Tiếp tục tăng cường công tác quản lý Nhà nước...

Sáng 16/9/2021, Ban Kinh tế ngân sách (KTNS) Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh đã làm việc với Sở Xây dựng về một số...

 

 

Ban Chấp hành Đảng bộ Văn phòng Đoàn ĐBQH và...

Chiều ngày 10/8/2021, Ban Chấp hành Đảng bộ Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh tổ chức Hội nghị lần thứ tư. Bí thư...

Một số ý kiến góp ý về dự án Luật Thi đua, khen thưởng (sửa đổi)

Luật Thi đua, khen thưởng được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI (kỳ họp thứ 4) thông qua ngày 26...

Thị xã Hồng Lĩnh tiếp tục truy vết nhanh, lấy mẫu xét nghiệm diện...

Chiều 17/8, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Hoàng Trung...

Đầu tư cho xây dựng, hoàn thiện thể chế là đầu tư cho sự phát...

Sáng nay 16/9/2021, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác xây dựng và hoàn...