Ngày 22/01/2022, Phó ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh Phạm Nghĩa và Đội quản lý thị trường số 2 (phụ trách các huyện Can Lộc, Nghi Xuân và thị xã Hồng Lĩnh) đã khảo sát công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tại huyện Can Lộc.

21:03 22/01/2022

Sáng 21/01/2022, Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh đã tiến hành họp tổng kết công tác năm 2021; triển khai kế hoạch, nhiệm vụ năm 2022. Đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Văn Kỳ và Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh Nguyễn Thị Nhuần chủ trì cuộc làm việc

10:31 21/01/2022

Chiều 09/12/2021, Ban Pháp chế HĐND tỉnh đã họp thẩm tra các báo cáo, Đề án, dự thảo Tờ trình, Nghị quyết trình kỳ họp; đánh giá tình hình, kết quả hoạt động năm 2020, triển khai kế hoạch năm 2022 và thống nhất một số nội dung quan trọng khác. Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Văn Kỳ; Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh Nguyễn Thị Nhuần chủ trì cuộc làm việc.

17:52 09/12/2021

Sáng 6/12/2021, Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Hà Tĩnh đã làm việc với Tòa án nhân dân (TAND), Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) và Cục Thi hành án dân sự (THADS) tỉnh để nghe báo cáo về tình hình, kết quả công tác năm 2021, nhiệm vụ năm 2022 của các đơn vị. Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Văn Kỳ; Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh Nguyễn Thị Nhuần chủ trì cuộc làm việc.

13:24 06/12/2021

Chiều 25/11/2021, Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh đã làm việc với Cục Thi hành án dân sự (THADS) tỉnh về việc chấp hành pháp luật trong công tác thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2019 - 2021. Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Văn Kỳ và Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh Nguyễn Thị Nhuần chủ trì cuộc làm việc.

18:00 25/11/2021

Tiếp tục chương trình giám sát chuyên đề về “Việc chấp hành pháp luật trong công tác Thi hành án dân sự (THADS) trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2019 - 2021”; chiều 15/11/2021, Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh đã giám sát tại Chi cục THADS huyện Cẩm Xuyên. Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh Nguyễn Thị Nhuần chủ trì cuộc giám sát.

17:08 15/11/2021

Chiều 3/11/2021, dưới sự chủ trì của Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Trần Văn Kỳ và Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh Nguyễn Thị Nhuần, đoàn giám sát chuyên đề về “Việc chấp hành pháp luật trong công tác THADS trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2019 - 2021” đã làm việc với Chi cục Thi hành án dân sự (THADS) thị xã Kỳ Anh.

18:18 03/11/2021

Triển khai giám sát chuyên đề về “Việc chấp hành pháp luật trong công tác thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2019 - 2021”; chiều 02/11/2021, Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh đã làm việc với Chi cục Thi hành án Dân sự (THADS) huyện Hương Khê. Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Văn Kỳ và Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh Nguyễn Thị Nhuần chủ trì cuộc làm việc.

18:23 02/11/2021

Chiều 8/10/2021, Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh tổ chức làm việc với Công an tỉnh để nghe báo cáo một số nội dung trình Kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026. Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Văn Kỳ và Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh Nguyễn Thị Nhuần chủ trì cuộc làm việc.

18:28 08/10/2021

Chiều 7/10/2021, Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh đã làm việc với Sở Tư pháp về một số nội dung liên quan đến công tác quản lý Nhà nước trên lĩnh vực bổ trợ tư pháp (BTTP). Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Văn Kỳ và Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh Nguyễn Thị Nhuần chủ trì cuộc làm việc.

18:09 07/10/2021

Sáng 10/9/2021, Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh đã tiến hành họp triển khai giám sát chuyên đề về “việc chấp hành pháp luật trong công tác thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2019 - 2021”. Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh Nguyễn Thị Nhuần chủ trì cuộc làm việc.

09:32 10/09/2021

Chiều 20/8/2021, Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh đã làm việc với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh về kiến nghị của đơn vị liên quan đến việc điều chỉnh phụ cấp khu vực và phụ cấp đặc biệt đối với Đồn Biên phòng Hương Quang. Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Văn Kỳ; Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh Nguyễn Thị Nhuần chủ trì cuộc làm việc.

09:20 20/08/2021

Thực hiện khoản 2, Điều 6 Quy chế tổ chức và hoạt động của Đoàn Hội thẩm ban hành kèm theo Nghị quyết số 1213/2016/UBTVQH13 ngày 13/6/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, chiều 9/8/2021, tại trú sở Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh, Thường trực Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh phối hợp với TAND và Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã tổ chức hội nghị toàn thể Hội thẩm để bầu Trưởng đoàn, Phó Trưởng đoàn Hội thẩm nhân dân TAND tỉnh Hà Tĩnh, nhiệm kỳ 2021-2026.

17:02 09/08/2021

Sáng 14/7/2021, Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh đã làm việc với Sở Nội vụ và Quỹ Đầu tư phát triển Hà Tĩnh để thẩm tra các báo cáo, đề án, tờ trình, dự thảo nghị quyết trình kỳ họp thứ 2, HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026. Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Văn Kỳ và Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh Nguyễn Thị Nhuần chủ trì cuộc làm việc.

14:17 14/07/2021

Chuẩn bị cho Kỳ họp thứ 2, Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026, chiều 5/7/2021, Ban Pháp chế HĐND tỉnh đã làm việc với Quỹ Đầu tư và phát triển Hà Tĩnh để nghe phương án cơ cấu lại Quỹ trình kỳ họp HĐND tỉnh. Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh Nguyễn Thị Nhuần chủ trì cuộc làm việc.

18:15 05/07/2021

Sáng 16/03/2021, Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh đã tiến hành họp thẩm tra đề án, dự thảo Nghị quyết trình Kỳ họp thứ 19, HĐND tỉnh khóa XVII. Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Văn Kỳ, Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh Nguyễn Thị Nhuần chủ trì cuộc làm việc.

04:21 16/03/2021

Tiếp tục tổ chức thực hiện tốt Nghị quyết số 41/NQ-CP của Chính phủ; đa dạng hóa hình thức tuyên truyền, nhất là công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại các điểm tụ tập đông người, chợ, trung tâm thương mại; không để xảy ra tình trạng bao che, tiếp tay cho đối tượng buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả. Đó là đề nghị của Đoàn giám sát công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tại huyện Lộc Hà vào sáng 29/01. Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Trần Văn Kỳ; Trưởng ban Pháp chế Nguyễn Thị Nhuần chủ trì cuộc làm việc.

11:21 29/01/2021

Sáng 26/01, Trưởng ban Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Nguyễn Thị Nhuần dẫn đầu đoàn giám sát đã tiến hành khảo sát, làm việc về công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn thị xã Kỳ Anh. Đồng chí Trần Văn Kỳ, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh cùng dự.

14:48 26/01/2021

Chiều 01/12/2020, Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh đã làm việc với Sở Nội vụ để nghe các tờ trình, dự thảo nghị quyết và họp thẩm tra các báo cáo, đề án, dự thảo nghị quyết trình Kỳ họp thứ 18, HĐND tỉnh. Phó Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh Nguyễn Thị Nhuần chủ trì cuộc làm việc.

23:31 01/12/2020

Chiều 17/11, Phó Trưởng ban Pháp chế Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Nguyễn Thị Nhuần chủ trì làm việc với Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh và Viện kiểm sát nhân dân (VKSND) tỉnh về tình hình chấp hành pháp luật trong tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố; việc tạm đình chỉ, đình chỉ điều tra trên địa bàn tỉnh.

18:33 17/11/2020