Tiếp tục chương trình công tác tại Hà Tĩnh, chiều 28/6, đoàn đại biểu HĐND tỉnh Bolikhămxay (nước CHDCND Lào) do đồng chí Sú Văn Ni Xay Xạ Nạ - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH khu vực bầu cử số 11 dẫn đầu đến tham quan nông thôn mới tại xã Lưu Vĩnh Sơn, huyện Thạch Hà

09:29 28/07/2023

Sáng 30/6, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh phối hợp Trường Đại học Hà Tĩnh tổ chức hội thảo khoa học chuyên đề thuộc đề tài khoa học cấp tỉnh“Nghiên cứu giải pháp marketing lãnh thổ thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài vào tỉnh Hà Tĩnh”.

14:39 30/06/2023

Bài 3. Đề xuất một số nhóm giải pháp cụ thể

17:51 20/06/2023

Bài 2. Một số nội dung cần quan tâm hoàn thiện Tại Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI, XII, XIII, mối quan hệ giữa quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng với phát triển đô thị gắn kết phát triển nông thôn cũng như các vấn đề về chất lượng quy hoạch đô thị, quản lý phát triển đô thị theo quy hoạch, kế hoạch ngày càng được chú trọng.

17:46 19/06/2023

Bài 1. Kết quả đạt được và những bất cập hạn chế Quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng có vai trò rất quan trọng sự phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, bảo vệ môi trường. Qua các thời kỳ, Đảng và Nhà nước luôn quan tâm và định hướng lãnh đạo công tác quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng, xác định đây là công tác rất quan trọng trong phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc. Các Nghị quyết của Đảng đã xác định những nội dung lớn để định hướng phát triển nhiều lĩnh vực trong đó có công tác quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng.

17:41 17/06/2023

Triển khai giám sát chuyên đề về “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về phát triển năng lượng giai đoạn 2016 - 2021”, bên cạnh ghi nhận, đánh giá cao những kết quả đạt được, chỉ ra những vướng mắc, bất cập, Đoàn giám sát đã kiến nghị với Đoàn Giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội để tổng hợp các giải pháp đề xuất các cơ quan có thẩm quyền nhằm tiếp tục hoàn thiện và thực hiện hiệu quả các chính sách, pháp luật về phát triển năng lượng. Cổng Thông tin điện tử đại biểu Nhân dân Hà Tĩnh tiếp tục trích đăng nội dung này.

15:40 14/05/2023

Triển khai giám sát chuyên đề về “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về phát triển năng lượng giai đoạn 2016 - 2021”, bên cạnh ghi nhận, đánh giá cao những kết quả đạt được, Đoàn giám sát đã chỉ ra những tồn tại, hạn chế và làm rõ nguyên nhân trong quá trình triển khai các chính sách, pháp luật về phát triển năng lượng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh cần kịp thời khắc phục. Cổng Thông tin điện tử đại biểu Nhân dân Hà Tĩnh tiếp tục trích đăng nội dung này.

15:31 14/05/2023

Triển khai giám sát chuyên đề về “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về phát triển năng lượng giai đoạn 2016 - 2021”, bên cạnh ghi nhận, đánh giá cao những kết quả đạt được, Đoàn giám sát đã chỉ ra những vướng mắc, bất cập trong các chính sách, pháp luật về phát triển năng lượng hiện hành để báo cáo với Đoàn Giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội để tổng hợp có giải pháp khắc phục. Cổng Thông tin điện tử đại biểu Nhân dân Hà Tĩnh tiếp tục trích đăng nội dung này.

08:01 12/05/2023

Chuyển dịch năng lượng và bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu

16:00 11/05/2023

Là tỉnh ven biển miền Trung, Hà Tĩnh tỉnh có tiềm năng về một số thủy điện nhỏ và có tiềm năng khá lớn về năng lượng gió, năng lượng mặt trời, năng lượng sinh khối làm cơ sở cho việc phát triển nguồn điện tái tạo, nhưng không có tài nguyên than, dầu, khí (các khoáng sản này chủ yếu được nhập từ bên ngoài). Ngoài ra, Khu kinh tế Vũng Áng được quy hoạch và xây dựng một số dự án nhiệt điện đã hoạt động ổn định và phát điện lên lưới điện quốc gia

