TÌM KIẾM VĂN BẢN

Danh mục Văn bản
Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành
346/TB-HĐND Thông báo của Thường trực HĐND tỉnh về việc triệu tập kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa XVII 26/06/2019
313/KH-HĐND Kế hoạch tiếp xúc cử tri đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh 10/06/2019
271/KH-HĐND Kế hoạch tổ chức Kỳ họp thứ 10, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVII 27/05/2019
238/BC-HĐND Báo cáo thẩm tra Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết trình kỳ họp thứ 9 Hội đồng nhân dân tỉnh Khoá XVII 13/05/2019
215/TB-HĐND Về việc triệu tập kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khóa XVII (Kỳ họp bất thường) 07/05/2019
195/HĐND-ĐGS Xây dựng báo cáo phục vụ giám sát chuyên đề của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh 02/05/2019
196/HĐND-ĐGS Báo cáo một số nội dung phục vụ giám sát chuyên đề của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh 02/05/2019
197/HĐND-ĐGS Báo cáo một số nội dung phục vụ giám sát chuyên đề của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh 02/05/2019
194/QĐ-UBND Quyết định thành lập Đoàn giám sát về công tác giải quyết, xét xử các vụ án hành chính, các vụ việc dân sự của Tòa án nhân dân hai cấp, giai đoạn 2016-2018 02/05/2019
115/BC-HĐND Báo cáo tình hình hoạt động của HĐND cấp tỉnh, huyện Quý I, nhiệm vụ trọng tâm quý II/2019 01/04/2019
66/KH-HĐND Hội nghị giao ban thường trực HĐND các huyện, thành phố, thị xã 14/03/2019
13/TB-HĐND Thông báo kết quả khảo sát công tác quản lý, tổ chức các hoạt động lễ hội đầu năm trên địa bàn tỉnh 08/03/2019
09/QĐ-HĐND Thành lập đoàn giám sát việc thực hiện các chế độ, chính sách trên lĩnh vực giáo dục và đào tạo (giai đoạn 2016-2018) 06/03/2019
08/QĐ-HĐND Thành lập Đoàn giám sát về công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2015-2018 01/03/2019
02/KH-HĐND Kế hoạch hoạt động của Ban Pháp chế HĐND tỉnh năm 2019 29/01/2019
03/KH-HĐND Kế hoạch hoạt động của Ban Văn hóa - xã hội HĐND tỉnh năm 2019 29/01/2019
04/KH-HĐND Kế hoạch hoạt động của Thường trực HĐND tỉnh năm 2019 29/01/2019
05/KH-HĐND Kế hoạch hoạt động của Ban Kinh tế ngân sách HĐND tỉnh năm 2019 29/01/2019
04/TB-HĐND Thông báo kết quả làm việc của Thường trực HĐND tỉnh với đồn biên phòng, trạm biên phòng và Chi cục Hải quan cửa khẩu Quốc tế cầu treo 28/01/2019
03/ĐKS Kết quả khảo sát công tác quản lý an toàn thực phẩm; đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh 25/01/2019
17/HĐND Phối hợp tổ chức, phục vụ đại biểu Thường trực HĐND các tỉnh Bắc trung bộ đi thực tế, trao đổi kinh nghiệm 09/01/2019
19/HĐND Đảm bảo nguồn điện ổn định phục vụ Hội nghị Thường trực HĐND các tỉnh Bắc trung bộ lần thứ 5 tại Hà Tĩnh 09/01/2019
08/TB-VP Phân công nhiệm vụ tham mưu, phục vụ Hội nghị Thường trực các tỉnh Bắc Trung bộ lần thứ 5 tại Hà Tĩnh 07/01/2019
08/HĐND Đăng ký điểm đi thực tế, chia sẻ kinh nghiệm tại Hội nghị Thường trực HĐND các tỉnh Bắc trung bộ lần thứ 5 04/01/2019
420/HĐND Trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri qua đường dây điện thoại nóng tại kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa XVII 18/12/2018