Ban KT-XH thị xã Hồng Lĩnh họp Đoàn giám sát chuyên đề
EmailPrintAa
08:50 28/03/2019

Đánh giá khách quan, chính xác việc quản lý, sử dụng các loại quỹ và một số khoản huy động đóng góp của Nhân dân, đó là mục đích chính được Ban Kinh tế - xã hội (KTXH) Hội đồng nhân dân thị xã Hồng Lĩnh đặt ra tại cuộc họp chuẩn bị triển khai thực hiện cuộc giám sát chuyên đề.
Trưởng ban KTXH HĐND thị xã Phan Thị Hồng Xoan phát biểu tại cuộc làm việc

Hiện nay trên địa bàn thị xã Hồng Lĩnh có 9 loại quỹ huy động sự đóng góp của cán bộ, công nhân viên chức lao động, các tầng lớp Nhân dân, trong đó có 1 quỹ bắt buộc (Quỹ phòng, chống thiên tai) và 8 loại quỹ tự nguyện (nhân đạo, từ thiện) và hàng chục cuộc huy động đóng góp được phát động hàng năm. Từ các khoản đóng góp đó đã xây dựng các công trình phúc lợi, chỉnh trang đô thị, xây dựng nông thôn mới...; sử dụng vào mục đích nhân đạo từ thiện, an sinh xã hội. Tuy nhiên, công tác quản lí nhà nước trong lĩnh vực này vẫn còn thiếu thống nhất. Nhằm phục vụ cho việc xây dựng hành lang pháp lí cũng như đánh giá hiệu quả kinh tế xã hội, an sinh xã hội của các loại quỹ, các khoản đóng góp kể trên là mục đích của đợt chuyên đề lần này.

Nội dung giám sát được xác định gồm: Xem xét căn cứ pháp lý của việc thu, vận động các loại Quỹ, các khoản đóng góp của tổ chức, Nhân dân trên địa bàn; Việc thu, quản lí và sử dụng, cũng như trách nhiệm QLNN đối với việc này trên địa bàn thị xã. Từ đó, chỉ rõ ưu, nhược điểm, nguyên nhân và kiến nghị các giải pháp.

Là chuyên đề rộng, nhiều kênh khai thác nên Ban KT-XH kết hợp giữa việc TXCT chuyên đề, khảo sát thực tế với việc nghiên cứu báo cáo, làm việc nghe giải trình để làm rõ các nội dung. Theo kế hoạch, cuộc giám sát diễn ra trong thời gian 2 tháng. Kết quả giám sát được Ban báo cáo HĐND thị xã tại kỳ họp thường kỳ giữa năm 2019 theo quy định.

Bình Nguyên

    Ý kiến bạn đọc