Có giải pháp phù hợp nhằm giảm thiếu tình trạng...

Chuẩn bị Kỳ họp thứ 15, ngày 19/5 và 27/5, Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh đã khảo sát và làm việc...

 

 

 

Quốc hội thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số...

Góp ý vào Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều, đại biểu Trần Đình...

Xây dựng Đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm...

Thực hiện kế hoạch của Đảng ủy Khối các cơ quan, doanh nghiệp tỉnh và Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ Chính trị về...

Một số ý kiến góp ý về dự án Luật Đầu tư (sửa đổi)

Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 đã được Quốc hội khóa XIII thông qua tại kỳ họp thứ 8 ngày 26 tháng 11 năm 2014 và có hiệu...

Giám sát tình hình chấp hành pháp luật trong quản lí, sử dụng nguồn...

Thực hiện chương trình hoạt động năm 2020, từ ngày 11/5 đến ngày 25/5, Ban Kinh tế - Xã hội HĐND thị xã Hồng Lĩnh đã giám...

Khai mạc Hội nghị lần thứ mười hai Ban Chấp hành Trung ương khóa XII

*Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì Hội nghị