Năm 2022, Ban Văn hóa - Xã hội Hội động nhân dân tỉnh đã tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng các cuộc giám sát, tập trung vào những vấn đề cử tri quan tâm, bảo đảm toàn diện trên lĩnh vực văn hóa - xã hội. Qua đó, kiến nghị các giải pháp nhằm phát huy hiệu quả các chính sách, góp phần hoàn thành mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội địa phương

18:11 16/01/2023

Chiều 11/01/20223, Trưởng ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Đào Thị Anh Nga đã chủ trì họp tổng kết hoạt động năm 2022, triển khai kế hoạch năm 2023. Tham dự có Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Văn Kỳ; các Ủy viên Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh; lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.

08:22 12/01/2023

Chiều 16/11/2022, Trưởng ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Đào Thị Anh Nga và Phó Chủ tịch HĐND huyện Lộc Hà Lê Văn Vượng đã chung vui ngày Hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại thôn Thái Hòa xã Phù Lưu huyện Lộc Hà.

16:17 16/11/2022

Chiều 15/11/2022, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Trần Văn Kỳ và Trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh Đào Thị Anh Nga đã chủ trì làm việc với Sở Nội vụ, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh về các nội dung trình kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa XVIII.

23:01 15/11/2022

Chiều 14/11/2022, dưới sự chủ trì của Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Trần Văn Kỳ và Trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh Đào Thị Anh Nga, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh đã làm việc với Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch về nội dung trình kỳ họp thứ 11.

18:55 14/11/2022

Sáng 26/10/2022, Đoàn giám sát chuyên đề của Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh về “Công tác đào tạo nghề và giải quyết việc làm trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2020-2022” đã làm việc với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và các sở ngành có liên quan. Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Văn Kỳ và Trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh Đào Thị Anh Nga chủ trì cuộc làm việc.

16:30 26/10/2022

Chiều 29/9/2022, Đoàn giám sát chuyên đề về “Công tác đào tạo nghề và giải quyết việc làm trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2020-2022” đã làm việc với Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Tĩnh. Trưởng ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Đào Thị Anh Nga chủ trì cuộc làm việc.

20:20 29/09/2022

Chiều 13/9/2022, Đoàn giám sát chuyên đề về công tác đào tạo nghề và giải quyết việc làm giai đoạn 2020-2022 trên địa bàn tỉnh đã làm việc với trường Trung cấp Kỹ nghệ Hà Tĩnh và trường Trung cấp nghề Lý Tự Trọng. Trưởng ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Đào Thị Anh Nga chủ trì cuộc làm việc.

22:46 13/09/2022

Sáng 13/9/2022, đoàn giám sát chuyên đề kết quả đào tạo nghề và giải quyết việc làm giai đoạn 2020-2022 do Trưởng ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Đào Thị Anh Nga dẫn đầu đã tiến hành khảo sát và làm việc với trường Cao đẳng Y tế, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Thạch Hà.

22:36 13/09/2022

Chiều 7/9/2022, Đoàn giám sát chuyên đề về công tác đào tạo nghề và giải quyết việc làm trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2020-2022 đã làm việc với trường Cao đẳng Nguyễn Du. Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Trần Văn Kỳ và Trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh Đào Thị Anh Nga chủ trì cuộc làm việc.

21:47 07/09/2022

Sáng 7/9/2022, dưới sự chủ trì của Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Trần Văn Kỳ và Trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh Đào Thị Anh Nga, Đoàn giám sát đã làm việc với trường Cao đẳng Kỹ thuật Việt - Đức Hà Tĩnh về công tác đào tạo nghề và giải quyết việc làm giai đoạn 2020-2022.

13:14 07/09/2022

Sáng 31/8/2022, dưới sự chủ trì của Trưởng ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Đào Thị Anh Nga, đoàn giám sát chuyên đề về công tác đào tạo nghề và giải quyết việc làm trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2020-2022 đã làm việc với trường Cao đẳng Công nghệ Hà Tĩnh. Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Văn Kỳ cùng dự.

16:45 31/08/2022

Chiều 30/8/2022, Đoàn giám sát chuyên đề về công tác đào tạo nghề và giải quyết việc làm trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2020-2022 đã làm việc với trường Trung cấp nghề Hà Tĩnh. Đồng chí Trần Văn Kỳ, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh; Đào Thị Anh Nga, Trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh chủ trì cuộc làm việc.

20:15 30/08/2022

Chuẩn bị kỳ họp thứ 8, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII, sáng 05/7/2022, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh đã làm việc với Sở Lao động- Thương binh và Xã hội. Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Văn Kỳ, Trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh Đào Thị Anh Nga chủ trì cuộc làm việc.

14:53 05/07/2022

Chuẩn bị kỳ họp thứ 8, Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh khóa XVIII, chiều 04/7/2022, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh đã làm việc với Sở Giáo dục và Đào tạo về các nội dung trình kỳ họp. Đồng chí Trần Văn Kỳ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh và đồng chí Đào Thị Anh Nga, Trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh chủ trì cuộc làm việc.

20:35 04/07/2022

Sáng 04/7/2022, Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh đã làm việc với Sở Y tế về những nội dung trình kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa XVIII. Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Văn Kỳ và Trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh Đào Thị Anh Nga chủ trì cuộc làm việc.

14:34 04/07/2022

Chuẩn bị kỳ họp thứ 8, Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh khóa XVIII, chiều 01/7/2022, Trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh Đào Thị Anh Nga đã chủ trì khảo sát và làm việc với Ủy ban nhân dân thị xã Kỳ Anh về việc dự kiến đặt tên các tuyến đường trên địa bàn.

09:46 02/07/2022

Chuẩn bị kỳ họp thứ 8, Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh khóa XVIII, chiều 29/6/2022, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh đã khảo sát và làm việc với huyện Thạch Hà về việc đặt tên các tuyến đường tại thị trấn Thạch Hà. Phó Trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh Thái Văn Sinh chủ trì cuộc làm việc.

18:11 29/06/2022

Sáng 25/5/2022, Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh đã làm việc với Sở Giáo dục và Đào tạo, các sở ngành liên quan về kết quả thực hiện các Nghị quyết của HĐND tỉnh trên lĩnh vực giáo dục đào tạo và một số nội dung dự kiến trình Kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa XVIII. Đồng chí Trần Văn Kỳ, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh và Trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh Đào Thị Anh Nga chủ trì cuộc làm việc.

15:19 25/05/2022

Sáng 6/5/2022, Đoàn giám sát về việc thực hiện các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh trên lĩnh vực giáo dục đã khảo sát và làm việc với thành phố Hà Tĩnh. Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Văn Kỳ và Trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh Đào Thị Anh Nga chủ trì cuộc giám sát.

13:44 06/05/2022