Hội nghị tổng kết công tác bầu cử ĐBQH và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
EmailPrintAa
12:31 13/07/2021

Sáng ngày 13/7/2021, Ban Chỉ đạo, Ủy ban Bầu cử (UBBC) đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác bầu cử nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Cùng dự có các đồng chí: Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải; Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh; các thành viên Ban Chỉ đạo, UBBC tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Thường Trực HĐND tỉnh và lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh; lãnh đạo các ban, sở, ngành cấp tỉnh; lãnh đạo các huyện, thị xã, thành phố.

Đặt vấn đề tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh - Chủ tịch UBBC tỉnh Hoàng Trung Dũng khẳng định: “Sau 5 tháng, với khối lượng nhiệm vụ lớn, phải thực hiện trong tình hình dịch bệnh Covid -19 diễn biến cực kỳ phức tạp nhưng tỉnh đã huy động toàn lực, vận động mọi tầng lớp Nhân dân, tập trung chuẩn bị mọi điều kiện tốt nhất cho cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; cuộc bầu cử trên địa bàn tỉnh diễn ra dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, đảm bảo an toàn, tiết kiệm và thành công tốt đẹp, thực sự là ngày hội lớn của toàn dân. Đạt được kết quả đó là nhờ sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, thường xuyên của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở; sự ủng hộ, ý thức, trách nhiệm cao của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân”.

Đồng chí Hoàng Trung Dũng, Ủy viên BCH Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh - Chủ tịch UBBC tỉnh; đồng chí Trần Tú Anh, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh - Phó Chủ tịch Thường trực UBBC tỉnh; đồng chí Trần Nhật Tân Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh - Phó Chủ tịch UBBC tỉnh đã đồng chủ trì hội nghị.

Hội nghị tổng kết nhằm đánh giá lại những kết quả đã làm được, biểu dương những tập thể và cá nhân có nhiều thành tích trong công tác bầu cử; đồng thời chỉ ra những thiếu sót, tồn tại, rút kinh nhiệm cho những đợt bầu cử các nhiệm kỳ tới.

Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBBC tỉnh Hoàng Trung Dũng đặt vấn đề tại hội nghị.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh - Chủ tịch UBBC tỉnh lưu ý, các đại biểu cần nhấn mạnh các bài học kinh nghiệm rút ra trong thực tiễn ở các cơ quan tham mưu công tác bầu cử, các địa phương, như: Bài học trong quá trình lãnh đạo chỉ đạo, quán triệt về bầu cử; công tác nhân sự, hiệp thương; công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia bỏ phiếu; đảm bảo an ninh trật tự; công tác phòng, chống dịch phục vụ bầu cử; tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ bầu cử; việc tổ chức ngày bầu cử, tổng hợp kết quả bầu cử; cách làm hay, sáng tạo trong bầu cử.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh - Phó Chủ tịch Thường trực UBBC tỉnh Trần Tú Anh báo cáo tổng kết cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Tiếp đó, tại Hội nghị đại biểu nghe đồng chí Trần Tú Anh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo Bầu cử tỉnh báo cáo kết công tác bầu cử ĐBQH và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Theo đó, tỷ lệ cử tri đã tham gia bỏ phiếu 4 cấp là 99,86%, cụ thể: Quốc hội: 846.944/848.147 cử tri, đạt tỷ lệ 99,86%; HĐND tỉnh: 846.944/848.147 cử tri, đạt tỷ lệ 99,86%; HĐND cấp huyện: 846.052/847.267 cử tri, đạt tỷ lệ 99,86%; HĐND cấp xã: 836.528/838.240 cử tri, đạt tỷ lệ 99,80%.

Tổng số ĐBQH trúng cử là 7 người: Có 2 đại biểu nữ (28,57%); 3 đại biểu tái cử (42,86%). Thành phần: Cơ quan Đảng: 3 người (42,86%); chính quyền: 01 người (14,28%); Tòa án nhân dân: 01 người (14,28%); Quân đội nhân dân: 01 người (14,28%); cơ quan, đơn vị khác: 01 người (14,28%).

Quyền giám đốc Sở Y tế Nguyễn Tuấn: Hà Tĩnh thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch; đảm bảo an toàn cho người dân trước, trong và sau bầu cử

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Phạm Thị Thu Hà: Thường xuyên quan tâm công tác tập huấn bầu cử, hiệp thương, lựa chọn, giới thiệu người ứng cử; đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng trong công tác nhân sự.

Chủ tịch HĐND thị xã Kỳ Anh Phan Duy Vĩnh: Chủ động, sáng tạo, khẩn trương, dân chủ, đúng luật; phân công nhiệm vụ cụ thể và phối hợp chặt chẽ giữa Ủy ban bầu cử, Đoàn công tác của Ban Thường vụ Thị ủy, các Tiểu ban, cơ quan, doanh nghiệp có liên quan trong công tác bầu cử; chủ động nắm bắt tình hình cơ sở, kịp thời giải quyết các khó khăn, vướng mắc...

Tổng số đại biểu HĐND tỉnh trúng cử là 54 người. Về cơ cấu: 16 đại biểu nữ (29,63%); 03 đại biểu trẻ tuổi (dưới 40 tuổi) (5,56%); 03 đại biểu ngoài Đảng (5,56%); 22 đại biểu tái cử (40,74%); 1 đại biểu tôn giáo (1,85 %). Thành phần: Cơ quan Đảng: 16 người (29,63%); Chính quyền: 23 người (42,60%); Ủy ban MTTQ và tổ chức thành viên: 06 người (11,11%); Viện Kiểm sát nhân dân: 01 người (1,85%); Quân đội, công an: 02 người (3,70%); cơ quan, đơn vị khác: 06 người (11,11%). Về trình độ: Trên đại học: 37 người (68,52%); đại học: 16 người (29,63%); dưới đại học: 01 người (1,85%).

