TÌM KIẾM VĂN BẢN

Quyết định
Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành
194/QĐ-UBND Quyết định thành lập Đoàn giám sát về công tác giải quyết, xét xử các vụ án hành chính, các vụ việc dân sự của Tòa án nhân dân hai cấp, giai đoạn 2016-2018 02/05/2019
09/QĐ-HĐND Thành lập đoàn giám sát việc thực hiện các chế độ, chính sách trên lĩnh vực giáo dục và đào tạo (giai đoạn 2016-2018) 06/03/2019
08/QĐ-HĐND Thành lập Đoàn giám sát về công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2015-2018 01/03/2019
50/QĐ-HĐND Về việc phân công nhiệm vụ của Thường trực HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016-2021 01/10/2018
49/QĐ-HĐND Thành lập đoàn giám sát " Việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri và thực hiện nội dung chất vấn tại kỳ họp thứ 5 và thứ 7 HĐND tỉnh khóa XVII" 26/09/2018
49/QĐ-HĐND Thành lập đoàn giám sát " Việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri và thực hiện nội dung chất vấn tại kỳ họp thứ 5 và thứ 7 HĐND tỉnh khóa XVII" 26/09/2018
47/QĐ-HĐND Quyết định thành lập Đoàn giám sát việc thực hiện chế độ, chính sách trên lĩnh vực y tế và công tác xã hội hóa phương tiện, trang thiết bị kỹ thuật y tế tại các cơ sở y tế công lập giai đoạn 2011-2018 11/09/2018
44/QĐ-HĐND Về việc cử công chức tham dự lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý NN ngạch chuyên viên chính 24/08/2018
38/QĐ-HĐND Quyết định thành lập Đoàn giám sát "việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2011-2018" 26/07/2018
32/QĐ-HĐND Nâng bậc lương thường xuyên cho cán bộ công chức, viên chức 06/07/2018
33/QĐ-HĐND Nâng bậc lương thường xuyên cho cán bộ công chức, viên chức 03/07/2018
34/QĐ-HĐND Nâng bậc lương thường xuyên cho cán bộ công chức, viên chức 03/07/2018
35/QĐ-HĐND Nâng bậc lương thường xuyên cho cán bộ công chức, viên chức 03/07/2018
36/QĐ-HĐND Nâng bậc lương thường xuyên cho cán bộ công chức, viên chức 03/07/2018
24/QĐ-HĐND Thành lập đoàn giám sát chuyên đề về quản lý di sản văn hóa trên địa bàn tỉnh 07/05/2018
26/QĐ-VP Quyết định nâng lương thường xuyên của đ/c Trần Đình Thắng 04/05/2018
25/QĐ-VP Quyết định nâng lương thường xuyên của đ/c Bùi Thị Hồng Sâm 04/05/2018
23/QĐ-VP Thành lập tổ công tác tham gia hoạt động đỡ đầu xây dựng NTM tại xã Ngọc Sơn, huyện Thạch Hà 27/04/2018
19/QĐ-VP Quyết định nâng lương thường xuyên đ/c Võ Văn Hoàng 10/04/2018
20/QĐ-VP Quyết định nâng lương thường xuyên đ/c Bùi Thị Ngọc Mai 10/04/2018
18/QĐ-VP Quyết định nâng lương thường xuyên đ/c Nguyễn Văn Từ 10/04/2018
12/QĐ-VP Điều động cán bộ 26/03/2018
13/QĐ-VP Quyết định điều động cán bộ Hoàng Văn Nam 26/03/2018
12/QĐ-VP Quyết định điều động cán bộ Đặng Thị Quỳnh 26/03/2018
05/QĐ-VP Quyết định nâng lương thường xuyên đ/c Nguyễn Đình Tĩnh 06/02/2018