Sáng 12/4/2024, Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh đã họp thống nhất nội dung giám sát chuyên đề về việc thực hiện chính sách pháp luật đối với người lao động trong các đơn vị sự nghiệp công lập và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2023. Trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh Đào Thị Anh Nga chủ trì cuộc làm việc.

17:12 12/04/2024

Sáng 12/4/2024, Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh đã làm việc với Sở Giáo dục - Đào tạo cùng các sở, ngành liên quan để xem xét việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 93/2022/NQ-HĐND ngày 16/12/2022 của HĐND tỉnh về quy định mức thu học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập và giáo dục thường xuyên công lập trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh; chính sách hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2022-2023.

16:59 12/04/2024

Sáng 12/01/2024, Đoàn khảo sát Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh đã tiến hành khảo sát các làng nghề truyền thống trên địa bàn thị xã Hồng Lĩnh và huyện Đức Thọ.

11:27 12/01/2024

Tiếp tục chương trình khảo sát về các làng nghề, làng nghề truyền thống, nghề truyền thống trên địa bàn tỉnh, chiều 11/01/2024, Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh đã khảo sát tại Nghề truyền thống nón lá Đan Du, xã Kỳ Thư, huyện Kỳ Anh và Nghề truyền thống chế biến nước mắm Tam Hải, xã Kỳ Ninh, thị xã Kỳ Anh.

18:55 11/01/2024

Tiếp tục chương trình khảo sát về các làng nghề, làng nghề truyền thống, sáng 10/01/2024, Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh đã khảo sát tại làng nghề đan lát thôn Nam Giang (xã Thạch Long) và làng nghề truyền thống nón Ba Giang (xã Việt Tiến).

16:23 10/01/2024

Sáng 09/01/2023, Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh đã khảo sát tình hình hoạt động tại làng nghề chế tác Trầm hương, thôn 8, xã Phúc Trạch và một số di tích lịch sử văn hóa trên địa bàn huyện Hương Khê.

20:28 09/01/2024

Chiều 07/11/2023, Trưởng ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh Đào Thị Anh Nga đã chủ trì làm việc với Sở Tài chính và các đơn vị liên quan về tờ trình, dự thảo Nghị quyết quy định mức hỗ trợ cho người được phân công trực tiếp giúp đỡ người được giáo dục tại xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh.

17:26 07/11/2023

Sáng 06/11/2023, Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh đã làm việc với Sở Ngoại vụ về tờ trình, dự thảo Nghị quyết quy định một số chính sách hỗ trợ đối với lưu học sinh Lào. Trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh Đào Thị Anh Nga chủ trì cuộc làm việc.

16:31 06/11/2023

Chiều 13/9/2023, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Văn Kỳ và Trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh Đào Thị Anh Nga đã chủ trì cuộc khảo sát việc thực hiện chuyển đổi số giai đoạn 2021-2023 tại huyện Hương Khê.

16:03 14/09/2023

Sáng 13/9/2023, Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh đã khảo sát việc thực hiện chuyển đổi số giai đoạn 2021-2023 tại huyện Lộc Hà. Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Văn Kỳ và Trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh Đào Thị Anh Nga chủ trì cuộc khảo sát.

15:14 13/09/2023

Sáng 08/9/2023, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Trần Văn Kỳ và Trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh Đào Thị Anh Nga chủ trì khảo sát việc thực hiện chuyển đổi số giai đoạn 2021-2023 tại thành phố Hà Tĩnh.

17:11 08/09/2023

Sáng 07/9/2023, Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh đã khảo sát việc thực hiện chuyển đổi số giai đoạn 2021-2023 tại huyện Cẩm Xuyên. Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Văn Kỳ và Trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh Đào Thị Anh Nga chủ trì cuộc khảo sát.

