Quy định của Luật tổ chức chính quyền địa phương về cơ cấu tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn và hoạt động của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh

Gần gũi với cử tri, giữ mối liên hệ với cử tri không chỉ dừng lại ở việc tiếp xúc với cử tri trước và sau các kỳ họp theo định kỳ mà đại biểu cần chủ động lên kế hoạch TXCT cụ thể...

Ngày 10/5, Đoàn giám sát công tác bầu cử HĐND tỉnh do đồng chí Nguyễn Trọng Nhiệu, Trưởng ban Pháp chế đã về kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử ở huyện Cẩm Xuyên. Về phía huyện có Bí thư Huyện ủy, Thường trực HĐND, Chủ tịch UBND, đại diện các phòng ban và Ủy ban bầu cử huyện.