Chiều 17/11, Phó Trưởng ban Pháp chế Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Nguyễn Thị Nhuần chủ trì làm việc với Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh và Viện kiểm sát nhân dân (VKSND) tỉnh về tình hình chấp hành pháp luật trong tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố; việc tạm đình chỉ, đình chỉ điều tra trên địa bàn tỉnh.

Tiếp tục chương trình giám sát chuyên đề về tình hình chấp hành pháp luật trong tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố; việc tạm đình chỉ, đình chỉ điều tra; sáng 11/11, Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh do Phó Trưởng ban Nguyễn Thị Nhuần dẫn đầu đã làm việc với Công an và Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) thành phố Hà Tĩnh. Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy thành phố Hà Tĩnh Dương Tất Thắng cùng dự.

Tiếp tục chương trình giám sát chuyên đề về tình hình chấp hành pháp luật trong tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố; việc tạm đình chỉ, đình chỉ điều tra; sáng 6/11, Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh do Phó Trưởng ban Nguyễn Thị Nhuần chủ trì làm việc với Công an và Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) huyện Nghi Xuân. Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân(HĐND) tỉnh Trương Thanh Huyền cùng tham dự.

Tiếp tục chương trình giám sát chuyên đề về tình hình chấp hành pháp luật trong tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố; việc tạm đình chỉ, đình chỉ điều tra; sáng 6/10, Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh do Phó Trưởng ban Nguyễn Thị Nhuần dẫn đầu đã làm việc với Công an và Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) thị xã Kỳ Anh. Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Nguyễn Thị Gái cùng dự.

Tình hình tội phạm, kết quả giải quyết đối với các tin báo chưa rõ thủ phạm, hiệu quả việc chuyển tin báo cho cấp xã... Đó là một số vấn đề được nhiều đại biểu tham dự quan tâm tại cuộc giám sát tình hình chấp hành pháp luật trong tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố; việc tạm đình chỉ, đình chỉ điều tra trên địa bàn huyện Hương Sơn vào ngày 2/10/2020. Phó Trưởng ban Pháp chế Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Nguyễn Thị Nhuần chủ trì cuộc giám sát. Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Nguyễn Thị Gái cùng dự.

Chiều ngày 7/9, Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh do Phó Trưởng ban Nguyễn Thị Nhuần chủ trì đã họp thống nhất nội dung kế hoạch, đề cương, biểu mẫu giám sát chuyên đề: “Tình hình chấp hành pháp luật trong tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố; việc tạm đình chỉ, đình chỉ điều tra trên địa bàn tỉnh”.

Chiều 03/7, Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh đã tiến hành thẩm tra các tờ trình, dự thảo nghị quyết trình Kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh khóa XVII. Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh Nguyễn Huy Hùng chủ trì cuộc làm việc. Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Nguyễn Thị Gái cùng dự.

Chuẩn bị Kỳ họp thứ 15, Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh khóa XVII, sáng 26/6/2020, Ban Pháp chế HĐND tỉnh đã làm việc với Sở Nội vụ để tham gia ý kiến về các nội dung trình Kỳ họp HĐND tỉnh. Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh Nguyễn Huy Hùng chủ trì cuộc làm việc.

Sáng 26/6/2020, Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh đã làm việc với Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) tỉnh, Cục Thi hành án Dân sự (THADS) về các nội dung trình Kỳ họp thứ 15 HĐND tỉnh. Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh Nguyễn Huy Hùng chủ trì cuộc làm việc.

Chiều 22/6/2020, Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh đã tiến hành giám sát việc sắp xếp các đơn vị hành chính (ĐVHC) và thực hiện các chế độ, chính sách cho đội ngũ cán bộ cấp xã, cán bộ thôn, tổ dân phố tại huyện Can Lộc. Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh Nguyễn Huy Hùng chủ trì cuộc giám sát.

Sáng nay (19/6), Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh đã có buổi giám sát việc sắp xếp các đơn vị hành chính và thực hiện các chế độ, chính sách cho đội ngũ cán bộ cấp xã, cán bộ thôn, tổ dân phố tại huyện Đức Thọ. Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Thị Nữ Y và Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh Nguyễn Huy Hùng chủ trì cuộc giám sát.

Tiếp tục chương trình giám sát việc sắp xếp các đơn vị hành chính và thực hiện các chế độ, chính sách cho đội ngũ cán bộ cấp xã, cán bộ thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh; sáng 17/6/2020, Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh đã làm việc với UBND huyện Hương Sơn. Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh Nguyễn Huy Hùng chủ trì cuộc làm việc. Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trương Thanh Huyền cùng dự.

Sáng ngày 16/6/2020, Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh đã tiến hành giám sát việc sắp xếp các đơn vị hành chính và thực hiện các chế độ, chính sách cho đội ngũ cán bộ cấp xã, cán bộ thôn, tổ dân phố tại huyện Thạch Hà. Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh Nguyễn Huy Hùng chủ trì cuộc giám sát. Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Thị Nữ Y cùng dự.

Chuẩn bị Kỳ họp thứ 15, ngày 19/5 và 27/5, Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh đã khảo sát và làm việc với các đơn vị đăng kiểm về công tác kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông trên địa bàn tỉnh. Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh Nguyễn Huy Hùng chủ trì cuộc làm việc.

Sáng 19/5/2020, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Trương Thanh Huyền và Trưởng ban Pháp chế HĐND Nguyễn Huy Hùng dẫn đầu đoàn tiến hành khảo sát tại Công ty Cổ phần Đăng kiểm Hà Tĩnh và Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới tại huyện Đức Thọ.

Chiều 19/03/2020, Ban pháp chế Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh đã họp thẩm tra các Đề án, tờ trình, dự thảo nghị quyết trình Kỳ họp thứ 13 (kỳ họp chuyên đề), HĐND tỉnh khóa XVII nhiệm kỳ 2016 - 2021. Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh Nguyễn Huy Hùng chủ trì cuộc làm việc. Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trương Thanh Huyền cùng dự.

Chuẩn bị Kỳ họp thứ 13 (kỳ họp chuyên đề) Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh khóa XVII, sáng 10/03/2020, Ban Pháp chế HĐND tỉnh đã làm việc với Sở Nội vụ, Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh, Ban Tiếp công dân tỉnh để nghe và đóng góp ý kiến vào các nội dung trình Kỳ họp. Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh Nguyễn Huy Hùng chủ trì cuộc làm việc. Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Nguyễn Thị Gái cùng dự.

Ngày 06/03/2020, Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh đã tổ chức giám sát tình hình, kết quả công tác tuyển gọi công dân nhập ngũ năm 2019 tại Hội đồng nghĩa vụ quân sự và Ban Chỉ huy quân sự huyện Thạch Hà. Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trương Thanh Huyền và Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh Nguyễn Huy Hùng chủ trì cuộc làm việc.

Chiều 24/02/2020, Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh đã tổ chức làm việc với Hội đồng nghĩa vụ quân sự và Ban Chỉ huy quân sự huyện Cẩm Xuyên về tình hình, kết quả công tác tuyển gọi công dân nhập ngũ năm 2019; kế hoạch năm 2020 và một số nội dung quan trọng khác. Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh Nguyễn Huy Hùng chủ trì cuộc làm việc.

Sáng 15/01/2020, Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh đã tiến hành họp tổng kết công tác năm 2019; triển khai kế hoạch, nhiệm vụ năm 2020. Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh Nguyễn Huy Hùng chủ trì cuộc làm việc.