Sáng 19/9, Phó Trưởng đoàn phụ trách Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh Nguyễn Văn Sơn và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Tất Thắng chủ trì cuộc làm việc với UBND tỉnh và một số sở ngành có liên quan về việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em giai đoạn 2015 - 2019.

Chiều 16/9, Phó Trưởng Đoàn phụ trách Đoàn ĐBQH tỉnh Nguyễn Văn Sơn chủ trì cuộc làm việc với UBND huyện Hương Khê về việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em giai đoạn 2015 - 2019.

Sáng 11/9, Phó Trưởng Đoàn phụ trách Đoàn ĐBQH tỉnh Nguyễn Văn Sơn chủ trì cuộc làm việc với các Sở: Giáo dục - Đào tạo, Y tế, Văn hóa - Thể thao & Du lịch và Tỉnh đoàn về việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2015-2019.

Tiếp tục chương trình giám sát chuyên đề về việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em giai đoạn 2015 - 2019, chiều 11/9, Đoàn ĐBQH tỉnh do Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Nguyễn Văn Sơn dẫn đầu đã tiến hành khảo sát và làm việc với Làng trẻ em mồ côi Hà Tĩnh; Trung tâm công tác xã hội - Quỹ bảo trợ trẻ em, tư vấn, giáo dục nghề nghiệp, phục hồi chức năng cho người khuyết tật.

Sáng ngày 10/9, Đoàn giám sát chuyên đề về việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em giai đoạn 2015 - 2019 do Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Nguyễn Văn Sơn dẫn đầu đã tiến hành khảo sát thực tế và làm việc với UBND Thị xã Hồng Lĩnh.

Chiều 22/8/2019, Đoàn ĐBQH tỉnh do đồng chí Nguyễn Văn Sơn chủ trì đã tiến hành họp Đoàn giám sát chuyên đề việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng chống xâm hại trẻ em giai đoạn 2015-2019 trên địa bàn Hà Tĩnh.

Chiều ngày 29/7, Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Nguyễn Văn Sơn đã dẫn đầu đoàn khảo sát thực tế và làm việc tại Công ty Xăng dầu Hà Tĩnh về “việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy, chữa cháy (PCCC) giai đoạn 2014 - 2018 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh”. Tham dự buổi làm việc có đại diện Lãnh đạo Công an tỉnh, Sở Công thương, Sở Xây dựng và Sở Văn hóa thể thao & Du lịch.

Sáng 30/7, Đoàn giám sát chuyên đề “việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy, chữa cháy (PCCC) giai đoạn 2014 - 2018 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh” do Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Nguyễn Văn Sơn dẫn đầu đã tiến hành khảo sát thực tế và làm việc với UBND thành phố Hà Tĩnh.

Thực hiện kế hoạch giám sát chuyên đề về “việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy, chữa cháy (PCCC) giai đoạn 2014 - 2018 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh”, ngày 26/7/2019, Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Nguyễn Văn Sơn đã dẫn đầu đoàn giám sát kiểm tra thực tế và làm việc tại thị xã Kỳ Anh, Tổng kho xăng dầu, dầu khí Vũng Áng thuộc Công ty Cổ phần xăng dầu, dầu khí Vũng Áng.

Chiều 18/7/2019, Đoàn ĐBQH tỉnh do đồng chí Nguyễn Văn Sơn chủ trì đã tiến hành họp Đoàn giám sát chuyên đề việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy, chữa cháy (PCCC) giai đoạn 2014 - 2018.

Tiếp tục chương trình giám sát chuyên đề về thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai đô thị của Đoàn Đại biểu Quốc hội Hà Tĩnh, đoàn giám sát có buổi làm việc với UBND tỉnh. Cùng tham dự buổi làm việc có đồng chí Đặng Ngọc Sơn – TUV, Phó chủ tịch UBND tỉnh, đại diện Thường trực HĐND tỉnh và đại diện lãnh đạo MTTQ, sở Tài chính, Kế hoạch và đầu tư, sở Xây dựng, sở TNMT, Thanh tra tỉnh. Đồng chí Nguyễn Văn Sơn – TUV, Phó Trưởng đoàn ĐBQH Hà Tỉnh chủ trì buổi làm việc.

