Câu 8. Hiện nay công tác phối hợp của Chi cục Thủy lợi với các địa phương trong công tác bảo vệ môi trường trên tuyến Đê La Giang còn nhiều hạn chế. Đề nghị tỉnh chỉ đạo, có giải pháp khắc phục (Cử tri huyện Đức Thọ).

09:21 16/03/2023

Câu 7. Đề nghị tỉnh có hướng dẫn quy trình thực hiện quy hoạch, đầu tư xây dựng hạ tầng khu dân cư nông thôn trong trường hợp cấp huyện, xã là cấp quyết định đầu tư sử dụng nguồn ngân sách Nhà nước; đồng thời cho biết UBND cấp xã (cấp quyết định đầu tư đồng thời là chủ đầu tư) có được sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước để lập quy hoạch mặt bằng sử dụng đất, đầu tư xây dựng hạ tầng để tổ chức giao đất, đấu giá đất (Cử tri huyện Kỳ Anh).

09:20 16/03/2023

Câu 6. Đề nghị tỉnh quan tâm giải quyết nhu cầu đất ở cho người dân Khu tái định cư thôn Tân Phúc Thành 1 và thôn Đông Yên, xã Kỳ Lợi; xem xét việc cho chủ trương cấp đất cho các hộ liền kề đối với diện tích đất xen kẹt, không đủ điều kiện đấu giá hoặc cấp đất ở (Cử tri thị xã Kỳ Anh).

09:19 16/03/2023

Câu 5. Đề nghị chỉ đạo các ngành chuyên môn triển khai thực hiện chủ trương đo, vẽ lập bản đồ và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất rừng sản xuất và giao đất theo Nghị định 64/CP cho Nhân dân khu tái định cư xã Hương Quang cũ (Cử tri huyện Vũ Quang).

09:19 16/03/2023

Câu 4. Đề nghị tỉnh có nghiên cứu việc thu hồi đất khu vực Rạp chiếu bóng 26/3, thành phố Hà Tĩnh để phát huy hiệu quả sử dụng đất (Cử tri TP Hà Tĩnh).

09:18 16/03/2023

Câu 3. Đất quy hoạch Trường bắn tại thôn Long Sơn, xã An Dũng, huyện Đức Thọ đã được thu hồi nhưng hiện bỏ hoang, gây lãng phí. Đề nghị tỉnh chỉ đạo kiểm tra, xử lý (Cử tri huyện Đức Thọ).

09:17 16/03/2023

Câu 2. Công tác đền bù, thu hồi đất Dự án Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư bảo vệ môi trường khu vực thượng nguồn và ven hồ Bộc Nguyên, xã Nam Điền, huyện Thạch Hà được triển khai thực hiện từ năm 2015, tuy nhiên, đến nay diện tích đất thu hồi chưa được bàn giao cho đơn vị chủ quản. Đề nghị tỉnh chỉ đạo sớm tổ chức thực hiện (Cử tri huyện Thạch Hà).

09:16 16/03/2023

Câu hỏi: Một số nội dung quy định tại Văn bản số 7721/UBND-NL2 ngày 17/11/2021 của UBND tỉnh về việc chấn chỉnh tình trạng tách thửa, phân lô, bán nền trái phép và tăng cường quản lý đất đai làm ảnh hưởng đến quyền lợi của người dân khi có nhu cầu tách thửa, phân chia tài sản hoặc chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Đề nghị tỉnh chỉ đạo xem xét, giải quyết (Cử tri huyện: Thạch Hà, Hương Sơn).

09:14 16/03/2023

Trên địa bàn thị xã Hồng Lĩnh có một số khu đất nằm ở vị trí trung tâm, bám đường quốc lộ đã bỏ hoang nhiều năm. Đề nghị tỉnh có giải pháp hoặc bàn giao cho địa phương quản lý để thuận lợi trong thu hút đầu tư (Cử tri thị xã Hồng Lĩnh).

10:40 05/10/2022

Xí nghiệp sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng Khánh Trang tại xã Gia Phố, huyện Hương Khê đã ngừng hoạt động. Đề nghị tỉnh chỉ đạo việc thu hồi đất để bàn giao cho địa phương quản lý (Cử tri huyện Hương Khê).

10:39 05/10/2022

Khu vực đất Lương thực cũ, Trường THCS Hoàng Xuân Hãn cũ, đất Công ty Khoáng sản thương mại Hà Tĩnh, Trung tâm Y học cổ truyền, Trường dạy nghề cũ trên địa bàn huyện Đức Thọ bỏ hoang nhiều năm. Đề nghị tỉnh sớm có phương án đưa vào quản lý, sử dụng hiệu quả (Cử tri huyện Đức Thọ).

