Chiều ngày 19/01/2022, Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh đã làm việc với các Sở: Y tế, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công thương và các ngành liên quan về việc thực hiện các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm (ATTP) trên địa bàn tỉnh. Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Văn Kỳ và Trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh Đào Thị Anh Nga đồng chủ trì cuộc làm việc.

17:55 19/01/2022

Sáng 13/01/2021, Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Hà Tĩnh đã đi khảo sát và làm việc với Ủy ban nhân dân huyện Đức Thọ về việc thực hiện các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm (ATTP) trên địa bàn huyện Đức Thọ. Trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh Đào Thị Anh Nga và Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Đức Thọ Trần Quang Tuấn đồng chủ trì cuộc làm việc.

17:06 13/01/2022

Sáng 12/01/2021, Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh đã đi khảo sát và làm việc với Ủy ban nhân dân huyện Cẩm Xuyên về việc thực hiện các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm (ATTP) trên địa bàn huyện. Trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh Đào Thị Anh Nga; Phó Chủ tịch UBND huyện Cẩm Xuyên Phạm Văn Thắng chủ trì cuộc làm việc.

21:42 12/01/2022

Sáng 12/01/2021, Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh đã đi khảo sát và làm việc với Ủy ban nhân dân thành phố Hà Tĩnh về việc thực hiện các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm (ATTP) trên địa bàn thành phố Hà Tĩnh. Trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh Đào Thị Anh Nga; Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Duy Đức chủ trì cuộc làm việc.

21:33 12/01/2022

Chiều 9/12/2021, Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh đã làm việc với Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch để thẩm tra tờ trình, dự thảo Nghị quyết về việc đặt tên, điều chỉnh, sửa đổi tên một số tuyến đường trên địa bàn thành phố Hà Tĩnh và thị xã Hồng Lĩnh trình kỳ họp lần thứ 4, HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026. Trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh Đào Thị Anh Nga chủ trì cuộc làm việc.

18:06 09/12/2021

Chiều 6/12/2021, Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh đã làm việc với Sở Nội vụ về tờ trình và dự thảo Nghị quyết quy định chính sách khuyến khích phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao tỉnh Hà Tĩnh, giai đoạn 2022 - 2025 dự kiến trình Kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh khóa XVIII. Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Văn Kỳ, Trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh Đào Thị Anh Nga chủ trì cuộc làm việc.

17:44 06/12/2021

Chuẩn bị kỳ họp thứ 4, Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh khóa XVIII, chiều 3/12/2021, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh Hà Tĩnh đã tổ chức làm việc với Sở Tài chính và Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về các nội dung trình kỳ họp. Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Văn Kỳ; Trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh Đào Thị Anh Nga chủ trì cuộc làm việc.

17:54 03/12/2021

Chiều 11/11/2021, Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh đã làm việc với Hiệp hội du lịch Hà Tĩnh vê kết quả thực hiện Nghị quyết số 81/2017/NQ-HĐND ngày 13/12/2017 của HĐND tỉnh Quy định một số chính sách phát triển du lịch Hà Tĩnh đến năm 2025 và những năm tiếp theo. Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Văn Kỳ, Trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh Đào Thị Anh Nga chủ trì cuộc làm việc

08:38 12/11/2021

Sáng 9/11/2021, Ban Văn hóa xã hội Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh đã tổ chức làm việc với sở Lao động - Thương binh - Xã hội (LĐTBXH) để nghe báo cáo về kết quả thực hiện các chính sách giảm nghèo và trợ giúp xã hội trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2016 - 2020 và 9 tháng đầu năm 2021. Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Văn Kỳ và Trưởng ban Văn hóa xã hội HĐND tỉnh Đào Thị Anh Nga chủ trì cuộc làm việc

17:46 09/11/2021

Sáng ngày 02/11/2021, Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh tổ chức họp thẩm tra nội dung tờ trình, dự thảo nghị quyết Quy định mức chi hỗ trợ đối với thành viên Tổ giám sát và tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại cộng đồng trên địa bàn tỉnh, trình Kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh khóa XVIII. Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Văn Kỳ và Trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh Đào Thị Anh Nga chủ trì buổi làm việc.

15:06 02/11/2021

Để chuẩn bị nội dung cho Kỳ họp thứ 3, Hội đồng nhân dân(HĐND) tỉnh khóa XVIII, chiều ngày 29/9/2021, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Văn Kỳ và Trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh Đào Thị Anh Nga chủ trì buổi làm việc với Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội để nghe Kết quả thực hiện chính sách trợ giúp xã hội giai đoạn 2016 – 2021. Cùng tham dự có đại diện lãnh đạo các Ban HĐND, lãnh đạo sở Lao động - Thương binh - Xã hội (LĐTBXH) và Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh

21:23 29/09/2021

Chiều ngày 21/9/2021, Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh đã khảo sát và làm việc về kết quả thực hiện chính sách trợ giúp xã hội giai đoạn 2016 - 2021 tại Trung tâm Điều dưỡng Người có công và Bảo trợ xã hội Hà Tĩnh do đồng chí Đào Thị Anh Nga - Trưởng ban Văn hóa - Xã hội làm trưởng đoàn. Tham dự có Phó chủ tịch HĐND tỉnh Trần Văn Kỳ, đại diện lãnh đạo các Ban, thành viên Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh, lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh,đại diện lãnh đạo Sở Lao động, Thương binh và Xã hội.

