TÌM KIẾM VĂN BẢN

Danh mục Văn bản
Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành
313/BC-HĐND Kết quả khảo sát mỏ cát tại xã Quang Vĩnh, huyện Đức Thọ 06/07/2020
298/BC-HĐND Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Pháp chế HĐND tỉnh 6 tháng đầu năm 2020 02/07/2020
290/BC-HĐND Kết quả giám sát giải quyết đơn của bà Nguyễn Thị Mạn, xã Hương Minh, huyện Vũ Quang 02/07/2020
265/TB-HĐND Triệu tập kỳ họp thứ 15 HĐND tỉnh khóa XVII 18/06/2020
233/KH-HĐND Kế hoạch tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND tỉnh trước kỳ họp 15 HĐND tỉnh khóa XVII 03/06/2020
218/KH-HĐND Kế hoạch chuẩn bị kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh khóa XVII 27/05/2020
217/QĐ-HĐND Quyết định Thành lập Đoàn giám sát "Công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động doanh nghiệp trên địa bàn Hà Tĩnh" 26/05/2020
135/TB-HĐND Thông báo về việc Triệu tập kỳ họp thứ 14, HĐMND tỉnh khóa XVII 09/04/2020
94/TB-HĐND Thông báo Triệu tập Kỳ họp thứ 13 HĐND tỉnh khóa XVII 17/03/2020
92/TB-HĐND Thông báo kết quả làm việc của Ban Pháp chế HĐND tỉnh Hà Tĩnh với Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện Cẩm Xuyên, Thạch Hà 17/03/2020
68/QĐ-HĐND Quyết định thành lập Đoàn giám sát " Việc thành lập và tình hình hoạt động của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh" 27/02/2020
70/KH-HĐND Kế hoạch tổ chức kỳ họp thứ 13, HĐND tỉnh khóa XVII 27/02/2020
808/KH-HĐND Kế hoạch Hội nghị tổng kết công tác năm 2019 giữa Thường trực HĐND tỉnh và Thường trực HĐND huyện, thành phố, thị xã 26/12/2019
791/TB-HĐND Thông báo kết quả kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khóa XVII 16/12/2019
719/TB-HĐND Phân công thẩm tra bổ sung nội dung của Kỳ họp thứ 12 HĐND tỉnh khóa XVII 28/11/2019
709/TB-HĐND Thông báo của Thường trực HĐND tỉnh về việc triệu tập Kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khóa XVII 27/11/2019
686/KH-HĐND Kế hoạch Tiếp xúc cử tri đại biểu HĐND tỉnh trước Kỳ họp thứ 12 HĐND tỉnh khóa XVII 07/11/2019
659/KH-HĐND Kế hoạch chuẩn bị Kỳ họp thứ 12 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVII 24/10/2019
601/TB-HĐND Thông báo kết quả khảo sát, giám sát việc chấp hành pháp luật trong hoạt động công chứng trên địa bàn tỉnh 03/10/2019
596/TB-HĐND Chương trình giám sát chuyên đề “Công tác quản lý, khai thác, sử dụng rừng, đất lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh” 01/10/2019
513/QĐ-HĐND Quyết định thành lập Đoàn giám sát "Công tác quản lý, khai thác, sử dụng rừng, đất lâm nghiệp trên địa bàn Hà Tĩnh" 16/09/2019
570/GM-HĐND Phiên họp thứ 36 của Thường trực HĐND tỉnh khóa XVII 16/09/2019
554/QĐ-HĐND Quyết định về việc Ban biên tập Bản tin" Đại biểu nhân dân Hà Tĩnh" 11/09/2019
555/QĐ-HĐND Quyết định về việc phân công (tạm thời) quản lý Trang Thông tin Đại biểu nhân dân Hà Tĩnh 11/09/2019
539/QĐ-HĐND Quyết định về việc phân công nhiệm vụ của thường trực HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016-2021 06/09/2019