020

Chiều 26/8, Đoàn giám sát chuyên đề “Kết quả thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2018 - 2020 trên địa bàn tỉnh” do đồng chí Trần Viết Hậu - Ủy viên Thường trực, Trưởng ban Kinh tế ngân sách Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh làm Trưởng đoàn tiến hành khảo sát thực tế và làm việc với UBND huyện Kỳ Anh.

22:09 26/08/2020