Thảo luận Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân...

Sáng 10/12, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Hà Tĩnh tổ chức thảo luận tổ về các nội dung trình Kỳ...

Kết quả kỳ họp tạo niềm tin, sự phấn khởi, đoàn kết nhưng cũng...

Phát biểu của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân bế mạc Kỳ họp thứ Tám, Quốc hội Khóa XIV

Phát huy trí tuệ, xung kích, giương cao ngọn cờ vẻ...

Chiều 3/9, Chi đoàn Văn phòng Đoàn ĐBQH - HĐND và UBND tỉnh tổ chức Đại hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2019-2022. Cùng dự...

Chất vấn và trả lời chất vấn - Nhìn từ kỳ họp Hội đồng nhân...

Thường trực Hội đồng nhân dân (HĐND) huyện Hương Khê xác định chất vấn và trả lời chất vấn là một trong những nội...

Chuẩn bị tốt Kỳ họp thứ 15, Hội đồng nhân dân thành phố khóa XX

Thường trực Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố đã ban hành kế hoạch tổ chức Kỳ họp thứ 15, HĐND thành phố khóa XX.

PHÁT HUY VAI TRÒ HỘI NÔNG DÂN TRONG PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP, NÔNG DÂN,...

Trong 10 năm qua, thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 05/8/2008 của BCH Trung ương khóa X và Nghị quyết số 08-NQ/ TW ngày 19/5/2009...