Câu hỏi: Quan tâm có các chính sách hỗ trợ đầu tư máy móc phục vụ sản xuất gắn với việc thực hiện tập trung, tích tụ ruộng đất (Cử tri huyện Can Lộc)

10:44 20/06/2022

Câu hỏi: Đối với các kiến nghị: (i) Có cơ chế đặc thù để huyện Nghi Xuân xây dựng huyện nông thôn mới kiểu mẫu điển hình về văn hóa, gắn với phát triển du lịch (Cử tri huyện Nghi Xuân); (ii) Quan tâm ưu tiên nguồn lực hỗ trợ cho 08 xã của huyện Hương Khê chưa đạt chuẩn nông thôn mới (Cử tri huyện Hương Khê); (iii) Xem xét tiếp tục kéo dài chính sách hỗ trợ huyện Hương Sơn đạt chuẩn nông thôn mới đến hết năm 2022 (Cử tri huyện Hương Sơn); (iv) Đối với chính sách xây dựng tỉnh nông thôn mới giai đoạn 2022 - 2025, đề nghị xem xét tăng tỷ lệ phần trăm phân chia nguồn thu tiền sử dụng đất đối với huyện Đức Thọ; (v) Xem xét đưa huyện Cẩm Xuyên vào danh sách các huyện phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao (Cử tri huyện Đức Thọ, Cẩm Xuyên)

10:43 20/06/2022

Đề nghị tỉnh quan tâm hỗ trợ các xã để mua sắm trang thiết bị, xây dựng và bổ sung quy hoạch, nâng cấp, xây mới các trụ sở, trường học, kết nối giao thông nông thôn, giao thông nội đồng, mương tưới, tiêu và các công trình phụ trợ sau sắp xếp

09:21 29/12/2020

Đề nghị tỉnh quan tâm hỗ trợ các xã để mua sắm trang thiết bị, xây dựng và bổ sung quy hoạch, nâng cấp, xây mới các trụ sở, trường học, kết nối giao thông nông thôn, giao thông nội đồng, mương tưới, tiêu và các công trình phụ trợ sau sắp xếp

09:12 29/12/2020

Đề nghị tỉnh quan tâm bố trí kinh phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho các hộ dân thực hiện di dời thuộc Dự án bảo vệ môi trường khu vực thượng nguồn và ven hồ Bộc Nguyên; đồng thời khảo sát và sớm có phương án hỗ trợ cho 50 hộ đất trồng lúa và đất lâm nghiệp với diện tích 60 ha bị ngập úng do ảnh hưởng của Dự án này

09:11 29/12/2020

Đề nghị tỉnh xem xét cho thị xã Hồng Lĩnh tiếp tục kéo dài cơ chế đặc thù theo Nghị quyết số 17/2016/NQ-HĐND ngày 24/9/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh đến năm 2025 để tạo nguồn lực xây dựng thị xã Hồng Lĩnh đạt tiêu chí đô thị loại III; Ưu tiên kêu gọi các dự án đầu tư từ nguồn vốn ODA, vay Quỹ Phát triển đất của tỉnh và trái phiếu để đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị trên địa bàn

08:29 29/12/2020

Đề nghị tỉnh có các giải pháp tăng cường công tác quản lý Nhà nước về chất lượng giống cây trồng, vật nuôi, vật tư nông nghiệp để giúp người dân nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp

08:28 29/12/2020

Tuyến đê Phúc-Long-Nhượng chạy qua xã Nam Phúc Thăng - thị trấn Thiên Cầm - xã Cẩm Nhượng đến nay đã đưa vào sử dụng hơn 6 năm, nhưng tại khu vực âu trú bão chưa được thông tuyến. Đề nghị tỉnh chỉ đạo xem xét, giải quyết

08:27 29/12/2020

Đề nghị tỉnh chỉ đạo kiểm tra, thanh tra toàn diện về hiệu quả hoạt động và công tác quản lý, sử dụng đất lâm nghiệp đối với các chủ rừng nhà nước trên địa bàn tỉnh

08:26 29/12/2020

Đề nghị tỉnh quan tâm có chính sách hỗ trợ lắp đặt hệ thống tưới tiết kiệm nước cho cây chè

08:25 29/12/2020

Đề nghị tỉnh quan tâm có các chính sách hỗ trợ phát triển diêm nghiệp, đảm bảo ổn định đầu ra tiêu thụ muối cho diêm dân

08:24 29/12/2020

Nội dung kiến nghị: Đề nghị tỉnh ưu tiên đầu tư đồng bộ hạ tầng, thu hút đầu tư sớm lấp đầy Khu công nghiệp Gia Lách; xây dựng hệ thống xử lý nước thải tại Khu công nghiệp Thạch Đồng, thành phố Hà Tĩnh và Cụm Công nghiệp Bắc Cẩm Xuyên

16:23 02/07/2020

Nội dung kiến nghị: Đề nghị tỉnh chỉ đạo việc sớm hoàn thiện các thủ tục để bàn giao Dự án điện thắp sáng tại Khu tái định cư đồng bào dân tộc Chứt, xã Hương Liên cho ngành điện quản lý; Có phương án chuyển đường dây điện thắp sáng ở thôn Sơn Quang, xã Đức Lạng đang sử dụng nguồn điện tuyến huyện Vũ Quang sang sử dụng nguồn điện tuyến Đức Thọ

16:22 02/07/2020

Nội dung kiến nghị: Đề nghị có chế đặc thù đối với thị trấn Tây Sơn xây dựng đô thị loại V và cho chủ trương quy hoạch mở rộng thị trấn đảm bảo tiêu chuẩn quy định

16:21 02/07/2020

Nội dung kiến nghị: Trên địa bàn thành phố Hà Tĩnh có nhiều dự án đã được tỉnh chấp thuận và giao đất cho nhà đầu tư nhưng chậm hoặc không triển khai thực hiện . Đề nghị tỉnh chỉ đạo, kiểm tra và xử lý theo quy định.

16:20 02/07/2020

Nội dung kiến nghị: Đề nghị tỉnh chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ Dự án Nông nghiệp công nghệ cao FLC Hà Tĩnh tại xã Thạch Văn, Thạch Trị của Công ty TNHH Sản xuất và Kinh doanh xuất nhập khẩu nông sản FAM

16:19 02/07/2020

Nội dung kiến nghị: Sớm ban hành quy chế xả cống Bara Đò Điệm để hạn chế thiệt hại, ảnh hưởng nghề nuôi truồng thuỷ sản ở các xã vùng hạ lưu

16:18 02/07/2020

Nội dung kiến nghị: Việc thực hiện thu Quỹ phòng, chống thiên tai theo Nghị định số 94/2014/NĐ-CP của Chính phủ của một số đơn vị không đạt so với chỉ tiêu giao. Đề nghị tỉnh kiểm tra và có giải pháp xử lý

16:18 02/07/2020

Nội dung kiến nghị: Nhà máy nước sạch tại xã Đức Lạng được đầu tư xây dựng nhưng không hoạt động được trong khi nguồn nước bị nhiễm xăng nghiêm trọng

16:17 02/07/2020