Nguyên Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh Hà Tĩnh giữ...

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh vừa ban hành quyết định điều động nguyên Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh Nguyễn Huy...

 

 

 

Xây dựng Đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm...

Thực hiện kế hoạch của Đảng ủy Khối các cơ quan, doanh nghiệp tỉnh và Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ Chính trị về...

Một số điểm mới của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của...

Ngày 18/6/2020, tại kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành...

Vũ Quang bầu bổ sung các Phó Chủ tịch UBND và Trưởng Ban kinh tế - xã...

Sáng ngày 12/8 Hội đồng nhân dân (HĐND) huyện Vũ Quang, khóa IV tổ chức kỳ họp lần thứ 13 (kỳ họp bất thường) để bổ...

Hai cường quốc Mỹ - Trung ở biển Đông

Ngay khi lên cầm quyền, tổng thống D.Trump đã thấy được sự suy giảm tương đối của Mỹ với Trung Quốc nên đã tuyên bố...