Để chuẩn bị nội dung cho kỳ họp bất thường (Kỳ họp thứ 13), chiều ngày 20/3, Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân (HĐND) do đồng chí Nguyễn Thị Nguyệt - Trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh chủ trì làm việc với Sở Y tế để thẩm tra Tờ trình, Dự thảo nghị quyết “Quy định mức chi hỗ trợ đối tượng được cách ly y tế và người tham gia thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh COVID – 19 trên địa bàn tỉnh”.

Sáng ngày 04/03/2020, Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh có buổi làm việc với Kiểm dịch y tế Cửa khẩu Quốc tế Cầu treo và kết quả công tác kiểm dịch y tế năm 2019 và những tháng đầu năm 2020. Phó chủ tịch HĐND tỉnh Trương Thanh Huyền và Trưởng ban Văn hóa - Xã hội Nguyễn Thị Nguyệt chủ trì buổi làm việc.

Chiều ngày 14/01/2020, Ban Văn hóa – Xã hội Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020. Tham dự hội nghị có các đồng chí Võ Hồng Hải, UVBTV, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Trương Thanh Huyền – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh, Lãnh đạo Văn phòng và các phòng chuyên môn thuộc Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thị Nguyệt – Trưởng Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh chủ trì.

Sáng ngày 5/12/2018, Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh tổ chức họp thẩm tra nội dung các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết trình tại Kỳ họp thứ 12, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVII.

Chiều 26/11, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Trương Thanh Huyền và Trưởng Ban Văn hóa xã hội HĐND tỉnh Nguyễn Thị Nguyệt chủ trì làm việc với Sở Y tế, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh về các tờ trình, dự thảo nghị quyết trình kỳ họp thứ 12 HĐND tỉnh khóa XVII.

Chuẩn bị kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khóa XVII, sáng 26/11/2019, Ban Văn hóa xã hội Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh đã tổ chức làm việc với sở Lao động - Thương binh - Xã hội (LĐTBXH) để nghe báo cáo về các đề án, tờ trình, dự thảo nghị quyết trên lĩnh vực lao động, thương binh, xã hội dự kiến trình kỳ họp.

Chuẩn bị kỳ họp thứ 12, Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh khóa XVII, sáng 22/11, Đoàn giám sát chuyên đề “việc thực hiện các chế độ, chính sách trên lĩnh vực giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2016 - 2018” đã làm việc với các sở: Giáo dục và Đào tạo (GDĐT), Lao động Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) và các sở, ngành có liên quan.

Tiếp tục chương trình làm việc, chiều ngày 6/11, Đoàn giám sát của Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh đã tiến hành giám sát việc " thực hiện các chế độ, chính sách trên lĩnh vực giáo dục và đào tạo giai đoạn 2016 - 2018’’ở Trường Cao đẳng Kỷ thuật Việt - Đức. Tham dự buổi làm việc có các đồng chí: Võ Hồng Hải - UVBTV, Trưởng Ban Tuyên Giáo Tỉnh ủy; Trương Thanh Huyền - Tỉnh ủy viên, Phó chủ tịch HĐND tỉnh; Đại diện lãnh đạo Ban Pháp chế, Ban KTNS và một số sở ngành liên quan. Đồng chí Nguyễn Thị Nguyệt - Tỉnh ủy viên, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội chủ trì làm việc.

Sáng ngày 29/10, Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh đã tiến hành giám sát "việc thực hiện các chế độ, chính sách trên lĩnh vực giáo dục và đào tạo giai đoạn 2016 - 2018’’ tại trường Trung cấp nghề Hà Tĩnh. Tham dự buổi làm việc có đồng chí Trương Thanh Huyền - TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; các thành viên Ban và đại diện lãnh đạo một số sở ngành có liên quan. Đồng chí Nguyễn Thị Nguyệt - TUV, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội chủ trì làm việc.

Chiều ngày 24/9, Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh làm việc với Sở Thông tin và Truyền thông cùng các sở, ngành liên quan về kết quả triển khai thực hiện Đề án “Quản lý hoạt động truyền thanh - truyền hình cấp huyện đến năm 2020” trên địa bàn tỉnh. Tham dự buổi làm việc có đại diện lãnh đạo Ban KTNS, Ban Pháp chế và lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thị Nguyệt - TUV, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội chủ trì làm việc.

Thực hiện chương trình giám sát chuyên đề, chiều ngày 18/9, Đoàn giám sát của Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh làm việc với UBND huyện Can Lộc về "việc thực hiện các chế độ, chính sách trên lĩnh vực giáo dục và đào tạo giai đoạn 2016 - 2018’’. Tham dự buổi làm việc có đồng chí Võ Hồng Hải – UVBTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; các thành viên Ban VHXH; đại diện lãnh đạo sở GD&ĐT và đại diện HĐND, UBND cùng các phòng, ban liên quan huyện Can Lộc. Đồng chí Nguyễn Thị Nguyệt - TUV, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội chủ trì làm việc.

