Hà Tĩnh có tân Chủ tịch UBND tỉnh

Chiều 16/04/2021, Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh khóa XVII nhiệm kỳ 2016-2021 đã tổ chức Kỳ họp thứ 20 để bầu tân...

 

 

Quốc hội thông qua Luật Phòng, chống ma túy (sửa đổi)

Chiều 30/3, tiếp tục Chương trình Kỳ họp thứ 11 Quốc hội Khóa XIV, sau khi nghe báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý; Quốc...

Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND tỉnh phấn đấu hoàn...

Chiều ngày 9/03/2021, Văn phòng Đoàn ĐBQH (ĐBQH) và Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh phối hợp với Ban Chấp hành Công...

Một số ý kiến góp ý về dự án Luật Phòng, chống ma túy (sửa đổi)

Luật Phòng, chống ma túy đã đạt được nhiều kết quả tích cực trên nhiều lĩnh vực. Tuy nhiên, do sự phát triển nhanh và đa...

HĐND huyện Vũ Quang phát huy vai trò, khẳng định vị thế trong hệ...

Chiều nay 12/4/2021, Thường trực HĐND huyện Vũ Quang tổ chức Kỳ họp thứ 16 tổng kết nhiệm kỳ 2016 - 2021. Phó Chủ tịch HĐND...

Xây dựng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện Nghị quyết

Chiều 28/3, Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã bế...