Khảo sát thực tế việc đóng cửa mỏ khoáng sản trên địa bàn huyện Cẩm Xuyên
EmailPrintAa
16:01 05/04/2019

Sáng 05/4, Phó Trưởng ban Kinh tế ngân sách HĐND tỉnh Nguyễn Thị Thúy Nga dẫn đầu Đoàn tiến hành khảo sát việc chấp hành chính sách, pháp luật về đóng cửa mỏ khoáng sản tại huyện Cẩm Xuyên.

Khảo sát tại mỏ đất sang lấp thuộc Công ty Cổ phần xây dựng và dịch vụ thương mại 666 (Cẩm Mỹ)

Tại Mỏ đá xây dựng của Công ty CP Tự Lập (xã Cẩm Mỹ), qua khảo sát cho thấy: mỏ đá được UBND tỉnh cấp Giấy phép khai thác khoáng sản số 1451/GP-UBND ngày 24/5/2010, diện tích 2,83 ha, thời hạn 03 năm (Giấy phép đã hết hiệu lực kể từ ngày 24/5/2013). Sau khi được cấp phép, Công ty chưa thực hiện hồ sơ thuê đất, ký quỹ cải tạo phục hồi môi trường và chưa tổ chức khai thác, mỏ đang còn nguyên trạng. Ngày 28/02/2018, UBND tỉnh đã có Quyết định số 607/QĐ-UBND về việc đóng cửa mỏ.

Đối với Mỏ đất san lấp của Công ty CP Xây dựng và DVTM 666 (xã Cẩm Mỹ), đã được UBND tỉnh cấp Giấy phép khai thác khoáng sản số 1886/GP-UBND ngày 23/6/2009, với diện tích 1,2 ha, thời hạn 03 năm (Giấy phép đã hết hiệu lực kể từ ngày 23/6/2012). Sau khi hết thời hạn khai thác, Công ty đã lập đề án đóng cửa mỏ và được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1848/GP-UBND ngày 30/6/2014 và thực hiện đóng cửa mỏ tại Quyết định số 1323/QĐ-UBND ngày 27/5/2016.

Tại mỏ đất san lấp của Doanh nghiệp tư nhân Sông Hội (Cẩm Hưng)

Mỏ đất san lấp của Doanh nghiệp tư nhân Sông Hội (xã Cẩm Hưng), được UBND tỉnh cấp Giấy phép khai thác khoáng sản số 3466/GP-UBND ngày 3/11/2009, diện tích 02 ha, thời hạn 02 năm (Giấy phép đã hết hiệu lực kể từ ngày 03/11/2011). Sau khi hết thời hạn khai thác, Công ty đã lập đề án đóng cửa mỏ và được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2236/QĐ-UBND ngày 03/8/2012 và đóng cửa mỏ tại Quyết định số 609/QĐ-UBND ngày 28/02/2018.

Khảo sát tại Mỏ đá xây dựng tại xã Cẩm Trung và xã Cẩm Lĩnh của HTX 30 - 4 Cẩm Trung (xã Cẩm Hòa), mỏ đá đã được UBND tỉnh cấp Giấy phép khai thác khoáng sản số 4102/GP-UBND ngày 18/2/2009, diện tích 3,5 ha, thời hạn 03 năm (Giấy phép đã hết hiệu lực kể từ ngày 18/2/2012). Sau khi hết thời hạn khai thác, Hợp tác xã được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương cho phép thăm dò mở rộng khu vực mỏ và cấp Giấy phép thăm dò số 2603/GP-UBND ngày 23/8/2013 với diện tích 10,5ha, phê duyệt trữ lượng tại Quyết định số 2219/QĐ-UBND ngày 08/8/2014 (trữ lượng tính đến ngày 10/12/2013) với tổng trữ lượng đá xây dựng là 1.286.460m3. Hiện Hợp tác xã đang thực hiện các hồ sơ, thủ tục để được cấp phép khai thác khoáng sản trong diện tích đã có kết quả thăm dò.

Tại mỏ sét gạch ngói của Công ty Cổ phần xây dựng và Đầu tư Hà Tĩnh (Cẩm Minh)

Mỏ sét gạch ngói của Công ty CP Xây dựng và Đầu tư Hà Tĩnh (xã Cẩm Minh), được UBND tỉnh cấp Giấy phép khai thác khoáng sản số 782/GP-UBND ngày 26/3/2008, diện tích 4,6 ha, thời hạn 05 năm (Giấy phép đã hết hiệu lực kể từ ngày 26/3/2013). Sau khi hết thời hạn khai thác, Công ty đã lập đề án đóng cửa mỏ và được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 4264/QĐ-UBND ngày 06/11/2015.

Đoàn cũng đã tiến hành khảo sát Mỏ Ilmenit của Tổng Công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh, mỏ đá được UBND tỉnh cấp phép khai thác tận thu khoáng sản số 1272/GP-UBND ngày 13/5/2008, diện tích 79,24ha. Sau 2 năm khai thác hết quặng, Tổng Công ty lập đề án đóng cửa mỏ và được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1488/QĐ-UBND ngày 11/5/2011.

...mỏ đá xây dựng của Hợp tác xã 30/4 (Cẩm Trung)

Nhìn chung, việc đóng cửa các mỏ đã hết thời hạn khai thác trên địa bàn với mục đích nhằm quản lý, bảo vệ khoáng sản chưa khai thác và giao đất (thu hồi) cho địa phương quản lý theo quy định của pháp luật, phục hồi môi trường khu vực đã khai thác. Theo báo cáo tại thực địa, hầu hết những mỏ khoảng sản này thuộc các công ty khai thác khoáng sản và trong tình trạng chưa khai thác, đang còn nguyên trạng.

Tuệ Linh

    Ý kiến bạn đọc