TÌM KIẾM VĂN BẢN

Thông báo
Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành
279/TB-HĐND Thông báo kết quả Kỳ họp 8 HĐND tỉnh khóa XVIII 20/07/2022
198/TB-HĐND Thông báo về việc triệu tập Kỳ họp thứ 8, Hội đồng nhân dân tỉnh 01/07/2022
277/TB-HĐND Thông báo kết quả Kỳ họp thứ 2 Hội đồng nhân dân tỉnh khoá XVIII 26/07/2021
220/TB-HĐND Thông bóa kết quả kỳ họp thứ nhất Hội đồng nhân dân tỉnh khoá XVIII 25/06/2021
163/TB-HĐND Báp cáo Kết quả giám sát “Công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026”tại huyện Hương Sơn 13/05/2021
123/TB-HĐND Thông báo về việc triệu tập Kỳ họp tổng kết HĐND tỉnh khóa XVII 20/04/2021
604TB-HĐND Kết quả Kỳ họp thứ 18, Hội đồng nhân dân tỉnh khoá XVII 08/12/2020
508/TB-HĐND Thông báo của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về việc triệu tập Kỳ họp thứ 18, Hội đồng nhân dân tỉnh khoá XVII 20/11/2020
481/KH-HĐND Kế hoạch chuẩn bị Kỳ họp thứ 18 Hội đồng nhân dân tỉnh khoá XVII 06/11/2020
337/TB-HĐND Thông báo kết quả kỳ thứ 15 họp HĐND tỉnh khóa XVII 20/07/2020
265/TB-HĐND Triệu tập kỳ họp thứ 15 HĐND tỉnh khóa XVII 18/06/2020
135/TB-HĐND Thông báo về việc Triệu tập kỳ họp thứ 14, HĐMND tỉnh khóa XVII 09/04/2020
92/TB-HĐND Thông báo kết quả làm việc của Ban Pháp chế HĐND tỉnh Hà Tĩnh với Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện Cẩm Xuyên, Thạch Hà 17/03/2020
94/TB-HĐND Thông báo Triệu tập Kỳ họp thứ 13 HĐND tỉnh khóa XVII 17/03/2020
791/TB-HĐND Thông báo kết quả kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khóa XVII 16/12/2019
709/TB-HĐND Thông báo của Thường trực HĐND tỉnh về việc triệu tập Kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khóa XVII 27/11/2019
601/TB-HĐND Thông báo kết quả khảo sát, giám sát việc chấp hành pháp luật trong hoạt động công chứng trên địa bàn tỉnh 03/10/2019
596/TB-HĐND Chương trình giám sát chuyên đề “Công tác quản lý, khai thác, sử dụng rừng, đất lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh” 01/10/2019
346/TB-HĐND Thông báo của Thường trực HĐND tỉnh về việc triệu tập kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa XVII 26/06/2019
215/TB-HĐND Về việc triệu tập kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khóa XVII (Kỳ họp bất thường) 07/05/2019
13/TB-HĐND Thông báo kết quả khảo sát công tác quản lý, tổ chức các hoạt động lễ hội đầu năm trên địa bàn tỉnh 08/03/2019
04/TB-HĐND Thông báo kết quả làm việc của Thường trực HĐND tỉnh với đồn biên phòng, trạm biên phòng và Chi cục Hải quan cửa khẩu Quốc tế cầu treo 28/01/2019
03/ĐKS Kết quả khảo sát công tác quản lý an toàn thực phẩm; đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh 25/01/2019
08/TB-VP Phân công nhiệm vụ tham mưu, phục vụ Hội nghị Thường trực các tỉnh Bắc Trung bộ lần thứ 5 tại Hà Tĩnh 07/01/2019
83/TB-HĐND Thông báo kết luận Phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa XVII 18/12/2018