HĐND huyện Hương Sơn tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 6
EmailPrintAa
17:14 28/06/2023

Ngày 28/6/2023, Thường trực Hội đồng nhân dân huyện Hương Sơn tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 6 để cho ý kiến về các nội dung trình Kỳ họp thứ 12 Hội đồng nhân dân huyện khóa XX và cho ý kiến báo cáo giám sát chuyên đề của Hội đồng nhân dân huyện năm 2023 về “việc triển khai và kết quả thực hiện Nghị quyết số 103/NQ-HĐND ngày 20/12/2019 của Hội đồng nhân dân huyện và hoạt động thu gom xử lý rác thải trên địa bàn huyện Hương Sơn”. Ông Bùi Nhân Sâm, TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì phiên họp.

Tại phiên họp, các đại biểu cơ bản thống nhất các nội dung sẽ được trình bày tại kỳ họp thứ 12, HĐND huyện khóa XX. Ngoài các báo cáo thường kỳ, tại kỳ họp thứ 12 sẽ thông qua Tờ trình về việc đề nghị phê chuẩn quyết toán ngân sách năm 2022; Tờ trình về việc đề nghị điều chỉnh dự án và kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023; Tờ trình về việc đề nghị phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Đường vào khu di tích Chùa Côn Sơn và các công trình văn hóa xã Sơn Tiến. Theo kế hoạch, kỳ họp thứ 12 Hội đồng nhân dân huyện khóa XX sẽ diễn ra vào ngày 11/7.

Đối với báo cáo giám sát chuyên đề của HĐND huyện, các thành viên đoàn giám sát đều cho rằng hoạt động thu gom xử lý rác thải trên địa bàn huyện Hương Sơn” đã thực sự đi vào cuộc sống, việc thu gom, phân loại, xử lý rác thải tại nguồn được người dân thực hiện nghiêm túc, bước đầu giảm thiểu lượng rác thải hữu cơ được vận chuyển về bãi tập kết, giảm thiểu tình trạng xã rác bừa bãi tại các trục đường, khu vực công cộng, góp phần tạo cảnh quan xanh, sạch, đẹp. Tuy nhiên tại một số địa phương, vẫn còn tình trạng rác thải chưa phân loại triệt để… Bên cạnh đó, các đại biểu đã đóng góp nhiều ý kiến để hoàn thiện báo cáo trình kỳ họp HĐND huyện sắp tới.

Phát biểu tại phiên họp, ông Bùi Nhân Sâm, TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện thống nhất các nội dung trình Kỳ họp thứ 12 Hội đồng nhân dân huyện khóa XX. Đối với báo cáo giám sát chuyên đề đề nghị Đoàn giám sát cần tiếp thu, hoàn thiện trình kỳ họp thứ 12 sắp tới.

Bích Hường

    Ý kiến bạn đọc