Chiều ngày 27/11, Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh Hà Tĩnh tổ chức làm việc với Sở VH-TT&DL, Sở GD&ĐT các nội dung về dự thảo tờ trình, dự thảo Nghị quyết trình Kỳ họp thứ 18, HĐNĐ tỉnh khóa XVII. Trưởng ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh, Bí thư Huyện ủy Thạch Hà Nguyễn Thị Nguyệt và Phó Trưởng ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh Đào Thị Anh Nga chủ trì buổi làm việc.

Chuẩn bị kỳ họp thứ 18, HĐND tỉnh khóa XVII, chiều 23/11/2020, Ban Văn hóa xã hội Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh đã tổ chức làm việc với sở Lao động - Thương binh - Xã hội (LĐTBXH) để nghe báo cáo về các đề án, tờ trình, dự thảo nghị quyết trên lĩnh vực lao động, thương binh, xã hội dự kiến trình kỳ họp.

Tiếp tục chương trình giám sát, chiều 06/11/2020, đồng chí Nguyễn Thị Nguyệt, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Trưởng Ban Văn hóa - xã hội Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh chủ trì buổi làm việc với Bảo hiểm Xã hội (BHXH) tỉnh về kết quả thực hiện các Nghị quyết HĐND tỉnh trên lĩnh vực Bảo hiểm y tế (BHYT), BHXH từ năm 2017 - 2020.

Đó là ý kiến của nhiều đại biểu trong chương trình giám sát của Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh tại thị xã Kỳ Anh sáng nay (28/8/2020) về kết quả thực hiện các Nghị quyết của HĐND tỉnh trên lĩnh vực BHXH, BHYT từ năm 2017 – 2020. Trưởng Ban Văn hóa – Xã hội Nguyễn Thị Nguyệt chủ trì buổi làm việc; cùng dự có đại diện lãnh đạo Ban Pháp Chế, BHXH tỉnh và đại diện lãnh đạo UBND thị xã cùng các phòng, ngành liên quan của BHXH thị xã.

Tiếp tục chương trình giám sát, chiều 25/08/2020, đồng chí Nguyễn Thị Nguyệt, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Trưởng Ban Văn hóa - xã hội Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh chủ trì làm việc với Bảo hiểm Xã hội (BHXH) huyện Hương sơn về kết quả thực hiện các Nghị quyết HĐND tỉnh trên lĩnh vực Bảo hiểm y tế (BHYT), BHXH từ năm 2017 - 2020.

Chiều ngày 24/08/2020, Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh có buổi làm việc với Bảo hiểm xã hội (BHXH) huyện Hương Khê về kết quả thực hiện các Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh trên lĩnh vực Bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm xã hội từ năm 2017 - 2020. Trưởng ban Văn hóa - Xã hội Nguyễn Thị Nguyệt chủ trì buổi làm việc.

Chiều 3/7/2020, Ban Văn hóa - xã hội HĐND tỉnh tổ chức họp thẩm tra nội dung các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết trình tại Kỳ họp thứ 15, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVII. Tham dự có các đồng chí thành viên Ban Văn hóa - xã hội HĐND tỉnh cùng lãnh đạo Ban KT- NS và Lãnh đạo Văn phòng HĐND tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thị Nguyệt - Ủy viên Thường trực, Trưởng ban Văn hóa - xã hội HĐND tỉnh chủ trì buổi làm việc.

Sáng ngày 24/6, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Trương Thanh Huyền và Trưởng Ban Văn hóa xã hội HĐND tỉnh Nguyễn Thị Nguyệt chủ trì làm việc với Sở VHTT - DL, sở LĐTB – XH, sở GD- ĐT tỉnh về các tờ trình, dự thảo nghị quyết trình kỳ họp thứ 15HĐND tỉnh khóa XVII.

Để chuẩn bị nội dung cho Kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh khóa XVII, sáng ngày 18/6, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trương Thanh Huyền và Trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh Nguyễn Thị Nguyệt chủ trì buổi làm việc với Sở Y tế để đóng góp ý kiến vào dự thảo các nghị quyết: “Quy định về bảo đảm tài chính cho hoạt động phòng, chống HIV/AIDS giai đoạn 2021 - 2025 và những năm tiếp theo trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh”; “Quy định một số chính sách về công tác dân số và phát triển trên địa bàn Hà Tĩnh giai đoạn 2021-2030” và báo cáo giám sát chuyên đề về “Công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực Dân số - Kế hoạch hóa gia đình (DS - KHHGĐ) giai đoạn 2014 - 2020”.

