Ban Pháp chế HĐND tỉnh làm việc với Sở Nội vụ về tình hình biên chế trên địa bàn tỉnh
EmailPrintAa
15:33 28/11/2019

Chuẩn bị Kỳ họp HĐND tỉnh lần thứ 12, chiều ngày 27/11/2019, Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh đã làm việc với Sở Nội vụ để nghe và đóng góp ý kiến vào các nội dung trình kỳ họp.

Đồng chí Nguyễn Thị Nữ Y - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh và Trưởng ban Pháp chế HĐND Nguyễn Huy Hùng chủ trì cuộc làm việc. Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Nguyễn Thị Gái và các sở, ngành có liên quan cùng dự.

Tại cuộc làm việc, các đại biểu tham dự đã nghe tờ trình, dự thảo nghị quyết trình kỳ họp về tình hình, kết quả thực hiện tổng biên chế hành chính, sự nghiệp năm 2019, kế hoạch năm 2020; việc sáp nhập thôn, tổ dân phố; chính sách hỗ trợ đối với công chức, viên chức, người lao động làm việc tại Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh.

Phó Giám đốc Sở Nội vụ Phan Thị Tố Hoa: Báo cáo các tờ trình, dự thảo Nghị quyết trình kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khóa XVII

Theo báo cáo và dự thảo tờ trình, dự thảo nghị quyết, năm 2019 tổng số biên chế công chức hiện tại là 2.104 người; giảm 36 người so với năm 2018. So với kế hoạch giao năm 2019 (2.302 biên chế) còn 198 biên chế đã giao các đơn vị chưa sử dụng và 42 biên chế dự phòng. Tổng số lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP tại các cơ quan, đơn vị hành chính được giao 180 người đến nay có 175 người, còn 05 chỉ tiêu chưa thực hiện. Tổng số biên chế sự nghiệp công lập được giao năm 2019 là 26.971 biên chế; tổng số viên chức tính đến thời điểm hiện nay là 25.926 người, giảm 1.019 ngươi so với năm 2018. So với số biên chế giao năm 2019 (26.971 biên chế) còn 1.045 biên chế đã giao các đơn vị chưa sử dụng. Tổng số lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP tại các đơn vị sự nghiệp được giao 158 đến nay có 147 người, còn 11 chỉ tiêu chưa thực hiện. Số lượng người làm việc trong các tổ chức hội giao 147, đến có 119, còn 28 chưa sử dụng; lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP giao 08, tính đến nay có 08 người. Số lượng người làm việc giao đơn vị thực hiện tự đảm bảo kinh phí trong các đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo một phần chi thường xuyên giao 215 người làm việc, đến nay có 87 biên chế và 03 Hợp đồng 68; còn 125 biên chế chưa thực hiện. Thực hiện tinh giản biên chế năm 2019, đến nay toàn tỉnh đã giảm 242 biên chế công chức hành chính đạt tỷ lệ 9,35% và biên chế viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập đạt tỷ lệ 7,36% so với kế hoạch tinh giản.

Phó Trưởng ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Nguyễn Văn Khoa: Đề nghị HĐND tỉnh ban hành chính sách hỗ trợ đối với công chức, viên chức, người lao động làm việc tại Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh

Nhìn chung, việc giao và thực hiện biên chế công chức hành chính, số người làm việc trong đơn vị sự nghiệp năm 2019 đảm bảo trong tổng biên chế được Bộ Nội vụ giao, HĐND tỉnh phê duyệt. Thực hiện tốt việc tuyển dụng bổ sung biên chế bước đầu theo hướng dẫn về vị trí việc làm và đáp ứng nguyên tắc quy định. Tuy nhiên, việc sắp xếp hệ thống trường học còn chậm; mô hình Trung tâm y tế huyện chưa được triển khai thực hiện; sau khi sáp nhập xã, số lượng cán bộ, công chức cấp xã dôi dư nhiều gây khó khăn trong việc bố trí biên chế; biên chế hành chính giao nhưng tỉnh chưa tuyển dụng, tiếp nhận kịp thời nên ảnh hưởng đến việc thực hiện nhiệm vụ tại một số đơn vị...

