Thường trực Hội đồng nhân dân (HĐND) huyện Vũ Quang đã tổ chức Hội nghị giao ban với Thường trực HĐND các xã, thị trấn.

Sáng ngày 31/7/2019, HĐND huyện Vũ Quang đã tổ chức kỳ họp thứ 9 (kỳ họp bất thường) khóa IV, nhiệm kỳ 2016 - 2021 để thông qua Nghị quyết về điều chỉnh địa giới hành chính và sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã.

Chiều ngày 30/7/2019, HĐND huyện Thạch Hà khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã tổ chức Kỳ họp bất thường để thông qua Nghị quyết về chủ trương sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc huyện Thạch Hà.

Sau 1,5 ngày làm việc tích cực, nghiêm túc, với tinh thần dân chủ, thẳng thắn và trách nhiệm cao, kỳ họp thứ 8 - HĐND thị xã Hồng Lĩnh khóa VI đã thành công tốt đẹp. HĐND thị xã đã biểu quyết thông qua 5 nghị quyết trên các lĩnh vực.

HĐND huyện Thạch Hà đã tổ chức Kỳ họp thứ 7 khóa XIX, nhiệm kỳ 2016- 2021 để đánh giá kết quả thực hiện các mục tiêu kinh tế- xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác thu chi ngân sách, vốn đầu tư XDCB 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ giải pháp 6 tháng cuối năm; Quyết toán thu chi ngân sách nhà nước năm 2018; Thông qua Đề án “Xây dựng huyện Thạch Hà cơ bản đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn năm 2019 - 2020” và thực hiện một số nhiệm vụ khác theo quy định của luật.

HĐND huyện Vũ Quang khóa IV, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã tổ chức kỳ họp thứ 8, nhằm đánh giá kết quả đạt được, chỉ ra những tồn tại hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh, hoạt động của HĐND huyện 6 tháng đầu năm, đề ra phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019.

Kỳ họp thứ 12 - kỳ họp thường lệ giữa năm 2019 của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Tĩnh khóa XX đã tiến hành phiên bế mạc.

Thường trực HĐND huyện tổ chức họp để soát xét các nội dung chuẩn bị kỳ họp thứ 8, HĐND huyện khóa IV.

Thực hiện chương trình giám sát năm 2019, Đoàn giám sát của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện Vũ Quang đã tiến hành giám sát chuyên đề về thực trạng, hiệu quả hoạt động của hồ đập, kênh mương tại một xã trên địa bàn huyện.

Chiều 20/6/2019, Thường trực HĐND huyện Vũ Quang đã tổ chức hội nghị liên tịch để thống nhất nội dung, chương trình kỳ họp thứ 8, HĐND huyện khóa IV.

HĐND thị xã Hồng Lĩnh đã tổ chức tham vấn ý kiến Nhân dân về dự thảo sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 74/2015/NQ-HĐND của HĐND thị xã về "việc sửa đổi cơ chế hỗ trợ sản xuất nông nghiệp và xây dựng nông thôn".

Sáng 30/5, Thường trực HĐND thị xã tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 5 để thống nhất các nội dung chuẩn bị cho kỳ họp thứ 8 - HĐND thị xã khóa VI.

Sáng 29/5/2019, Thường trực HĐND huyện Thạch Hà tổ chức hội nghị liên tịch dự kiến nội dung, chương trình, thời gian và công tác chuẩn bị cho kỳ họp thứ 7, HĐND huyện khóa XIX.

Sáng ngày 28/5, Thường trực HĐND thị xã Hồng Lĩnh đã giám sát tại phường Trung Lương về tình hình thực hiện công tác xây dựng và chỉnh trang đô thị trên địa bàn giai đoạn 2016 - 2019.

Thường trực HĐND huyện Vũ Quang vừa tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 5/2019. Dự họp có các đồng chí Trưởng, Phó các Ban của HĐND huyện; đại diện lãnh đạo UBND, UBMT Tổ quốc huyện và một số phòng chuyên môn thuộc UBND huyện.

Thực hiện kế hoạch giám sát chuyên đề việc huy động, quản lý và sử dụng các khoản đóng góp của người dân trên địa bàn thị xã Hồng Lĩnh, từ ngày 11/4 đến ngày 03/5/2019, Đoàn giám sát của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND thị xã đã hoàn thành giám sát tại các phường, xã.

Sáng nay 23/4/2019, Thường trực HĐND thị xã Hồng Lĩnh tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 4 để đánh giá kết quả hoạt động tháng 3,4, triển khai nhiệm vụ tháng 5/2019 và thực hiện phiên giải trình của các ngành: Tài nguyên - Môi trường; Quản lí đô thị và Văn hóa thông tin.

Thực hiện chương trình giám sát năm 2019, từ ngày 10 đến ngày 25/3/2019, ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện Thạch Hà đã tiến hành giám sát chuyên đề về thực hiện chính sách cấp bù thủy lợi phí trong 3 năm (2016 đến 2018) tại 7 đơn vị trên địa bàn huyện.

Thực hiện chương trình hoạt động năm 2019, Thường trực HĐND thị xã Hồng Lĩnh vừa Khảo sát chuyên đề về tình hình thực hiện Nghị quyết số 74/2015/NQ-HĐND, ngày 25/12/2015 của HĐND thị xã về ban hành Quy định cơ chế khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp, nông thôn thực hiện Tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững, gắn với xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thị xã Hồng Lĩnh, giai đoạn 2016 - 2020.

Từ ngày 09/3-28/3/2019, Đoàn giám sát của Thường trực Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố đã triển khai giám sát tại các xã, phường trên địa bàn về tình hình thực hiện các nghị quyết đã ban hành.