Đề nghị tỉnh quan tâm chỉ đạo việc hướng dẫn thủ tục để cấp lại bằng Tổ quốc ghi công cho gia đình liệt sỹ Trần Giai, phường Đậu Liêu, thị xã Hồng Lĩnh đã bị cháy mất hiện nay chỉ còn giấy báo tử

09:27 29/12/2020

Đề nghị tỉnh chỉ đạo sớm hoàn thành và tổ chức bàn giao hai công trình Hồ Bàu tiên và Tiểu công viên Bình Lạng, phường Bắc Hồng, thị xã Hồng Lĩnh để đưa vào quản lý, khai thác sử dụng

09:25 29/12/2020

Đề nghị tỉnh chỉ đạo, đôn đốc giải quyết kịp thời chế độ cho các đối tượng dân công hỏa tuyến (Cử tri huyện Hương Sơn).

09:22 29/12/2020