12:28 07/09/2023

Sáng 06/7/2023, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Trần Văn Kỳ và Trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh Đào Thị Anh Nga đã chủ trì làm việc với Sở Lao động Thương binh và Xã hội về Tờ trình, dự thảo Nghị quyết Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 72/2022/NQ-HĐND ngày 15 tháng 7 năm 2022 của HĐND tỉnh về quy định một số chính sách giảm nghèo và đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2022-2025.

13:12 06/07/2023

Chiều 04/7/2023, Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh đã làm việc với sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Y tế và các sở ngành liên quan về các nội dung trình kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh khóa XVIII. Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Văn Kỳ, Trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh Đào Thị Anh Nga chủ trì cuộc làm việc.

20:58 04/07/2023

Chiều 25/5/2023, Đoàn giám sát chuyên đề của Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh về “Tình hình hoạt động, việc thực hiện cơ chế tự chủ, mô hình tổ chức của các bệnh viện, trung tâm y tế công lập trên địa bàn tỉnh” đã làm việc với Sở Y tế và các sở, ban, ngành có liên quan. Trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh Đào Thị Anh Nga chủ trì cuộc làm việc.

09:37 26/05/2023

Chiều 15/5/2023, Đoàn giám sát chuyên đề về “tình hình hoạt động, việc thực hiện cơ chế tự chủ, mô hình tổ chức của các bệnh viện, trung tâm y tế công lập trên địa bàn tỉnh” do Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Văn Kỳ và Trưởng ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn giám sát Đào Thị Anh Nga chủ trì đã trực tiếp khảo sát và làm việc với Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) tỉnh. Cùng dự có Lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh; thành viên Đoàn giám sát; Sở Y tế và các đơn vị liên quan.

12:17 16/05/2023

Chiều 11/5/2023, Đoàn giám sát chuyên đề về “tình hình hoạt động, việc thực hiện cơ chế tự chủ, mô hình tổ chức của các bệnh viện, trung tâm y tế công lập trên địa bàn tỉnh” đã trực tiếp khảo sát và làm việc với Bệnh viện Y học Cổ truyền (YHCT) Hà Tĩnh. Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Văn Kỳ và Trưởng ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn giám sát Đào Thị Anh Nga chủ trì cuộc làm việc. Cùng dự có Lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh; thành viên Đoàn giám sát; Sở Y tế và các đơn vị liên quan.

20:41 11/05/2023

Đoàn giám sát chuyên đề về “tình hình hoạt động, việc thực hiện cơ chế tự chủ, mô hình tổ chức của các bệnh viện, trung tâm y tế công lập trên địa bàn tỉnh” do Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Văn Kỳ và Trưởng ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn giám sát Đào Thị Anh Nga chủ trì đã khảo sát trực tiếp và làm việc với Bệnh viện Tâm thần Hà Tĩnh vào chiều 09/5/2023. Cùng dự có Lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh; thành viên Đoàn giám sát; Sở Y tế và các đơn vị liên quan.

21:16 09/05/2023

Ngày 08/5/2023, Đoàn giám sát chuyên đề về “tình hình hoạt động, việc thực hiện cơ chế tự chủ, mô hình tổ chức của các bệnh viện, trung tâm y tế công lập trên địa bàn tỉnh” do Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Văn Kỳ và Trưởng ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn giám sát Đào Thị Anh Nga chủ trì đã khảo sát trực tiếp và làm việc với Bệnh viện Đa khoa Khu vực Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo (BVĐKKVCKQTCT) và Trung tâm Y tế (TTYT) huyện Hương Sơn.

21:40 08/05/2023

Chiều 26/4/2023, Đoàn giám sát chuyên đề về “tình hình hoạt động, việc thực hiện cơ chế tự chủ, mô hình tổ chức của các bệnh viện, trung tâm y tế công lập trên địa bàn tỉnh” đã khảo sát và làm việc với Trung tâm Y tế (TTYT) huyện Nghi Xuân. Trưởng ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh, Trưởng đoàn giám sát chuyên đề Đào Thị Anh Nga chủ trì cuộc làm việc.

20:01 26/04/2023