TÌM KIẾM VĂN BẢN

Thông báo
Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành
346/TB-HĐND Thông báo của Thường trực HĐND tỉnh về việc triệu tập kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa XVII 26/06/2019
215/TB-HĐND Về việc triệu tập kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khóa XVII (Kỳ họp bất thường) 07/05/2019
13/TB-HĐND Thông báo kết quả khảo sát công tác quản lý, tổ chức các hoạt động lễ hội đầu năm trên địa bàn tỉnh 08/03/2019
04/TB-HĐND Thông báo kết quả làm việc của Thường trực HĐND tỉnh với đồn biên phòng, trạm biên phòng và Chi cục Hải quan cửa khẩu Quốc tế cầu treo 28/01/2019
03/ĐKS Kết quả khảo sát công tác quản lý an toàn thực phẩm; đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh 25/01/2019
08/TB-VP Phân công nhiệm vụ tham mưu, phục vụ Hội nghị Thường trực các tỉnh Bắc Trung bộ lần thứ 5 tại Hà Tĩnh 07/01/2019
83/TB-HĐND Thông báo kết luận Phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa XVII 18/12/2018
84/TB-HĐND Thông báo kết quả làm việc với Trung tâm nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn 17/12/2018
81/TB-HĐND Thông báo kết quả kỳ họp thứ 8, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVII 14/12/2018
72/TB-HĐND Thông báo triệu tập kỳ họp thứ 8, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVII 13/11/2018
71/TB-VP Thông báo về việc phân công nhiệm vụ các phòng, Trung tâm TT tham mưu, phục vụ hoạt động kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh khóa XVII 06/11/2018
70/TB-HĐND Thông báo phân công các ban HĐND tỉnh thẩm tra các nội dung của kỳ họp thứ 8 01/11/2018
69/TB-ĐGS Thông báo thay đổi địa điểm khảo sát, giám sát việc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM tại huyện Thạch Hà 26/10/2018
66/TB-HĐND Thông báo kết luận của Thường trực HĐND tỉnh khóa XVII tại phiên họp thứ 24 28/09/2018
65/TB-HĐND Thông báo kết khảo sát, làm việc của Ban pháp chế với Trung tâm chữa bệnh- giáo dục- lao đông xã hội 24/09/2018
64/TB-HĐND Thông báo phân công dự TXCTThông báo phân công dự TXCT trước kỳ họp thứ 6, QH khóa XIV 18/09/2018
63/TB-HĐND Thông báo hoãn giám sát việc thực hiện CTMTQG xây dựng NTM tại huyện Lộc Hà 17/09/2018
60/TB-HĐND Thông báo lịch giám sát chuyên đề "Việc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới" 06/09/2018
61/TB-HĐND Thông báo kết luận của Thường trực HĐND tỉnh khóa XVI tại phiên họp thứ 23 06/09/2018
61/TB-HĐND Thông báo kết luận của thường trực HĐND tỉnh khóa XVII tại phiên họp thứ 23 06/09/2018
62/TB-HĐND Thông báo điều chỉnh thời gian khảo sát tại thủy điện hố hô và huyện hương khê 06/09/2018
59/TB-HĐND Thông báo lịch khảo sát về phân bổ kinh phí đầu tư cơ sở vật chất trang thiết bị cho các đơn vị ngành y tế 04/09/2018
57/TB-HĐND Thông báo điều chỉnh thời gian làm việc- Ban VHXH 29/08/2018
54/TB-HĐND Thông báo thay đổi lịch làm việc - Hỏa tốc - KTNS 20/08/2018
55/TB-ĐKT666 Thông báo thay đổi lịch làm việc kiểm tra thực địa đoàn KT 666 - hỏa tốc 20/08/2018