Sáng ngày 29/01/2021, Hội đồng nhân dân (HĐND) thị xã Hồng Lĩnh đã tổ chức kỳ họp thứ 15 - HĐND thị xã khóa VI (kỳ họp chuyên đề). Với sự thống nhất cao kỳ họp đã thông qua 6 nghị quyết trên các lĩnh vực. Cùng dự kỳ họp đồng chí Nguyễn Huy Hùng - Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã; Chủ tịch Ủy ban MTTQ thị xã; lãnh đạo các phòng, ngành liên quan và Bí thư, Chủ tịch UBND phường Bắc Hồng, Nam Hồng.

Chiều 28/01/2021, Thường trực Hội đồng nhân dân (HĐND) huyện Hương Sơn đã tổ chức hội nghị với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện và Ủy ban nhân dân huyện để thống nhất dự kiến cơ cấu, số lượng, thành phần và phân bổ số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Sáng 24/01/2021, Thường trực Hội đồng nhân dân (HĐND) thị xã phối hợp Ủy ban MTTQ thị xã Hồng Lĩnh tổ chức cho đại biểu HĐND thị xã tiếp xúc với gần 500 cử tri trên địa bàn toàn thị xã sau kỳ họp thứ 14 - HĐND thị xã khóa VI. Đây là cuộc tiếp xúc cử tri thu hút đông đảo cử tri tham gia nhất từ trước đến nay.

Sáng ngày 07/01/2021, Thường trực Hội đồng nhân dân (HĐND) huyện Hương Sơn tổ chức phiên họp thường kỳ đầu năm 2021.

Sáng ngày 4/01/2021 Hội đồng nhân dân (HĐND) huyện Kỳ Anh khóa XIX khai mạc Kỳ họp thứ 16 đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH, QPAN năm 2020; bàn mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2021. Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh Nguyễn Thị Nhuần, Phó Trưởng ban Kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh Nguyễn Thị Thúy Nga và đại biểu tổ ĐB HĐND tỉnh bầu tại huyện Kỳ Anh cùng tham dự

Sáng ngày 29/12/2020, Hội đồng nhân dân (HĐND) huyện Đức Thọ khóa XIX khai mạc Kỳ họp thứ 13 đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH, QPAN năm 2020; bàn mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2021. Phó chủ tịch HĐND tỉnh Trần Văn Kỳ, Phó Trưởng đoàn phụ trách Đoàn ĐBQH tỉnh Nguyễn Văn Sơn và lãnh đạo Ban Kinh tế - ngân sách, Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh cùng tham dự.

Sáng nay (28/12), Hội đồng nhân dân (HĐND) thị xã Kỳ Anh khóa I khai mạc kỳ họp thứ 18 với nhiều nội dung quan trọng. Cùng dự có Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Trần Viết Hậu, Phó Trưởng ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh Đào Thị Anh Nga cùng đại biểu Tổ ĐB HĐND tỉnh bầu tại thị xã Kỳ Anh.

Sáng ngày 27/12/2020, Hội đồng nhân dân(HĐND) huyện Lộc Hà khóa III nhiệm kỳ 2016 -2021 đã khai mạc kỳ họp thứ 15, nhằm đánh giá kết quả thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ năm 2020, nhiệm vụ, mục tiêu, giải pháp năm 2021. Tham dự kỳ họp có Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Minh Kỳ và đại diện lãnh đạo Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh.

Sáng ngày 24/12, HĐND huyện Vũ Quang khóa IV, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã tổ chức khai mạc kỳ họp thứ 15, nhằm đánh giá kết quả đạt được, chỉ ra những tồn tại hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh năm 2020 và đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2021.

Sáng nay (24/12), Hội đồng nhân dân (HĐND) huyện Thạch Hà khóa XIX khai mạc trọng thể Kỳ họp thứ 12 để đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2020; bàn mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2021. Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Tú Anh và Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Trần Nhật Tân cùng dự.

Sáng ngày 24/12/2020, Hội đồng nhân dân (HĐND) huyện Nghi Xuân khóa XX khai mạc Kỳ họp thứ 20 đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH, QPAN năm 2020; bàn mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2021. Phó chủ tịch HĐND tỉnh Trần Văn Kỳ, lãnh đạo Ban Kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh và đại biểu tổ ĐB HĐND tỉnh bầu tại Nghi Xuân cùng tham dự.

Đó là một trong những nội dung chính được các đại biểu bàn bạc, thảo luận tại kỳ họp thứ 21 - HĐND thành phố Hà Tĩnh khóa XX. Kỳ họp cũng xem xét đưa ra nhiều quyết sách quan trọng nhằm phát triển KT-XH năm 2021.

Sáng 23/12, Hội đồng nhân dân (HĐND) huyện Cẩm Xuyên khóa XIX đã khai mạc Kỳ họp thứ 18. Trưởng ban Pháp Chế HĐND tỉnh Nguyễn Thị Nhuần cùng dự.

Sáng 21/12, Hội đồng nhân dân (HĐND) thị xã Hồng Lĩnh tổ chức kỳ họp thứ 14, khóa VI.

Sáng 21/12, HĐND huyện Hương Khê khoá XX tổ chức kỳ họp thứ 17 để xem xét tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021. Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Văn Kỳ cùng dự.

Tại kỳ họp cuối năm 2020, nội dung trọng tâm được Hội đồng nhân dân (HĐND) huyện Can Lộc tập trung thảo luận là đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2020, đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2021.

Sáng 17/12/2020, Hội đồng nhân dân (HĐND) huyện Hương Sơn khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã tổ chức Kỳ họp thứ 19 để thảo luận, thông qua các Nghị quyết quan trọng và triển khai một số nội dung liên quan. Cùng tham dự có đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Văn Kỳ, Bí thư huyện ủy Hương Sơn Bùi Nhân Sâm, lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh và đại diện tổ đại biểu HĐND tỉnh bầu tại Hương Sơn.

Thực hiện kế hoạch tiếp xúc cử tri (TXCT) trước kỳ họp thứ 14, Hội đồng nhân dân (HĐND) thị xã khóa VI, các đại biểu HĐND thị xã Hồng Lĩnh đã tiếp xúc cử tri tại 10 điểm trên địa bàn các phường, xã.

Đoàn giám sát của Thường trực Hội đồng nhân dân (HĐND) huyện Hương Sơn đã tiến hành giám sát 15/25 xã, thị trấn và làm việc với UBND về kết quả thực hiện Nghị quyết 99/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2020 và Nghị quyết 102/NQ-HĐND về thông qua đề án xây dựng huyện Hương Sơn đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) năm 2020.

Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân (HĐND) huyện Thạch Hà đã tiến hành giám sát tại các xã: Thạch Văn, Thạch Lạc, Thạch Liên, Thạch Đài, Việt Tiến, Ngọc Sơn, Lưu Vĩnh Sơn và Tân Lâm Hương về việc bố trí các chức danh, số lượng, chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách cấp xã, cấp thôn và những người thực hiện các nhiệm vụ khác ở cấp thôn theo tinh thần Nghị định số 34/2019/CP, ngày 24 tháng 4 năm 2019 của Chính phủ và Nghị quyết số 156/2019/NQ-HĐND, ngày 17 tháng 7 năm 2019 của HĐND tỉnh.