Các Văn phòng công chứng cơ bản đáp ứng được nhu cầu của các cá nhân, doanh nghiệp, tổ chức trên địa bàn tỉnh
EmailPrintAa
16:01 26/09/2019

Tiếp tục chương trình khảo sát, giám sát về tổ chức và hoạt động của các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh, ngày 25/9/2019, Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh đã tổ chức khảo sát và làm việc với các Văn phòng công chứng (VPCC): Kỳ Anh, Cẩm Xuyên, Hương Sơn, Thành Sen, Hồng Lam và Văn phòng Công chứng Đoàn Minh Quyền. Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh Nguyễn Huy Hùng chủ trì cuộc làm việc. Dự làm việc có đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trương Thanh Huyền; Trưởng, Phó các ban HĐND tỉnh; đại diện Lãnh đạo Sở Tư pháp, Hội Công chứng viên Hà Tĩnh và các phòng chuyên môn liên quan.

Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh Nguyễn Huy Hùng phát biểu tại cuộc làm việc

Tại cuộc làm việc, sau khi nghe báo cáo kết quả hoạt động, cơ cấu tổ chức, những khó khăn, vướng mắc; việc thu phí, đóng nộp ngân sách nhà nước và kiến nghị của các VPCC, các đại biểu tham dự cho rằng: Trong những năm qua, thực hiện Nghị quyết 49 của Bộ Chính trị về chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020 và Luật Công chứng năm 2014, Luật Công chứng năm 2018, hoạt động công chứng trên địa bàn tỉnh đã có bước phát triển, các VPCC cơ bản đáp ứng được nhu cầu của các cá nhân, doanh nghiệp, tổ chức, góp phần vào sự phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh.

Phó Giám đốc Sở Tư pháp Nguyễn Văn Cường: Hiện nay, một số đơn vị ở vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn trên địa bàn tỉnh chưa có VPCC

Bên cạnh đó, các đại biểu tham dự đề nghị Sở Tư pháp, các VPCC làm rõ hiệu quả công tác phối hợp giữa các VPCC với chính quyền địa phương trong tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc của người dân, doanh nghiệp trong công chứng, chứng thực các hợp đồng, giao dịch; việc thực hiện quy trình trong công chứng các hồ sơ, thủ tục; công tác xã hội hóa trong xây dựng cơ sở dữ liệu công chứng; việc kiểm tra độ chính xác trong các hồ sơ công chứng; sự cạnh tranh giữa các tổ chức hành nghề công chứng; việc thực hiện các chế độ, chính sách theo quy định đối với người lao động tại các VPCC…

Trưởng ban Văn hóa xã hội HĐND tỉnh Nguyễn Thị Nguyệt: Các VPCC cần đảm bảo quyền lợi của người lao động trong việc đóng bảo hiểm xã hội

Phó ban Pháp chế HĐND tỉnh Nguyễn Thị Nhuần: Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra hoạt động các VPCC

Thành viên Ban Pháp chế HĐND tỉnh Nguyễn Trọng Nhiệu: Cần có định hướng trong việc xây dựng, phát triển các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn, đáp ứng nhu cầu của người dân, doanh nghiệp

Thành viên Ban Pháp chế HĐND tỉnh Bùi Nhân Sâm: Quan tâm công tác phối hợp giữa VPCC với chính quyền địa phương trong tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc của người dân

Thành viên Ban Pháp chế HĐND tỉnh Trần Hậu Tám: Cần có biện pháp đảm bảo tính chính xác trong các hồ sơ, văn bản công chứng

Kết luận tại cuộc làm việc Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trương Thanh Huyền và Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh Nguyễn Huy Hùng đánh giá cao những kết quả đạt được của các VPCC; các VPCC đã khẳng định được vai trò, vị trí trong việc đáp ứng nhu cầu của các cá nhân, doanh nghiệp, đóng góp ngân sách, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà. Đồng thời đề nghị thời gian tới các VPCC cần quan tâm công tác tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ về công chứng cho các đối tượng liên quan; tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về công chứng, phù hợp với từng đối tượng cả về nội dung và hình thức; quan tâm tạo nguồn thu cho đơn vị và tăng thu nhập cho người lao động, thực hiện đúng quy định các chế độ, chính sách; thực hiện nghiêm túc việc thu, nộp phí công chứng, chứng thực theo đúng quy định.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trương Thanh Huyền: thực hiện nghiêm túc việc thu, nộp phí công chứng, chứng thực theo đúng quy định

Ban cũng đề nghị Sở Tư pháp tiếp tục tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra các VPCC trên địa bàn; tham mưu UBND tỉnh đẩy nhanh tiến độ xây dựng cơ sở dữ liệu công chứng. Đối với các VPCC, Ban đề nghị quan tâm cải cách hành chính tại trụ sở công chứng, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho tổ chức, cá nhân khi đến công chứng, chứng thực; tăng cường công tác phối hợp giữa các VPCC và với chính quyền địa phương, Sở Tư pháp, Hội Công chứng viên trong việc giải quyết các khó khăn, vướng mắc của người dân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh...

Đoàn khảo sát tại VPCC Kỳ Anh​...

...VPCC Cẩm Xuyên...

...VPCC Thành Sen...

Sáng cùng ngày, Đoàn đã tiến hành khảo sát tại Văn phòng Công chứng Kỳ Anh (tổ dân phố 3, phường Sông Trí, thị xã Kỳ Anh); Văn phòng Công chứng Cẩm Xuyên (tổ dân phố 10 thị trấn Cẩm Xuyên, huyện Cẩm Xuyên); Văn phòng Công chứng Thành Sen, Hồng Lam (thành phố Hà Tĩnh); Văn phòng Công chứng Đoàn Minh Quyền (tổ dân phố 5 thị trấn Thạch Hà).

Lưu Thành

    Ý kiến bạn đọc