Nội dung kiến nghị: Đề nghị tỉnh cho biết cơ chế quản lý việc tổ chức dịch vụ phục vụ khám và điều trị theo yêu cầu tại các bệnh viện trên địa bàn tỉnh; nguồn đầu tư cơ sở vật chất hạ tầng thực hiện loại hình dịch vụ này và nguyên tắc sử dụng nguồn thu để tái đầu tư cơ sở vật chất hạ tầng

Câu hỏi 6. Tỷ lệ hỏa táng của tỉnh ta hiện còn rất thấp, một phần nguyên nhân là do mức hỗ trợ hỏa táng cho người dân thấp. Đề nghị tỉnh xem xét tăng mức hỗ trợ chính sách này

Câu hỏi 5. Phương thức thanh toán chế độ bảo hiểm y tế khi khám và chữa bệnh trái tuyến như hiện nay gây rất nhiều khó khăn, phiền phức cho người dân nhất là các hồ sơ, thủ tục, nội dung thanh toán cho một lần khám, chữa bệnh. Đề nghị tỉnh quan tâm có giải pháp khắc phục

Câu hỏi 4. Đề nghị tỉnh tăng cường quản lý đối với hoạt động xuất khẩu lao động trên địa bàn vì hiện nay xảy ra tình trạng lừa đảo, gây bức xúc trong nhân dân

Câu hỏi 1. Đề nghị tỉnh quan tâm đầu tư phát triển du lịch Hồ Kẻ Gỗ