23:14 05/05/2023

Thực hiện Kế hoạch của Đoàn Giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Đoàn ĐBQH và Thường trực HĐND tỉnh thành lập Đoàn giám sát chuyên đề về “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về phát triển năng lượng giai đoạn 2016 - 2021” trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. Đoàn giám sát xây dựng kế hoạch, xem xét các báo cáo, tổ chức khảo sát 01 tổng kho xăng dầu, 01 nhà máy nhiệt điện, 02 nhà máy thủy điện, 02 nhà máy điện mặt trời, 03 trạm biến áp, làm việc trực tiếp với 08 đơn vị, làm việc với Ủy ban nhân dân tỉnh và một số sở, ban, ngành, đơn vị. Trên cơ sở kết quả của Đoàn giám sát, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã có báo cáo kết quả giám sát gửi tới Đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

15:22 05/05/2023

Cổng Thông tin điện tử Đại biểu Nhân dân Hà Tĩnh tiếp tục trích đăng kết quả giám sát của Đoàn ĐBQH và Thường trực HĐND tỉnh về việc huy động, quản lý, sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19 từ ngày 01/01/2020 -31/12/2022; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng từ ngày 01/01/2018 - 31/12/2022 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. Qua giám sát, đã rút ra bài học kinh nghiệm và giải pháp trong phòng chống dịch, chăm sóc sức khoẻ nhân dân

14:45 06/03/2023

Thực hiện các quy định của Luật Tổ chức Quốc hội, Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã chỉ đạo Ban Công tác đại biểu tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác Hội đồng nhân dân (HĐND) các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2022 và triển khai kế hoạch công tác năm 2023 tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh vào ngày 21.2.2023.

14:06 22/02/2023

Cổng Thông tin điện tử Đại biểu Nhân dân Hà Tĩnh tiếp tục trích đăng kết quả giám sát của Đoàn ĐBQH và Thường trực HĐND tỉnh về việc huy động, quản lý, sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19 từ ngày 01/01/2020 -31/12/2022; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng từ ngày 01/01/2018 - 31/12/2022 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. Bài 6: Y tế dự phòng cải thiện, ngăn chặn các bệnh dịch nguy hiểm

16:41 15/02/2023

Cổng Thông tin điện tử Đại biểu Nhân dân Hà Tĩnh tiếp tục trích đăng kết quả giám sát của Đoàn ĐBQH và Thường trực HĐND tỉnh về việc huy động, quản lý, sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19 từ ngày 01/01/2020 -31/12/2022; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng từ ngày 01/01/2018 - 31/12/2022 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. Bài 5: Tăng cường công tác chăm sóc sức khỏe Nhân dân tại y tế cơ sở

16:15 15/02/2023

Cổng Thông tin điện tử Đại biểu Nhân dân Hà Tĩnh tiếp tục trích đăng kết quả giám sát của Đoàn ĐBQH và Thường trực HĐND tỉnh về việc huy động, quản lý, sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19 từ ngày 01/01/2020 -31/12/2022; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng từ ngày 01/01/2018 - 31/12/2022 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. Bài 4: Nâng cao chất lượng hoạt động của mạng lưới y tế cơ sở

17:23 07/02/2023

Cổng Thông tin điện tử Đại biểu Nhân dân Hà Tĩnh tiếp tục trích đăng kết quả giám sát của Đoàn ĐBQH và Thường trực HĐND tỉnh về việc huy động, quản lý, sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19 từ ngày 01/01/2020 -31/12/2022; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng từ ngày 01/01/2018 - 31/12/2022 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. Bài 3: Những bất cập, hạn chế trong huy động, quản lý, sử dụng nguồn lực phòng, chống dịch covid-19

07:47 06/02/2023

Cổng Thông tin điện tử Đại biểu Nhân dân Hà Tĩnh tiếp tục trích đăng kết quả giám sát của Đoàn ĐBQH và Thường trực HĐND tỉnh về việc huy động, quản lý, sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19 từ ngày 01/01/2020 -31/12/2022; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng từ ngày 01/01/2018 - 31/12/2022 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. Bài 2: Huy động, quản lý, sử dụng hiệu quả nguồn lực góp phần vào công tác phòng, chống dịch covid-19

08:48 02/02/2023

Thực hiện Nghị quyết và Kế hoạch giám sát Quốc hội, Đoàn ĐBQH và Thường trực HĐND tỉnh Hà Tĩnh đã triển khai Đoàn giám sát chuyên đề về “Việc huy động, quản lý, sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19 từ ngày 01/01/2020 -31/12/2022; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng từ ngày 01/01/2018 - 31/12/2022 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh”.

15:28 01/02/2023

Ngày 16/6/2022, tại kỳ họp thứ 3, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV đã thông qua Luật Kinh doanh bảo hiểm năm 2022.

15:30 07/01/2023