TÌM KIẾM VĂN BẢN

Danh mục Văn bản
Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành
217/GM-ĐĐBQH Họp triển khai giám sát nội dung các Đoàn giám giám sát 29/11/2021
476/GM-ĐGS Giám sát việc chấp hành pháp luật trong công tác thi hành án dân sự tại Cục Thi hành án Dân sự tỉnh 29/11/2021
463/GM-ĐGS Giám sát việc chấp hành pháp luật trong công tác thi hành án dân sự tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Vũ Quang 29/11/2021
492GM-HĐND Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức làm việc với Ủy ban nhândân tỉnh về giám sát “Giải quyết các kiến nghị của cử tri và nội dung trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 18, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVII” và công tác chuẩn bị nội dung Kỳ họp thứ 4 Hội đồng nhân dân tỉnh. 24/11/2021
490/GM-HĐND Làm việc với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 23/11/2021
489/GM-HĐND Làm việc với Văn phòng Điều phối Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới 22/11/2021
486/GM-ĐGS Làm việc với UBND huyện Kỳ Anh về việc giải quyết các kiến nghị của cử tri và nội dung trả lời chất vấn 19/11/2021
479/GM-HĐND Khảo sát thực tế phục vụ thẩm tra dự thảo ghị quyết đặt tên các tuyến đường trên địa bàn tỉnh 17/11/2021
467/GM-ĐGS Giám sát việc chấp hành pháp luật trong công tác thi hành án dân sự tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Cẩm Xuyên 12/11/2021
468/GM-ĐGS Khảo sát và làm việc với UBND huyện Vũ Quang về tình hình xử lý một số tồn đọng về lĩnh vực đất đai trên địa bàn huyện 12/11/2021
463/GM-ĐGS Giám sát việc chấp hành pháp luật trong công tác thi hành án dân sự tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Vũ Quang 11/11/2021
461/GM-ĐGS Giám sát việc chấp hành pháp luật trong công tác thi hành án dân sự tại Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Hà Tĩnh 10/11/2021
458/KH-HĐND Kế hoạch tiếp xúc cử tri đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh 09/11/2021
218/GM-ĐĐBQH Hội nghị Pháp luật và chính sách cơ cấu lại nguồn lao động thời kỳ mới 07/11/2021
441/GM-HĐND Làm việc với Hiệp hội du lịch Hà Tĩnh 04/11/2021
456/BC-HĐND Báo cáo thẩm tra Tờ trình và dự thảo Nghị quyết bảo đảm an ninh nông thôn, đô thị phục vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2021 - 2026 04/11/2021
455/BC-HĐND Báo cáo thẩm tra Tờ trình và dự thảo Nghị quyết nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống ma túy trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2021 - 2026 04/11/2021
454/BC-HĐND Báo cáo thẩm tra Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết đảm bảo cơ sở vật chất cho công an xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2021 - 2026 04/11/2021
443/BC-HĐND Báo cáo thẩm tra Tờ trình và dự thảo Nghị quyết Quy định mức chi hỗ trợ đối với Tổ giám sát và tuyên truyền phòng, chống dịch COVID-19 tại cộng đồng trên địa bàn tỉnh 04/11/2021
452/BC-HĐND Báo cáo thẩm tra Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết quy định một số cơ chế, chính sách đặc thù tạo nguồn lực xây dựng thành phố Hà Tĩnh 04/11/2021
451/BC-HĐND Báo cáo thẩm tra Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết quyết định chủ trương đầu tư và điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh 04/11/2021
450/BC-HĐND Báo cáo thẩm tra Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn cân đối ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025 04/11/2021
449/BC-HĐND Báo cáo thẩm tra Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết thông qua Danh mục các công trình, dự án cần thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng (bổ sung) năm 2021 04/11/2021
448/BC-HĐND Báo cáo thẩm tra Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết cho ý kiến về di dời, tái định cư các hộ dân thôn Hải Phong 1 và Hải Phong 2, xã Kỳ Lợi, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh 04/11/2021
447/BC-HĐND Báo cáo thẩm tra Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết về việc thông qua danh mục lĩnh vực đầu tư, cho vay của Quỹ Đầu tư phát triển Hà Tĩnh giai đoạn 2021-2025 04/11/2021