Chiều 07/11/2023, Trưởng ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh Đào Thị Anh Nga đã chủ trì làm việc với Sở Tài chính và các đơn vị liên quan về tờ trình, dự thảo Nghị quyết quy định mức hỗ trợ cho người được phân công trực tiếp giúp đỡ người được giáo dục tại xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh.

17:26 07/11/2023

Sáng 06/11/2023, Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh đã làm việc với Sở Ngoại vụ về tờ trình, dự thảo Nghị quyết quy định một số chính sách hỗ trợ đối với lưu học sinh Lào. Trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh Đào Thị Anh Nga chủ trì cuộc làm việc.

16:31 06/11/2023

Chiều 13/9/2023, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Văn Kỳ và Trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh Đào Thị Anh Nga đã chủ trì cuộc khảo sát việc thực hiện chuyển đổi số giai đoạn 2021-2023 tại huyện Hương Khê.

16:03 14/09/2023

Sáng 13/9/2023, Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh đã khảo sát việc thực hiện chuyển đổi số giai đoạn 2021-2023 tại huyện Lộc Hà. Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Văn Kỳ và Trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh Đào Thị Anh Nga chủ trì cuộc khảo sát.

15:14 13/09/2023

Sáng 08/9/2023, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Trần Văn Kỳ và Trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh Đào Thị Anh Nga chủ trì khảo sát việc thực hiện chuyển đổi số giai đoạn 2021-2023 tại thành phố Hà Tĩnh.

17:11 08/09/2023

Sáng 07/9/2023, Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh đã khảo sát việc thực hiện chuyển đổi số giai đoạn 2021-2023 tại huyện Cẩm Xuyên. Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Văn Kỳ và Trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh Đào Thị Anh Nga chủ trì cuộc khảo sát.

12:28 07/09/2023

Sáng 06/7/2023, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Trần Văn Kỳ và Trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh Đào Thị Anh Nga đã chủ trì làm việc với Sở Lao động Thương binh và Xã hội về Tờ trình, dự thảo Nghị quyết Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 72/2022/NQ-HĐND ngày 15 tháng 7 năm 2022 của HĐND tỉnh về quy định một số chính sách giảm nghèo và đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2022-2025.

13:12 06/07/2023

Chiều 04/7/2023, Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh đã làm việc với sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Y tế và các sở ngành liên quan về các nội dung trình kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh khóa XVIII. Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Văn Kỳ, Trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh Đào Thị Anh Nga chủ trì cuộc làm việc.

20:58 04/07/2023

Chiều 25/5/2023, Đoàn giám sát chuyên đề của Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh về “Tình hình hoạt động, việc thực hiện cơ chế tự chủ, mô hình tổ chức của các bệnh viện, trung tâm y tế công lập trên địa bàn tỉnh” đã làm việc với Sở Y tế và các sở, ban, ngành có liên quan. Trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh Đào Thị Anh Nga chủ trì cuộc làm việc.

09:37 26/05/2023

Chiều 15/5/2023, Đoàn giám sát chuyên đề về “tình hình hoạt động, việc thực hiện cơ chế tự chủ, mô hình tổ chức của các bệnh viện, trung tâm y tế công lập trên địa bàn tỉnh” do Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Văn Kỳ và Trưởng ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn giám sát Đào Thị Anh Nga chủ trì đã trực tiếp khảo sát và làm việc với Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) tỉnh. Cùng dự có Lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh; thành viên Đoàn giám sát; Sở Y tế và các đơn vị liên quan.

12:17 16/05/2023

Chiều 11/5/2023, Đoàn giám sát chuyên đề về “tình hình hoạt động, việc thực hiện cơ chế tự chủ, mô hình tổ chức của các bệnh viện, trung tâm y tế công lập trên địa bàn tỉnh” đã trực tiếp khảo sát và làm việc với Bệnh viện Y học Cổ truyền (YHCT) Hà Tĩnh. Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Văn Kỳ và Trưởng ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn giám sát Đào Thị Anh Nga chủ trì cuộc làm việc. Cùng dự có Lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh; thành viên Đoàn giám sát; Sở Y tế và các đơn vị liên quan.

