Chiều ngày 24/9, Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh làm việc với Sở Thông tin và Truyền thông cùng các sở, ngành liên quan về kết quả triển khai thực hiện Đề án “Quản lý hoạt động truyền thanh - truyền hình cấp huyện đến năm 2020” trên địa bàn tỉnh. Tham dự buổi làm việc có đại diện lãnh đạo Ban KTNS, Ban Pháp chế và lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thị Nguyệt - TUV, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội chủ trì làm việc.

Thực hiện chương trình giám sát chuyên đề, chiều ngày 18/9, Đoàn giám sát của Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh làm việc với UBND huyện Can Lộc về "việc thực hiện các chế độ, chính sách trên lĩnh vực giáo dục và đào tạo giai đoạn 2016 - 2018’’. Tham dự buổi làm việc có đồng chí Võ Hồng Hải – UVBTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; các thành viên Ban VHXH; đại diện lãnh đạo sở GD&ĐT và đại diện HĐND, UBND cùng các phòng, ban liên quan huyện Can Lộc. Đồng chí Nguyễn Thị Nguyệt - TUV, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội chủ trì làm việc.

Ngày 20/9, đồng chí Nguyễn Thị Nguyệt - TUV, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh đã tổ chức làm việc với UBND thị xã Kỳ Anh về “việc thực hiện các chế độ, chính sách lĩnh vực giáo dục - đào tạo trên địa bàn giai đoạn 2016 - 2018”.

Thực hiện chương trình công tác năm 2019, chiều ngày 9/9, Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân(HĐND) tỉnh do đồng chí Nguyễn Thị Nguyệt - TUV, Trưởng Ban Văn hóa - xã hội chủ trì làm việc với Trung tâm Văn hóa - Truyền thông huyện Kỳ Anh về tình hình hoạt động 8 tháng đầu năm 2019 và kết quả triển khai thực hiện Đề án “Quản lý hoạt động truyền thanh - truyền hình cấp huyện đến năm 2020”.

Tiếp tục thực hiện chương trình công tác năm 2019, chiều ngày 28/8, Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân(HĐND) tỉnh do đồng chí Nguyễn Thị Nguyệt - TUV, Trưởng Ban Văn hóa – xã hội chủ trì làm việc với Trung tâm Văn hóa - Truyền thông Thị xã Hồng Lĩnh về tình hình hoạt động 8 tháng đầu năm 2019 và kết quả triển khai thực hiện Đề án “Quản lý hoạt động truyền thanh - truyền hình cấp huyện đến năm 2020”. Tham dự buổi làm việc có đồng chí Trương Thanh Huyền - TUV, Phó chủ tịch HĐND tỉnh và đại diện lãnh đạo Sở VHTT&DL, Đài Phát thành - Truyền hình tỉnh, Sở Thông tin truyền thông tỉnh.

Thực hiện chương trình công tác năm 2019, sáng ngày 27/8, Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân(HĐND) tỉnh do đồng chí Nguyễn Thị Nguyệt - TUV, Trưởng Ban Văn hóa - xã hội chủ trì làm việc với Trung tâm Văn hóa - Truyền thông huyện Vũ Quang về tình hình hoạt động 8 tháng đầu năm 2019 và kết quả triển khai thực hiện Đề án “Quản lý hoạt động truyền thanh - truyền hình cấp huyện đến năm 2020”.

Chiều 26/8, Ban Văn hóa - xã hội Hội đồng nhân dân( HĐND) tỉnh có buổi làm việc với Trung tâm Văn hóa – Truyền thông huyện Lộc Hà về tình hình hoạt động 8 tháng đầu năm 2019 và kết quả triển khai thực hiện Đề án “ Quản lý hoạt động truyền thanh – truyền hình cấp huyện đến năm 2020” của Thủ tướng Chính phủ. Đồng chí Nguyễn Thị Nguyệt – Tỉnh ủy viên, Trưởng Ban Văn hóa – xã hội HĐND tỉnh chủ trì buổi làm việc.

Sáng ngày 8/7, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh đã tổ chức thẩm tra các tờ trình đề nghị xây dựng Nghị quyết thuộc lĩnh vực Văn hóa, Thể thao và Du lịch trình kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa XVII. Đồng chí Đoàn Đình Anh - Ủy viên Thường trực, Trưởng Ban VHXH HĐND tỉnh chủ trì buổi làm việc. Cùng tham dự có đồng chí Trương Thanh Huyền - TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.

Chuẩn bị kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa XVII, chiều 5/7/2019, Ban Văn hóa xã hội Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh đã tổ chức họp thẩm tra các nội dung thuộc lĩnh vực Lao động - Thương binh - Xã hội (LĐTBXH) và Giáo dục - Đào tạo (GD ĐT). Đồng chí Đoàn Đình Anh - Ủy viên Thường trực, Trưởng ban Văn hóa xã hội HĐND tỉnh chủ trì cuộc làm việc. Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trương Thanh Huyền cùng dự.

