Nâng cao chất lượng đầu tư và quản lý các công...

Sáng 24/5, Đoàn giám sát chuyên đề HĐND tỉnh về "Công tác quy hoạch, đầu tư, quản lý công trình đê điều, hồ đập...

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Tĩnh thảo luận tại Hội trường...

Sáng 24/5/2019, sau khi nghe báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Quản lý thuế (sửa đổi), Quốc hội đã tiến...

Chi đoàn Văn phòng Đoàn ĐBQH - HĐND - UBND tỉnh...

Sáng 25/3/2019, Chi đoàn Văn phòng Đoàn ĐBQH - HĐND - UBND tỉnh tổ chức Lễ mít tinh kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đoàn,...

Nét nổi bật hoạt động của Hội đồng nhân dân huyện Nghi Xuân từ...

Năm 2019, đánh dấu nửa đầu nhiệm kỳ hoạt động của HĐND huyện Nghi Xuân khóa XX đã kết thúc; nhìn lại khoảng thời gian...

Thường trực HĐND huyện Vũ Quang tổ chức phiên họp thường kỳ tháng...

Thường trực HĐND huyện Vũ Quang vừa tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 5/2019. Dự họp có các đồng chí Trưởng, Phó các...

Thoát nghèo nhờ Nghị quyết 35/NQ-HĐND của HĐND tỉnh

Sau gần 3 năm Nghị quyết số 35/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về “Phê duyệt Đề án giảm nghèo bền vững tỉnh Hà...