Chuẩn bị kỳ họp thứ 15 Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh khóa XVII, sáng 15/6, Ban Văn hóa xã hội HĐND tỉnh do đồng chí Nguyễn Thị Nguyệt - Tỉnh ủy viên, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn tiến hành khảo sát các tuyến đường đề nghị đặt tên nhằm phục vụ công tác thẩm tra Đề án đặt tên đường trên địa bàn thị trấn Phố Châu, huyện Hương Sơn; thị trấn Vũ Quang, huyện Vũ Quang; thị trấn Cẩm Xuyên, huyện Cẩm Xuyên dự kiến trình tại Kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh khóa XVII.

Chiều ngày 05/06/2020, Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh có buổi làm việc với huyện Hương Khê về kết quả thực hiện công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực Dân số - Kế hoạch hóa gia đình (DS - KHHGĐ) giai đoạn 2014- 2020. Trưởng ban Văn hóa - Xã hội Nguyễn Thị Nguyệt chủ trì buổi làm việc.

Tiếp tục chương trình giám sát, ngày 25/05, đồng chí Nguyễn Thị Nguyệt, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Trưởng Ban Văn hóa xã hội Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh chủ trì làm việc với UBND thị xã Kỳ Anh về kết quả thực hiện công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực Dân số - Kế hoạch hóa gia đình (DS - KHHGĐ) giai đoạn 2014- 2020.

Sáng ngày 14/5, Đoàn giám sát của Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh do Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh Nguyễn Thị Nguyệt chủ trì làm việc với UBND huyện Đức Thọ về kết quả thực hiện công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực Dân số - Kế hoạch hóa gia đình (KHHGĐ) giai đoạn 2014 - 2020.

Để chuẩn bị nội dung cho kỳ họp bất thường (Kỳ họp thứ 13), chiều ngày 20/3, Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân (HĐND) do đồng chí Nguyễn Thị Nguyệt - Trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh chủ trì làm việc với Sở Y tế để thẩm tra Tờ trình, Dự thảo nghị quyết “Quy định mức chi hỗ trợ đối tượng được cách ly y tế và người tham gia thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh COVID – 19 trên địa bàn tỉnh”.

Sáng ngày 04/03/2020, Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh có buổi làm việc với Kiểm dịch y tế Cửa khẩu Quốc tế Cầu treo và kết quả công tác kiểm dịch y tế năm 2019 và những tháng đầu năm 2020. Phó chủ tịch HĐND tỉnh Trương Thanh Huyền và Trưởng ban Văn hóa - Xã hội Nguyễn Thị Nguyệt chủ trì buổi làm việc.

Chiều ngày 14/01/2020, Ban Văn hóa – Xã hội Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020. Tham dự hội nghị có các đồng chí Võ Hồng Hải, UVBTV, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Trương Thanh Huyền – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh, Lãnh đạo Văn phòng và các phòng chuyên môn thuộc Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thị Nguyệt – Trưởng Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh chủ trì.

Sáng ngày 5/12/2018, Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh tổ chức họp thẩm tra nội dung các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết trình tại Kỳ họp thứ 12, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVII.

Chiều 26/11, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Trương Thanh Huyền và Trưởng Ban Văn hóa xã hội HĐND tỉnh Nguyễn Thị Nguyệt chủ trì làm việc với Sở Y tế, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh về các tờ trình, dự thảo nghị quyết trình kỳ họp thứ 12 HĐND tỉnh khóa XVII.

Chuẩn bị kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khóa XVII, sáng 26/11/2019, Ban Văn hóa xã hội Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh đã tổ chức làm việc với sở Lao động - Thương binh - Xã hội (LĐTBXH) để nghe báo cáo về các đề án, tờ trình, dự thảo nghị quyết trên lĩnh vực lao động, thương binh, xã hội dự kiến trình kỳ họp.

Chuẩn bị kỳ họp thứ 12, Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh khóa XVII, sáng 22/11, Đoàn giám sát chuyên đề “việc thực hiện các chế độ, chính sách trên lĩnh vực giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2016 - 2018” đã làm việc với các sở: Giáo dục và Đào tạo (GDĐT), Lao động Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) và các sở, ngành có liên quan.