Cuộc bầu cử cũng đã bầu ra 418 đại biểu HĐND cấp huyện và 4.991 đại biểu HĐND cấp xã.

Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Đức Thọ Trần Quang Tuấn: Đa dạng trong tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn bầu cử; tổ chức tốt các hội nghị vận động bầu cử giữa ứng cử viên và cử tri; giữ vững an ninh trật tự, trật tự an toàn xã hội trước, trong và sau bầu cử.

Bí thư xã Sơn Kim 1, Hương Sơn Trần Quốc Hải: Công tác tuyên truyền phù hợp với điều kiện từng vùng, địa bàn dân cư để cử tri hiểu rõ quyền và nghĩa vụ của cử tri đối với cuộc bầu cử.

Chủ tịch UBND xã Xuân Thành Trần Quốc Anh: Bám sát các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên để tổ chức, quán triệt, thực hiện nghiêm túc trên toàn xã.

Kết quả cuộc bầu cử đã thể hiện sự đồng thuận, đoàn kết, phát huy dân chủ cao của Nhân dân, thể hiện sự tin tưởng sâu sắc của cử tri và Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, với các ĐBQH, đại biểu HĐND, những người đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân; đồng thời đã khẳng định sự thành công trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, quyết liệt của các cấp ủy đảng, chính quyền các cấp từ tỉnh đến cơ sở.

Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND tỉnh Phạm Xuân Phú

Công tác chuẩn bị phục vụ cho cuộc bầu cử được tiến hành công phu, kỹ lưỡng, kịp thời, theo đúng trình tự quy định của pháp luật, ngày bầu cử được diễn ra đúng luật, dân chủ, an toàn tuyệt đối.

Công tác tuyên truyền được triển khai sâu rộng, toàn diện tới các tầng lớp nhân dân và các đối tượng đặc thù với các hình thức đa dạng, phong phú, tạo không khí vui tươi, phấn khởi trước, trong và sau ngày bầu cử.

An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông được đặc biệt quan tâm, không để xảy ra điểm nóng, kịp thời xử lý những tình huống phát sinh. Việc giải quyết các đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân, nhất là các khiếu tố liên quan đến công tác bầu cử được chú trọng, giải quyết kịp thời, đúng quy định của pháp luật đã góp phần tạo nên sự ổn định chính trị, xã hội, tạo điều kiện thuận lợi để cuộc bầu cử của tỉnh diễn ra thành công.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Hoàng Trung Dũng, nhấn mạnh: Đến thời điểm này, chúng ta có thể khẳng định, tiếp nối thắng lợi của đại hội đảng các cấp, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh đã thành công tốt đẹp.

Thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Chỉ đạo, lãnh đạo cuộc bầu cử tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận, biểu dương sự cố gắng, nỗ lực, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, của Ủy ban bầu cử các cấp, của các ban bầu cử, các tổ bầu cử, cán bộ, đảng viên, các tầng lớp Nhân dân và toàn thể cử tri trong tỉnh đã đoàn kết, đồng lòng, đóng góp trí tuệ, công sức; đã tích cực đi bầu cử, góp phần cho cuộc bầu cử trên địa bàn tỉnh thành công tốt đẹp.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị: Trong thời gian tới, các cấp, các ngành, các tổ chức phụ trách bầu cử từ tỉnh đến cơ sở làm tốt các công việc sau bầu cử; chuẩn bị chu đáo các điều kiện tổ chức thành công kỳ họp thứ 2, HĐND tỉnh khóa XVIII vào ngày 17/7 sắp tới. Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh sẽ đánh giá toàn diện tình hình kinh tế - xã hội 06 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 06 tháng cuối năm và quyết định nhiều nhiệm vụ quan trọng khác.

Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng và Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải trao Huân chương Lao động hạng Nhì cho ông Nguyễn Văn Sơn - Phó Trưởng đoàn phụ trách Đoàn ĐBQH tỉnh đã có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2016 đến 2020, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc...

... trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể có thành thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua, phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương mà Nghị quyết đại hội đảng các cấp, chỉ tiêu kế hoạch của HĐND, UBND các cấp đã đề ra trong năm 2021, đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ phòng, chống dịch COVID-19.

Chủ động phòng, chống, kiểm soát, không để dịch bệnh Covid ảnh hưởng lớn đến cộng đồng. Hiện nay, tình hình dịch bệnh ở một số tỉnh, thành phố trong cả nước rất phức tạp, dự báo tình hình có diễn biến khó khăn hơn. Con em quê hương Hà Tĩnh từ vùng dịch về địa bàn có thể tăng. Yêu cầu các địa phương, đơn vị phải làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền; phát huy vai trò của mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, thôn xóm, tổ dân phố, tổ liên gia, tổ covid cộng đồng trong công tác phòng, chống dịch; nắm chắc, quản lý chặt người đi về tư vùng dịch.

Chủ động các biện pháp phòng chống, ứng phó với thiên tai, hạn hán, cháy rừng, phòng chống lụt bão, hạn chế thấp nhất thiệt hại tài sản, bảo vệ an toàn tuyệt đối tính mạng của Nhân dân.

Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước lập thành tích chào mừng Kỷ niệm 190 năm thành lập và 30 năm ngày tái lập tỉnh và các sự kiện lớn của quê hương, đất nước.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND, Chủ tich UBBC tỉnh chúc mừng các vị đã trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; đặc biệt biểu dương và chúc mừng 48 tập thể, 64 cá nhân được khen thưởng vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trần Tú Anh và Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Trần Nhật Tân trao bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh và Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Võ Hồng Hải trao bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng và Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Xuân Hoa - Lưu Thành

    Ý kiến bạn đọc