20:40 21/09/2021

Chiều 14/7/2021, Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh đã làm việc với Sở Giáo dục & Đào tạo, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch để thẩm tra các tờ trình, dự thảo nghị quyết trình kỳ họp thứ 2, HĐND tỉnh khóa XVIII. Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Văn Kỳ, Trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh Đào Thị Anh Nga chủ trì cuộc làm việc.

18:02 14/07/2021

Chiều ngày 8/7/2021, Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân (HĐND) tỉnh do đồng chí Đào Thị Anh Nga - Trưởng ban chủ trì đã tổ chức khảo sát, nghe báo cáo đề án đặt tên các tuyến đường ở thị trấn Tiên Điền, huyện Nghi Xuân và thị trấn Lộc Hà , huyện Lộc Hà. Tham dự có Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Võ Hồng Hải và Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh Nguyễn Thị Nhuần

09:18 09/07/2021

Chiều 7/7/2021, Ban Văn hóa - Xã hội, HĐND tỉnh do Trưởng ban Đào Anh Nga làm trưởng đoàn tiến hành khảo sát các tuyến đường đề nghị đặt tên nhằm phục vụ công tác thẩm tra đề án đặt tên đường trên địa bàn thị trấn Nghèn và thị trấn Đồng Lộc, huyện Can Lộc; thị trấn Đức Thọ, huyện Đức Thọ dự kiến trình tại Kỳ họp thứ 2, HĐND tỉnh khóa XVIII.

07:29 08/07/2021

Sáng ngày 12/4/2021, Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân(HĐND) tỉnh tổ làm việc với Sở VHTT-DL về thực hiện Nghị quyết số 93/2018/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về bảo tồn và phát huy giá trị các di sản văn hóa dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh, ca trù, Truyện Kiều, Mộc bản trường học Phúc Giang và Hoàng Hoa Sứ Trình Đồ giai đoạn 2018 - 2025 và những năm tiếp theo (Nghị quyết 93) trên địa bàn toàn tỉnh. Phó chủ tịch HĐND tỉnh Trần Văn Kỳ và Phó Trưởng Ban Phụ trách Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh Đào Thị Anh Nga chủ trì buổi làm việc

20:52 12/04/2021

Để chuẩn bị Kỳ họp thứ 19, Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh khóa XVII, chiều ngày 16/3, Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân (HĐND) làm việc với Sở Y tế, sở Tài Chính để nghe các đơn vị báo cáo các nội dung chuẩn bị trình kỳ họp thứ 19, HĐND tỉnh khóa XVII. Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Văn Kỳ và Phó Trưởng ban Phụ trách Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh Đào Thị Anh Nga chủ trì buổi làm việc.

12:52 16/03/2021

Nhân dịp chuẩn bị đón Tết cổ truyền của dân tộc, chiều 5/2, Ban Văn hóa – xã hội Hội đồng nhân dân(HĐND) tỉnh tổ chức thăm, chúc tết cho người có công, người khuyết tật, trẻ em mồ côi... đang được nuôi dưỡng tại một số trung tâm bảo trợ xã hội trên địa bàn huyện Cẩm Xuyên, thị xã Hồng Lĩnh và thành Phố Hà Tĩnh. Cùng đi có Phó Chủ tịch Trần Văn Kỳ và Phó Trưởng ban Phụ trách Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh Đào Thị Anh Nga

06:55 06/02/2021

Chiều ngày 29/01/2021, Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2021. Tham dự hội nghị có lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh, Lãnh đạo Văn phòng, thành viên Ban và các phòng chuyên môn thuộc Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh. Phó Trưởng ban Phụ trách Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh Đào Thị Anh Nga chủ trì.

16:27 29/01/2021

Tiếp tục chương trình khảo sát, sáng ngày 28/1, Ban Văn hóa xã hội Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh đã có buổi làm việc với Ủy ban nhân dân (UBND) huyện Nghi Xuân việc tổ chức thực hiện Nghị quyết số 93/2018/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về bảo tồn và phát huy giá trị các di sản văn hóa dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh, ca trù, Truyện Kiều, Mộc bản trường học Phúc Giang và Hoàng Hoa Sứ Trình Đồ giai đoạn 2018 - 2025 và những năm tiếp theo (Nghị quyết 93). Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Văn Kỳ và Phó Trưởng Ban Văn hóa – xã hội HĐND tỉnh Đào Anh Nga chủ trì làm việc

15:05 28/01/2021