Tăng cường công tác tuyên truyền để tổ chức,...

Thực hiện chương trình công tác năm 2019, ngày 16/8, Ban Kinh tế ngân sách Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh do đồng chí...

Đại hội lần thứ III, Chi hội Luật gia Văn phòng...

Sáng 24/7/2019, Chi hội Luật gia Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND, UBND tỉnh đã tổ chức đại hội lần thứ III nhiệm kỳ 2019 -...

Nét nổi bật hoạt động của Hội đồng nhân dân huyện Nghi Xuân từ...

Năm 2019, đánh dấu nửa đầu nhiệm kỳ hoạt động của HĐND huyện Nghi Xuân khóa XX đã kết thúc; nhìn lại khoảng thời gian...

Vũ Quang: Tổ chức hội nghị giao ban quý III giữa Thường trực HĐND...

Thường trực Hội đồng nhân dân (HĐND) huyện Vũ Quang đã tổ chức Hội nghị giao ban với Thường trực HĐND các xã, thị trấn.

Hà Tĩnh đã có những bước tiến cơ bản trong xóa đói giảm nghèo

Sáng 9/8, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn và Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tiến Hưng chủ trì hội nghị trực tuyến sơ kết 5 năm...