HĐND huyện Hương Sơn tổng kết nhiệm kỳ 2016 - 2021
EmailPrintAa
22:06 06/04/2021

Chiều 6/4/2021, Hội đồng nhân dân (HĐND) huyện Hương Sơn khóa XIX đã tổ chức kỳ họp thứ 20 tổng kết nhiệm kỳ 2016 - 2021. Cùng dự có Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh Nguyễn Thị Nhuần và lãnh đạo Ban Kinh tế - Ngân sách, Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh.
Tham dự có Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh Nguyễn Thị Nhuần và lãnh đạo Ban Kinh tế - Ngân sách, Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh

Trong nhiệm kỳ 2016 - 2021, HĐND huyện Hương Sơn đã phát huy tốt vai trò, chức năng, nhiệm vụ cơ quan quyền lực của Nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng, quyền làm chủ của nhân dân. Góp phần to lớn vào việc thực hiện thắng lợi các chủ trương phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân.

HĐND huyện đã tổ chức 19 kỳ họp, trong đó có 09 kỳ họp thường lệ, 10 kỳ họp chuyên đề. Tại các kỳ họp đều có trên 97% số đại biểu HĐND huyện tham dự, các Đại biểu vắng mặt đều có lý do và báo cáo Chủ tịch HĐND huyện theo Luật định.

Phó Chủ tịch HĐND huyện Hương sơn Hà Thị Huyền báo cáo Tổng kết Tình hình tổ chức và hoạt động của Hội đồng nhân dân huyện Khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 – 2021

Trước các kỳ họp, Thường trực HĐNd huyện đã phối hợp với UBND huyện, UBMTTQVN huyện và các cơ quan liên quan, tổ chức hội nghị liên tịch, thống nhất nội dung, quyết định việc đưa ra những nội dung có tính chất thường kỳ và chuyên đề để bàn thảo và quyết định tại các kỳ họp; đồng thời, quy định rõ thời gian gửi báo cáo, đề án, tờ trình nhằm giúp các Ban Hội đồng nhân dân huyện, UBND huyện và các ngành liên quan chủ động trong việc chuẩn bị các nội dung trình kỳ họp. Các nội dung trình kỳ họp đã căn cứ vào các Nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ huyện, tình hình thực tiễn tại địa phương, báo cáo, xin ý kiến của Thường trực Huyện ủy, Ban Thường vụ, Ban chấp hành đảng bộ huyện theo thẩm quyền.

HĐND huyện đã xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng, thực hiện công tác nhân sự và quyết định một số nội dung quan trọng ở địa phương. HĐND huyện đã ban hành 89 Nghị quyết về các vấn đề công tác nhân sự, kinh tế - xã hội, ngân sách, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất...

Trong nhiệm kỳ, Hội đồng nhân dân Thường trực HĐND, các ban HĐND huyện đã giám sát 47 chuyên đề tại 338 lượt cơ quan, đơn vị (UBND huyện, các ngành trong khối nội chính, các phòng, Ban chuyên môn và các xã, thị trấn).

Hoạt động tiếp xúc cử tri, tiếp công dân và đôn đốc giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân ngày càng được đổi mới, chất lượng được nâng cao. TT HĐND huyện đã ghi nhận 249 ý kiến, kiến nghị của cử tri đề nghị UBND huyện và các ngành chỉ đạo xem xét giải quyết; 143 ý kiến, kiến nghị gửi Quốc hội và UBND, các ban ngành cấp tỉnh.

Chủ tịch UBND huyện Hương Sơn Nguyễn Quang Thọ thông qua báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2016-2021 của UBND huyện Hương Sơn

Nhìn lại nhiệm kỳ 2016 - 2021, HĐND các cấp trên địa bàn huyện Hương Sơn đã đạt được những kết quả quan trọng, góp phần thúc đẩy kinh tế, xã hội địa phương phát triển. Đây cũng chính là cơ sở quan trọng để HĐND các cấp trên địa bàn huyện tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, giành nhiều thắng lợi to lớn trong nhiệm kỳ mới.

Tại kỳ họp đã có 6 ý kiến tham luận tại kỳ họp thứ 20 của HĐND huyện. Các đại biểu đã tham gia thảo luận về một số vấn đề trọng tâm như: Nâng cao chất lượng hoạt động thẩm tra dự thảo nghị quyết, báo cáo, đề án tại kỳ họp HĐND huyện; một số kinh nghiệm hoạt động giám sát chuyên đề của HĐND, Thường trực HĐND, các Ban HĐND huyện; nâng cao chất lượng hoạt động của đại biểu HĐND, chất lượng tiếp xúc cử tri, tiếp công dân của đại biểu HĐND…

Nguyễn Hoa

    Ý kiến bạn đọc