Tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV đã thông qua Nghị quyết về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2025, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024.

14:12 17/06/2024

Tiếp tục chuẩn bị kỳ họp thứ 7, Quốc hội khoá XV, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh phối hợp với Công an tỉnh tổ chức Hội nghị lấy ý kiến góp ý xây dựng các dự án Luật do Bộ Công an chủ trì soạn thảo. Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh Trần Đình Gia và Giám đốc Công an tỉnh Nguyễn Hồng Phong chủ trì cuộc làm việc.

16:55 17/05/2024

Chuẩn bị cho kỳ họp thứ 7, Quốc hội khoá XV, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh phối hợp với Sở Tư pháp tổ chức khảo sát và làm việc tại một số cơ quan, đơn vị để xem xét, góp ý dự án Luật Công chứng (sửa đổi). Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu quốc hội (ĐBQH) tỉnh Trần Đình Gia chủ trì buổi làm việc.

20:39 16/05/2024

Chiều 27/3, tại Nhà Quốc hội, tiếp tục chương trình Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách, các đại biểu thảo luận cho ý kiến về Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải điều hành nội dung thảo luận. Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh - Trần Đình Gia thảo luận góp ý nhiều nội dung cụ thể vào dự án luật.

16:44 29/03/2024

Sau 2 ngày làm việc, Chiều 27.3, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách lần thứ 5 đã bế mạc

16:31 28/03/2024

Chiều nay, 28.3, tại Nhà Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội lần đầu tiên tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) các tỉnh, thành phố năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024.

15:11 28/03/2024

Sáng 29/1, Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh tổ chức Hội nghị chuyên đề lấy ý kiến góp ý xây dựng dự án Luật Tư pháp người chưa thanh niên. Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội Hà Tĩnh Trần Đình Gia và Chánh án TAND tỉnh Phan Thị Nguyệt Thu chủ trì hội nghị

10:32 29/01/2024

Văn phòng Quốc hội vừa tổ chức bình chọn 10 vấn đề, sự kiện tiêu biểu của Quốc hội Việt Nam năm 2023. Đây là hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 78 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (06/01/1946 - 06/01/2024) và năm mới 2024.

09:10 11/01/2024

Chiều 10/12, tại Sở Khoa học và Công nghệ, Hội đồng tư vấn đã họp đánh giá, nghiệm thu kết quả đề tài khoa học cấp tỉnh “Nghiên cứu giải pháp marketing lãnh thổ thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài vào tỉnh Hà Tĩnh” do Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì thực hiện.

20:44 10/12/2023

Sáng 17/11, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức hội nghị triển khai thực hiện chương trình giám sát của Quốc hội năm 2024. Hội nghị được kết nối trực tuyến tới 62 điểm cầu đoàn ĐBQH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Điểm cầu Hà Tĩnh do Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Trần Đình Gia điều hành.

14:40 17/11/2023

Sáng 20/10, Đoàn ĐBQH tỉnh phối hợp Bảo hiểm xã hội tổ chức hội nghị lấy ý kiến góp ý xây dựng Luật Bảo hiểm xã hội (BHXH) (sửa đổi). Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Trần Đình Gia và Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Nguyễn Văn Đồng đồng chủ trì Hội nghị

10:36 20/10/2023

Chuẩn bị nội dung cho kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV, chiều 19/10, Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với Sở Tư pháp tỉnh tổ chức Hội nghị chuyên đề lấy ý kiến góp ý xây dựng dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản. Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội Hà Tĩnh Trần Đình Gia và Phó Giám đốc sở Tư pháp Đinh Văn Hồng chủ trì hội nghị

08:05 20/10/2023

Chuẩn bị kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV, chiều 16/10, Đoàn ĐBQH Hà Tĩnh phối hợp với Công an tỉnh Hà Tĩnh tổ chức Hội nghị lấy ý kiến góp ý xây dựng dự án Luật trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

14:25 17/10/2023

Chuẩn bị nội dung cho kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV, chiều 10/10, Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với Sở Giao thông Vân tải và Công an tỉnh tổ chức Hội nghị chuyên đề lấy ý kiến góp ý xây dựng các dự án luật lĩnh vực giao thông đường bộ.. Đồng chí Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Trần Đình Gia, Phó giám đốc Công an tỉnh Đặng Hoài Sơn và Phan Văn Trung chủ trì Hội nghị.

