Khảo sát thực tế một số cơ sở sản xuất bánh...

Tiếp tục chương trình khảo sát về công tác quản lý chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm, chiều 14/01, Ban Văn hóa -...

Cam kết và hành động của Quốc hội Việt Nam

Sáng nay, 17.12, Hội nghị “Quốc hội và các Mục tiêu phát triển bền vững” sẽ được Quốc hội Việt Nam, Liên minh Nghị...

Văn phòng HĐND tỉnh hoàn thành tốt nhiệm vụ...

Chiều 26/12, Đảng ủy và cơ quan Văn phòng Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh tổ chức Hội nghị “Tổng kết công tác...

Thị xã Kỳ Anh: Thực hiện tốt Nghị quyết 61/NQ-HĐND của Hội đồng...

Trong những năm qua, cùng với sự chỉ đạo, lãnh đạo sát sao của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh, Ủy ban nhân dân...

HĐND TP Hà Tĩnh bàn giải pháp phát triển KT-XH năm 2019

Sáng 26/12, HĐND thành phố Hà Tĩnh khóa XX khai mạc kỳ họp thứ 10 đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH,...

Chuyển mạnh chiều sâu, tạo bứt phá trong xây dựng NTM gắn với phát...

Chiều 10/1, BTV Tỉnh ủy và Ban Chỉ đạo Chương trình MTQG xây dựng NTM tỉnh Hà Tĩnh tổ chức hội nghị tổng kết xây dựng NTM...