Giám sát về quản lý, sử dụng kinh phí cấp bù thủy lợi phí trên địa bàn huyện Thạch Hà
EmailPrintAa
10:58 11/04/2019

Thực hiện chương trình giám sát năm 2019, từ ngày 10 đến ngày 25/3/2019, ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện Thạch Hà đã tiến hành giám sát chuyên đề về thực hiện chính sách cấp bù thủy lợi phí trong 3 năm (2016 đến 2018) tại 7 đơn vị trên địa bàn huyện.

Huyện Thạch Hà hàng năm có 15.700 ha diện tích lúa; 3.302 ha diện tích cây trồng cạn các loại được cấp nước tưới phục vụ sản xuất bởi hệ thống thủy nông như: hồ Kẻ Gỗ, đập Khe Xai, hồ Đập Bún, hệ thống cống ngăn mặn giữ ngọt Đò Điệm phục vụ cho các xã vùng bắc Thạch Hà bơm tưới và 17 hồ đập nhỏ, 2 cống điều tiết, 82 trạm bơm.

Qua giám sát cho thấy: Thực hiện chính sách miễn giảm thủy lợi phí hàng năm ngoài diện tích được tưới tiêu bởi các công trình thủy lợi do các Công ty thủy nông quản lý, huyện Thạch Hà có gần 5.000 ha đất sản suất nông nghiệp được tưới tiêu bởi các hồ đập nhỏ và các trạm bơm do cấp xã quản lý, bình quân hàng năm được ngân sách nhà nước cấp bù chính sách miễn thủy lợi phí trên 8 tỷ đồng. Các phòng, đơn vị liên quan đã xây dựng kế hoạch tưới tiêu, phương án phòng chống lũ, lụt, bảo vệ công trình thủy lợi kịp thời; có kế hoạch cụ thể để sửa chữa, nâng cấp các công trình đã bị hư hỏng, xuống cấp nhằm bảo đảm an toàn hồ đập trong mùa mưa bảo; công tác tưới tiêu ổn định, tổng diện tích tưới được nâng lên, năng suất cây trồng tăng, góp phần ổn định sản lượng lương thực và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của huyện.

Tuy nhiên, qua giám sát cũng cho thấy một số công trình như trạm bơm, hồ đập của một số xã, thị trấn đã xuống cấp nhưng chưa có kinh phí đầu tư sửa chữa; việc lập kế hoạch tưới tiêu và dự toán sử dụng nguồn kinh phí cấp bù thủy lợi phí hàng năm chưa sát đúng theo thực tế sản suất; kinh phí cấp bù thủy lợi phí từ ngân sách Nhà nước chỉ đủ đáp ứng một phần cho công tác duy tu, bảo dưỡng và chi phục vụ công tác tưới tiêu; không có nguồn kinh phí để sửa chữa lớn các công trình thủy lợi…

Qua đó, Đoàn đề nghị hàng năm cần có kế hoạch tăng nguồn kinh phí cấp bù thủy lợi phí và nguồn kinh phí hỗ trợ đầu tư sửa chữa, xây dựng các công trình thủy lợi đã xuống cấp; tăng cường công tác kiểm tra hướng dẫn các đơn vị trong xây dựng kế hoạch tưới; hướng dẫn các địa phương trong việc sử dụng nguồn kinh phí cấp bù thủy lợi phí một cách có hiệu quả sát đúng với thực tế của địa phương; tăng cường công tác quản lý các công trình thủy lợi; tăng cường tuyên truyền cho người dân trong việc nâng cao ý thức bảo vệ; tham gia sửa chữa, nạo vét, duy tu, bảo dưỡng các công trình thủy lợi trên địa bàn.

Hồ Văn Thông - Trưởng ban KTXH HĐND huyện Thạch Hà

    Ý kiến bạn đọc