Kỳ họp thứ 17 (Kỳ họp chuyên đề), nhiệm kỳ...

Sáng 14/9, Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh đã tổ chức Kỳ họp thứ 17 (Kỳ họp chuyên đề) để thực hiện các nội...

 

 

 

Tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, trí tuệ...

Sáng 29/8, Chi đoàn Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh phối hợp với Chi đoàn Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tổ...

Một số điểm mới của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của...

Ngày 18/6/2020, tại kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành...

Hương Sơn bầu bổ sung Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân và Phó Chủ...

Sáng 26/8/2020, Hội đồng nhân dân huyện Hương Sơn, khóa XIX đã tổ chức Kỳ họp thứ 17 để bầu bổ sung Phó Chủ tịch HĐND,...

Khai mạc Phiên họp thứ 48 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Sáng 10.9, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy ban Thường vụ Quốc hội...