Ngày 20/9, đồng chí Nguyễn Thị Nguyệt - TUV, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh đã tổ chức làm việc với UBND thị xã Kỳ Anh về “việc thực hiện các chế độ, chính sách lĩnh vực giáo dục - đào tạo trên địa bàn giai đoạn 2016 - 2018”.

Thực hiện chương trình công tác năm 2019, chiều ngày 9/9, Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân(HĐND) tỉnh do đồng chí Nguyễn Thị Nguyệt - TUV, Trưởng Ban Văn hóa - xã hội chủ trì làm việc với Trung tâm Văn hóa - Truyền thông huyện Kỳ Anh về tình hình hoạt động 8 tháng đầu năm 2019 và kết quả triển khai thực hiện Đề án “Quản lý hoạt động truyền thanh - truyền hình cấp huyện đến năm 2020”.

Tiếp tục thực hiện chương trình công tác năm 2019, chiều ngày 28/8, Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân(HĐND) tỉnh do đồng chí Nguyễn Thị Nguyệt - TUV, Trưởng Ban Văn hóa – xã hội chủ trì làm việc với Trung tâm Văn hóa - Truyền thông Thị xã Hồng Lĩnh về tình hình hoạt động 8 tháng đầu năm 2019 và kết quả triển khai thực hiện Đề án “Quản lý hoạt động truyền thanh - truyền hình cấp huyện đến năm 2020”. Tham dự buổi làm việc có đồng chí Trương Thanh Huyền - TUV, Phó chủ tịch HĐND tỉnh và đại diện lãnh đạo Sở VHTT&DL, Đài Phát thành - Truyền hình tỉnh, Sở Thông tin truyền thông tỉnh.

Thực hiện chương trình công tác năm 2019, sáng ngày 27/8, Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân(HĐND) tỉnh do đồng chí Nguyễn Thị Nguyệt - TUV, Trưởng Ban Văn hóa - xã hội chủ trì làm việc với Trung tâm Văn hóa - Truyền thông huyện Vũ Quang về tình hình hoạt động 8 tháng đầu năm 2019 và kết quả triển khai thực hiện Đề án “Quản lý hoạt động truyền thanh - truyền hình cấp huyện đến năm 2020”.

Chiều 26/8, Ban Văn hóa - xã hội Hội đồng nhân dân( HĐND) tỉnh có buổi làm việc với Trung tâm Văn hóa – Truyền thông huyện Lộc Hà về tình hình hoạt động 8 tháng đầu năm 2019 và kết quả triển khai thực hiện Đề án “ Quản lý hoạt động truyền thanh – truyền hình cấp huyện đến năm 2020” của Thủ tướng Chính phủ. Đồng chí Nguyễn Thị Nguyệt – Tỉnh ủy viên, Trưởng Ban Văn hóa – xã hội HĐND tỉnh chủ trì buổi làm việc.

Sáng ngày 8/7, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh đã tổ chức thẩm tra các tờ trình đề nghị xây dựng Nghị quyết thuộc lĩnh vực Văn hóa, Thể thao và Du lịch trình kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa XVII. Đồng chí Đoàn Đình Anh - Ủy viên Thường trực, Trưởng Ban VHXH HĐND tỉnh chủ trì buổi làm việc. Cùng tham dự có đồng chí Trương Thanh Huyền - TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.

Chuẩn bị kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa XVII, chiều 5/7/2019, Ban Văn hóa xã hội Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh đã tổ chức họp thẩm tra các nội dung thuộc lĩnh vực Lao động - Thương binh - Xã hội (LĐTBXH) và Giáo dục - Đào tạo (GD ĐT). Đồng chí Đoàn Đình Anh - Ủy viên Thường trực, Trưởng ban Văn hóa xã hội HĐND tỉnh chủ trì cuộc làm việc. Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trương Thanh Huyền cùng dự.

Sáng ngày 12/6, đồng chí Đoàn Đình Anh - Ủy viên Thường trực, Trưởng ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh chủ trì cuộc làm việc của Ban với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về một số nội dung chuẩn bị cho kỳ họp thứ 10 HĐND tỉnh khóa XVII. Cùng dự có đồng chí Trương Thanh Huyền – TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.

Chiều 11/6, Ban Văn hóa - xã hội HĐND tỉnh có buổi làm việc với lãnh đạo sở Văn hóa Thể thao và Du lịch để nghe báo cáo về kết quả hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch, gia đình 6 tháng đầu năm; một số nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019 và các tờ trình dự thảo Nghị quyết dự kiến trình kỳ họp thứ 10 HĐND tỉnh khóa XVII. Đồng chí Đoàn Đình Anh, Trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh đã chủ trì buổi làm việc.