Nội dung kiến nghị: Đề nghị tỉnh di dời dứt điểm các hộ ở trên khu vực Hồ Bộc nguyên đảm bảo nguồn nước sạch sinh hoạt cho người dân

Nội dung kiến nghị: Đề nghị tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn thống nhất về việc đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng tạo quỹ đất để thành phố có cơ sở triển khai thực hiện việc đấu giá và xét giao đất ở theo quy định

Nội dung kiến nghị: Quan tâm chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thi công hạ tầng tái định cư do Công ty TNHH Phú Hà làm chủ đầu tư

Nội dung kiến nghị: Nhà máy chế biến phân hữu cơ từ rác thải tại xã Cẩm Quan có nhu cầu lớn về nước sinh hoạt. Đề nghị tỉnh cho phép công ty đầu tư xây dựng hệ thống cấp nước để phục vụ sản xuất và cấp nước cho sinh hoạt:

Nội dung kiến nghị: Tỉnh đã cho chủ trương đầu tư lò đốt rác trên địa bàn huyện Thạch Hà, tuy nhiên quy định thời gian thực hiện dự án là 15 năm gây khó khăn trong việc thu hút đầu tư. Đề nghị tỉnh quy hoạch khu xử lý rác thải sinh hoạt cho huyện hoặc cho phép kéo dài thời gian thực hiện dự án.

Nội dung kiến nghị: Sửa đổi một số nội dung chưa phù hợp tại Quyết định 33/2017/QĐ-UBND của UBND tỉnh quy định mức giá tối đa dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải đối với đối tượng hộ kinh doanh. Cử tri đã kiến nghị tại kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa XVII nhưng đến nay chưa được giải quyết.

Nội dung kiến nghị: Nguồn nước Đập Đá Hàn cung cấp nguồn nước cho nhà máy nước Cẩm Xuyên bị ô nhiễm, cử tri đã kiến nghị nhiều lần nhưng chưa được quan tâm giải quyết thỏa đáng, đề nghị tỉnh kiểm tra và có giải pháp xử lý, đảm bảo nguồn nước sinh hoạt cho người dân

Nội dung kiến nghị: “Để giám sát công tác bảo vệ môi trường, đề nghị tỉnh lắp đặt Hệ thống quan trắc tự động khí và nước thải tại nhà máy chế biến rác thải Phú Hà, xã Kỳ Tân, huyện Kỳ Anh”

. Nội dung kiến nghị: “Tỉnh đã cho chủ trương đầu tư lò đốt rác trên địa bàn huyện Thạch Hà, tuy nhiên quy định thời gian thực hiện dự án là 15 năm gây khó khăn trong việc thu hút đầu tư. Đề nghị tỉnh quy hoạch khu xử lý rác thải sinh hoạt cho huyện hoặc cho phép kéo dài thời gian thực hiện dự án

Nội dung kiến nghị: “Tình trạng ô nhiễm môi trường tại Trung tâm sản xuất lợn giống Mitraco ở thôn Nam Phong, xã Kỳ Phong kéo dài nhiều năm qua chưa được xử lý dứt điểm”

Nội dung kiến nghị: “Công tác đảm bảo môi trường của các mô hình chăn nuôi Thái Huy, Quang Huy ở xã Đức Lạng, huyện Đức Thọ; Cơ sở sản xuất lợn giống Huệ Hùng, xã Ngọc Sơn, huyện Thạch Hà”

Nội dung kiến nghị: “Đề nghị tỉnh chỉ đạo sớm hoàn thành hồ sơ thủ tục đất đai và giải phóng mặt bằng đối với các hộ dân còn lại liên quan đến dự án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư bảo vệ môi trường khu vực thượng nguồn và ven hồ Bộc Nguyên

. Nội dung kiến nghị: “Chỉ đạo Công ty Cổ phần lương thực Hà Tĩnh sớm giải phóng mặt bằng, bàn giao lại khu đất thu hồi của Công ty tại tổ dân phố 10, thị trấn Hương Khê để bàn giao về cho huyện quản lý

Nội dung kiến nghị: “Kiểm tra và có giải pháp xử lý việc sử dụng đất của Công ty Rau quả Khoáng sản - Thương mại Hà Tĩnh tại thị trấn Đức Thọ bỏ hoang, không còn sản xuất

Nội dung kiến nghị: Theo quy định tại Quyết định số 1417/QĐ-UBND ngày 15/5/2019 của UBND tỉnh thì việc đo đạc để làm thủ tục tách thửa, chuyển nhượng tặng, cho thì Văn phòng đăng ký đất đai làm việc trực tiếp với các hộ dân không qua chính quyền địa phương, vì vậy khi xảy ra tranh chấp sẽ khó khăn cho địa phương trong việc giải quyết. Đề nghị tỉnh xem xét sửa đổi phù hợp

Nội dung kiến nghị: “Đề nghị tỉnh có hướng dẫn cụ thể về đối tượng giao đất ở không qua đấu giá đối với các hộ gia đình có hộ khẩu thường trú tại thị trấn thuộc vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn mà không có đất ở và chưa được Nhà nước giao đất ở, nay có nhu cầu giao đất để làm nhà ở theo quy định tại Khoản 2, Điều 4, Quyết định 72/2014/QĐ-UBND ngày 24/10/2014 của UBND tỉnh

Nội dung kiến nghị: “Có chủ trương, cơ chế xử lý việc giao đất trái thẩm quyền tại các địa phương, đảm bảo quyền lợi cho người dân

Nội dung kiến nghị: “Đẩy nhanh tiến độ việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các trường hợp đất có nguồn gốc trước ngày 18/12/1980, đồng thời kiểm tra, rà soát để kịp thời giải quyết những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện”.

Nội dung kiến nghị: “Rà soát kiểm tra và có phương án xử lý đối với diện tích hơn 1.000 ha đất lâm nghiệp đã giao cho Công ty Cao su Hà Tĩnh và Công ty Cổ phần Chăn nuôi Bình Hà, Công ty Lâm nghiệp Hà Tĩnh quản lý, sử dụng nhưng hiện bỏ hoang, sử dụng không hiệu quả”.

Nội dung kiến nghị: “Chỉ đạo hỗ trợ xử lý vướng mắc trong việc giao, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp theo Quyết định số 3952/QĐ-UBND của UBND tỉnh tại các xã Phú Gia, Hương Vĩnh