TÌM KIẾM VĂN BẢN

Danh mục Văn bản
Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành
66/KH-HĐND Hội nghị giao ban thường trực HĐND các huyện, thành phố, thị xã 14/03/2019
13/TB-HĐND Thông báo kết quả khảo sát công tác quản lý, tổ chức các hoạt động lễ hội đầu năm trên địa bàn tỉnh 08/03/2019
09/QĐ-HĐND Thành lập đoàn giám sát việc thực hiện các chế độ, chính sách trên lĩnh vực giáo dục và đào tạo (giai đoạn 2016-2018) 06/03/2019
08/QĐ-HĐND Thành lập Đoàn giám sát về công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2015-2018 01/03/2019
02/KH-HĐND Kế hoạch hoạt động của Ban Pháp chế HĐND tỉnh năm 2019 29/01/2019
03/KH-HĐND Kế hoạch hoạt động của Ban Văn hóa - xã hội HĐND tỉnh năm 2019 29/01/2019
04/KH-HĐND Kế hoạch hoạt động của Thường trực HĐND tỉnh năm 2019 29/01/2019
05/KH-HĐND Kế hoạch hoạt động của Ban Kinh tế ngân sách HĐND tỉnh năm 2019 29/01/2019
04/TB-HĐND Thông báo kết quả làm việc của Thường trực HĐND tỉnh với đồn biên phòng, trạm biên phòng và Chi cục Hải quan cửa khẩu Quốc tế cầu treo 28/01/2019
03/ĐKS Kết quả khảo sát công tác quản lý an toàn thực phẩm; đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh 25/01/2019
17/HĐND Phối hợp tổ chức, phục vụ đại biểu Thường trực HĐND các tỉnh Bắc trung bộ đi thực tế, trao đổi kinh nghiệm 09/01/2019
19/HĐND Đảm bảo nguồn điện ổn định phục vụ Hội nghị Thường trực HĐND các tỉnh Bắc trung bộ lần thứ 5 tại Hà Tĩnh 09/01/2019
08/TB-VP Phân công nhiệm vụ tham mưu, phục vụ Hội nghị Thường trực các tỉnh Bắc Trung bộ lần thứ 5 tại Hà Tĩnh 07/01/2019
08/HĐND Đăng ký điểm đi thực tế, chia sẻ kinh nghiệm tại Hội nghị Thường trực HĐND các tỉnh Bắc trung bộ lần thứ 5 04/01/2019
420/HĐND Trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri qua đường dây điện thoại nóng tại kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa XVII 18/12/2018
83/TB-HĐND Thông báo kết luận Phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa XVII 18/12/2018
84/TB-HĐND Thông báo kết quả làm việc với Trung tâm nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn 17/12/2018
81/TB-HĐND Thông báo kết quả kỳ họp thứ 8, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVII 14/12/2018
373/HĐND Đảm bảo nguồn điện ổn định phục vụ Kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh khóa XVII 20/11/2018
374/HĐND Đảm bảo đường truyền Internet và cáp truyền hình cho kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa XVII 20/11/2018
375/HĐND Tiếp sóng Đài PT-Th tỉnh tại kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa XVII 20/11/2018
376/HĐND Cử phóng viên đưa tin kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa XVII 20/11/2018
378/HĐND Tham gia ý kiến thống nhất quy định giá sản phẩm dịch vụ công ích thủy lợi giai đoạn 2018-2020 trên địa bàn tỉnh 20/11/2018
370/HĐND Hướng dẫn thêm một số vấn đề liên quan đến việc lấy phiếu tín nhiệm 16/11/2018
371/HĐND Đề nghị giải trình báo cáo một số nội dung của cử tri do MTTQ chuyển đến (Phó Chủ tịch UBND tỉnh) 16/11/2018