TÌM KIẾM VĂN BẢN

Báo cáo : 478/BC-ĐGS
Loại văn bản Báo cáo
Số/ Ký hiệu 478/BC-ĐGS
Trích yếu Báo cáo kết quả giám sát việc thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2018-2020 trên địa bàn tỉnh
Ngày ban hành 06/11/2020 Ngày hết hạn
Người ký Trần Viết Hậu Chức vụ Trưởng ban Kinh tế ngân sách
Cơ quan ban hành
Đính kèm