Đại biểu Thành phố Hà Tĩnh góp ý về các chính...

Chiều 12/7, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Hà Tĩnh Dương Tất Thắng và Phó Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Văn...

 

 

11 luật quan trọng được thông qua tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khoá XV

Với việc thông qua 11 luật, 21 nghị quyết, cho ý kiến lần đầu đối với 11 dự án luật khác, Kỳ họp thứ 7 là kỳ họp có...

Hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt, triển...

Sáng 9/7, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện Quy...

Những điểm mới Luật Lưu trữ (sửa đổi)

Tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội đã thông qua Luật Lưu trữ (sửa đổi), trong đó đáng chú ý Luật lần này quy định lấy ngày...

Hương Sơn: Ban hành 5 nghị quyết tại kỳ họp thường lệ giữa năm 2024

Sáng 15/7, Hội đồng nhân dân huyện Hương Sơn khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026 đã tổ chức khai mạc kỳ họp thứ 16 (kỳ họp...

Những điểm cơ bản và điểm mới Chỉ thị 35 về Đại hội Đảng...

Ngày 14/6/2024, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ký ban hành Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp...