TÌM KIẾM VĂN BẢN

Giấy mời : 492GM-HĐND
Loại văn bản Giấy mời
Số/ Ký hiệu 492GM-HĐND
Trích yếu Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức làm việc với Ủy ban nhândân tỉnh về giám sát “Giải quyết các kiến nghị của cử tri và nội dung trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 18, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVII” và công tác chuẩn bị nội dung Kỳ họp thứ 4 Hội đồng nhân dân tỉnh.
Ngày ban hành 24/11/2021 Ngày hết hạn
Người ký Chức vụ
Cơ quan ban hành
Đính kèm