Chiều 02/7/2024, Phó Trưởng ban Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Văn Sinh đã chủ trì làm việc với Sở Nội vụ về tờ trình, dự thảo Nghị quyết về việc sử dụng ngân sách địa phương uỷ thác qua Chi nhánh Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh để cho vay hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2024-2026. Cùng dự có Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Văn Kỳ, các Ủy viên Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh, Lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh và các sở, ngành có liên quan.

17:21 02/07/2024

Chuẩn bị kỳ họp thứ 20, Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh khóa XVIII, chiều 25/6/2024, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh đã tổ chức làm việc với các sở: Thông tin & Truyền thông, Văn hóa, Thể thao & Du lịch về các nội dung dự kiến trình kỳ họp. Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Văn Kỳ; lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh, các sở: Tài chính, Tư pháp, Xây dựng, Giao thông Vận tải, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh cùng dự.

19:27 25/06/2024

Chiều 11/6/2024, Đoàn khảo sát của Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh đã tiến hành khảo sát việc đặt tên các tuyến đường trên địa bàn thị trấn Phố Châu, huyện Hương Sơn. Phó Trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh Thái Văn Sinh chủ trì cuộc làm việc.

21:25 11/06/2024

Tiếp tục chương trình khảo sát việc đặt tên các tuyến đường trên địa bàn tỉnh, sáng 11/6/2024, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh đã khảo sát tại xã Thuận Lộc, các phường: Trung Lương, Đức Thuận, Bắc Hồng, Nam Hồng, Đậu Liêu, thị xã Hồng Lĩnh. Phó Trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh Thái Văn Sinh chủ trì cuộc làm việc.

21:15 11/06/2024

Tiếp tục chương trình khảo sát việc đặt tên các tuyến đường trên địa bàn tỉnh, chiều 10/6/2024, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh đã khảo sát tại thị trấn Thạch Hà, huyện Thạch Hà. Phó Trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh Thái Văn Sinh chủ trì cuộc làm việc.

20:51 10/06/2024

Chuẩn bị nội dung kỳ họp thứ 20, Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh khóa XVIII, sáng 10/6/2024, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh đã khảo sát việc đặt tên các tuyến đường tại thị trấn Thiên Cầm và thị trấn Cẩm Xuyên, huyện Cẩm Xuyên. Phó Trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh Thái Văn Sinh chủ trì cuộc làm việc.

17:15 10/06/2024

Chuẩn bị Kỳ họp thứ 19, Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh khóa XVIII, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh đã làm việc với Sở Văn hóa, Thể thao & Du lịch về nội dung dự kiến trình Kỳ họp. Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Văn Kỳ; lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh, các sở: Tài chính, Tư pháp, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh cùng dự.

21:39 25/04/2024

Chuẩn bị Kỳ họp thứ 19, Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh khóa XVIII, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh đã làm việc với Sở Thông tin & Truyền thông về các nội dung dự kiến trình Kỳ họp. Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Văn Kỳ; lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh, các sở: Tài chính, Tư pháp, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh cùng dự.

17:59 25/04/2024

Sáng 12/4/2024, Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh đã họp thống nhất nội dung giám sát chuyên đề về việc thực hiện chính sách pháp luật đối với người lao động trong các đơn vị sự nghiệp công lập và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2023. Trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh Đào Thị Anh Nga chủ trì cuộc làm việc.

17:12 12/04/2024

Sáng 12/4/2024, Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh đã làm việc với Sở Giáo dục - Đào tạo cùng các sở, ngành liên quan để xem xét việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 93/2022/NQ-HĐND ngày 16/12/2022 của HĐND tỉnh về quy định mức thu học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập và giáo dục thường xuyên công lập trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh; chính sách hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2022-2023.

16:59 12/04/2024

Sáng 12/01/2024, Đoàn khảo sát Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh đã tiến hành khảo sát các làng nghề truyền thống trên địa bàn thị xã Hồng Lĩnh và huyện Đức Thọ.

11:27 12/01/2024

Tiếp tục chương trình khảo sát về các làng nghề, làng nghề truyền thống, nghề truyền thống trên địa bàn tỉnh, chiều 11/01/2024, Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh đã khảo sát tại Nghề truyền thống nón lá Đan Du, xã Kỳ Thư, huyện Kỳ Anh và Nghề truyền thống chế biến nước mắm Tam Hải, xã Kỳ Ninh, thị xã Kỳ Anh.

18:55 11/01/2024

Tiếp tục chương trình khảo sát về các làng nghề, làng nghề truyền thống, sáng 10/01/2024, Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh đã khảo sát tại làng nghề đan lát thôn Nam Giang (xã Thạch Long) và làng nghề truyền thống nón Ba Giang (xã Việt Tiến).

16:23 10/01/2024

Sáng 09/01/2023, Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh đã khảo sát tình hình hoạt động tại làng nghề chế tác Trầm hương, thôn 8, xã Phúc Trạch và một số di tích lịch sử văn hóa trên địa bàn huyện Hương Khê.

20:28 09/01/2024

Chiều 07/11/2023, Trưởng ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh Đào Thị Anh Nga đã chủ trì làm việc với Sở Tài chính và các đơn vị liên quan về tờ trình, dự thảo Nghị quyết quy định mức hỗ trợ cho người được phân công trực tiếp giúp đỡ người được giáo dục tại xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh.

17:26 07/11/2023

Sáng 06/11/2023, Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh đã làm việc với Sở Ngoại vụ về tờ trình, dự thảo Nghị quyết quy định một số chính sách hỗ trợ đối với lưu học sinh Lào. Trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh Đào Thị Anh Nga chủ trì cuộc làm việc.

16:31 06/11/2023

Chiều 13/9/2023, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Văn Kỳ và Trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh Đào Thị Anh Nga đã chủ trì cuộc khảo sát việc thực hiện chuyển đổi số giai đoạn 2021-2023 tại huyện Hương Khê.

16:03 14/09/2023

Sáng 13/9/2023, Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh đã khảo sát việc thực hiện chuyển đổi số giai đoạn 2021-2023 tại huyện Lộc Hà. Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Văn Kỳ và Trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh Đào Thị Anh Nga chủ trì cuộc khảo sát.

15:14 13/09/2023

Sáng 08/9/2023, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Trần Văn Kỳ và Trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh Đào Thị Anh Nga chủ trì khảo sát việc thực hiện chuyển đổi số giai đoạn 2021-2023 tại thành phố Hà Tĩnh.

17:11 08/09/2023

Sáng 07/9/2023, Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh đã khảo sát việc thực hiện chuyển đổi số giai đoạn 2021-2023 tại huyện Cẩm Xuyên. Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Văn Kỳ và Trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh Đào Thị Anh Nga chủ trì cuộc khảo sát.

12:28 07/09/2023