Chiều 27/12/2018, Ban Pháp chế HĐND tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động năm 2018 và triển khai nhiệm vụ, kế hoạch hoạt động năm 2019. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Nữ Y, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Bí thư Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; các đồng chí trong Thường trực HĐND tỉnh, lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh, Lãnh đạo Văn phòng và các phòng chuyên môn thuộc Văn phòng HĐND tỉnh.

Chiều 05/12, Ban Pháp chế HĐND tỉnh tổ chức họp thẩm tra các báo cáo thẩm tra, tờ trình, dự thảo Nghị quyết trình kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh khóa XVII. Đồng chí Nguyễn Huy Hùng - Phó Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh chủ trì cuộc làm việc.

Chiều 05/12, đồng chí Nguyễn Huy Hùng - Phó Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh chủ trì cuộc làm việc của Ban với các Sở: Nội vụ, Tài chính về các nội dung trình kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa XVII.

Sáng ngày 29/11, Ban Pháp chế HĐND tỉnh tổ chức làm việc với Sở Nội Vụ để thẩm tra các Tờ trình, dự thảo Nghị quyết trình kỳ họp thứ 8 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVII. Tham dự có lãnh đạo Ban Kinh tế ngân sách, Ban Văn hóa xã hội và Văn phòng HĐND tỉnh. Đồng chí Võ Hồng Hải -, TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh và Nguyễn Trọng Nhiệu - Ủy viên Thường trực, Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh chủ trì cuộc làm việc.

Để chuẩn bị nội dung cho kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh khóa XVII, chiều ngày 20/11, Ban Pháp chế HĐND tỉnh đã có buổi làm việc với Tòa án nhân dân tỉnh. Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh và Cục Thi hành án dân sự tỉnh để nghe báo cáo về tình hình, kết quả công tác năm 2018, nhiệm vụ năm 2019, các vụ việc tồn đọng. Đồng chí Nguyễn Trọng Nhiệu , Trưởng ban Pháp chế chủ trì buổi làm việc.

Chiều ngày 25/10, Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh Nguyễn Trọng Nhiệu chủ trì cuộc làm việc của Ban với Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn về tình hình tổ chức, biên chế, người lao động; việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, những tồn tại, vướng mắc và kiến nghị, đề xuất của Đơn vị.

Chuẩn bị nội dung kỳ họp thứ 8 Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh khóa XVII, sáng 24/10, Ban Pháp chế HĐND tỉnh đã làm việc với Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp (Ban QLDA) về tình hình tổ chức, biên chế, người lao động; việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, những tồn tại, vướng mắc từ khi thành lập đến nay. Tham dự có Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Võ Hồng Hải; Trưởng, Phó các ban HĐND tỉnh và các sở, ngành, đơn vị liên quan. Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh Nguyễn Trọng Nhiệu chủ trì cuộc làm việc.

Chiều ngày 14/9, Ban Pháp chế HĐND tỉnh đã tiến hành khảo sát công tác bảo đảm an toàn hồ đập trước mùa mưa lũ trên địa ban huyện Hương Khê. Đồng chí Nguyễn Thị Nữ Y, UVBTV Tỉnh ủy, Phó chủ tịch HĐND tỉnh, đại diện Lãnh đạo các ban HĐND tỉnh tham dự cùng Đoàn khảo sát.

Chiều 12/9, đồng chí Nguyễn Trọng Nhiệu, Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh đã chủ trì làm việc với Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội tỉnh. Tham dự làm việc, có đại diện Lãnh đạo ban Kinh tế - Ngân sách, Văn phòng HĐND tỉnh và một số sở, ngành có liên quan.

Chiều 12/9, đồng chí Nguyễn Trọng Nhiệu, Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh đã chủ trì làm việc với Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội tỉnh. Tham dự làm việc, có đại diện Lãnh đạo ban Kinh tế - Ngân sách, Văn phòng HĐND tỉnh và một số sở, ngành có liên quan.

Sáng 20/8, Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh đã làm việc với Vườn quốc gia Vũ Quang về tình hình tổ chức bộ máy, biên chế, công tác bảo vệ rừng và kết quả thực hiện các kiến nghị của Ban.

