TÌM KIẾM VĂN BẢN

Danh mục Văn bản
Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành
407/QĐ-HĐND Quyết định Thành lập Đoàn giám sát về tình hình chấp hành pháp luật trong tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố; việc tạm đình chỉ, đình chỉ điều tra trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. 10/09/2020
337/TB-HĐND Thông báo kết quả kỳ thứ 15 họp HĐND tỉnh khóa XVII 20/07/2020
313/BC-HĐND Kết quả khảo sát mỏ cát tại xã Quang Vĩnh, huyện Đức Thọ 06/07/2020
298/BC-HĐND Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Pháp chế HĐND tỉnh 6 tháng đầu năm 2020 02/07/2020
290/BC-HĐND Kết quả giám sát giải quyết đơn của bà Nguyễn Thị Mạn, xã Hương Minh, huyện Vũ Quang 02/07/2020
265/TB-HĐND Triệu tập kỳ họp thứ 15 HĐND tỉnh khóa XVII 18/06/2020
233/KH-HĐND Kế hoạch tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND tỉnh trước kỳ họp 15 HĐND tỉnh khóa XVII 03/06/2020
218/KH-HĐND Kế hoạch chuẩn bị kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh khóa XVII 27/05/2020
217/QĐ-HĐND Quyết định Thành lập Đoàn giám sát "Công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động doanh nghiệp trên địa bàn Hà Tĩnh" 26/05/2020
135/TB-HĐND Thông báo về việc Triệu tập kỳ họp thứ 14, HĐMND tỉnh khóa XVII 09/04/2020
94/TB-HĐND Thông báo Triệu tập Kỳ họp thứ 13 HĐND tỉnh khóa XVII 17/03/2020
92/TB-HĐND Thông báo kết quả làm việc của Ban Pháp chế HĐND tỉnh Hà Tĩnh với Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện Cẩm Xuyên, Thạch Hà 17/03/2020
68/QĐ-HĐND Quyết định thành lập Đoàn giám sát " Việc thành lập và tình hình hoạt động của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh" 27/02/2020
70/KH-HĐND Kế hoạch tổ chức kỳ họp thứ 13, HĐND tỉnh khóa XVII 27/02/2020
808/KH-HĐND Kế hoạch Hội nghị tổng kết công tác năm 2019 giữa Thường trực HĐND tỉnh và Thường trực HĐND huyện, thành phố, thị xã 26/12/2019
791/TB-HĐND Thông báo kết quả kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khóa XVII 16/12/2019
719/TB-HĐND Phân công thẩm tra bổ sung nội dung của Kỳ họp thứ 12 HĐND tỉnh khóa XVII 28/11/2019
709/TB-HĐND Thông báo của Thường trực HĐND tỉnh về việc triệu tập Kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khóa XVII 27/11/2019
686/KH-HĐND Kế hoạch Tiếp xúc cử tri đại biểu HĐND tỉnh trước Kỳ họp thứ 12 HĐND tỉnh khóa XVII 07/11/2019
659/KH-HĐND Kế hoạch chuẩn bị Kỳ họp thứ 12 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVII 24/10/2019
601/TB-HĐND Thông báo kết quả khảo sát, giám sát việc chấp hành pháp luật trong hoạt động công chứng trên địa bàn tỉnh 03/10/2019
596/TB-HĐND Chương trình giám sát chuyên đề “Công tác quản lý, khai thác, sử dụng rừng, đất lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh” 01/10/2019
513/QĐ-HĐND Quyết định thành lập Đoàn giám sát "Công tác quản lý, khai thác, sử dụng rừng, đất lâm nghiệp trên địa bàn Hà Tĩnh" 16/09/2019
570/GM-HĐND Phiên họp thứ 36 của Thường trực HĐND tỉnh khóa XVII 16/09/2019
554/QĐ-HĐND Quyết định về việc Ban biên tập Bản tin" Đại biểu nhân dân Hà Tĩnh" 11/09/2019