Sáng 17/03, Ban Kinh tế ngân sách Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh do đồng chí Trần Viết Hậu - Ủy viên Thường trực, Trưởng ban Kinh tế ngân sách HĐND tỉnh chủ trì đã làm việc với các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về các nội dung trình Kỳ họp thứ 13.

Phục vụ công tác thẩm tra, Kỳ họp thứ 13 Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh khóa XVII về việc xem xét, quyết định chủ trương đầu tư các dự án nhóm B, nhóm C; trong 02 ngày 10 - 11/3/2020, Đoàn khảo sát do Trưởng Ban Kinh tế ngân sách HĐND tỉnh Trần Viết Hậu dẫn đầu đã khảo sát thực tế tại 09 công trình, dự án dự kiến trình HĐND tỉnh tại kỳ họp.

Chiều 15/01/2020, Trưởng ban Kinh tế ngân sách (KTNS) Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Trần Viết Hậu chủ trì họp Ban để tổng kết hoạt động năm 2019, triển khai kế hoạch hoạt động năm 2020.

Chuẩn bị nội dung Kỳ họp thứ 12, Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh khóa XVII, sáng 6/12, Ban Kinh tế ngân sách HĐND tỉnh tổ chức họp để thống nhất báo cáo thẩm tra về các báo cáo, đề án, tờ trình, dự thảo nghị quyết tại kỳ họp.

Sáng 28/11, Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh tổ chức làm việc với các sở, ngành: Tài chính, Kế hoạch - Đầu tư, Cục thuế, Kho bạc Nhà nước tỉnh và Văn phòng điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới về kết quả công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực được giao và các nội dung trình kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khóa XVII.

Chuẩn bị nội dung kỳ họp thứ 12 Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh khóa XVII, sáng 27/11, Ban Kinh tế ngân sách HĐND tỉnh do đồng chí Trần Viết Hậu - Ủy viên Thường trực, Trưởng ban Kinh tế ngân sách HĐND tỉnh chủ trì làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường về các Đề án, tờ trình, dự thảo Nghị quyết trình kỳ họp.

Chiều ngày 21/10, Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Trần Viết Hậu chủ trì cuộc làm việc với UBND huyện Cẩm Xuyên về “Công tác quản lý, khai thác, sử dụng rừng, đất lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh”. Cùng dự có thành viên Đoàn giám sát và đại diện lãnh đạo một số sở, ngành có liên quan.

Thực hiện chương trình công tác năm 2019, ngày 16/8, Ban Kinh tế ngân sách Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh do đồng chí Trần Viết Hậu - Ủy viên Thường trực, Trưởng ban Kinh tế ngân sách chủ trì làm việc về kết quả thực hiện các Nghị quyết HĐND tỉnh liên quan đến các chính sách phát triển khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh.

Chuẩn bị các nội dung cho kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa XVII, sáng ngày 16/8, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh tổ chức làm việc với Sở Kế hoạch - Đầu tư về Tờ trình, dự thảo Nghị quyết quyết định, điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công và bổ sung hạn mức, danh mục dự án sử dụng vốn ngân sách địa phương giai đoạn 2016-2020. Trưởng ban Kinh tế ngân sách HĐND tỉnh Trần Viết Hậu chủ trì cuộc làm việc.

Để chuẩn bị cho kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa XVII, chiều ngày 11/7, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh tổ chức họp để thống nhất báo cáo thẩm tra các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết tại Kỳ họp và kết quả giám sát chuyên đề “Công tác quy hoạch đầu tư, quản lý công trình đê điều, hồ đập giai đoạn 2016 – 2019”, kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 của Ban. Đồng chí Trần Viết Hậu - Ủy viên Thường trực, Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh chủ trì cuộc làm việc. Cùng dự có đồng chí Nguyễn Thị Nữ Y - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; lãnh đạo các ban HĐND tỉnh, thành viên ban Kinh tế - Ngân sách, lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh.

Chuẩn bị các nội dung cho kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa XVII, sáng ngày 5/7, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh do đồng chí Trần Viết Hậu - Ủy viên Thường trực, Trưởng ban Kinh tế ngân sách HĐND tỉnh chủ trì làm việc với Sở Tài nguyên - Môi trường về Tờ trình, dự thảo Nghị quyết về danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất (bổ sung) năm 2019; điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn tỉnh.

Sáng 4/7, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh tổ chức làm việc với các sở, ngành: Kế hoạch - Đầu tư, Sở Tài chính, Cục thuế tỉnh, Kho bạc Nhà nước tỉnh về kết quả công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực được giao và các nội dung trình kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa XVII. Đồng chí Trần Viết Hậu - Ủy viên Thường trực, Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh chủ trì cuộc làm việc.

Sáng 28/6, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh tổ chức làm việc với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để nghe các tờ trình, dự thảo nghị quyết trình kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa XVII và thông qua kết quả giám sát chuyên đề "Công tác quy hoạch, đầu tư, quản lý công trình đê điều, hồ đập giai đoạn 2016-2019". Đồng chí Trần Viết Hậu, Ủy viên Thường trực, Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh chủ trì cuộc làm việc.

Sáng 14/6, đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh Hà Tĩnh do Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Thị Nữ Y dẫn đầu có cuộc làm việc với UBND huyện Đức Thọ về công tác cải cách hành chính (CCHC) giai đoạn 2015 - 2018. Cùng dự có Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trương Thanh Huyền, lãnh đạo các Ban và đại diện một số sở, ngành liên quan.

Sáng 12/6, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Hà Tĩnh tiến hành giám sát chuyên đề công tác quy hoạch, đầu tư, quản lý công trình đê điều, hồ đập giai đoạn 2016-2019 tại huyện Nghi Xuân.

Sáng 11/6, Đoàn giám sát chuyên đề về "công tác quy hoạch, đầu tư, công trình đê điều, hồ đập giai đoạn 2016 - 2019" do Trưởng ban Kinh tế ngân sách HĐND tỉnh Trần Viết Hậu dẫn đầu đã đi kiểm tra thực địa và làm việc với UBND huyện Kỳ Anh.

Sáng 10/6, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh tiến hành giám sát chuyên đề về công tác quy hoạch, đầu tư, quản lý công trình đê điều, hồ đập giai đoạn 2016 - 2019 trên địa bàn Can Lộc. Cùng dự có Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trương Thanh Huyền.

Chiều 4/6, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh có cuộc giám sát chuyên đề về Công tác quy hoạch, đầu tư, quản lý công trình đê điều, hồ đập giai đoạn 2016-2019 tại huyện Hương Khê.

Sáng 30/5, Đoàn giám sát chuyên đề của Ban Kinh tế ngân sách HĐND tỉnh đi khảo sát thực tế và làm việc với thị xã Kỳ Anh về công tác quy hoạch, quản lý đê điều, hồ đập giai đoạn 2016 - 2019 trên địa bàn.

Sáng 24/5, Đoàn giám sát chuyên đề HĐND tỉnh về "Công tác quy hoạch, đầu tư, quản lý công trình đê điều, hồ đập giai đoạn 2016-2019" tổ chức làm việc với UBND huyện Thạch Hà. Đồng chí Trần Viết Hậu - Ủy viên Thường trực, Trưởng ban Kinh tế ngân sách HĐND tỉnh chủ trì cuộc làm việc.