Rà soát kỹ, sớm hoàn thiện các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết trình Kỳ họp thứ 17, HĐND tỉnh khóa XVII
EmailPrintAa
10:34 12/09/2020

Chiều nay (11/9), Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh do đồng chí Trần Viết Hậu - Ủy viên Thường trực, Trưởng ban Kinh tế ngân sách HĐND tỉnh chủ trì làm việc với các Sở, ngành để nghe và cho ý kiến về các nội dung trình Kỳ họp thứ 17, HĐND tỉnh khóa XVII.

Tại cuộc làm việc, các đại biểu đã nghe và cho ý kiến về báo cáo tình hình triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2020, dự kiến kế hoạch năm 2021và các Tờ trình, dự thảo Nghị quyết về: quyết định chủ trương chuyển đổi mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác của các dự án thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân tỉnh; quy định tỷ lệ để lại cho đơn vị thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt thay thế nội dung quy định về tỷ lệ để lại cho đơn vị thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt đã được quy định tại Nghị quyết số 64/2017/NQ-HĐND ngày 13/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh; điều chỉnh, bổ sung quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020; danh mục các công trình, dự án cần thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất (bổ sung) năm 2020; phê duyệt Đề án đầu tư xây dựng đường Hàm Nghi kéo dài; thu hồi đất, bồi thường GPMB tạo quỹ đất sạch đất hai bên đường để đấu giá đất gắn với quy hoạch Khu công nghiệp phía Tây thành phố Hà Tĩnh; chủ trương đầu tư Dự án khu đô thị mới hai bên đường Ngô Quyền, xã Thạch Trung, thành phố Hà Tĩnh.

Giám đốc Sở Tài nguyên - Môi trường Hồ Huy Thành trình bày các tờ trình, dự thảo nghị quyết tại cuộc làm việc

Phó Giám đốc Sở Xây dựng Nguyễn Quốc Hà trình bày tờ trình và Dự thảo Nghị quyết về chủ trương đầu tư Dự án khu đô thị mới hai bên đường Ngô Quyền, xã Thạch Trung, thành phố Hà Tĩnh

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Nguyễn Văn Hổ đề nghị ngành tham mưu UBND tỉnh thanh tra, kiểm tra việc thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt tại các địa phương

Các đại biểu cơ bản thống nhất với nội dung báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết trình tại Kỳ họp thứ 17. Đồng thời đề nghị làm rõ mục tiêu tổng quát, mục tiêu cụ thể, từ đó phân kỳ đầu tư theo lộ trình và có giải pháp tương ứng đối với Đề án Đầu tư xây dựng đường Hàm Nghi kéo dài. Về kế hoạch đầu tư công năm 2021, đề nghị quan tâm tháo gỡ các vướng mắc về giải phóng mặt bằng, tái định cư đối với các dự án chuyển tiếp từ giai đoạn 2016-2020 chuyển sang.

Trưởng ban Văn hóa xã hội HĐND tỉnh Nguyễn Thị Nguyệt đề nghị tập trung đầu tư xây dựng các công trình, dự án trọng điểm đã được thông qua

Giám đốc Sở Khoa học - Công nghệ Đỗ Khoa Văn nhất trí với chủ trương đầu tư xây dựng đường Hàm Nghi kéo dài, góp phần chỉnh trang, phát triển không gian đô thị về phía Tây cho thành phố Hà Tĩnh

Phó Trưởng ban Kinh tế ngân sách HĐND tỉnh Nguyễn Thị Thúy Nga đề nghị cơ quan soạn thảo bám sát quy định hoàn thiện đầy đủ các văn bản đảm bảo chất lượng. Rà soát kỹ hơn kết quả thực hiện thời gian qua để tham mưu tỷ lệ % phí bảo vệ môi trường để lại phù hợp.

Liên quan tờ trình điều chỉnh, bổ sung quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, danh mục các công trình, dự án cần thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất (bổ sung) năm 2020 cần bám sát quy định và đảm bảo đầy đủ hồ sơ thủ tục.

Riêng tờ trình dự thảo nghị quyết quy định tỷ lệ để lại cho đơn vị thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt, cần nghiên cứu, xem xét kỹ nên trình HĐND tỉnh vào kỳ họp cuối năm nay.

Trên cơ sở những ý kiến đóng góp tại cuộc làm việc, Trưởng ban Kinh tế ngân sách HĐND tỉnh Trần Viết Hậu tổng hợp, thống nhất và yêu cầu các đơn vị soạn thảo tiếp thu để kịp thời rà soát, điều chỉnh, bổ sung vào các văn bản đảm bảo đầy đủ, chính xác, chất lượng.

Lê Trang

    Ý kiến bạn đọc