Tăng cường công tác tuyên truyền về khu di tích...

Sáng ngày 20/2, Ban Văn hóa – xã hội HĐND tỉnh làm việc với Ban Quản lý khu di tích Ngã ba Đồng lộc về công tác...

Giải pháp hữu hiệu nâng tỷ lệ nữ đại biểu Quốc hội

Vai trò của phụ nữ trong lĩnh vực chính trị tỷ lệ thuận với tỷ lệ phụ nữ tham gia công tác lãnh đạo, quản lý, trong đó...

Những chuyển biến tích cực từ việc thực hiện các chế độ, chính...

Bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ Nhân dân là nghĩa vụ, trách nhiệm của mỗi người, của cả hệ thống chính trị và...

Nghi Xuân với chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp, nông thôn...

Trên cơ sở thực tế của địa phương, tính từ dầu nhiệm kỳ đến nay huyện Nghi Xuân đã ban hành 3 Nghị quyết về chính...

Nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước đối với các Khu kinh...

Với những tiềm năng, lợi thế sẵn có và sự đóng góp tích cực của các khu kinh tế (KKT) như Khu kinh tế Cửa khẩu Quốc tế...