Tiếp tục đánh giá rõ kết quả đạt được các...

Chuẩn bị kỳ họp thứ 12, Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh khóa XVII, sáng 22/11, Đoàn giám sát chuyên đề “việc thực...

Cân nhắc xây dựng một Nghị định riêng về hộ kinh doanh

Chiều nay 20/11/2019, Quốc hội tiếp tục phiên làm việc của mình với nội dung thảo luận tại hội trường về Luật Doanh...

Phát huy trí tuệ, xung kích, giương cao ngọn cờ vẻ...

Chiều 3/9, Chi đoàn Văn phòng Đoàn ĐBQH - HĐND và UBND tỉnh tổ chức Đại hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2019-2022. Cùng dự...

Chất vấn và trả lời chất vấn - Nhìn từ kỳ họp Hội đồng nhân...

Thường trực Hội đồng nhân dân (HĐND) huyện Hương Khê xác định chất vấn và trả lời chất vấn là một trong những nội...

Huyện Vũ Quang chuẩn bị cho kỳ họp thứ 10, khóa IV

Chiều 20/11, Thường trực Hội đồng nhân dân (HĐND) huyện Vũ Quang đã tổ chức Hội nghị liên tịch để thống nhất nội dung...

PHÁT HUY VAI TRÒ HỘI NÔNG DÂN TRONG PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP, NÔNG DÂN,...

Trong 10 năm qua, thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 05/8/2008 của BCH Trung ương khóa X và Nghị quyết số 08-NQ/ TW ngày 19/5/2009...