TÌM KIẾM VĂN BẢN

Danh mục Văn bản
Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành
564/TB-HĐND Kết quả Kỳ họp thứ 11 Hội đồng nhân dân tỉnh khoá XVIII 21/12/2022
499/HĐND Tổ chức thảo luận Tổ đại biểu trước Kỳ họp thứ 11 HĐND tỉnh 01/12/2022
431/KH-HĐND Tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND tỉnh 08/11/2022
433/GM-HĐND Giấy mời tham dự Kỳ họp thứ 10 HĐND tỉnh khóa XVIII 07/11/2022
427/TB-HĐND Thông bóa triệu tập Kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa XVIII 02/11/2022
383/KH-HĐND Kế hoạch triển khai giám sát năm 2023 10/10/2022
308/TB-HĐND Thông báo triệu tập Kỳ họp thứ 9 HDND tinh 19/08/2022
302/QĐ-HĐND Quyết định thành lập Đoàn giám sát chuyên đề về "Thực trạng, hiệu quả và tính bền vững của các khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu và cơ chế hỗ trợ xi măng trên địa bàn tỉnh" 15/08/2022
279/TB-HĐND Thông báo kết quả Kỳ họp 8 HĐND tỉnh khóa XVIII 20/07/2022
198/TB-HĐND Thông báo về việc triệu tập Kỳ họp thứ 8, Hội đồng nhân dân tỉnh 01/07/2022
197/KH-HĐND Kế hoạch tiếp xúc cử tri đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh 16/06/2022
170/QĐ-HĐND Quyết đinh thành lập Đoàn giám sát chuyên đề về công tác đào tạo nghề và giải quyết việc làm trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2020 - 2022 08/06/2022
120/QĐ-HĐND Thành lập Đoàn giám sátchuyên đềvề “Tình hình chấp hành pháp luật trong việc thi hành án treo, cải tạo không giam giữtại địa phương, giai đoạn2020 -2022” 04/05/2022
23/KH-HĐND Kế hoạch hoạt động năm 2022 của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026 14/02/2022
34/KH-HĐND Kế hoạch hoạt động 2022 của Ban Pháp chế 08/02/2022
25/KH-HĐND Kế hoạch hoạt động năm 2022 của Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh 24/01/2022
217/GM-ĐĐBQH Họp triển khai giám sát nội dung các Đoàn giám giám sát 29/11/2021
476/GM-ĐGS Giám sát việc chấp hành pháp luật trong công tác thi hành án dân sự tại Cục Thi hành án Dân sự tỉnh 29/11/2021
463/GM-ĐGS Giám sát việc chấp hành pháp luật trong công tác thi hành án dân sự tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Vũ Quang 29/11/2021
492GM-HĐND Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức làm việc với Ủy ban nhândân tỉnh về giám sát “Giải quyết các kiến nghị của cử tri và nội dung trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 18, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVII” và công tác chuẩn bị nội dung Kỳ họp thứ 4 Hội đồng nhân dân tỉnh. 24/11/2021
490/GM-HĐND Làm việc với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 23/11/2021
489/GM-HĐND Làm việc với Văn phòng Điều phối Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới 22/11/2021
486/GM-ĐGS Làm việc với UBND huyện Kỳ Anh về việc giải quyết các kiến nghị của cử tri và nội dung trả lời chất vấn 19/11/2021
479/GM-HĐND Khảo sát thực tế phục vụ thẩm tra dự thảo ghị quyết đặt tên các tuyến đường trên địa bàn tỉnh 17/11/2021
467/GM-ĐGS Giám sát việc chấp hành pháp luật trong công tác thi hành án dân sự tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Cẩm Xuyên 12/11/2021