TÌM KIẾM NGHỊ QUYẾT

Ky hop thu 6
Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành
72/NQ-HĐND Nghị quyết quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác 29/04/2022
71/NQ-HĐND Nghị quyết thông qua danh mục các công trình danh mục các công trình, dự án thu hồi đất; chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, rừng phòng hộ (bổ sung) năm 2022 29/04/2022
70/NQ-HĐND Nghị quyết điều chỉnh một số nội dung Quy hoạch tỉnh Hà Tĩnh thời kỳ 2021-2032, tầm nhìn đến 2050 29/04/2022
69/NQ-HĐND Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư một số dự án thuộc Chương trình phục hồi phát triển kinh tế - xã hội và điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công trên địa bàn Hà tĩnh 29/04/2022
68/NQ-HĐND Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu cử Uỷ viên Uỷ ban nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026 29/04/2022
67/NQ-HĐND Nghị quyết về việc miễn nhiệm chức vụ Uỷ viên Uỷ ban nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026 29/04/2022
67/2022/NQ-HĐND Nghị quyết Quy định nội dung, mức chi lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông; mức chi tập huấn, bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục để thực hiện chương trình mới, sách giáo khoa mới giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh 29/04/2022
66/2022/NQ-HĐND Nghị quyết Quy định nội dung, mức chi tổ chức các kỳ thi, cuộc thi, hội thi trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh 29/04/2022
65/2022/NQ-HĐND Nghị quyết Quy định mức giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế (chưa bao gồm chi phí sinh phẩm xét nghiệm SARS-CoV-2) tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh 29/04/2022
64/2022/NQ-HĐND Nghị quyết kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư vốn ngân sách địa phương năm 2021 sang năm 2022 29/04/2022