HĐND huyện Hương Sơn giám sát tại thị trấn Phố Châu
EmailPrintAa
16:08 13/11/2022

Đoàn giám sát HĐND huyện Hương Sơn do bà Hà Thị Huyền, UVBTV - Phó Chủ tịch HĐND huyện làm Trưởng đoàn đã tổ chức giám sát việc tổ chức, triển khai và kết quả thực hiện Nghị quyết số 17 ngày 27/12/2021 của Hội đồng nhân dân huyện Hương Sơn về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2022 tại thị trấn Phố Châu

Theo báo cáo, trong 10 tháng đầu năm, thị trấn Phố Châu đã tập trung mọi nguồn lực thực hiện cơ bản đạt và vượt 13/17 chỉ tiêu theo kế hoạch đề ra. HĐND - UBND thị trấn cũng đã ban hành một số chính sách, khuyến khích phát triển kinh tế và xây dựng đô thị văn minh; Tổ chức phát động phong trào toàn dân thi đua làm giao thông, rãnh thoát nước, kênh mương nội đồng, chỉnh trang đô thị năm 2022 được đông đảo cán bộ và nhân dân tham gia hưởng ứng.

Kết quả đã hướng dẫn, cấp phép 60 hộ, thu thuế nhà ở 65 trường hợp. Hoàn thiện 104 hồ sơ cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Hiện nay, địa phương tiếp tục củng cố các tuyến phố văn minh đã được công nhận và xây dựng 1 tuyến mới; làm trên 1,7 km đường bê tông, theo cơ chế hỗ trợ xi măng; Cứng hóa 1,1km mương rãnh thoát nước; nâng cấp mặt đường bằng thảm nhựa nóng 3,6km; Cải tạo 20 vườn hộ; trồng 1,7 ha cây ăn quả; ươm trên 1.000 bầu hoa giống… Tổng thu ngân sách trên địa bàn ước đạt 27.105 triệu đồng, đạt 114,5% chỉ tiêu huyện giao.

Tại buổi giám sát, các thành viên trong đoàn đã đóng góp cho ý kiến xung quanh các tiêu chí chưa đạt như: vệ sinh môi trường, tổ dân phố văn minh, đường giao thông nội thị... Qua đó đề xuất các giải pháp sát thực để hoàn thành các tiêu chí chưa đạt trong thời gian sớm nhất.

Kết luận tại buổi làm việc, bà Hà Thị Huyền, Phó Chủ tịch HĐND huyện - Trưởng Đoàn giám sát đề nghị địa phương cần rà soát lại các chỉ tiêu, đặc biệt là các chỉ tiêu chưa đánh giá và chưa đạt; Cần tạo ra các điểm nhấn ở các lĩnh vực hạ tầng giao thông, văn hoá xã hội; Tiếp cận các bộ tiêu chí về đô thị văn minh và Tổ dân phố văn minh kiểu mẫu; Khảo sát và tập trung xây dựng mô hình kinh tế phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu mà nghị quyết HĐND thị trấn Phố Châu và Nghị quyết số 17 ngày 27/12/2021 của Hội đồng nhân dân huyện Hương Sơn đã đề ra./.

Bích Hường

    Ý kiến bạn đọc