Theo quy định của Luật Bầu cử, chậm nhất 40 ngày trước ngày bầu cử, danh sách cử tri phải được niêm yết công khai tại trụ sở UBND cấp xã và các khu vực bỏ phiếu; đồng thời thông báo rộng rãi trên hệ thống loa truyền thanh để Nhân dân biết, theo dõi kiểm tra.

Sáng 13/4, dưới sự chủ trì của Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Trung Dũng và Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng, Ban Thường vụ Tỉnh ủy có buổi làm việc với trưởng, phó các đoàn công tác của Ban Thường vụ Tỉnh ủy kiểm tra, giám sát cơ sở để nghe báo cáo tình hình khiếu nại, tố cáo, những khó khăn liên quan đến công tác bầu cử. Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy cùng dự.

Ngày 11/4, Ủy ban bầu cử thị xã Hồng Lĩnh đã tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Đại diện lãnh đạo các phòng Nghiệp vụ Sở Nội vụ, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử thị xã, các Tiểu ban giúp việc Ủy ban bầu cử (UBBC) thị xã, Ủy ban bầu cử, Tổ giúp việc UBBC phường, xã và 360 thành viên các Tổ bầu cử trên địa bàn thị xã tham dự.

Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Hà Tĩnh là một tổ chức chính trị - xã hội, có vai trò rất quan trọng trong công tác phụ nữ nói chung và công tác cán bộ nữ nói riêng. Nghị quyết số 11-NQ/TW, ngày 27/4/2007 đã khẳng định “Công tác phụ nữ là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, của toàn xã hội và từng gia đình. Trong đó, hạt nhân lãnh đạo là các cấp ủy đảng, trách nhiệm trực tiếp và chủ yếu là cơ quan quản lý nhà nước các cấp, vai trò chủ thể là phụ nữ mà nòng cốt là các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam”. Có thể nói trong nhiều năm qua, các cấp Hội phụ nữ trong toàn tỉnh đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, tổ chức nhiều chương trình hoạt động phù hợp và đổi mới, sáng tạo như tích cực tham mưu đề xuất với cấp ủy, chính quyền ban hành các Chỉ thị, chương trình, kế hoạch thực hiện các Nghị quyết của Trung ương, đề án của Chính phủ tạo điều kiện cho phụ nữ phát triển. Hội đã phát động nhiều phong trào thi đua động viên, khơi dậy tiềm năng, sức sáng tạo của phụ nữ được các tầng lớp phụ nữ tham gia sôi nổi. Từ phong trào thi đua, nhiều điển hình phụ nữ tiêu biểu đã được các cấp Hội phát hiện, lựa chọn giới thiệu nguồn cán bộ nữ cho Đảng.

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 sẽ được tiến hành vào ngày 23/5/2021. Đây là sự kiện chính trị quan trọng của đất nước nhằm lựa chọn, bầu ra những đại biểu tiêu biểu, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân trong Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ mới, góp phần tích cực vào việc xây dựng, củng cố và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa.

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 là sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, diễn ra sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; là hình thức dân chủ trực tiếp, là nơi để cử tri phát huy quyền và nghĩa vụ của công dân, lựa chọn ra những người tiêu biểu, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng, quyền làm chủ của mình trong cơ quan quyền lực Nhà nước ở Trung ương và địa phương. Xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2021 của Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) các cấp tỉnh Hà Tĩnh, đến thời điểm hiện nay, trên cơ sở các văn bản của Trung ương, của tỉnh, Ban Thường trực, Ban Chỉ đạo bầu cử của MTTQ tỉnh đã ban hành các văn bản hướng dẫn, khung kế hoạch gửi về cơ sở triển khai thực hiện.

Sáng 8/04/2021, dưới sự chủ trì của đồng chí Trần Tú Anh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Ban Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV nhiệm kỳ 2021-2026 tại đơn vị bầu cử số 03 (gồm thị xã Hồng Lĩnh và các huyện Đức Thọ, Hương Sơn, Vũ Quang) đã họp để phân công nhiệm vụ thành viên Ban.

Sáng 6/4, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Trung Dũng chủ trì cuộc họp của Ban Thường vụ Tỉnh ủy để nghe Đề án nhân sự ứng cử ĐBQH khóa XV, đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII.

Hà Tĩnh đã hoàn tất việc thành lập 1.444 tổ bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 gồm 21.526 thành viên tại khu vực bỏ phiếu của 216 xã, phường, thị trấn.

Chiều 01/04/2021, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh, Trưởng đoàn công tác của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại huyện Hương Sơn đã làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Hương Sơn để nghe tình hình thực hiện nhiệm vụ về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh; công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị; tình hình triển khai công tác bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026; tình hình khiếu nại, khiếu kiện trên địa bàn. Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Võ Tiến Nghị và Phó trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Tỉnh ủy Ngô Văn Huỳnh cùng dự.

Sáng 26/3/2021, Đoàn công tác có buổi làm việc với lãnh đạo Thành phố Hà Tĩnh về công tác lãnh đạo, chỉ đạo bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Hà Tĩnh Võ Hồng Hải và Bí thư Thành ủy Thành phố Dương Tất Thắng chủ trì buổi làm việc.

Sáng 24/3/2021, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Hà Tĩnh Võ Hồng Hải và đoàn công tác có buổi làm việc với lãnh đạo huyện Đức Thọ về công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. Cùng dự có Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Trương Thanh Huyền – Trưởng đoàn công tác của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại huyện Đức Thọ.

Chiều 23/3, Phó Chủ tịch (Hội đồng nhân dân) HĐND tỉnh Trần Văn Kỳ làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ủy ban Bầu cử huyện Hương Khê về công tác chuẩn bị bầu cử ĐBQH khoá XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Tính đến 17 giờ chiều ngày 14/3/2021, Ủy ban bầu cử thị xã Hồng Lĩnh đã tiếp nhận 60 bộ hồ sơ ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) thị xã khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026; Ủy ban bầu cử các phường, xã đã tiếp nhận 260 hồ sơ ứng cử đại biểu HĐND phường, xã. Ở cả hai cấp không có hồ sơ tự ứng cử.

Thực hiện Nghị quyết số 1186/2021/UBTVQH14 của UBTVQH; Nghị quyết liên tịch số 09/2021/NQLT-UBTVQH14-CP-ĐCTUTWMTTQVN của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Thông báo số 54/MTTQ-BTT ngày 23 tháng 02 năm 2021 của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh về việc phân bổ cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân; ngày 03/3/2021, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH), Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh phối hợp với Ban chấp hành Công đoàn Văn phòng đã tổ chức các hội nghị: Dự kiến giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026; lấy ý kiến cử tri nơi công tác đối với người được dự kiến giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng chí Hoàng Trung Dũng, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị ban lãnh đạo mở rộng để thảo luận, giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026; Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND tỉnh Phạm Xuân Phú, Chủ tịch Công đoàn Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND tỉnh Trần Đình Tuấn chủ trì các hội nghị khác.

Dưới đây là tổng hợp văn bản hướng dẫn bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015, sửa đổi năm 2019, số lượng đại biểu HĐND khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026 được bầu tại Hà Tĩnh giảm so với nhiệm kỳ trước.

Chiều 4/2, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ nhất để thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người của cơ quan, tổ chức, đơn vị ở địa phương được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Chiều 28/01/2021, Thường trực Hội đồng nhân dân (HĐND) huyện Hương Sơn đã tổ chức hội nghị với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện và Ủy ban nhân dân huyện để thống nhất dự kiến cơ cấu, số lượng, thành phần và phân bổ số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026.