Sáng 14/3, Đoàn giám sát Đoàn ĐBQH tỉnh do đồng chí Nguyễn Văn Sơn – TUV, Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh làm trưởng đoàn giám sát tại Hồng Lĩnh về chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị từ khi Luật đất đai năm 2013 có hiệu lực đến hết năm 2018”. Cùng tham dự có đại diên lãnh Thường trực HĐND tỉnh, MTTQ tỉnh, sở TNMT, sở Xây dựng và đại diện lãnh đạo Thường trực HĐND, UBND thị xã Hồng lĩnh và các phòng, ban liên quan.

Tiếp tục chương trình giám sát chuyên đề về thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị của Đoàn Đại biểu Quốc hội Hà Tĩnh, chiều nay 14/3, đoàn giám sát có buổi làm việc với UBND thành phố Hà Tĩnh. Tham dự có đại diện lãnh đạo MTTQ tỉnh, Thanh Tra, sở TNMT, sở Xây dựng và đại diện TT HĐND, UBND cùng các phòng, ban liên quan của Thành phố Hà Tĩnh. Đồng chí Nguyễn Văn Sơn – TUV, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì buổi làm việc.

Sáng 13/3, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Nguyễn Văn Sơn chủ trì cuộc làm việc để thống nhất một số nội dung triển khai hoạt động giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị từ khi Luật đất đai năm 2013 có hiệu lực đến hết năm 2018” trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. Cùng dự có Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Võ Hồng Hải và Phó chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Sơn; thành viên Đoàn giám sát và đại diện một số sở, ngành có liên quan.

Sáng 12/3, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Tĩnh làm việc với UBND tỉnh về “Tình hình thực hiện chính sách, pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động và tình hình thực hiện chính sách, pháp luật về bình đẳng giới giai đoạn 2016 - 2018”. Tham dự buổi làm việc có đồng chí Đặng Quốc Vinh – UVBTV, Phó chủ tịch UBND tỉnh và đại diện lãnh đạo Ban VH-XH HĐND tỉnh, sở Y tế, BHXH, LĐLĐ, BHXH tỉnh. Đồng chí Nguyễn Văn Sơn – TUV, Phó trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì buổi làm việc.

Sáng 11/3, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Tĩnh có buổi làm việc với Formosa Hà Tĩnh (FHS) về thực hiện chính sách, pháp luật an toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và bình đẳng giới giai đoạn 2016-2018. Tham dự buổi giám sát có đồng chí Nguyễn văn Sơn – TUV, Phó trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh và đại diện lãnh đạo Ban VHXH HĐND tỉnh, sở TBLD&XH, Sở Y tế, Bảo hiểm xã hội. Liên đoàn Lao động tỉnh.

Sáng ngày 7/3, Đoàn khảo sát của Đoàn ĐBQH tỉnh do đồng chí Nguyễn Văn Sơn – TUV, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh dẫn đầu làm việc với UBND huyện Hương Sơn về chuyên để “Tình hình thực hiện chính sách pháp luật về bình đẳng giới giai đoạn 2016 - 2018”. Tham dự buổi làm việc ó thành viên đoàn khảo sát và đại diện TT HĐND, UBND huyện và các phòng, ban liên quan của huyện Hương Sơn.

Chiều 7/3, Đoàn khảo sát của Đoàn ĐBQH tỉnh làm việc với UBND huyện Đức Thọ về chuyên để “Tình hình thực hiện chính sách pháp luật về bình đẳng giới giai đoạn 2016 - 2018”. Đồng chí Nguyễn Văn Sơn –TUV, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh chủ tri buổi làm việc.

Tiếp tục chương trình khảo sát, chiều ngày 6/3, Đoàn ĐBQH tỉnh đã khảo sát chuyên đề “Tình hình thực hiện chính sách, pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động và tình hình thực hiện chính sách, pháp luật về bình đẳng giới giai đoạn 2016 - 2018” tại Công ty cổ phần Tập đoàn Công nghiệp VN1 Thị xã Hồng Lĩnh.

Sáng ngày 6/3, Đoàn Giám sát ĐBQH tỉnh do đồng chí Nguyễn Văn Sơn – TUV, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh dẫn đầu Đoàn đi khảo sát chuyên đề “Tình hình thực hiện chính sách, pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động và tình hình thực hiện chính sách, pháp luật về bình đẳng giới giai đoạn 2016 - 2018” tại Công ty Cổ phân Vinatex. Tham dự buổi làm việc có đại diện Ban Văn hóa – xã hội HĐND tỉnh và một số sở ban, ngành liên quan.