Câu 8. Hiện nay công tác phối hợp của Chi cục Thủy lợi với các địa phương trong công tác bảo vệ môi trường trên tuyến Đê La Giang còn nhiều hạn chế. Đề nghị tỉnh chỉ đạo, có giải pháp khắc phục (Cử tri huyện Đức Thọ).

09:21 16/03/2023

Câu 7. Đề nghị tỉnh có hướng dẫn quy trình thực hiện quy hoạch, đầu tư xây dựng hạ tầng khu dân cư nông thôn trong trường hợp cấp huyện, xã là cấp quyết định đầu tư sử dụng nguồn ngân sách Nhà nước; đồng thời cho biết UBND cấp xã (cấp quyết định đầu tư đồng thời là chủ đầu tư) có được sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước để lập quy hoạch mặt bằng sử dụng đất, đầu tư xây dựng hạ tầng để tổ chức giao đất, đấu giá đất (Cử tri huyện Kỳ Anh).

09:20 16/03/2023

Câu 6. Đề nghị tỉnh quan tâm giải quyết nhu cầu đất ở cho người dân Khu tái định cư thôn Tân Phúc Thành 1 và thôn Đông Yên, xã Kỳ Lợi; xem xét việc cho chủ trương cấp đất cho các hộ liền kề đối với diện tích đất xen kẹt, không đủ điều kiện đấu giá hoặc cấp đất ở (Cử tri thị xã Kỳ Anh).

09:19 16/03/2023

Câu 5. Đề nghị chỉ đạo các ngành chuyên môn triển khai thực hiện chủ trương đo, vẽ lập bản đồ và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất rừng sản xuất và giao đất theo Nghị định 64/CP cho Nhân dân khu tái định cư xã Hương Quang cũ (Cử tri huyện Vũ Quang).

09:19 16/03/2023

Câu 4. Đề nghị tỉnh có nghiên cứu việc thu hồi đất khu vực Rạp chiếu bóng 26/3, thành phố Hà Tĩnh để phát huy hiệu quả sử dụng đất (Cử tri TP Hà Tĩnh).

09:18 16/03/2023

Câu 3. Đất quy hoạch Trường bắn tại thôn Long Sơn, xã An Dũng, huyện Đức Thọ đã được thu hồi nhưng hiện bỏ hoang, gây lãng phí. Đề nghị tỉnh chỉ đạo kiểm tra, xử lý (Cử tri huyện Đức Thọ).

09:17 16/03/2023

Câu 2. Công tác đền bù, thu hồi đất Dự án Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư bảo vệ môi trường khu vực thượng nguồn và ven hồ Bộc Nguyên, xã Nam Điền, huyện Thạch Hà được triển khai thực hiện từ năm 2015, tuy nhiên, đến nay diện tích đất thu hồi chưa được bàn giao cho đơn vị chủ quản. Đề nghị tỉnh chỉ đạo sớm tổ chức thực hiện (Cử tri huyện Thạch Hà).

09:16 16/03/2023

Câu hỏi: Một số nội dung quy định tại Văn bản số 7721/UBND-NL2 ngày 17/11/2021 của UBND tỉnh về việc chấn chỉnh tình trạng tách thửa, phân lô, bán nền trái phép và tăng cường quản lý đất đai làm ảnh hưởng đến quyền lợi của người dân khi có nhu cầu tách thửa, phân chia tài sản hoặc chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Đề nghị tỉnh chỉ đạo xem xét, giải quyết (Cử tri huyện: Thạch Hà, Hương Sơn).

09:14 16/03/2023

Câu 10. Đề nghị tỉnh bố trí kinh phí bồi thường, hỗ trợ cho 11 hộ chịu ảnh hưởng dự án tuyến đường D3 tại phường Kỳ Liên (cử tri thị xã Kỳ Anh).

10:08 15/03/2023

Câu 9. Đề nghị tỉnh xem xét chuyển đổi mô hình quản lý, kinh doanh chợ tỉnh để phát huy hiệu quả hoạt động (Cử tri thành phố Hà Tĩnh).

10:07 15/03/2023

Câu 8. Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 1093/QĐ-UBND ngày 13/4/2012 và Quyết định số 3739/QĐ-UBND ngày 02/12/2014 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 1093/QĐ-UBND về việc quy định chính sách tạm thời chế độ và phụ cấp đặc thù đối với cán bộ thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới. Đề nghị tỉnh xem xét, hỗ trợ kinh phí để các địa phương triển khai thực hiện theo quy định (Cử tri Vũ Quang).