10:38 05/10/2022

Mỏ cát của Công ty TNHH Thương mại tổng hợp Hoàn Vũ tại sông Rào Nổ, xã Phúc Đồng, huyện Hương Khê đã hết trữ lượng được cấp phép, tuy nhiên vẫn tiếp tục khai thác gây sạt lở bờ sông (Cử tri huyện Hương Khê).

10:38 05/10/2022

Các doanh nghiệp khai thác mỏ đá tại các xã Vượng Lộc, xã Thuần Thiện, huyện Can Lộc gây ô nhiễm môi trường, hư hỏng đường giao thông (Cử tri huyện Can Lộc).

10:37 05/10/2022

Tình trạng khai thác cát trái phép trên địa bàn huyện Đức Thọ tiếp tục diễn biến phức tạp (Cử tri huyện Đức Thọ)

10:36 05/10/2022

Đề nghị tỉnh quan tâm bố trí kinh phí hỗ trợ trích đo chỉnh lý, kê khai cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với 18.963 thửa đất nông nghiệp trên địa bàn huyện Vũ Quang; rà soát, cập nhật và chỉnh lý các biến động đất đai trên địa bàn huyện từ năm 2013 đến nay vào cơ sở dữ liệu địa chính (Cử tri H. Vũ Quang).

10:35 05/10/2022

Theo Quyết định số 2380/QĐ-UBND ngày 23/6/2015 về điều chỉnh, bổ sung quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng và Quyết định số 2735/QĐ-UBND ngày 15/8/2019 về việc phê duyệt kết quả điều chỉnh một số diện tích quy hoạch 3 loại rừng, quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2020 của UBND tỉnh thì một số diện tích có biến động, thay đổi về loại rừng nhưng không thực hiện đăng ký biến động hoặc cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ gia đình, cá nhân. Đề nghị tỉnh chỉ đạo có hướng dẫn, xử lý (Cử tri huyện Thạch Hà).

10:34 05/10/2022

Tại khu vực vùng đệm Vườn quốc gia Vũ Quang, đất các hộ dân đang canh tác là đất bằng, không tác động đến rừng. Đề nghị tỉnh xem xét quy hoạch diện tích đất này cho các hộ tiếp tục sản xuất (cử tri huyện Hương Sơn).

10:33 05/10/2022

Hiện nay, hầu hết các dự án có sử dụng đất triển khai trên địa bàn đều được UBND huyện ban hành quyết định thành lập các Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư theo từng dự án và do cán bộ chuyên môn cấp huyện kiêm nhiệm; bên cạnh đó, đề án vị trí việc làm thì không có vị trí về nhiệm vụ này. Do vậy việc thành lập các Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư GPMB cấp huyện là không đảm bảo các quy định và không phù hợp thực tiễn. Đề nghị tỉnh xem xét, điều chỉnh theo một trong các phương án đó là cho chủ trương thành lập Trung tâm phát triển quỹ đất cấp huyện; xem xét bổ sung chức năng về tham mưu thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư giải phóng mặt bằng cho Ban Quản lý dự án cấp huyện hoặc cho chủ trương thành lập Ban giải phóng mặt bằng cấp huyện trên cơ sở có định biên độc lập (Cử tri huyện Cẩm Xuyên).

10:33 05/10/2022

Ban hành quy định chi tiết việc rà soát, công bố công khai danh mục các thửa đất nhỏ hẹp do Nhà nước trực tiếp quản lý, việc lấy ý kiến người dân và công khai việc giao đất, cho thuê đất đối với các thửa đất nhỏ hẹp tại địa phương để sử dụng vào mục đích công cộng hoặc giao, cho thuê cho người sử dụng đất liền kề theo Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 43/2014/NĐ-CP về quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai; quy định và hướng dẫn về chính sách khai thác, sử dụng quỹ đất thuộc Đề án phát triển quỹ đất trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022 - 2025 (Cử tri H. Thạch Hà).

10:32 05/10/2022

Ban hành hướng dẫn quy trình thủ tục cho thuê đất hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn được hưởng ưu đãi đầu tư, địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn theo Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư; hướng dẫn chi tiết chính sách miễn giảm tiền sử dụng đất cho người có công với cách mạng khi thực hiện chuyển mục đích sử dụng từ đất khác sang đất ở; quy định cụ thể về thu phí xử lý nước thải đối với các tổ chức, cá nhân xả thải vào hệ thống các trạm xử lý nước thải trên địa bàn tỉnh để phục vụ công tác vận hành, bảo trì các trạm (Cử tri huyện Cẩm Xuyên).

10:31 05/10/2022