Sáng 26/8/2020, Hội đồng nhân dân huyện Hương Sơn, khóa XIX đã tổ chức Kỳ họp thứ 17 để bầu bổ sung Phó Chủ tịch HĐND, Phó Chủ tịch UBND huyện nhiệm kỳ 2016 - 2021 và cho ý kiến về bổ sung danh mục các công trình đầu tư công trên địa bàn huyện; giao quyết định chủ trương đầu tư các công trình dự án thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân huyện nhiệm kỳ 2016-2021.

Sáng ngày 12/8 Hội đồng nhân dân (HĐND) huyện Vũ Quang, khóa IV tổ chức kỳ họp lần thứ 13 (kỳ họp bất thường) để bổ sung các Phó Chủ tịch UBND huyện và Trưởng Ban kinh tế - xã hội HĐND huyện nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Chiều 11/8, Hội đồng nhân dân (HĐND) thị xã Hồng Lĩnh khóa VI, nhiệm kỳ 2016-2021 tổ chức Kỳ họp thứ 12 (kỳ họp giải quyết công việc phát sinh đột xuất) để bàn và quyết định nhân sự chủ chốt của chính quyền thị xã sau Đại hội Đảng bộ thị xã Hồng Lĩnh khóa VII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Kỳ họp thứ 16, khóa I, Hội đồng nhân dân (HĐND) thị xã Kỳ Anh đã tập trung xem xét, đánh giá kết quả thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm 2020 cũng như quyết định các mục tiêu, giải pháp phát triển tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng cuối năm 2020 và bàn, quyết nghị nhiều nội dung quan trọng.

Thường trực HĐND huyện Hương Sơn đã tổ chức hội nghị giao ban với Thường trực HĐND 25 xã, thị trấn để đánh giá kết quả hoạt động quý II và triển khai một số nhiệm vụ trong thời gian tới.

Hội đồng nhân dân (HĐND) huyện Vũ Quang khóa IV, nhiệm kỳ 2016 -2021 đã tổ chức Kỳ họp thứ 12 nhằm đánh giá kết quả tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm; triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020.

Hội đồng nhân dân (HĐND) thị xã Hồng Lĩnh vừa tổ chức Kỳ họp thứ 11, kỳ họp thường lệ giữa năm 2020. Đại diện Tổ đại biểu HĐND tỉnh và Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh cùng dự.

Sau 1,5 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần dân chủ và trách nhiệm cao, ngày 03/7/2020, kỳ họp thứ 16, Hội đồng nhân dân (HĐND) huyện Hương Sơn khóa XIX đã hoàn thành nội dung chương trình đề ra.

Thực hiện chương trình công tác 6 tháng đầu năm 2020, từ ngày 08/6 đến ngày 19/6/2020, Thường trực Hội đồng nhân dân (HĐND) thị xã Hồng Lĩnh đã thành lập đoàn và tổ chức giám sát chuyên đề về việc chấp hành pháp luật về tiếp công dân, giải quyết đơn thư của công dân 2 năm 2018 và 2019.

Để chuẩn bị cho kỳ họp thứ 12 HĐND huyện, khóa IV, nhiệm kỳ 2016 - 2021 dự kiến tổ chức vào cuối tháng 7/2020. Theo đó, bắt đầu từ ngày 17/6/2020 các vị đại biểu HĐND huyện đã thực hiện tiếp xúc cử tri tại 08 đơn vị bầu cử trên địa bàn huyện.

Chuẩn bị nội dung cho kỳ họp thứ 11, HĐND thị xã khóa VI, từ ngày 12/6 đến ngày 17/6/2020, Ban Kinh tế - Xã hội HĐND thị xã Hồng Lĩnh đã tiến hành khảo sát, làm việc với chính quyền các phường, xã về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm 2020.

Thực hiện kế hoạch giám sát chuyên đề trong 6 tháng đầu năm 2020, Đoàn giám sát Ban Pháp chế HĐND huyện Vũ Quang giám sát việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường trong chăn nuôi lợn.

Chiều 5/6, Thường trực Hội đồng nhân dân (HĐND) thị xã Hồng Lĩnh đã tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 6 để thống nhất các nội dung chuẩn bị cho kỳ họp thứ 11, HĐND thị xã khóa VI.

Chiều nay (3/6), Hội đồng nhân dân huyện Can Lộc khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã tổ chức Kỳ họp bất thường để tiến hành miễn nhiệm và bầu bổ sung các chức danh chủ chốt Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện.

Thực hiện chương trình hoạt động năm 2020, từ ngày 11/5 đến ngày 25/5, Ban Kinh tế - Xã hội HĐND thị xã Hồng Lĩnh đã giám sát chuyên đề về tình hình chấp hành pháp luật trong quản lí, sử dụng nguồn kinh phí sự nghiệp trên địa bàn thị xã Hồng Lĩnh giai đoạn 2017-2019.

Chiều 21/5, Thường trực Hội đồng nhân dân (HĐND) huyện Vũ Quang đã tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 5 để thống nhất nội dung chương trình Kỳ họp thứ 12, HĐND huyện khóa IV và một số nội dung quan trọng khác.

Chiều 20/4/2020, Hội đồng nhân dân (HĐND) huyện Vũ Quang đã tổ chức Kỳ họp thứ 11 (Kỳ họp bất thường) bằng hình thức trực tuyến để nghe báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng nông thôn mới 4 tháng đầu năm 2020; công tác phòng, chống dịch Covid - 19; bàn và thông qua Nghị quyết về phân loại đơn vị hành chính huyện Vũ Quang và một số nội dung quan trọng khác.

Vừa qua, HĐND các xã Thọ Điền và xã Quang Thọ đã tổ chức trọng thể Kỳ họp thứ nhất, nhiệm kỳ 2016 - 2021 để kiện toàn bộ máy sau sáp nhập đơn vị hành chính.

Sáng 26/12, Hội đồng nhân dân (HĐND) huyện Thạch Hà đã khai mạc trọng thể kỳ họp thứ 9, HĐND huyện khóa XIX. Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Thị Nữ Y cùng dự.

Sáng nay 25/12, Hội đồng nhân đân thị xã đã tổ chức khai mạc trọng thể kỳ họp thứ 9 – HĐND thị xã khoá VI. Đồng chí Trương Thanh Huyền - Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn chỉ đạo của Tỉnh ủy tại Đảng bộ thị xã Hồng Lĩnh cùng các vị đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND tỉnh bầu trên địa bàn thị xã Hồng Lĩnh đã về dự.