Chuẩn bị kỹ lưỡng các nội dung trình Kỳ họp thứ 19, HĐND tỉnh khóa XVII
EmailPrintAa
10:44 15/03/2021

Chuẩn bị Kỳ họp thứ 19, Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh khóa XVII, chiều 15/03/2021, Ban Kinh tế ngân sách HĐND tỉnh đã tiến hành làm việc với Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư về các nội dung trình Kỳ họp. Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Văn Kỳ, Trưởng ban Kinh tế ngân sách HĐND tỉnh Trần Viết Hậu chủ trì cuộc làm việc.

Các đồng chí trong Thường trực HĐND tỉnh; Lãnh đạo và các ủy viên Ban kinh tế ngân sách HĐND tỉnh; Lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh; Ủy ban MTTQ; Lãnh đạo các Sở Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nội vụ; Tài nguyên và Môi trường; Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND tỉnh; Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Dân dụng và Công nghiệp tỉnh cùng dự.

Sau khi nghe Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo các nội dung trình Kỳ họp. Các thành viên tham dự cho rằng các tờ trình, dự thảo nghị quyết trình Kỳ họp thứ 19 là cần thiết.

Đối với tờ trình và dự thảo Nghị quyết quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, Ban cho rằng đã có đầy đủ hồ sơ thủ tục, căn cứ pháp lý liên quan; cơ quan soạn thảo đã tổ chức làm việc, thảo luận, tổng hợp trên cơ sở đề xuất, lấy ý kiến các sở, ngành, địa phương liên quan và đã được cơ quan tư pháp thẩm định theo đúng trình tự, thủ tục ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Do đó, việc ban hành Nghị quyết là phù hợp với tình hình thực tế của tỉnh và đúng thẩm quyền theo quy định tại khoản 1, Điều 4, Thông tư số 102/2020/TT-BTC.

Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Trần Việt Hà trình bày tờ trình, dự thảo nghị quyết quyết định chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh.

Phó Giám đốc Sở Tài chính Nguyễn Văn Đồng: Việc ban hành nghị quyết quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh là cần thiết

Phó Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường Trần Hữu Khanh: Công tác bảo vệ môi trường, bao gồm công tác quan trắc, cảnh báo, giám sát, dự báo hỗ trợ công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường là yêu cầu cấp thiết trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương

Đối với tờ trình và dự thảo Nghị quyết quyết định chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh; hầu hết các dự án đầu tư công được trình  đã đảm bảo trình tự, thủ tục theo quy định của Luật Đầu tư công năm 2019; là những công trình cần thiết. Đồng thời, Ban đề nghị một số vấn đề cụ thể như sau:

Thành viên Ban Kinh tế ngân sách HĐND tỉnh Đỗ Khoa Văn: Các mức chi đối với bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 cần thống nhất từ cấp tỉnh đến cơ sở

Đối với Dự án tăng cường năng lực quan trắc môi trường và nâng cấp hệ thống nhận, truyền, quản lý dữ liệu quan trắc tự động, liên tục tỉnh Hà Tĩnh đề nghị cần đánh giá kỹ hơn về hiện trạng, mức độ đáp ứng hạ tầng kỹ thuật tại vị trí đầu tư; một số thiết bị trùng với danh mục thiết bị hiện có; danh mục trang thiết bị đề xuất mới chỉ nêu tên và các tính năng chưa có thông số kỹ thuật, xuất xứ hàng hóa, quy định về chất lượng... Dự án cũng cần bổ sung việc nâng cấp phần mềm hệ thống nhận, truyền, quản lý dữ liệu quan trắc tự động.

Thành viên Ban Kinh tế ngân sách HĐND tỉnh Nguyễn Văn Hổ: Hà Tĩnh có nhiều di tích lịch sử đáng tự hào do đó cần tính toán kỹ sự cần thiết, đảm bảo tính hiệu quả khi đầu tư các dự án

Về Dự án quảng trường biển Cửa Sót Lộc Hà, cần bổ sung quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trước khi triển khai thực hiện quyết định đầu tư dự án; khi quyết định đầu tư phải có phương án kiến trúc và có ý kiến của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; soát xét kỹ thẩm quyền phê duyệt đầu tư, năng lực chủ đầu tư.

Phó Trưởng ban Kinh tế ngân sách HĐND tỉnh Nguyễn Thị Thúy Nga: Các dự án trong dự thảo Nghị quyết quyết định chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh cần đầy đủ các thủ tục hồ sơ theo quy định (quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, khả năng cân đối nguồn)

Ngoài ra, Ban đề nghị đẩy nhanh tiến độ việc san lấp mặt bằng triển khai dự án trong cụm đối với dự án nắn chỉnh hướng tuyến dòng chảy khe nước tại Cụm công nghiệp Khe Cò, huyện Hương Sơn; tuân thủ các quy định về an toàn giao thông, đấu nối, hành lang bảo vệ quốc lộ theo đúng quy định và tính toán kỹ hiệu quả, công tác bảo quản, sử dụng, tính cần thiết, thẩm quyền đối với dự án xây dựng di tích Làng K130, xã Tiến Lộc (nay là thị trấn Nghèn), huyện Can Lộc…

Trưởng ban Kinh tế ngân sách HĐND tỉnh Trần Viết Hậu phát biểu tại cuộc làm việc

Bên cạnh đó, một số ý kiến đề nghị việc lựa chọn chủ đầu tư phải phù hợp với quy định Luật Xây dựng, Luật Đầu tư công, quy định về quản lý, thực hiện dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh, đảm bảo việc triển khai thực hiện dự án một cách chuyên nghiệp, hiệu quả, đồng bộ, thống nhất; đồng thời gắn trách nhiệm của chủ đầu tư từ khâu bồi thường, giải phóng mặt bằng đến quản lý điều hành, khai thác, vận hành dự án. Khẩn trương rà soát kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2016-2021 trên địa bàn tỉnh; kết hợp xây dựng kế hoạch tài chính 5 năm và kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm khi hết thời gian kéo dài thời kỳ ổn định ngân sách; xây dựng Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 đảm bảo hiệu quả.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Văn Kỳ: Tiếp tục soát xét nội dung các tờ trình, dự thảo nghị quyết trình Kỳ họp thứ 19, HĐND tỉnh khóa XVII, đảm bảo đúng quy định

Kết luận cuộc làm việc, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Văn Kỳ, Trưởng ban Kinh tế ngân sách HĐND tỉnh Trần Viết Hậu đánh giá cao sự chuẩn bị của các sở đối với các tờ trình, dự thảo nghị quyết trình kỳ họp thứ 19, HĐND tỉnh khóa XVII. Đồng thời đề nghị, đối với Nghị quyết quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh cần bao quát hết các nội dung đã quy định theo Thông tư số 102/2020/TT-BTC; bổ sung thêm kinh phí cho ban chỉ đạo bầu cử, Tổ bầu cử; lực lượng bảo vệ, an ninh khu vực bỏ phiếu; kinh phí trang trí phòng bỏ phiếu… Đối với Nghị quyết quyết định chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh cần chú trọng các dự án để triển khai thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đã ban hành; nghiên cứu, xem xét thẩm quyền đối với dự án Làng K130 (thị trấn Nghèn, Can Lộc); điều chỉnh, bổ sung quy hoạch sử dụng đất cấp huyện, đảm bảo đúng quy định pháp luật. Tiếp thu các ý kiến của đại biểu để hoàn thiện hồ sơ, thủ tục các tờ trình, dự thảo nghị quyết trình Kỳ họp thứ 19, HĐND tỉnh khóa XVII.

Lưu Thành

    Ý kiến bạn đọc