20:41 11/05/2023

Đoàn giám sát chuyên đề về “tình hình hoạt động, việc thực hiện cơ chế tự chủ, mô hình tổ chức của các bệnh viện, trung tâm y tế công lập trên địa bàn tỉnh” do Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Văn Kỳ và Trưởng ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn giám sát Đào Thị Anh Nga chủ trì đã khảo sát trực tiếp và làm việc với Bệnh viện Tâm thần Hà Tĩnh vào chiều 09/5/2023. Cùng dự có Lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh; thành viên Đoàn giám sát; Sở Y tế và các đơn vị liên quan.

21:16 09/05/2023

Ngày 08/5/2023, Đoàn giám sát chuyên đề về “tình hình hoạt động, việc thực hiện cơ chế tự chủ, mô hình tổ chức của các bệnh viện, trung tâm y tế công lập trên địa bàn tỉnh” do Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Văn Kỳ và Trưởng ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn giám sát Đào Thị Anh Nga chủ trì đã khảo sát trực tiếp và làm việc với Bệnh viện Đa khoa Khu vực Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo (BVĐKKVCKQTCT) và Trung tâm Y tế (TTYT) huyện Hương Sơn.

21:40 08/05/2023

Chiều 26/4/2023, Đoàn giám sát chuyên đề về “tình hình hoạt động, việc thực hiện cơ chế tự chủ, mô hình tổ chức của các bệnh viện, trung tâm y tế công lập trên địa bàn tỉnh” đã khảo sát và làm việc với Trung tâm Y tế (TTYT) huyện Nghi Xuân. Trưởng ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh, Trưởng đoàn giám sát chuyên đề Đào Thị Anh Nga chủ trì cuộc làm việc.

20:01 26/04/2023

Tiếp tục giám sát chuyên đề về “tình hình hoạt động, việc thực hiện cơ chế tự chủ, mô hình tổ chức của các bệnh viện, trung tâm y tế công lập trên địa bàn tỉnh”; chiều 25/4/2023, Đoàn giám sát đã khảo sát trực tiếp và làm việc với Bệnh viện Đa khoa, Trung tâm Y tế thị xã Kỳ Anh. Trưởng ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn giám sát Đào Thị Anh Nga chủ trì cuộc làm việc.

18:20 25/04/2023

Chiều 20/4/2023, Đoàn giám sát chuyên đề về “tình hình hoạt động, việc thực hiện cơ chế tự chủ, mô hình tổ chức của các bệnh viện, trung tâm y tế công lập trên địa bàn tỉnh” đã khảo sát trực tiếp và làm việc với Bệnh viện Đa khoa, Trung tâm Y tế huyện Đức Thọ. Trưởng ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn giám sát Đào Thị Anh Nga chủ trì cuộc làm việc.

20:49 20/04/2023

Nhân kỷ niệm 68 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955 - 27/2/2023), sáng nay (23/02), Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Trần Văn Kỳ và Trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh Đào Thị Anh Nga đến chúc mừng Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) tỉnh, Bệnh viện Phổi Hà Tĩnh, Bệnh viện Tâm thần Hà Tĩnh, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh và Ban bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh, Trường Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh. Cùng đi có Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh Nguyễn Thị Nhuần; Lãnh đạo Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.

13:14 23/02/2023

Nhằm xem xét thực trạng công tác bảo tồn, phát huy giá trị các di sản văn hóa trên địa bàn tỉnh, Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh đã đến khảo sát trực tiếp một số di tích tại thành phố Hà Tĩnh và các huyện: Kỳ Anh, Cẩm Xuyên, Thạch Hà. Trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh Đào Thị Anh Nga dẫn đầu đoàn khảo sát.

15:00 14/02/2023

Năm 2022, Ban Văn hóa - Xã hội Hội động nhân dân tỉnh đã tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng các cuộc giám sát, tập trung vào những vấn đề cử tri quan tâm, bảo đảm toàn diện trên lĩnh vực văn hóa - xã hội. Qua đó, kiến nghị các giải pháp nhằm phát huy hiệu quả các chính sách, góp phần hoàn thành mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội địa phương

18:11 16/01/2023

Chiều 11/01/20223, Trưởng ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Đào Thị Anh Nga đã chủ trì họp tổng kết hoạt động năm 2022, triển khai kế hoạch năm 2023. Tham dự có Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Văn Kỳ; các Ủy viên Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh; lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.

08:22 12/01/2023