Đảm bảo các phán quyết của Tòa án đúng pháp...

Chiều ngày 19/3/2019, Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh đã làm việc với Tòa án nhân dân (TAND) huyện Cẩm...

Quy hoạch đô thị bền vững làm nền tảng thu hút đầu tư và phát...

Tiếp tục chương trình giám sát chuyên đề về thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai đô...

Những chuyển biến tích cực từ việc thực hiện các chế độ, chính...

Bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ Nhân dân là nghĩa vụ, trách nhiệm của mỗi người, của cả hệ thống chính trị và...

Nghi Xuân với chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp, nông thôn...

Trên cơ sở thực tế của địa phương, tính từ dầu nhiệm kỳ đến nay huyện Nghi Xuân đã ban hành 3 Nghị quyết về chính...

Quyết tâm bàn giao, đưa vào sử dụng nhà ở xã hội trước 30/8/2019

Đó là mốc thời gian Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn đặt ra tại cuộc kiểm tra thực địa và làm việc với các đơn vị liên...