Huyện cần chủ động phối hợp chặt chẽ với...

Sáng ngày 22/10, Đoàn Giám sát Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh làm việc với UBND huyện Kỳ Anh về “Công tác quản lý,...

Luật Chứng khoán cần tạo sự chủ động của Chính phủ trong tổ...

Sáng ngày 22/10, Quốc hội thảo luận tại hội trường về dự án Luật Chứng khoán (sửa đổi), đại biểu Bùi Thị Quỳnh Thơ...

Phát huy trí tuệ, xung kích, giương cao ngọn cờ vẻ...

Chiều 3/9, Chi đoàn Văn phòng Đoàn ĐBQH - HĐND và UBND tỉnh tổ chức Đại hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2019-2022. Cùng dự...

Chất vấn và trả lời chất vấn - Nhìn từ kỳ họp Hội đồng nhân...

Thường trực Hội đồng nhân dân (HĐND) huyện Hương Khê xác định chất vấn và trả lời chất vấn là một trong những nội...

Giám sát tình hình thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải rắn sinh...

Từ ngày 20/9 đến 10/10, Đoàn giám sát của Ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân (HĐND) thị xã Hồng Lĩnh đã tiến hành...

PHÁT HUY VAI TRÒ HỘI NÔNG DÂN TRONG PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP, NÔNG DÂN,...

Trong 10 năm qua, thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 05/8/2008 của BCH Trung ương khóa X và Nghị quyết số 08-NQ/ TW ngày 19/5/2009...