Rà soát kỹ, sớm hoàn thiện các tờ trình, dự thảo nghị quyết trình Kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh khóa XVIII
EmailPrintAa
14:56 03/12/2021

Sáng 3/12/2021, Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường về các nội dung trình Kỳ họp thứ 4, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII. Các đồng chí: Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Văn Kỳ; Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Nguyễn Thị Thúy Nga chủ trì cuộc làm việc.
Cùng dự có đại diện lãnh đạo các Sở, ngành, đơn vị liên quan; lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh và Văn phòng Đoàn ĐBQH & HĐND tỉnh

Tại cuộc làm việc, đại diện lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường trình bày các tờ trình, dự thảo Nghị quyết: thông qua danh mục các công trình, dự án cần thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng năm 2022 ; thông qua Đề án Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư giải phóng mặt bằng tạo quỹ đất phục vụ thu hút đầu tư tại Khu kinh tế Vũng Áng.

Giám đốc sở Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Thanh Điện trình bày tờ trình, dự thảo nghị quyết và giải trình một số ý kiến liên quan đến nội dung của ngành

Về việc thông qua danh mục các công trình, dự án cần thu hồi đất; chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng năm 2022; Ngành đề xuất 1.565 công trình, dự án với tổng diện tích 9.034,95ha cần thu hồi đất trong năm 2022 trên địa bàn tỉnh với  (gồm: 855 công trình, dự án thuộc danh mục thu hồi đất trong năm 2021 tiếp tục thực hiện trong năm 2022; 710 công trình, dự án mới trong năm 2022); 921 công trình, dự án với tổng diện tích 1.349,51ha xin chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng năm 2022 trên địa bàn tỉnh (gồm: 629 công trình, dự án chuyển mục đích sử dụng đất năm 2021 tiếp tục thực hiện trong năm 2022 và  292 công trình, dự án mới trong năm 2022); Loại bỏ 261 công trình, dự án thu hồi đất và 198 công trình, dự án chuyển mục đích sử dụng đất đã được Hội đồng nhân dân tỉnh chấp thuận trong năm 2021 nhưng không có khả năng thực hiện.

Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh Nguyễn Thị Nhuần: Đề án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng tạo quỹ đất thu hút đầu tư tại Khu kinh tế Vũng Áng trình HĐND tỉnh là đúng thẩm quyền theo quy định tại Điều 19 của Luật Tổ chức Chính quyền địa phương

Đối với tờ trình, dự thảo Nghị quyết về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư giải phóng mặt bằng tạo quỹ đất phục vụ thu hút đầu tư tại Khu kinh tế Vũng Áng, với mục tiêu thực hiện hoàn thành việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho người dân tại địa bàn xã Kỳ Lợi và Phường Kỳ Thịnh để giải phóng mặt bằng tạo quỹ đất thu hút các nhà đầu tư, thực hiện các dự án trọng điểm của tỉnh, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội; từng bước thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025.

Thành viên Ban Kinh tế – Ngân sách HĐND tỉnh Lê Trung Phước cho rằng: tỷ lệ thực hiện các công trình, dự án cần thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất năm 2021 đạt kết quả rất thấp so với kế hoạch đã được HĐND tỉnh chấp thuận, đề nghị rà soát kỹ, tổng hợp đề xuất danh mục công trình, dự án năm 2022 đảm bảo tính khả thi, hiệu quả

Quá trình thực hiện phải đảm bảo ổn định cuộc sống của người dân phải di dời, tái định cư, đáp ứng nguyên tắc cuộc sống tại nơi ở mới phải tốt hơn, an toàn hơn nơi ở cũ, người dân sau khi phải di dời có công ăn việc làm ổn định đảm bảo ổn định cuộc sống mới.

Phó Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Nguyễn Văn Tuấn: Trường hợp Dự án thuộc đối tượng thuê đất không thông qua hình thức đấu giá và người được Nhà nước cho thuê đất tự nguyện ứng trước tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng theo phương án được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt thì được trừ số tiền đã ứng trước vào tiền thuê đất phải nộp theo phương án được duyệt; mức trừ không vượt quá số tiền thuê đất phải nộp. Đối với số tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng còn lại chưa được trừ vào tiền thuê đất phải nộp (nếu có) thì được tính vào vốn đầu tư của dự án”.

Phát biểu tại cuộc làm việc, các đại biểu tham dự nhấn mạnh sự cần thiết và cơ bản thống nhất với nội dung các tờ trình, dự thảo nghị quyết trình tại Kỳ họp thứ 4. Đồng thời đề nghị giải trình làm rõ một số vấn đề về: mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể của Đề án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng tạo quỹ đất thu hút đầu tư tại Khu kinh tế Vũng Áng; đối tượng, phạm vi bị ảnh hưởng;  các giải pháp cơ chế chính sách để thực hiện Đề án. Về danh mục các công trình, dự án thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất năm 2022, đề nghị đánh giá cụ thể kết quả thực hiện danh mục các công trình, dự án đã được HĐND tỉnh thông qua trong năm 2021; rà soát kỹ, tổng hợp đề xuất các công trình, dự án mới đảm bảo thực hiện khả thi.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Văn Kỳ: Bổ sung thêm đối tượng đất phi nông nghiệp tại mục 4 đối tượng. Nghiên cứu, khảo sát mức độ ảnh hưởng đến cơ sở hạ tầng, môi trường sống của 03 tổ dân phố Trường Yên, Trường Phú, Cảnh Trường, phường Kỳ Thịnh để đề xuất biện pháp xử lý đảm bảo ổn định

Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Nguyễn Thị Thuý  Nga phát biểu tại buổi làm việc

Kết luận cuộc làm việc, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Văn Kỳ, Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Nguyễn Thị Thuý Nga đánh giá cao sự chuẩn bị của ngành đối với các nội dung trình Kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh khóa XVIII. Trên cơ sở ý kiến đóng góp của các đại biểu tham dự, đề nghị ngành tiếp thu chỉnh sửa, hoàn thiện các nội dung trình Kỳ họp HĐND tỉnh đảm bảo đầy đủ, chất lượng.

Xuân Hoa

    Ý kiến bạn đọc