Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Tĩnh sao gửi các văn bản trả lời nêu trên, đề nghị các cơ quan, địa phương kịp thời thông tin để cử tri được rõ./.

14:24 23/12/2021

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Tĩnh sao gửi các văn bản trả lời nêu trên, đề nghị các cơ quan, địa phương kịp thời thông tin để cử tri được rõ./.

14:21 23/12/2021