TÌM KIẾM VĂN BẢN

Danh mục Văn bản
Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành
44/KH-HĐND Hoạt động năm 2021 của Thường trực HĐND tỉnh 22/02/2021
45/KH-HĐND Kế hoạch hoạt động năm 2021 của Ban VHXH 17/02/2021
42/KH-HĐND Nội dung, kế hoạch hoạt động giám sát chủ yếu năm 2021 của Ban Pháp chế HĐND tỉnh Hà Tĩnh 03/02/2021
39/KH-HĐND Kế hoạch hoạt động năm 2021 của Ban Kinh tế ngân sách HĐND tỉnh 02/02/2021
604TB-HĐND Kết quả Kỳ họp thứ 18, Hội đồng nhân dân tỉnh khoá XVII 08/12/2020
508/TB-HĐND Thông báo của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về việc triệu tập Kỳ họp thứ 18, Hội đồng nhân dân tỉnh khoá XVII 20/11/2020
491/KH-HĐND Kế hoạch tiếp xúc cử tri đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh 12/11/2020
481/KH-HĐND Kế hoạch chuẩn bị Kỳ họp thứ 18 Hội đồng nhân dân tỉnh khoá XVII 06/11/2020
478/BC-ĐGS Báo cáo kết quả giám sát việc thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2018-2020 trên địa bàn tỉnh 06/11/2020
481/KH-HĐND Kế hoạch chuẩn bị Kỳ họp thứ 18 Hội đồng nhân dân tỉnh khoá XVII 06/11/2020
407/QĐ-HĐND Quyết định Thành lập Đoàn giám sát về tình hình chấp hành pháp luật trong tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố; việc tạm đình chỉ, đình chỉ điều tra trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. 10/09/2020
337/TB-HĐND Thông báo kết quả kỳ thứ 15 họp HĐND tỉnh khóa XVII 20/07/2020
313/BC-HĐND Kết quả khảo sát mỏ cát tại xã Quang Vĩnh, huyện Đức Thọ 06/07/2020
290/BC-HĐND Kết quả giám sát giải quyết đơn của bà Nguyễn Thị Mạn, xã Hương Minh, huyện Vũ Quang 02/07/2020
298/BC-HĐND Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Pháp chế HĐND tỉnh 6 tháng đầu năm 2020 02/07/2020
265/TB-HĐND Triệu tập kỳ họp thứ 15 HĐND tỉnh khóa XVII 18/06/2020
233/KH-HĐND Kế hoạch tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND tỉnh trước kỳ họp 15 HĐND tỉnh khóa XVII 03/06/2020
218/KH-HĐND Kế hoạch chuẩn bị kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh khóa XVII 27/05/2020
217/QĐ-HĐND Quyết định Thành lập Đoàn giám sát "Công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động doanh nghiệp trên địa bàn Hà Tĩnh" 26/05/2020
135/TB-HĐND Thông báo về việc Triệu tập kỳ họp thứ 14, HĐMND tỉnh khóa XVII 09/04/2020
92/TB-HĐND Thông báo kết quả làm việc của Ban Pháp chế HĐND tỉnh Hà Tĩnh với Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện Cẩm Xuyên, Thạch Hà 17/03/2020
94/TB-HĐND Thông báo Triệu tập Kỳ họp thứ 13 HĐND tỉnh khóa XVII 17/03/2020
70/KH-HĐND Kế hoạch tổ chức kỳ họp thứ 13, HĐND tỉnh khóa XVII 27/02/2020
68/QĐ-HĐND Quyết định thành lập Đoàn giám sát " Việc thành lập và tình hình hoạt động của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh" 27/02/2020
808/KH-HĐND Kế hoạch Hội nghị tổng kết công tác năm 2019 giữa Thường trực HĐND tỉnh và Thường trực HĐND huyện, thành phố, thị xã 26/12/2019