Thường trực HĐND tỉnh tổ chức phiên họp thứ 55

Ngày 03/03/2021, Thường trực Hội đồng nhân dân (HĐND) đã tổ chức phiên họp thứ 55 để xem xét một số nội dung...

 

Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh tặng quà Tết tại huyện Can Lộc và thành...

Sáng ngày 25/1, Phó trưởng đoàn Phụ trách Đoàn ĐBQH tỉnh Nguyễn Văn Sơn và lãnh đạo Ngân hàng TMCP Công Thương VietinBank Chi...

Thành lập Đảng bộ Văn phòng Đoàn ĐBQH & HĐND...

Sáng 01/02/2021, Đảng bộ Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH), Hội đồng nhân dân (HĐND) và Ủy ban nhân dân...

Lắng nghe, tiếp thu ý kiến cử tri Hà Tĩnh để ban hành các cơ chế,...

Những quyết sách sát với thực tiễn, hợp lòng dân trong nhiệm kỳ 2015-2020 đã được HĐND tỉnh Hà Tĩnh ban hành trên cơ sở...

Thị xã Hồng Lĩnh: Ban hành 06 Nghị quyết tại kỳ họp chuyên đề

Sáng ngày 29/01/2021, Hội đồng nhân dân (HĐND) thị xã Hồng Lĩnh đã tổ chức kỳ họp thứ 15 - HĐND thị xã khóa VI (kỳ họp...

Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND tỉnh giới thiệu người ứng cử đại biểu...

Thực hiện Nghị quyết số 1186/2021/UBTVQH14 của UBTVQH; Nghị quyết liên tịch số 09/2021/NQLT-UBTVQH14-CP-ĐCTUTWMTTQVN của Ủy ban...