10:06 15/03/2023

Câu 7. Đề nghị nghị tỉnh xem xét điều chỉnh Mục 3.1, Khoản 3, phần E, Phụ biểu tỷ lệ phần trăm (%) phân chia nguồn thu giữa các cấp ngân sách địa phương giai đoạn 2022 - 2025 (không giới hạn đến hết năm 2022) tại Nghị quyết số 41/2021/NQ-HĐND ngày 16/12/2021 của HĐND tỉnh để huyện Hương Sơn được hưởng 100% nguồn thu từ Dự án Khu dân cư đô thị Bắc Phố Châu 1 và Khu dân cư đô thị Bắc Phố Châu 2 (Cử tri huyện Hương Sơn).

10:05 15/03/2023

Câu 6. Hiện nay các tuyến kênh mương đầu nguồn thuộc Công ty Thủy lợi Bắc Hà Tĩnh quản lý đã xuống cấp, việc điều tiết nước chưa khoa học làm ảnh hưởng đến việc cấp, thoát nước phục vụ sản xuất nông nghiệp cho người dân. Đề nghị tỉnh chỉ đạo Công ty quan tâm và có phương án khắc phục (Cử tri huyện Can Lộc).

10:04 15/03/2023

Câu 5. Đề nghị tỉnh chỉ đạo sớm thực hiện việc di dời, tái định cư đối với: 19 hộ dân ở chân núi Hồng Lĩnh, xã Xuân Lam, huyện Nghi Xuân thuộc vùng có nguy cơ bị sạt lở đất cao; 07 hộ dân đang sinh sống trong khu Di tích Ngã ba Đồng Lộc, thuộc thị trấn Đồng Lộc, huyện Can Lộc; Các hộ dân ở các tổ dân phố: Trường Yên, Trường Phú, Cảnh Trường, phường Kỳ Thịnh thuộc quy hoạch Khu kinh tế Vũng Áng không được đầu tư xây dựng điện, đường, trường trạm và chỉnh trang dân cư, thường xuyên bị ngập lụt, nhà cửa và các công trình xuống cấp (cử tri các huyện: Can Lộc, Nghi Xuân và thị xã Kỳ Anh). 5.1. Đối với 19 hộ dân ở chân núi Hồng Lĩnh, xã Xuân Lam, huyện Nghi Xuân:

10:03 15/03/2023

Câu 4. Đề nghị tỉnh chỉ đạo bàn giao Khu dịch vụ hậu cần nghề cá tại xã Kỳ Hà, thị xã Kỳ Anh để đưa vào sử dụng (cử tri thị xã Kỳ Anh).

10:01 15/03/2023

Câu 3. Trên địa bàn xã Sơn Tây và xã Sơn Kim 2, huyện Hương Sơn có 271 hộ liên kết trồng chè với Tổng đội thanh niên xung phong với diện tích 201 ha. Tuy nhiên, hiện nay Tổng đội thanh niên xung phong mới thanh toán được 02 tháng đầu năm 2022 và dừng việc thu mua chè cho các hộ không theo hợp đồng ký kết. Đề nghị tỉnh chỉ đạo kiểm tra, có giải pháp tháo gỡ (Cử tri huyện Hương Sơn).

10:01 15/03/2023

Câu 2. Đề nghị tỉnh có biện pháp xử lý tình trạng cáp viễn thông, dây điện trên các tuyến đường tại thành phố Hà Tĩnh chằng chịt, lộn xộn gây mất an toàn và mỹ quan đô thị; đồng thời xây dựng kế hoạch hạ ngầm các tuyến mà thành phố đã đầu tư xây dựng hào kỹ thuật (Cử tri thành phố Hà Tĩnh).

10:00 15/03/2023

Câu hỏi: Có chính sách hỗ trợ các hộ chăn nuôi trâu bò bị viêm da nổi cục và chăn nuôi lợn bị dịch tả lợn Châu Phi chết phải tiêu hủy; chỉ đạo việc xây dựng kế hoạch phân bổ vacxin tiêm phòng cho đàn trâu, bò hợp lý, tránh vào mùa nắng nóng và vụ sản xuất của người dân; tiếp tục có chính sách hỗ trợ 50% giống cho bà con nông dân để khuyến khích nông dân phát triển sản xuất (Cử tri huyện: Đức Thọ, Lộc Hà).

09:58 15/03/2023

Câu hỏi: Quan tâm có cơ chế chính sách hỗ trợ đặc thù cho việc phát triển nông nghiệp đô thị (Cử tri thành phố Hà Tĩnh).

09:57 15/03/2023

Câu hỏi: Xem xét, điều chỉnh cơ chế đánh giá, công nhận khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu nhằm đảm bảo tính tính thống nhất giữa quy định tại Nghị quyết số 44/2021/NQ-HĐND của HĐND tỉnh và Văn bản số 654/UBND-NL5 ngày 11/02/2022 của UBND tỉnh (Cử tri huyện Đức Thọ).

09:56 15/03/2023