Thẩm tra các báo cáo, đề án, tờ trình và dự thảo Nghị quyết thuộc lĩnh vực Kinh tế - Ngân sách trình kỳ họp thứ 12 HĐND tỉnh khóa XVII
EmailPrintAa
14:56 06/12/2019

Chuẩn bị nội dung Kỳ họp thứ 12, Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh khóa XVII, sáng 6/12, Ban Kinh tế ngân sách HĐND tỉnh tổ chức họp để thống nhất báo cáo thẩm tra về các báo cáo, đề án, tờ trình, dự thảo nghị quyết tại kỳ họp.

Các đồng chí: Trương Thanh Huyền - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Thị Thúy Nga - Phó Trưởng ban Kinh tế ngân sách HĐND tỉnh chủ trì cuộc làm việc.

Tại cuộc làm việc, các đại biểu tham dự đã xem xét và thảo luận các báo cáo, đề án, tờ trình, dự thảo nghị quyết Ban Kinh tế ngân sách HĐND tỉnh được giao thẩm tra tại kỳ họp thứ 12. Cụ thể, Ban đã tiến hành thẩm tra lĩnh vực kinh tế, ngân sách của báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019, phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp năm 2020; kết quả thực hiện dự toán ngân sách Nhà nước năm 2019.

Ban cũng đã thẩm tra các tờ trình, dự thảo Nghị quyết về: Quy định tỷ lệ phân bổ định mức và một số nội dung chi, mức bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh; dự toán ngân sách Nhà nước năm 2020; phương án phân bổ 10% vốn dự phòng trung hạn 2016-2020 nguồn Ngân sách Trung ương hỗ trợ thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới; phê chuẩn Tổng quyết toán ngân sách địa phương năm 2018; thông qua Bảng giá đất năm 2020 trên địa bàn tỉnh; việc thực hiện “cập nhật, chỉnh lý bản đồ và hồ sơ địa chính trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2020-2025 và những năm tiếp theo”; thông qua danh mục các công trình, dự án cần thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất năm 2020 và thẩm tra tờ trình, dự thảo nghị quyết sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị quyết số 79/2017/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về một số chính sách bảo vệ môi trường giai đoạn 2018-2020.

Giám đốc Sở Khoa học - Công nghệ Đỗ Khoa Văn đề nghị nhấn sâu thêm một số tồn tại, hạn chế trong báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019

Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh Nguyễn Huy Hùng đề nghị bổ sung thêm các nhận định vào báo cáo thông qua hoạt động khảo sát, giám sát của Ban

Thảo luận tại cuộc làm việc, các đại biểu cơ bản đồng tình, thống nhất cao về tính pháp lý, sự cần thiết và nội dung dự thảo báo cáo thẩm tra của Ban. Các báo cáo, đề án, tờ trình, dự thảo Nghị quyết đã có đầy đủ hồ sơ, thủ tục, căn cứ pháp lý, có tính cần thiết, có ý nghĩa quan trọng, tác động tích cực đến sự phát triển kinh tế - xã hội. Qua đó, các đại biểu đóng góp nhiều ý kiến cụ thể, chi tiết vào nội dung báo cáo thẩm tra, chỉnh sửa, bổ sung một số nội dung trong báo cáo, các đề án, tờ trình, dự thảo nghị quyết, nhằm giúp HĐND tỉnh có thêm thông tin làm căn cứ để xem xét tại kỳ họp.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trương Thanh Huyền đề nghị Ban tiếp thu các ý kiến của các đại biểu để bổ sung, hoàn thiện báo cáo thẩm tra đảm bảo chất lượng

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc làm việc, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trương Thanh Huyền đề nghị Ban cần xem xét, đi sâu vào các vấn đề, đánh giá đúng thực trạng tình hình phát triển kinh tế xã hội, nhấn mạnh sâu vào các lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, chương trình xây dựng nông thôn mới, lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản, các dự án thực hiện chậm tiến độ; đánh giá kỹ công tác cải cách hành chính có tác động đến hoạt động của doanh nghiệp, thủ tục đầu tư, tiếp cận và giải ngân nguồn vốn… và lưu ý tập trung vào các kiến nghị, đề xuất cụ thể, có tính thực tiễn để giúp HĐND tỉnh thêm thông tin trước khi thông qua Nghị quyết.

Kết luận cuộc làm việc, Phó Trưởng Ban Kinh tế ngân sách HĐND tỉnh Nguyễn Thị Thúy Nga phát biểu tiếp thu ý kiến của các đại biểu để chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện báo cáo thẩm tra của Ban đảm bảo chất lượng trình HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ 12 sắp tới.

Lê Trang

    Ý kiến bạn đọc