Trên cơ sở ý kiến, kiến nghi của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 7, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVII, ngày 14/8 Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức khảo sát và làm việc với Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp và Dịch vụ Hương Sơn và Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp và Dịch vụ Chúc A (huyện Hương Khê) để nắm tình hình về công tác quản lý, bảo vệ rừng; thực hiện đề án giao đất, giao rừng. Tham dự có đại diện các ban HĐND tỉnh, Sở, ban, ngành liên quan, Văn phòng HĐND tỉnh. Đồng chí Nguyễn Trọng Nhiệu, Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh chủ trì các cuộc làm việc.

Để chuẩn bị nội dung cho kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa XVII, chiều 9/7/2018, Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh đã họp Ban để thống nhất nội dung báo cáo thẩm tra trình kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa XVII. Tham dự buổi làm việc có đồng chí Nguyễn Thị Gái - UVBTV, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, thành viên Ban pháp chế và đại diện Lãnh đạo các ban, Văn phòng HĐND tỉnh và một số đơn vị có liên quan. Ủy viên Thường trực, Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh Nguyễn Trọng Nhiệu chủ trì cuộc làm việc.

Sáng ngày 25/6, Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh làm việc với với Ủy ban nhân thành phố để nghe Tờ trình, Đề án đề nghị công nhận thành phố Hà Tĩnh là đô thị loại II, trực thuộc tỉnh. Tham dự có đồng chí Võ Hồng Hải - TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, thành viên ban Pháp chế, đại diện các sở, ban, ngành cấp tỉnh. Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh Nguyễn Trọng Nhiệu chủ trì cuộc làm việc.

Sáng ngày 4/5, đồng chí Nguyễn Trọng Nhiệu - Ủy viên Thường trực, Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh chủ trì cuộc làm việc với Ban Quản lý Khu du lịch Thiên Cầm và UBND thị trấn Thiên Cầm về công tác bảo đảm an ninh trật tự, cứu nạn cứu hộ, đảm bảo an toàn cho du khách tại khu du lịch biển Thiên Cầm. Tham dự làm việc có đồng chí Võ Hồng Hải, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.

Chiều ngày 30/5, Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức khảo sát tại Công ty Phúc Lạc Viên - Đài hóa thân hoàn vũ Hà Tĩnh về tình hình, kết quả hoạt động, công tác bảo vệ môi trường và việc thực hiện các chính sách của tỉnh. Tham dự có đồng chí Nguyễn Thị Nữ Y - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó chủ tịch HĐND tỉnh, các đồng chí trong Thường trực HĐND tỉnh, đại diện Sở Tài chính, sở Tài nguyên và Môi trường, Thường trực HĐND huyện Thạch Hà. Đồng chí Nguyễn Trọng Nhiệu Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh chủ trì cuộc làm việc.

Chiều 24/5, Ban Pháp chế HĐND tỉnh tổ chức làm việc với Văn phòng Điều phối Nông thôn mới về cơ cấu tổ chức, biên chế và tình hình, kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2018. Đồng chí Nguyễn Trọng Nhiệu - Ủy viên Thường trực, Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh chủ trì cuộc làm việc. Cùng dự có Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Võ Hồng Hải.

Chiều ngày 22/5, Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh Nguyễn Trọng Nhiệu chủ trì cuộc làm việc của Ban với Văn phòng Ban An toàn giao thông tỉnh về cơ cấu tổ chức và tình hình, kết quả công tác bảo đảm trật tự an ninh giao thông 6 tháng đầu năm, kế hoạch, giải pháp 6 tháng cuối năm 2018. Cùng dự làm việc có Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Nữ Y và Phó Chủ tịch Võ Hồng Hải.

Chiều ngày 14/5, Ban Pháp chế HĐND tỉnh do đồng chí Nguyễn Trọng Nhiệu - Ủy viên Thường trực, Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh chủ trì làm việc với Trung tâm Hành chính công tỉnh và Trung tâm Hỗ trợ phát triển doanh nghiệp & Xúc tiến đầu tư về cơ cấu tổ chức, kết quả hoạt động của 02 Trung tâm từ khi thành lập đến nay. Cùng dự có đồng chí Nguyễn Thị Nữ Y - UVBTV Tỉnh ủy, Phó chủ tịch HĐND tỉnh và đại diện Lãnh đạo một số sở ngành có liên quan.

Ngày 11/5, Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh Nguyễn Trọng Nhiệu đã dẫn đầu đoàn công tác đi khảo sát, làm việc với Ủy ban nhân dân huyện Hương Sơn về công tác quản lý, khai thác cát dọc các tuyến sông và việc cấp phép, quản lý quy hoạch mỏ cát trên địa bàn huyện.