Chuẩn bị tốt các nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 2, HĐND huyện Hương Sơn khóa XX
EmailPrintAa
17:25 09/11/2021

Sáng 9/11/2021, Thường trực Hội đồng nhân dân (HĐND) huyện Hương Sơn đã tổ chức Hội nghị liên tịch để chuẩn bị cho Kỳ họp thứ 2, HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Bùi Nhân Sâm chủ trì hội nghị.

Theo kế hoạch, Kỳ họp thứ 2 dự kiến diễn ra trong 02 ngày (21 - 22/12/2021). Ngoài các nội dung thường kỳ, kỳ họp xem xét ban hành 4 Nghị quyết quan trọng: Một số chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp, nông thôn, cơ chế xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và Chương trình mỗi xã một sản phẩm huyện Hương Sơn năm 2022; Quy hoạch sử dụng đất huyện Hương Sơn giai đoạn 2021 - 2030; một số chính sách phát triển giáo dục mầm non, phổ thông huyện Hương Sơn giai đoạn 2022 - 2025; chính sách hỗ trợ người lao động tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện trên địa bàn huyện Hương Sơn giai đoạn 2022 - 2025.

Tại hội nghị, các đại biểu cơ bản thống nhất với dự thảo chương trình, kế hoạch Kỳ họp. Đồng thời, đề xuất một số nội dung để công tác chuẩn bị Kỳ họp đảm bảo quy định như: Thời gian gửi các báo cáo, tờ trình của các phòng, ngành UBND huyện phải bảo đảm thời gian theo quy định để các Ban HĐND huyện thẩm tra đúng quy trình; việc tổ chức tiếp xúc cử tri trước kỳ họp phải bố trí linh hoạt, vừa bảo đảm thu thập đầy đủ ý kiến, kiến nghị của cử tri vừa bảo đảm công tác phòng chống dịch covid - 19…

Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Hương Sơn kết luận hội nghị

Kết luận hội nghị, Chủ tịch HĐND huyện Bùi Nhân Sâm thống nhất về thời gian và kế hoạch tổ chức kỳ họp. Đồng thời đề nghị Thường trực HĐND huyện tăng cường công tác giám sát, đôn đốc việc chuẩn bị các báo cáo, đề án trình kỳ họp. UBND huyện chỉ đạo các cơ quan liên quan tham mưu chất lượng, đúng quy định các tờ trình, đề án, dự thảo Nghị quyết. Tăng cường công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại các cuộc tiếp xúc cử tri, Kỳ họp. Thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid - 19; tăng cường công tác thông tin tuyên truyền các nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 2, HĐND huyện khóa XX.

Thanh Hường

    Ý kiến bạn đọc