Chuẩn bị kỳ họp thứ 8, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII, sáng 05/7/2022, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh đã làm việc với Sở Lao động- Thương binh và Xã hội. Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Văn Kỳ, Trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh Đào Thị Anh Nga chủ trì cuộc làm việc.

14:53 05/07/2022

Chuẩn bị kỳ họp thứ 8, Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh khóa XVIII, chiều 04/7/2022, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh đã làm việc với Sở Giáo dục và Đào tạo về các nội dung trình kỳ họp. Đồng chí Trần Văn Kỳ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh và đồng chí Đào Thị Anh Nga, Trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh chủ trì cuộc làm việc.

20:35 04/07/2022

Sáng 04/7/2022, Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh đã làm việc với Sở Y tế về những nội dung trình kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa XVIII. Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Văn Kỳ và Trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh Đào Thị Anh Nga chủ trì cuộc làm việc.

14:34 04/07/2022

Chuẩn bị kỳ họp thứ 8, Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh khóa XVIII, chiều 01/7/2022, Trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh Đào Thị Anh Nga đã chủ trì khảo sát và làm việc với Ủy ban nhân dân thị xã Kỳ Anh về việc dự kiến đặt tên các tuyến đường trên địa bàn.

09:46 02/07/2022

Chuẩn bị kỳ họp thứ 8, Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh khóa XVIII, chiều 29/6/2022, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh đã khảo sát và làm việc với huyện Thạch Hà về việc đặt tên các tuyến đường tại thị trấn Thạch Hà. Phó Trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh Thái Văn Sinh chủ trì cuộc làm việc.

18:11 29/06/2022

Sáng 25/5/2022, Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh đã làm việc với Sở Giáo dục và Đào tạo, các sở ngành liên quan về kết quả thực hiện các Nghị quyết của HĐND tỉnh trên lĩnh vực giáo dục đào tạo và một số nội dung dự kiến trình Kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa XVIII. Đồng chí Trần Văn Kỳ, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh và Trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh Đào Thị Anh Nga chủ trì cuộc làm việc.

15:19 25/05/2022

Sáng 6/5/2022, Đoàn giám sát về việc thực hiện các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh trên lĩnh vực giáo dục đã khảo sát và làm việc với thành phố Hà Tĩnh. Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Văn Kỳ và Trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh Đào Thị Anh Nga chủ trì cuộc giám sát.

13:44 06/05/2022

Tiếp tục chương trình giám sát việc thực hiện các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh trên lĩnh vực giáo dục, chiều 5/5/2022, Đoàn giám sát đã tiến hành khảo sát và làm việc với huyện Hương Khê.

14:33 06/05/2022

Sáng 5/5/2022, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Trần Văn Kỳ và Trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh Đào Thị Anh Nga cùng đoàn giám sát việc thực hiện các Nghị quyết của HĐND tỉnh trên lĩnh vực giáo dục - đào tạo đã tiến hành khảo sát và làm việc với huyện Vũ Quang.

21:23 05/05/2022

Sáng 27/4/2022, dưới sự chủ trì của Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Trần Văn Kỳ và Trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh Đào Thị Anh Nga, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh đã tiến hành thẩm tra các nội dung trình kỳ họp thứ 6 (chuyên đề), HĐND tỉnh khóa XVIII.

11:22 27/04/2022

Sáng 21/4/2022, Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh đã tiến hành giám sát việc thực hiện các Nghị quyết của HĐND tỉnh trên lĩnh vực giáo dục và đào tạo tại thị xã Kỳ Anh. Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Văn Kỳ và Trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh Đào Thị Anh Nga chủ trì cuộc giám sát.

15:47 21/04/2022

Chiều ngày 19/01/2022, Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh đã làm việc với các Sở: Y tế, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công thương và các ngành liên quan về việc thực hiện các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm (ATTP) trên địa bàn tỉnh. Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Văn Kỳ và Trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh Đào Thị Anh Nga đồng chủ trì cuộc làm việc.

17:55 19/01/2022

Sáng 13/01/2021, Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Hà Tĩnh đã đi khảo sát và làm việc với Ủy ban nhân dân huyện Đức Thọ về việc thực hiện các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm (ATTP) trên địa bàn huyện Đức Thọ. Trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh Đào Thị Anh Nga và Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Đức Thọ Trần Quang Tuấn đồng chủ trì cuộc làm việc.

17:06 13/01/2022

Sáng 12/01/2021, Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh đã đi khảo sát và làm việc với Ủy ban nhân dân huyện Cẩm Xuyên về việc thực hiện các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm (ATTP) trên địa bàn huyện. Trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh Đào Thị Anh Nga; Phó Chủ tịch UBND huyện Cẩm Xuyên Phạm Văn Thắng chủ trì cuộc làm việc.

21:42 12/01/2022

Sáng 12/01/2021, Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh đã đi khảo sát và làm việc với Ủy ban nhân dân thành phố Hà Tĩnh về việc thực hiện các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm (ATTP) trên địa bàn thành phố Hà Tĩnh. Trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh Đào Thị Anh Nga; Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Duy Đức chủ trì cuộc làm việc.

21:33 12/01/2022

Chiều 9/12/2021, Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh đã làm việc với Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch để thẩm tra tờ trình, dự thảo Nghị quyết về việc đặt tên, điều chỉnh, sửa đổi tên một số tuyến đường trên địa bàn thành phố Hà Tĩnh và thị xã Hồng Lĩnh trình kỳ họp lần thứ 4, HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026. Trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh Đào Thị Anh Nga chủ trì cuộc làm việc.

18:06 09/12/2021

Chiều 6/12/2021, Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh đã làm việc với Sở Nội vụ về tờ trình và dự thảo Nghị quyết quy định chính sách khuyến khích phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao tỉnh Hà Tĩnh, giai đoạn 2022 - 2025 dự kiến trình Kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh khóa XVIII. Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Văn Kỳ, Trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh Đào Thị Anh Nga chủ trì cuộc làm việc.

17:44 06/12/2021

Chuẩn bị kỳ họp thứ 4, Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh khóa XVIII, chiều 3/12/2021, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh Hà Tĩnh đã tổ chức làm việc với Sở Tài chính và Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về các nội dung trình kỳ họp. Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Văn Kỳ; Trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh Đào Thị Anh Nga chủ trì cuộc làm việc.

17:54 03/12/2021

Chiều 11/11/2021, Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh đã làm việc với Hiệp hội du lịch Hà Tĩnh vê kết quả thực hiện Nghị quyết số 81/2017/NQ-HĐND ngày 13/12/2017 của HĐND tỉnh Quy định một số chính sách phát triển du lịch Hà Tĩnh đến năm 2025 và những năm tiếp theo. Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Văn Kỳ, Trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh Đào Thị Anh Nga chủ trì cuộc làm việc

08:38 12/11/2021

Sáng 9/11/2021, Ban Văn hóa xã hội Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh đã tổ chức làm việc với sở Lao động - Thương binh - Xã hội (LĐTBXH) để nghe báo cáo về kết quả thực hiện các chính sách giảm nghèo và trợ giúp xã hội trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2016 - 2020 và 9 tháng đầu năm 2021. Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Văn Kỳ và Trưởng ban Văn hóa xã hội HĐND tỉnh Đào Thị Anh Nga chủ trì cuộc làm việc

17:46 09/11/2021