TÌM KIẾM VĂN BẢN

Kế hoạch
Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành
197/KH-HĐND Kế hoạch tiếp xúc cử tri đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh 16/06/2022
23/KH-HĐND Kế hoạch hoạt động năm 2022 của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026 14/02/2022
34/KH-HĐND Kế hoạch hoạt động 2022 của Ban Pháp chế 08/02/2022
25/KH-HĐND Kế hoạch hoạt động năm 2022 của Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh 24/01/2022
458/KH-HĐND Kế hoạch tiếp xúc cử tri đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh 09/11/2021
434/KH-HĐND Kế hoạch chuẩn bị Kỳ họp thứ 4 Hội đồng nhân dân tỉnh khoá XVIII 03/11/2021
330/KH-ĐGS Kế hoạch giám sát giải quyết các kiến nghị của cử tri và nội dung trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 18, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVII” 06/09/2021
300/KH-HĐND Chuẩn bị Kỳ họp thứ 3, Hội đồng nhân dân tỉnh khoá XVIII 06/08/2021
285/KH-HĐND Kế hoạch hoạt động của Ban Pháp chế HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 29/07/2021
288/KH-HĐND Kế hoạch hoạt động 6 tháng cuối năm 2021 của Ban Văn hóa - xã hội 29/07/2021
281/KH-HĐND Kế hoạch hoạt động 6 tháng cuối năm 2021 của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh 21/07/2021
225/KH-HĐND Kế hoạch chuẩn bị Kỳ họp thứ 2 Hội đồng nhân dân tỉnh khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026 30/06/2021
193/KH-HĐND Dự kiến Kế hoạch kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh khóa XVIII 07/06/2021
63/KH-HĐND Chuẩn bị Kỳ họp thứ 19, Hội đồng nhân dân tỉnh khoá XVII 10/03/2021
44/KH-HĐND Hoạt động năm 2021 của Thường trực HĐND tỉnh 22/02/2021
45/KH-HĐND Kế hoạch hoạt động năm 2021 của Ban VHXH 17/02/2021
42/KH-HĐND Nội dung, kế hoạch hoạt động giám sát chủ yếu năm 2021 của Ban Pháp chế HĐND tỉnh Hà Tĩnh 03/02/2021
39/KH-HĐND Kế hoạch hoạt động năm 2021 của Ban Kinh tế ngân sách HĐND tỉnh 02/02/2021
491/KH-HĐND Kế hoạch tiếp xúc cử tri đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh 12/11/2020
481/KH-HĐND Kế hoạch chuẩn bị Kỳ họp thứ 18 Hội đồng nhân dân tỉnh khoá XVII 06/11/2020
233/KH-HĐND Kế hoạch tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND tỉnh trước kỳ họp 15 HĐND tỉnh khóa XVII 03/06/2020
218/KH-HĐND Kế hoạch chuẩn bị kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh khóa XVII 27/05/2020
70/KH-HĐND Kế hoạch tổ chức kỳ họp thứ 13, HĐND tỉnh khóa XVII 27/02/2020
808/KH-HĐND Kế hoạch Hội nghị tổng kết công tác năm 2019 giữa Thường trực HĐND tỉnh và Thường trực HĐND huyện, thành phố, thị xã 26/12/2019
686/KH-HĐND Kế hoạch Tiếp xúc cử tri đại biểu HĐND tỉnh trước Kỳ họp thứ 12 HĐND tỉnh khóa XVII 07/11/2019