TÌM KIẾM VĂN BẢN

Danh mục Văn bản
Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành
02/KH-HĐND Kế hoạch hoạt động của Ban Pháp chế HĐND tỉnh năm 2019 29/01/2019
03/KH-HĐND Kế hoạch hoạt động của Ban Văn hóa - xã hội HĐND tỉnh năm 2019 29/01/2019
04/KH-HĐND Kế hoạch hoạt động của Thường trực HĐND tỉnh năm 2019 29/01/2019
05/KH-HĐND Kế hoạch hoạt động của Ban Kinh tế ngân sách HĐND tỉnh năm 2019 29/01/2019
12/HĐND Tham gia Chương trình chúc tết cán bộ, chiến sỹ đảo Sơn Dương 09/01/2019
17/HĐND Phối hợp tổ chức, phục vụ đại biểu Thường trực HĐND các tỉnh Bắc trung bộ đi thực tế, trao đổi kinh nghiệm 09/01/2019
19/HĐND Đảm bảo nguồn điện ổn định phục vụ Hội nghị Thường trực HĐND các tỉnh Bắc trung bộ lần thứ 5 tại Hà Tĩnh 09/01/2019
08/TB-VP Phân công nhiệm vụ tham mưu, phục vụ Hội nghị Thường trực các tỉnh Bắc Trung bộ lần thứ 5 tại Hà Tĩnh 07/01/2019
08/HĐND Đăng ký điểm đi thực tế, chia sẻ kinh nghiệm tại Hội nghị Thường trực HĐND các tỉnh Bắc trung bộ lần thứ 5 04/01/2019
420/HĐND Trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri qua đường dây điện thoại nóng tại kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa XVII 18/12/2018
83/TB-HĐND Thông báo kết luận Phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa XVII 18/12/2018
84/TB-HĐND Thông báo kết quả làm việc với Trung tâm nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn 17/12/2018
81/TB-HĐND Thông báo kết quả kỳ họp thứ 8, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVII 14/12/2018
373/HĐND Đảm bảo nguồn điện ổn định phục vụ Kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh khóa XVII 20/11/2018
374/HĐND Đảm bảo đường truyền Internet và cáp truyền hình cho kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa XVII 20/11/2018
375/HĐND Tiếp sóng Đài PT-Th tỉnh tại kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa XVII 20/11/2018
376/HĐND Cử phóng viên đưa tin kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa XVII 20/11/2018
378/HĐND Tham gia ý kiến thống nhất quy định giá sản phẩm dịch vụ công ích thủy lợi giai đoạn 2018-2020 trên địa bàn tỉnh 20/11/2018
370/HĐND Hướng dẫn thêm một số vấn đề liên quan đến việc lấy phiếu tín nhiệm 16/11/2018
371/HĐND Đề nghị giải trình báo cáo một số nội dung của cử tri do MTTQ chuyển đến (Phó Chủ tịch UBND tỉnh) 16/11/2018
367/HĐND Đề nghị giải trình báo cáo một số nội dung của cử tri do MTTQ chuyển đến 15/11/2018
368/HĐND Đề nghị giải trình báo cáo một số nội dung của cử tri do MTTQ chuyển đến (Giám đốc Sở Y tế) 15/11/2018
369/HĐND Đề nghị giải trình báo cáo một số nội dung của cử tri do MTTQ chuyển đến (Giám đốc Công an tỉnh) 15/11/2018
372/HĐND Đề nghị giải trình báo cáo một số nội dung của cử tri do MTTQ chuyển đến (Giám đốc Sở NNPTNT) 15/11/2018
76/BC-VP Báo cáo kết quả đơn vị đạt tiêu chuẩn "An toàn về an ninh trât tự" năm 2018 14/11/2018