09:00 11/10/2023

Thực hiện chương trình xây dựng pháp luật, Chính phủ vừa có Tờ trình để Quốc hội xem xét, cho ý kiến lần đầu dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản tại kỳ họp thứ 6 tới. Việc sửa đổi, bổ sung Luật Đấu giá tài sản nhằm tiếp tục thể chế hoá chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước về phát triển dịch vụ đấu giá tài sản theo cơ chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí; tiếp tục nâng cao tính chuyên nghiệp của đội ngũ đấu giá viên, tổ chức đấu giá tài sản, chất lượng hoạt động đấu giá tài sản; khắc phục những hạn chế, bất cập, đảm bảo tính công khai, minh bạch, khách quan; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số; nâng cao hiệu lực, hiệu quả của công tác quản lý nhà nước về đấu giá tài sản.

15:07 03/10/2023

Dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Chiều 28/9, tại Nhà Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã bế mạc phiên họp thứ 26, hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra, đây là bước quan trọng để chuẩn bị tốt cho Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV. Phiên họp diễn ra trong 5 ngày làm việc nhưng được tổ chức thành 3 đợt, đợt 1 từ ngày 12 - 13/9, đợt 2 gồm ngày 18/9 và 20/9, đợt 3 là ngày 28/9. Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã hoàn thành toàn bộ 18 nhóm nội dung dự kiến trong chương trình, đồng thời xem xét cho ý kiến bằng văn bản đối với một số báo cáo khác. Trong đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã hoàn thành việc cho ý kiến đối với các dự án luật sẽ trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 6 diễn ra vào tháng 10 tới.

16:52 02/10/2023

Công tác huy động nguồn lực về tài chính và nhân lực chất lượng cao là vấn đề then chốt trong xây dựng và phát triển công nghiệp quốc phòng, an ninh. Nhấn mạnh điều này, các Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị, các cơ quan nghiên cứu hoàn thiện tốt nhất quy định tại Điều 16, dự thảo Luật về vấn đề này theo hướng hợp lý, bảo đảm yêu cầu thực tiễn và khi áp dụng không vướng.

15:55 24/09/2023

Chuẩn bị nội dung cho kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV, sáng ngày 20/9, Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với Tòa án nhân dân (TAND)tỉnh tổ chức Hội nghị chuyên đề lấy ý kiến góp ý về dự thảo Luật tổ chức TAND ( sửa đổi). Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội Hà Tĩnh Trần Đình Gia và Chánh án TAND tỉnh Phan Thị Nguyệt Thu chủ trì hội nghị

16:41 20/09/2023

Sau hai ngày làm việc sôi nổi, khẩn trương, hữu nghị, đoàn kết và với tinh thần trách nhiệm cao, Hội nghị Nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9 đã hoàn thành toàn bộ chương trình nghị sự chính thức và thành công tốt đẹp. Chiều 16/9/2023, Hội nghị đã bế mạc và đã thông qua Tuyên bố về “Vai trò của giới trẻ trong việc thúc đẩy thực hiện các Mục tiêu Phát triển bền vững thông qua chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo”. Đây là Tuyên bố đầu tiên của Hội nghị nghị sĩ trẻ toàn cầu qua 9 kỳ tổ chức. Điều đó thể hiện sự quyết tâm, đồng thuận cao và cam kết mạnh mẽ của các nghị sĩ trẻ IPU trong việc thúc đẩy thực hiện các Mục tiêu phát triển bền vững (SDG) trên phạm vi toàn cầu.

11:27 18/09/2023

Sáng 06/9/2023, tại Nhà Quốc hội, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội tổ chức Hội nghị toàn lần thứ nhất triển khai luật, nghị quyết của Quốc hội khoá XV. Đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội chủ trì hội nghị. Các đồng chí: Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn, đại diện Phó Thủ tướng Chính phủ, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến đồng chủ trì. Hội nghị được kết nối trực tuyến tới 62 điểm cầu tại các tỉnh/thành phố trong cả nước.

14:44 06/09/2023