Phát biểu của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân bế mạc Kỳ họp thứ Tám, Quốc hội Khóa XIV

Chiều nay 20/11/2019, Quốc hội tiếp tục phiên làm việc của mình với nội dung thảo luận tại hội trường về Luật Doanh nghiệp (sửa đổi), với 24 lượt ý kiến của các ĐBQH các tỉnh, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng đã giải trình ý kiến của đại biểu Quốc hội. Tham gia thảo luận tại hội trường, Đại biểu Bùi Thị Quỳnh Thơ (Đoàn ĐBQH Hà Tĩnh) đã có nhiều góp ý quan trọng.

Sáng 20/11/2019, tại buổi thảo luận ở hội trường về dự án Luật Đầu tư (sửa đổi), đại biểu Bùi Thị Quỳnh Thơ (Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh) đã tham gia đóng góp ý kiến với các nội dung sâu sắc, phản ánh nhiều bất cập đang xảy ra trong thực tiễn.

Sáng nay 19/11/2019, Quốc hội tiếp tục phiên làm việc với nội dung thảo luận ở hội trường về dự án Luật Đầu tư theo hình thức đối tác công tư, Qua 27 lượt ý kiến góp ý của các ĐBQH các tỉnh, dự thảo Luật đã được Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng giải trình các nội dung. Tham gia đóng góp ý kiến, Đại biểu Lê Anh Tuấn - Ủy viên Thường trực Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội – ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh đã tham gia đóng góp ý kiến với các nội dung về cách tiếp cận của Dự luật về Hợp đồng PPP, phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng, mối quan hệ giữa Luật PPP và các luật chuyên ngành, Doanh nghiệp dự án PPP và điều khoản “Hardship” trong Hợp đồng PPP.

Sáng 18/11/2019, Quốc hội tiếp tục chương trình làm việc với nội dung thảo luận tại tổ về dự án Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều và Luật Xây dựng.

Tại phiên thảo luận tổ (sáng ngày 15/11) về dự án Luật Đầu tư (sửa đổi) và Luật Doanh nghiệp, Phó trưởng đoàn phụ trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Tĩnh Nguyễn Văn Sơn chủ trì buổi thảo luận, đại biểu Bùi Thị Quỳnh Thơ đã có những ý kiến góp ý sâu sắc và xác đáng đảm bảo tính khả thi của các dự án Luật này.

Sáng 14/11, tại buổi thảo luận ở hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam, đại biểu Lê Anh Tuấn (Đoàn ĐBQH Hà Tĩnh) cho rằng cần thiết phải bổ sung các quy định về chính sách thị thực điện tử và miễn thực thi đơn phương đối với người nước ngoài.

Sáng nay (13/11), Quốc hội tiếp tục thảo luận tại hội trường về việc thực hiện chính sách pháp luật về phòng cháy, chữa cháy (PCCC) giai đoạn 2014 - 2018; đại biểu Nguyễn Văn Sơn, Phó Trưởng đoàn phụ trách Đoàn ĐBQH Hà Tĩnh đã tham gia nhiều ý kiến sát thực và sâu sắc.

Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 8, chiều 12/11, Quốc hội đã tiến hành thảo luận tại hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Quốc hội. Phó trưởng Đoàn phụ trách đại biểu Quốc hội (ĐBQH) Nguyễn Văn Sơn đã có những ý kiến phát biểu tâm huyết, sâu sắc có ý nghĩa quan trọng trong quá trình xây dựng, hoàn thiện và áp dụng dự án Luật.

Tại phiên thảo luận tổ (sáng ngày 11/11) về dự án Luật Đầu tư theo phương thức công tư, Phó trưởng đoàn phụ trách đại biểu quốc hội tỉnh Hà Tĩnh - Nguyễn Văn Sơn và đại biểu Lê Anh Tuấn, Ủy viên Thường trực Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội đã có những ý kiến góp ý để hoàn thiện, đảm bảo tính khả thi của dự án Luật này.

Sáng 08/11, đại biểu Trần Đình Gia - Đoàn đại biểu Quốc hội Hà Tĩnh đã tham gia chất vấn Bộ Thông tin - Truyền thông về chuyển mạng giữ nguyên số của các nhà cung cấp dịch vụ viễn thông.

Sáng nay (08/11), đại biểu Trần Đình Gia - Đoàn Hà Tĩnh tham gia chất vấn Bộ Thông tin - Truyền thông về chuyển mạng giữ nguyên số của các nhà cung cấp dịch vụ viễn thông.

Chiều nay (07/11) Phó Trưởng đoàn phụ trách Nguyễn Văn Sơn - Đoàn ĐBQH Hà Tĩnh tham gia chất vấn về sắp xếp bộ máy, chính sách của cán bộ cơ sở

Tiếp tục phiên chất vấn chiều 06/11, đại biểu Trần Đình Gia – Đoàn đại biểu Quốc hội Hà Tĩnh đã tham gia chất vấn Bộ trưởng Bộ Công Thương về thời điểm kết thúc dự án Mỏ sắt Thạch Khê.

Sáng nay (06/11), Quốc hội mở đầu phiên chất vấn nhóm vấn đề thứ nhất thuộc lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Phó trưởng đoàn phụ trách Đoàn ĐBQH Hà Tĩnh Nguyễn Văn Sơn đã tham gia chất vấn về vấn đề dịch tả lợn Châu Phi.

Chiều 01/11, đại biểu Bùi Thị Quỳnh Thơ (ĐBQH Hà Tĩnh) đã tham gia thảo luận về dự thảo Nghị quyết về khoanh tiền nợ thuế, xóa tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp đối với người nộp thuế không còn khả năng nộp vào ngân sách nhà nước.

Chiều ngày 30/10, tiếp tục chương trình kỳ họp, Quốc hội thảo luận tại hội trường về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH và ngân sách nhà nước năm 2019, kế hoạch phát triển KT-XH, dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách Trung ương năm 2020.

Chiều ngày 29/10, tiếp tục chương trình kỳ họp 8, Quốc hội thảo luận tại tổ về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam và Dự án Luật sửa đổi, bổ sung Điều 3, Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.

Sáng nay 29/10, Đoàn ĐBQH Hà Tĩnh đã tham gia phiên thảo luận tổ về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Quốc hội và dự thảo Nghị quyết về thí điểm không tổ chức hội đồng nhân dân tại các phường thuộc quận, thị xã của thành phố Hà Nội.

Sáng nay 20/10, Phó trưởng đoàn phụ trách Đoàn ĐBQH Hà Tĩnh - Nguyễn Văn Sơn tham gia phát biểu thảo luận tại hội trường về dự án Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương.