Chiều 19/03/2020, Ban pháp chế Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh đã họp thẩm tra các Đề án, tờ trình, dự thảo nghị quyết trình Kỳ họp thứ 13 (kỳ họp chuyên đề), HĐND tỉnh khóa XVII nhiệm kỳ 2016 - 2021. Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh Nguyễn Huy Hùng chủ trì cuộc làm việc. Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trương Thanh Huyền cùng dự.

Chuẩn bị Kỳ họp thứ 13 (kỳ họp chuyên đề) Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh khóa XVII, sáng 10/03/2020, Ban Pháp chế HĐND tỉnh đã làm việc với Sở Nội vụ, Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh, Ban Tiếp công dân tỉnh để nghe và đóng góp ý kiến vào các nội dung trình Kỳ họp. Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh Nguyễn Huy Hùng chủ trì cuộc làm việc. Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Nguyễn Thị Gái cùng dự.

Ngày 06/03/2020, Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh đã tổ chức giám sát tình hình, kết quả công tác tuyển gọi công dân nhập ngũ năm 2019 tại Hội đồng nghĩa vụ quân sự và Ban Chỉ huy quân sự huyện Thạch Hà. Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trương Thanh Huyền và Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh Nguyễn Huy Hùng chủ trì cuộc làm việc.

Chiều 24/02/2020, Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh đã tổ chức làm việc với Hội đồng nghĩa vụ quân sự và Ban Chỉ huy quân sự huyện Cẩm Xuyên về tình hình, kết quả công tác tuyển gọi công dân nhập ngũ năm 2019; kế hoạch năm 2020 và một số nội dung quan trọng khác. Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh Nguyễn Huy Hùng chủ trì cuộc làm việc.

Sáng 15/01/2020, Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh đã tiến hành họp tổng kết công tác năm 2019; triển khai kế hoạch, nhiệm vụ năm 2020. Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh Nguyễn Huy Hùng chủ trì cuộc làm việc.

Chuẩn bị nội dung Kỳ họp thứ 12, Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh khóa XVII; chiều 9/12, Ban Pháp chế HĐND tỉnh đã họp thẩm tra các báo cáo, Đề án, dự thảo Tờ trình, Nghị quyết trình kỳ họp; đánh giá tình hình, kết quả hoạt động năm 2019, triển khai kế hoạch năm 2020 và thống nhất một số nội dung quan trọng khác. Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh Nguyễn Huy Hùng chủ trì cuộc làm việc. Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trương Thanh Huyền và các sở, ngành, đơn vị có liên quan cùng dự.

Chuẩn bị Kỳ họp HĐND tỉnh lần thứ 12, chiều ngày 27/11/2019, Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh đã làm việc với Sở Nội vụ để nghe và đóng góp ý kiến vào các nội dung trình kỳ họp.

Chuẩn bị Kỳ họp thứ 12 Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh khóa XVII, chiều 22/11, Ban Pháp chế HĐND tỉnh đã làm việc với Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân (VKS) tỉnh, Công an tỉnh và Cục Thi hành án dân sự (THADS) tỉnh để nghe báo cáo về tình hình, kết quả công tác năm 2019, nhiệm vụ năm 2020, các vụ việc tồn đọng và kiến nghị, đề xuất với HĐND tỉnh. Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh Nguyễn Huy Hùng chủ trì cuộc làm việc.

Chuẩn bị nội dung kỳ họp thứ 12 Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh khóa XVII, chiều 7/11/2019, Ban Pháp chế HĐND tỉnh đã làm việc với Thanh tra tỉnh để nghe báo cáo về công tác thanh tra năm 2018 và 10 tháng đầu năm 2019; việc giải quyết các vụ việc phức tạp, tồn đọng, kéo dài trên địa bàn tỉnh. Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh Nguyễn Huy Hùng chủ trì cuộc làm việc. Đồng chí Trương Thanh Huyền, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh cùng dự.

Chuẩn bị nội dung kỳ họp Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh cuối năm 2019, sáng 29/10, Ban Pháp chế HĐND tỉnh đã làm việc với các Ban quản lý (BQL) dự án đầu tư xây dựng công trình: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Dân dụng và Công nghiệp, Giao thông, Khu vực Khu kinh tế tỉnh về tình hình tổ chức, biên chế và kết quả thực hiện các kết luận, kiến nghị của Ban. Ủy viên Thường trực, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh Nguyễn Huy Hùng chủ trì cuộc làm việc.

Chiều 24/10/2019, Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh đã làm việc với Ban Tiếp công dân (BTCD) tỉnh để nghe báo cáo về tình hình tổ chức, bộ máy; kết quả công tác tiếp công dân, tiếp nhận và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh của công dân năm 2018 và 9 tháng đầu năm 2019. Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh Nguyễn Huy Hùng chủ trì cuộc làm việc. Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Nguyễn Thị Gái; Lãnh đạo Ban Nội chính Tỉnh ủy, Thanh tra tỉnh, Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND, UBND tỉnh cùng dự.

Chiều 30/9/2019, Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh đã làm việc với Trại tạm giam Công an tỉnh để nghe tình hình chấp hành pháp luật trong công tác tiếp nhận, quản lý, giam, giữ, cải tạo và thực hiện các chế độ đối với người đang bị tạm giam, tạm giữ và thi hành án phạt tù năm 2018 và 9 tháng năm 2019; công tác phối hợp với các cơ quan, chính quyền địa phương liên quan trong quản lý, giáo dục phạm nhân, bị can, bị cáo. Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh Nguyễn Huy Hùng chủ trì cuộc làm việc.

Tiếp tục chương trình khảo sát, giám sát về tổ chức và hoạt động của các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh, ngày 25/9/2019, Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh đã tổ chức khảo sát và làm việc với các Văn phòng công chứng (VPCC): Kỳ Anh, Cẩm Xuyên, Hương Sơn, Thành Sen, Hồng Lam và Văn phòng Công chứng Đoàn Minh Quyền. Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh Nguyễn Huy Hùng chủ trì cuộc làm việc. Dự làm việc có đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trương Thanh Huyền; Trưởng, Phó các ban HĐND tỉnh; đại diện Lãnh đạo Sở Tư pháp, Hội Công chứng viên Hà Tĩnh và các phòng chuyên môn liên quan.

Thực hiện chương trình khảo sát, giám sát về tổ chức và hoạt động của các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh, ngày 13/9/2019, Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh đã tổ chức khảo sát và làm việc với Phòng Công chứng số 1, Phòng Công chứng số 2, Văn phòng Công chứng Hương Sơn; Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh Nguyễn Huy Hùng chủ trì cuộc làm việc. Tham dự khảo sát, làm việc có Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trương Thanh Huyền; Trưởng, phó các ban HĐND tỉnh, Lãnh đạo Sở Tư pháp, Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND, UBND tỉnh, Cục thi hành án dân sự tỉnh.

Chiều 21/8, Ban Pháp chế HĐND tỉnh do đồng chí Nguyễn Huy Hùng - Ủy viên Thường trực, Trưởng ban Pháp chế chủ trì cuộc làm việc với Trung tâm trợ giúp pháp lý (TGPL) về tình hình tổ chức, biên chế và kết quả thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao.

Chuẩn bị kỳ họp thứ 11 (kỳ họp bất thường), chiều 16/8, Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh đã tổ chức họp thẩm tra các báo cáo, đề án, dự thảo nghị quyết trình kỳ họp. Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh Nguyễn Huy Hùng chủ trì họp thẩm tra.

Sáng 7/8/2019, Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh đã tổ chức làm việc với Sở Nội vụ để nghe và đóng góp ý kiến vào các Đề án, tờ trình, dự thảo nghị quyết trình kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa XVII nhiệm kỳ 2016 - 2021 (kỳ họp bất thường). Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh Nguyễn Huy Hùng chủ trì buổi làm việc.

Chiều 11/7/2019, Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh đã họp để thống nhất thông qua báo cáo giám sát chuyên đề về “Công tác giải quyết, xét xử các vụ án hành chính, các vụ việc dân sự của Tòa án nhân dân (TAND) hai cấp trên địa bàn, giai đoạn 2016 - 2018”. Đồng chí Trương Thanh Huyền - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh cùng dự.

Chiều 10/07, Trưởng ban Pháp chế Hội đồng nhân dân (HĐND) Nguyễn Huy Hùng đã chủ trì làm việc với Sở Nội vụ và các ngành liên quan để thẩm tra các báo cáo, đề án, dự thảo nghị quyết trình Kỳ họp thứ 10; sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm và thống nhất một số nội dung quan trọng khác. Các đồng chí Nguyễn Thị Nữ Y - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Nguyễn Thị Gái - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy cùng dự.

Chiều 04/7/2019, Đoàn Giám sát của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh đã làm việc với Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh về công tác giải quyết, xét xử các vụ án hành chính, các vụ, việc dân sự của Tòa án nhân dân hai cấp, giai đoạn 2016 - 2018. Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh Nguyễn Huy Hùng chủ trì cuộc làm việc. Cùng dự có đồng chí Nguyễn Thị Nữ Y, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh.