Tiếp tục hoàn thiện tờ trình, dự thảo nghị quyết trình Kỳ họp thứ 19
EmailPrintAa
04:21 16/03/2021

Sáng 16/03/2021, Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh đã tiến hành họp thẩm tra đề án, dự thảo Nghị quyết trình Kỳ họp thứ 19, HĐND tỉnh khóa XVII. Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Văn Kỳ, Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh Nguyễn Thị Nhuần chủ trì cuộc làm việc.

Trưởng, Phó các ban HĐND tỉnh, thành viên Ban Pháp chế HĐND tỉnh; lãnh đạo các Sở: Tư Pháp, Tài Chính và Chỉ huy, lãnh đạo Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh; Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND tỉnh cùng dự.

Tại cuộc làm việc, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã trình bày Đề án “Tổ chức lực lượng, huấn luyện, hoạt động và bảo đảm chế độ, chính sách cho Dân quân tự vệ (DQTV) trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2021-2025”. Theo đó, tính đến thời điểm hiện nay, toàn tỉnh có 22.246 đồng chí DQTV, chiếm 1,72% dân số toàn tỉnh (gần 1,3 triệu người); 100% xã, phường, thị trấn có lực lượng DQTV; 100% thôn, tổ dân phố có tổ dân quân tại chỗ; có 1 tiểu đội dân quân thường trực; có 258 đơn vị tự vệ ở các cơ quan, tổ chức; 216 Ban chỉ huy quân sự cấp xã, 132 Ban Chỉ huy quân sự cơ quan, tổ chức...

Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh Nguyễn Thị Nhuần phát biểu tại cuộc làm việc

Trong những năm qua, lực lượng DQTV được tổ chức chặt chẽ, thường xuyên củng cố, kiện toàn về số lượng và chất lượng. Tuy vậy, trong quá trình thực hiện còn bộc lộ một số hạn chế, bất cập như: Việc tổ chức đăng ký, quản lý lực lượng DQTV chưa chặt chẽ; có nơi tỷ lệ đảng viên trong lực lượng DQTV còn thấp; thời gian tập huấn, huấn luyện chưa đầy đủ; chế độ, chính sách bảo đảm cho DQTV chưa kịp thời, còn bất cập.

Tham mưu phó Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nguyễn Tú Tài trình bày Đề án “Tổ chức lực lượng, huấn luyện, hoạt động và bảo đảm chế độ, chính sách cho Dân quân tự vệ trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2021-2025”.

Trưởng phòng ngân sách huyện xã, Sở Tài chính Lương Quang Diên: Việc ban hành nghị quyết sẽ bổ sung một số chế độ, chính sách cần thiết để nâng cao hoạt động của lực lượng Dân quân tự vệ

Do đó, việc ban hành nghị quyết là cần thiết nhằm xây dựng lực lượng DQTV có cơ cấu, số lượng hợp lý, chất lượng tổng hợp ngày càng cao, lấy xây dựng chính trị làm cơ sở; tổ chức biên chế tinh gọn, chặt chẽ, có khả năng độc lập chiến đấu, phục vụ chiến đấu và xử lý các tình huống…

Thành viên Ban Pháp chế HĐND tỉnh Trần Hậu Tám: Nên bổ sung chế độ, chính sách đối với Dân quân biển vào nghị quyết sắp ban hành.

Đề án đã xác định rõ một số nhiệm vụ chủ yếu để củng cố, kiện toàn Ban CHQS và cán bộ DQTV; xác định rõ chế độ, chính sách, cơ sở vật chất đối với lực lượng DQTV; bảo đảm báo chí, trang phục, cơ sở vật chất, nơi làm việc, nhà trực, trang thiết bị hoạt động và vũ khí trang bị cho DQTV.

Thành viên Ban Pháp chế HĐND tỉnh Nguyễn Huy Hùng: Nên ban hành chế độ, chính sách đặc thù ngoài chế độ đã được đảm bảo theo Luật Dân quân tự vệ năm 2019 và Nghị định 72/2020/NĐ-CP.

Bên cạnh đó, Đề án cũng đã xác định rõ mức trợ cấp ngày công lao động đối với dân quân tại chỗ, dân quân cơ động, dân quân phòng không, pháo binh, trinh sát, thông tin, công binh, phòng hóa, y tế khi có quyết định huy động, điều động làm nhiệm vụ hoặc thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch và mức trợ cấp tăng thêm trong trường hợp kéo dài thời hạn thực hiện nghĩa vụ tham gia Dân quân tự vệ theo quyết định của cấp có thẩm quyền. Về dân quân thường trực (trừ dân quân thuộc hải đội dân quân thường trực) mức trợ cấp ngày công lao động, trợ cấp ngày công lao động tăng thêm thực hiện theo quy định nêu trên.

Phó ban Kinh tế ngân sách HĐND tỉnh Nguyễn Thị Thúy Nga: Xem xét, chọn lọc kỹ để quy định nội dung liên quan nhằm đảm bảo tính khả thi khi ban hành nghị quyết

Phát biểu tại cuộc làm việc, các đại biểu tham dự cơ bản nhất trí với nội dung dự thảo. Đồng thời, đề nghị sửa đổi một số điểm trong tờ trình, dự thảo nghị quyết, trong đó cần quy định rõ số lượng cấp phó dân quân tự vệ ở thôn, tổ dân phố; việc ban hành chế độ, chính sách cần nằm ngoài chế độ đã được Luật Dân quân tự vệ 2019, Nghị định 72/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định; nên tăng mức hỗ trợ để phù hợp với thực tiễn; cần có nhà trực, làm việc cho lực lượng dân quân tự vệ; đưa thêm đối tượng là Dân quân biển vào quy định trong dự thảo nghị quyết…

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Văn Kỳ: Tiếp tục hoàn thiện các tờ trình, dự thảo nghị quyết trình kỳ họp thứ 19, đảm bảo đúng quy định pháp luật.

Kết luận cuộc làm việc, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Văn Kỳ và Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh Nguyễn Thị Nhuần đánh giá cao sự chuẩn bị của Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh. Đồng thời, đề nghị Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh tiếp tục hoàn thiện tờ trình, dự thảo nghị quyết; chuẩn bị hướng dẫn cụ thể để triển khai nghị quyết trên toàn tỉnh sau khi ban hành.

Lưu Thành

    Ý kiến bạn đọc