Thành viên Ban Pháp chế HĐND tỉnh, Bí thư Huyện ủy Cẩm Xuyên Đặng Quốc Cương: Cần phối hợp chặt chẽ trong việc thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức cấp xã

Thành viên Ban Pháp chế HĐND tỉnh, Chủ tịch Hội Nông dân Bùi Nhân Sâm: Cần kiến nghị Chính phủ sửa đổi một số bất cập của Nghị định 34/2019/NĐ-CP

Thành viên Ban Pháp chế HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh Trần Hậu Tám: Sớm thực hiện việc tổng kết, đánh giá hiệu quả việc chuyển nhân viên y tế học đường về làm việc tại các Trạm y tế

Về dự thảo tờ trình, dự thảo nghị quyết điều chỉnh, sáp nhập và đặt tên thôn, tổ dân phố tại các xã, phường, thị trấn thuộc thành phố Hà Tĩnh và các huyện: Cẩm Xuyên, Thạch Hà, Can Lộc, Nghi Xuân và Hương Khê, Kỳ họp cuối năm HĐND tỉnh sẽ quyết định việc sắp xếp 50 thôn, tổ dân phố để hình thành 25 thôn, tổ dân phố mới. Tổng số thôn, tổ dân phố của tỉnh giảm từ 2.007 xuống còn 1.982; giảm 25 thôn, tổ dân phố.

Thành viên Ban Pháp chế HĐND tỉnh, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Nguyễn Thị Gái: Việc sáp nhập thôn, tổ dân phố cần rà soát kỹ, phù hợp với thực tiễn; tránh bất cập về số hộ, vị trí địa lý…

Trưởng ban Văn hóa xã hội HĐND tỉnh Nguyễn Thị Nguyệt: Việc thực hiện một số Nghị quyết của HĐND tỉnh về biên chế trên lĩnh vực giáo dục, y tế còn chậm

Thành viên Ban Pháp chế HĐND tỉnh Nguyễn Trọng Nhiệu: Việc giao chỉ tiêu biên chế cần tính toán đến yếu tố sáp nhập xã

Cũng tại cuộc làm việc, đại biểu tham dự đã nghe tờ trình, dự thảo nghị quyết về chính sách hỗ trợ đối với công chức, viên chức, người lao động làm việc tại Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh. Theo dự thảo tờ trình, dự thảo nghị quyết, các công chức, lao động hợp đồng 68 sẽ được hỗ trợ bằng 50% tiền lương hiện hưởng, thời gian áp dụng là 5 năm.

Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh Nguyễn Huy Hùng

Qua nghe các nội dung nêu trên, các đại biểu tham dự thống nhất cho rằng: Việc ban hành chính sách hỗ trợ đối với công chức, viên chức, người lao động làm việc tại Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh là cần thiết nhưng cần tính toán kỹ về thời gian áp dụng. Việc giao biên chế cần bám sát thực tiễn, tính toán kỹ, có lộ trình, kế hoạch cụ thể, đúng quy định, tránh bất cập trong các ngành, lĩnh vực; tăng cường giám sát, kiểm tra việc thi tuyển, xét tuyển đối với các công chức, viên chức cấp xã, đảm bảo đúng tiêu chuẩn. Sớm tổng kết, đánh giá hiệu quả việc chuyển nhân viên y tế học đường sang trạm y tế cấp xã. Cần có giải pháp cụ thể để giải quyết việc thừa, thiếu giáo viên cục bộ. Cần có kiến nghị với Chính phủ sửa đổi một số điểm bất cập trong Nghị định 34/2019/NĐ-CP để hỗ trợ đối với cán bộ thôn, tổ dân phố. Việc sáp nhập thôn, tổ dân phố cần rà soát kỹ, phù hợp với thực tiễn; tránh bất cập về số lượng, vị trí địa lý…

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Thị Nữ Y kết luận cuộc làm việc

Kết luận cuộc làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Thị Nữ Y và các đại biểu tham dự đánh giá cao sự chuẩn bị chu đáo của Sở Nội vụ và các sở, ngành liên quan. Đồng thời, đề nghị Sở Nội vụ cần tiếp thu đầy đủ các ý kiến tâm huyết, trách nhiệm của các đại biểu tham dự để hoàn thiện các tờ trình, dự thảo trình kỳ họp đảm bảo chất lượng; đúng quy trình, quy định của pháp luật.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh yêu cầu thời gian tới Sở Nội vụ cần triển khai việc kiểm tra, giám sát hiệu quả các thôn xóm, tổ dân phố đã sáp nhập; đối với dự thảo nghị quyết lần này cần kiểm tra thực tế, sát cơ sở nhằm tránh một số bất cập trong việc sáp nhập. Đánh giá kỹ việc thi tuyển công chức, viên chức thời gian qua. Đối với lĩnh vực cải cách hành chính cần có bộ tiêu chí tiệm cận với thực tế, đảm bảo chất lượng, nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp. Về một số lĩnh vực đặc thù như bảo vệ rừng; nghệ nhân, nghệ sỹ; giáo viên… cần có cơ chế, tiêu chí cụ thể để tuyển dụng, đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Tiếp tục rà soát, đánh giá hiệu quả việc thực hiện các chính sách HĐND tỉnh; đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền các chủ trương, chính sách đã ban hành thời gian qua.

Lưu Thành

    Ý kiến bạn đọc