Xây dựng Bảng giá đất năm 2020 đảm bảo phù hợp với thực tế
EmailPrintAa
16:04 27/11/2019

Chuẩn bị nội dung kỳ họp thứ 12 Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh khóa XVII, sáng 27/11, Ban Kinh tế ngân sách HĐND tỉnh do đồng chí Trần Viết Hậu - Ủy viên Thường trực, Trưởng ban Kinh tế ngân sách HĐND tỉnh chủ trì làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường về các Đề án, tờ trình, dự thảo Nghị quyết trình kỳ họp.
Trưởng ban Kinh tế ngân sách HĐND tỉnh Trần Viết Hậu chủ trì cuộc làm việc. Cùng dự có Trưởng, phó các Ban HĐND tỉnh; lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH-HĐND và UBND tỉnh; thành viên Ban Kinh tế ngân sách và đại diện lãnh đạo một số sở, ngành có liên quan

Tại cuộc làm việc, các đại biểu đã nghe các Đề án, tờ trình, dự thảo nghị quyết về Bảng giá đất năm 2020; cập nhật, chỉnh lý biến động bản đồ, hồ sơ địa chính tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2020-2025 và những năm tiếp theo; sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Nghị quyết số 79/NQ-HĐND tỉnh về một số chính sách bảo vệ môi trường giai đoạn 2018-2020; danh mục công trình dự án thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng năm 2020.

Giám đốc Sở Tài nguyên môi trường Hồ Huy Thành trình bày các đề án, tờ trình, dự thảo nghị quyết trình kỳ họp

Theo báo cáo, Bảng giá đất năm 2020 trên địa bàn tỉnh được xây dựng theo các quy định hiện hành của Nhà nước, phù hợp với điều kiện thực tế của tỉnh trong giai đoạn hiện nay và đã được các cấp, các ngành thống nhất. Theo đó, Bảng giá được xây dựng gồm giá đất trồng cây hàng năm; giá đất trồng cây lâu năm đất trồng cây lâu năm; giá đất rừng sản xuất; giá đất nuôi trồng thủy sản; giá đất làm muối; giá đất ở, đất thương mại, dịch vụ và đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại dịch vụ tại đô thị; giá đất ở, đất thương mại, dịch vụ và đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại dịch vụ tại nông thôn.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Nguyễn Văn Hổ cho rằng việc chuyển hóa các nguồn tài liệu thành dữ liệu số sẽ cập nhật kịp thời các biến động thường xuyên về đất đai trên địa bàn nhằm khai thác hiệu quả, phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn

Về việc cập nhật, chỉnh lý biến động bản đồ, hồ sơ địa chính tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2020-2025, thời gian qua đã được tập trung chỉ đạo thực hiện đo đạc lập bản đồ địa chính gắn với cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và xây dựng hồ sơ địa chính; đến nay đã hoàn thành việc đo vẽ bản đồ địa chính cho 243 xã, phường, thị trấn thuộc 13 huyện, thị, thành phố với tổng diện tích 205.827 ha. Tuy nhiên, do hàng năm không thực hiện việc cập nhật, chỉnh lý biến động thường xuyên nên bản đồ và hồ sơ địa chính không được thể hiện đúng hiện trạng sử dụng đất khi sử dụng phục vụ công tác quản lý đất đai ở các cấp, quá trình khai thác sử dụng gặp nhiều khó khăn. Vì vậy, việc cập nhập, chỉnh lý bản đồ, hồ sơ địa chính  trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2020-2025 là cần thiết, nhằm đáp ứng yêu cầu thực tiễn, đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý đất đai; cập nhật thường xuyên việc biến động đất đai vào hệ thống, giúp chính quyền các cấp nắm chắc quỹ đất, kiểm soát được biến động đất đai và công khai minh bạch thông tin đất đai.

Phó Trưởng ban Kinh tế ngân sách HĐND tỉnh Nguyễn Thị Thúy Nga băn khoăn việc xây dựng bảng giá đất năm 2020 đã tính đến phương án giá đất sau sát nhập xã

Đối với việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Nghị quyết số 79/NQ-HĐND tỉnh, Sở đề nghị xem xét, sửa đổi Khoản 2, Điều 1 về đối tượng áp dụng; sửa đổi Khoản 1, Điều 2 về hỗ trợ hợp tác xã môi trường, tổ, đội vệ sinh môi trường và sửa đổi Khoản 2, Điều 2 về chính sách hỗ trợ phân loại rác tại nguồn tại thành phố Hà Tĩnh, thị xã Hồng Lĩnh, thị xã Kỳ Anh.

Liên quan đến danh mục công trình dự án thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng năm 2020. Sở đã rà soát, tổng hợp và đề nghị xem xét thông qua 1039 công trình, dự án cần thu hồi đất với tổng diện tích 2.769,54 ha; 679 công trình, dự án xin chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng với diện tích 1.185,4 ha.

Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH - HĐND và UBND tỉnh Nguyễn Thị Việt Hà đề nghị xem xét tăng mức hỗ trợ kinh phí đào tạo, hướng dẫn, tập huấn, truyền thông về phân loại rác tại nguồn

Phát biểu tại cuộc làm việc, thành viên Ban Kinh tế - Ngân sách và các đại biểu tham dự cơ bản đồng tình với nội dung các đề án, tờ trình, dự thảo Nghị quyết trình kỳ họp. Đồng thời tập trung thảo luận, trao đổi, đề nghị lãnh đạo các sở, ngành làm rõ một số vấn đề liên quan đến thực trạng biến động đất đai; tình hình đăng ký biến động, cập nhật, chỉnh lý hồ sơ địa chính; phương án xây dựng giá đất sau sát nhập đơn vị hành chính cấp xã; kinh phí hỗ trợ hợp tác xã môi trường mua xe chuyên dụng…

Trưởng ban Kinh tế ngân sách HĐND tỉnh Trần Viết Hậu kết luận cuộc làm việc

Kết luận cuộc làm việc, Trưởng ban Kinh tế ngân sách HĐND tỉnh Trần Viết Hậu tổng hợp các kiến đóng góp của các đại biểu tham dự và thống nhất một số nội dung đã thảo luận. Đồng thời đề nghị Sở Tài nguyên - Môi trường tiếp thu các ý kiến góp ý, tiếp tục bổ sung, điều chỉnh, sớm hoàn thiện các nội dung để tham mưu UBND trình HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ 12 HĐND tỉnh sắp tới.

Lê Trang

    Ý kiến bạn đọc