Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trần Tú Anh...

Nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Trần Tú Anh, Trưởng...

 

 

Bà Võ Thị Ánh Xuân, Phó Chủ tịch nước giữ quyền Chủ tịch nước

Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông báo bà Võ Thị Ánh Xuân, Phó Chủ tịch nước giữ quyền Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội...

Công đoàn Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh: thực...

Chiều ngày 12/01/2023, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức và người lao...

Những điểm mới Luật Kinh doanh bảo hiểm có hiệu lực thi hành từ...

Ngày 16/6/2022, tại kỳ họp thứ 3, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV đã thông qua Luật Kinh doanh bảo...

Năm 2022 huyện Thạch Hà có 21/23 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch...

Sáng nay 28/12/2022, HĐND huyện Thạch Hà khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tổ chức Kỳ họp thứ 7 để đánh giá tình hình thực hiện...

Dân tộc đại đoàn kết - đất nước tất hùng cường!

Nhà nước Việt Nam của Nhân dân, do Nhân dân và vì Nhân dân Việt Nam. Đảng Cộng sản Việt Nam là “đứa con nòi của giai cấp...