Hưởng ứng Phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” và “Cả nước chung tay vì người nghèo – không để ai bị bỏ lại phía sau”, sáng ngày 18/9, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Tĩnh phối hợp Công ty Điện lực Hà Tĩnh tổ chức lễ khởi công Nhà nhân ái cho Ông bà Dương Chí Thông – Phan Thị Thắng tại phường Đậu Liêu, thị xã Hồng Lĩnh. Tham dự có đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Tỉnh uỷ viên, Phó Trưởng Đoàn phụ trách Đoàn ĐBQH. Đại diện Ban giám đốc, các phòng, ban, đơn vị liên quan thuộc Công ty Điện lực Hà Tĩnh. Về phia Thị xã Hồng Lĩnh có đại diện lãnh đạo Thường trực HĐND, UBND, MTTQ thị xã cùng dòng tộc và bà con khối phố.

Chiều 13/8, tại Sở Khoa học và Công nghệ Hà Tĩnh, Hội đồng khoa học cấp tỉnh đã tổ chức đánh giá nghiệm thu đề tài “Nghiên cứu nâng cao hiệu quả đào tạo nghề cho lao động nông thôn tỉnh Hà Tĩnh phù hợp với chuyển dịch cơ cấu kinh tế” do Đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì thực hiện, thạc sĩ Nguyễn Văn Sơn, Phó trưởng đoàn phụ trách Đoàn chủ nhiệm đề tài. Đồng chí Đỗ Khoa Văn - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu, chủ trì hội nghị.