Sáng ngày 12/6, đồng chí Đoàn Đình Anh - Ủy viên Thường trực, Trưởng ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh chủ trì cuộc làm việc của Ban với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về một số nội dung chuẩn bị cho kỳ họp thứ 10 HĐND tỉnh khóa XVII. Cùng dự có đồng chí Trương Thanh Huyền – TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.

Chiều 11/6, Ban Văn hóa - xã hội HĐND tỉnh có buổi làm việc với lãnh đạo sở Văn hóa Thể thao và Du lịch để nghe báo cáo về kết quả hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch, gia đình 6 tháng đầu năm; một số nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019 và các tờ trình dự thảo Nghị quyết dự kiến trình kỳ họp thứ 10 HĐND tỉnh khóa XVII. Đồng chí Đoàn Đình Anh, Trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh đã chủ trì buổi làm việc.

Sáng ngày 22/5, Đoàn khảo sát của Ban văn hóa - xã hội HĐND tỉnh do đồng chí Đoàn Đình Anh - Trưởng ban văn hóa - xã hội HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã tổ chức khảo sát về kết quả điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn huyện Hương Sơn.

Ngày 21/5, Dẫn đầu đoàn khảo sát do đồng chí Đoàn Đình Anh - Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh, Trưởng Ban Văn hóa xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh đã tổ chức khảo sát về kết quả điều tra, tà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn Thị xã Kỳ Anh. Tham dự cùng có đại diện lãnh đạo HĐND, UBND và các phòng, ban Thị xã Kỳ Anh.

Thực hiện chuyên đề khảo sát kết quả quả điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2018, ngày 8/5, Ban Văn hóa - xã hội HĐND tỉnh đã tổ chức khảo sát thực tế tại một số địa phương thuộc huyện Kỳ Anh.

Ngày 7/5, Ban Văn hóa xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức khảo sát về kết quả điều tra, tà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn huyên Vũ Quang. Đồng chí Đoàn Đình Anh - Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh, Trưởng Ban Văn hóa xã hội, Trưởng đoàn khảo sát chủ trì làm việc.

Chiều 18/4, Đoàn giám sát chuyên đề “việc thực hiện các chế độ, chính sách trên lĩnh vực giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2018” đã tổ chức làm việc với Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh và các sở, ngành liên quan về kết quả thực hiện Đề án “Hỗ trợ, phát triển nhóm trẻ độc lập tư thục ở khu vực khu công nghiệp (KCN), khu chế xuất (KCX) đến 2020” của Thủ tướng Chính phủ. Trưởng ban Văn hóa xã hội HĐND tỉnh Đoàn Đình Anh và Phó ban Văn hóa xã hội Nguyễn Thị Nguyệt đồng chủ trì cuộc làm việc.

Sáng ngày 19/3, Ban Văn hóa xã hội Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh đã có buổi làm việc với Sở Nội Vụ về giám sát việc thực hiện Luật Thanh Niên. Cùng tham dự có đồng chí Võ Hồng Hải – TUV, Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh, đại diện lãnh đạo Ban kinh tế ngân sách HĐND tỉnh và lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh. Đồng chí Đoàn Đình Anh - Ủy viên Thường trực, Trưởng ban Văn hóa xã hội HĐND tỉnh chủ trì buổi làm việc.

Tiếp tục chương trình giám sát theo yêu cầu của Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội, chiều 18/03/2019, Ban Văn hóa xã hội Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh đã có buổi làm việc với Ủy ban nhân dân (UBND) huyện Hương sơn về giám sát việc thực hiện Luật Thanh Niên. Đồng chí Nguyễn Thị Nguyệt – Phó ban Văn hóa xã hội HĐND tỉnh chủ trì cuộc làm việc.

Nhằm đánh giá tình hình tổ chức thực hiện các chế độ, chính sách trên lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo giai đoạn 2016-2018, chiều 14/03, Đoàn giám sát chuyên đề của Ban Văn hóa xã hội Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh đã họp thống nhất nội dung, chương trình giám sát. Trưởng ban Văn hóa xã hội HĐND tỉnh Đoàn Đình Anh chủ trì cuộc làm việc.

Tiếp tục chương trình giám sát theo yêu cầu của Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội, sáng 14/03/2019, Ban Văn hóa xã hội Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh đã có buổi làm việc với Ủy ban nhân dân (UBND) huyện Thạch Hà về giám sát việc thực hiện Luật Thanh Niên. Đồng chí Đoàn Đình Anh - Ủy viên Thường trực, Trưởng ban Văn hóa xã hội HĐND tỉnh chủ trì cuộc làm việc.