Giám sát tình hình chấp hành pháp luật trong quản lí, sử dụng nguồn kinh phí sự nghiệp trên địa bàn
EmailPrintAa
16:49 26/05/2020

Thực hiện chương trình hoạt động năm 2020, từ ngày 11/5 đến ngày 25/5, Ban Kinh tế - Xã hội HĐND thị xã Hồng Lĩnh đã giám sát chuyên đề về tình hình chấp hành pháp luật trong quản lí, sử dụng nguồn kinh phí sự nghiệp trên địa bàn thị xã Hồng Lĩnh giai đoạn 2017-2019.

Đoàn giám sát của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND thị xã Hồng Lĩnh giám sát tình hình quản lý sử dụng nguồn sự nghiệp giáo dục tại Trường Tiểu học Thuận Lộc

Theo báo cáo của UBND thị xã, kinh phí sự nghiệp từ năm 2017 đến nay đều tăng theo hàng năm, bám sát Quyết định số 58/2016/QĐ-UBND ngày 29/12/2016 của UBND tỉnh. Nhìn chung, việc quản lý, sử dụng nguồn kinh phí sự nghiệp bám sát quy định của pháp luật và dự toán HĐND giao. Tính chung giai đoạn 2017-2019, HĐND thị xã phân bổ gần 350 tỷ đồng cho các sự nghiệp theo quy định; tỷ lệ thanh quyết toán đạt trên 98%, số kinh phí huỷ và chuyển nguồn sang năm sau chiếm tỷ lệ không đáng kể. Riêng đối với sự nghiệp giáo dục - đào tạo và dạy nghề chiếm tỷ lệ khá lớn trong tổng số nguồn chi. Qua giám sát cho thấy các trường Trung học cơ sở, Tiểu học và Mầm non cơ bản tuân thủ nguyên tắc, quy chế chi tiêu nội bộ; hồ sơ, tài liệu, hoá đơn, chứng từ đầy đủ và thực hiện đúng quy định về báo cáo tình hình sử dụng nguồn kinh phí chi thường xuyên, định kỳ đối chiếu với Kho bạc nhà nước, báo cáo phòng Tài chính - Kế hoạch; hồ sơ trình quyết toán năm 2019 đảm bảo theo quy định. Đồng thời, các đơn vị đã thực hiện công khai tài chính trong nhà trường theo quy định.

Qua giám sát, các thành viên đoàn giám sát đề nghị các đơn vị sự nghiệp và đơn vị sử dụng nguồn sự nghiệp làm rõ hơn các vấn đề, nội dung như: Hiệu quả sử dụng kinh phí; công tác quản lý tài sản, công tác tiết kiệm, chống lãng phí; hoàn thành việc quyết toán ngân sách sự nghiệp năm 2019 theo kế hoạch để trình HĐND theo luật định. Đoàn cũng chia sẻ với các đơn vị về những khó khăn, vướng mắc trong điều kiện nguồn thu tự chủ gặp khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Các kiến nghị đề xuất sẽ được đoàn tổng hợp báo cáo Thường trực HĐND và HĐND thị xã tại kỳ họp giữa năm 2020.

Để tìm hiểu rõ hơn về các vấn đề thuộc nội dung giám sát, bên cạnh giám sát qua hồ sơ, đoàn giám sát đã đi thực tế khảo sát một số công trình kiến thiết thị chính từ nguồn sự nghiệp kinh tế và công trình xây dựng cơ sở vật chất trường học từ nguồn sự nghiệp giáo dục.

Hồng Hạnh

    Ý kiến bạn đọc